Tuyến Đông Bắc Á | Routes |
Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 16-Jul-18 MON 12
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 12
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 16-Jul-18 MON 12
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 16
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 16
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 16
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 11-Aug-18 SAT 16
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 16-Jul-18 MON 13
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 23-Jul-18 MON 13
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 30-Jul-18 MON 13
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 06-Aug-18 MON 13
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 13-Aug-18 MON 13
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 8
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 8
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 28-Jul-18 SAT 8
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 04-Aug-18 SAT 8
27 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Jul-18 SUN 09-Jul-18 MON 8
28 SITC HANSE ENERGY 1819N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
29 SITC EPONYMA 1819N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
30 SITC SITC WEIHAI 1817N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
31 SITC SITC YANTAI 1817N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 13
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 13
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 13
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 13
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 11-Aug-18 SAT 13
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 13
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 13
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 16
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 16
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 16
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 11-Aug-18 SAT 16
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 17-Jul-18 TUE 14
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 24-Jul-18 TUE 14
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 31-Jul-18 TUE 14
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 07-Aug-18 TUE 14
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 14-Aug-18 TUE 14
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 10
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 22-Jul-18 SUN 10
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 8
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 8
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 28-Jul-18 SAT 8
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 04-Aug-18 SAT 8
27 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
28 SITC HANSE ENERGY 1819N 08-Jul-18 SUN 17-Jul-18 TUE 9
29 SITC EPONYMA 1819N 15-Jul-18 SUN 24-Jul-18 TUE 9
30 SITC SITC WEIHAI 1817N 22-Jul-18 SUN 31-Jul-18 TUE 9
31 SITC SITC YANTAI 1817N 29-Jul-18 SUN 07-Aug-18 TUE 9
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 13
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 13
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 13
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 13
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 11-Aug-18 SAT 13
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 10
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 10
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 15-Jul-18 SUN 10
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 16-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 9
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 9
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 10
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 30-Jul-18 MON 10
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 03-Aug-18 FRI 10
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 06-Aug-18 MON 10
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 16-Jul-18 MON 12
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 12
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 16
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 16
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 16
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 11-Aug-18 SAT 16
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 15-Jul-18 SUN 12
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 22-Jul-18 SUN 12
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 29-Jul-18 SUN 12
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 05-Aug-18 SUN 12
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 12-Aug-18 SUN 12
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 10
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 22-Jul-18 SUN 10
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 17-Jul-18 TUE 9
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 24-Jul-18 TUE 9
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 31-Jul-18 TUE 9
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 07-Aug-18 TUE 9
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 13
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 13
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 23-Jul-18 MON 12
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 13
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 30-Jul-18 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 13
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 06-Aug-18 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 11-Aug-18 SAT 13
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 12
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 12
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 16-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 11
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 12
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 30-Jul-18 MON 10
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 12
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 07-Aug-18 TUE 12
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 06-Aug-18 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 16-Jul-18 MON 12
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 12
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 16
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 16
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 16
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 11-Aug-18 SAT 16
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 15-Jul-18 SUN 12
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 22-Jul-18 SUN 12
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 29-Jul-18 SUN 12
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 05-Aug-18 SUN 12
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 12-Aug-18 SUN 12
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 10
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 22-Jul-18 SUN 10
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 18-Jul-18 WED 10
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 25-Jul-18 WED 10
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 01-Aug-18 WED 10
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 08-Aug-18 WED 10
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 17-Jul-18 TUE 15
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 14
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 15
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 14
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 15
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 14
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 15
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 08-Aug-18 WED 14
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 13-Aug-18 MON 15
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 16-Jul-18 MON 12
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 12
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 16
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 16
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 16
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 11-Aug-18 SAT 16
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 15-Jul-18 SUN 12
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 22-Jul-18 SUN 12
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 29-Jul-18 SUN 12
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 05-Aug-18 SUN 12
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 12-Aug-18 SUN 12
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 10
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 10
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 10
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 18-Jul-18 WED 16
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 15
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 24-Jul-18 TUE 16
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 15
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 31-Jul-18 TUE 16
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 15
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 07-Aug-18 TUE 16
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 09-Aug-18 THU 15
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 14-Aug-18 TUE 16
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 12-Jul-18 THU 11
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 12
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 12
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 12
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 18-Jul-18 WED 12
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 11
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 12
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 25-Jul-18 WED 12
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 31-Jul-18 TUE 12
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 01-Aug-18 WED 12
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 12
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 07-Aug-18 TUE 12
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 08-Aug-18 WED 12
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 13
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 13
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 10
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 22-Jul-18 SUN 10
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 10
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 22-Jul-18 SUN 10
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 17-Jul-18 TUE 14
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 24-Jul-18 TUE 14
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 31-Jul-18 TUE 14
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 07-Aug-18 TUE 14
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 14-Aug-18 TUE 14
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 10-Jul-18 TUE 9
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 10
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 10
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 15-Jul-18 SUN 10
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 16-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 9
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 9
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 23-Jul-18 MON 10
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 30-Jul-18 MON 10
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 03-Aug-18 FRI 10
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 06-Aug-18 MON 10
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 13
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 13
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 13-Jul-18 FRI 11
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 15-Jul-18 SUN 11
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 20-Jul-18 FRI 11
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 22-Jul-18 SUN 11
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 27-Jul-18 FRI 11
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 29-Jul-18 SUN 11
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 03-Aug-18 FRI 11
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 05-Aug-18 SUN 11
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 10-Aug-18 FRI 11
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 14-Jul-18 SAT 9
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 21-Jul-18 SAT 9
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 28-Jul-18 SAT 9
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 04-Aug-18 SAT 9
27 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Jul-18 TUE 16-Jul-18 MON 13
28 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Jul-18 TUE 23-Jul-18 MON 13
29 SINOTRANS KUO LUNG 1826N 17-Jul-18 TUE 30-Jul-18 MON 13
30 SINOTRANS WISDOM GRACE 1827N 24-Jul-18 TUE 06-Aug-18 MON 13
31 SINOTRANS KUO LUNG 18288N 31-Jul-18 TUE 13-Aug-18 MON 13
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
28 SITC HANSE ENERGY 1819N 08-Jul-18 SUN 15-Jul-18 SUN 7
29 SITC EPONYMA 1819N 15-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 7
30 SITC SITC WEIHAI 1817N 22-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 7
31 SITC SITC YANTAI 1817N 29-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 7
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
HAIPHONG to NAHA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 AEL JJ NAGOYA 1826N 04-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 13
27 AEL FESCO VOYAGER 1813E 07-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 13
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
27 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
30 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 5
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 13-Jul-18 FRI 12
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 20-Jul-18 FRI 12
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 27-Jul-18 FRI 12
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 03-Aug-18 FRI 12
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 10-Aug-18 FRI 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
27 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1723N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
28 DONGJIN HSL AQUA 0037N 13-Jul-18 FRI 20-Jul-18 FRI 7
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
29 DONGJIN ASIATIC NEPTUNE 0005N 20-Jul-18 FRI 27-Jul-18 FRI 7
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
30 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1724N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 7
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 10-Jul-18 TUE 8
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 13-Jul-18 FRI 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 16-Jul-18 MON 8
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 23-Jul-18 MON 8
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 30-Jul-18 MON 8
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 06-Aug-18 MON 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 06-Jul-18 FRI 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 13-Jul-18 FRI 7
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 17-Jul-18 TUE 4
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 5
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 27-Jul-18 FRI 8
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 26-Jul-18 THU 6
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 5
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 03-Aug-18 FRI 6
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
HAIPHONG to ULSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 09-Jul-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 7
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 23-Jul-18 MON 7
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 30-Jul-18 MON 7
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 06-Aug-18 MON 7
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 SITC SITC YOKKAICHI 1817N 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 SITC SITC OSAKA 1821N 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 SITC SITC NAGOYA 1821N 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 12-Jul-18 THU 8
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 19-Jul-18 THU 8
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 26-Jul-18 THU 8
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 02-Aug-18 THU 8
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 07-Jul-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 14-Jul-18 SAT 5
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 21-Jul-18 SAT 5
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 28-Jul-18 SAT 5
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
31 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 04-Aug-18 SAT 5
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 18-Jul-18 WED 13
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 13
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 01-Aug-18 WED 13
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 08-Aug-18 WED 13
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC REFLECTION 1819N 06-Jul-18 FRI 18-Jul-18 WED 12
28 SITC SITC TIANJIN 1819N 13-Jul-18 FRI 25-Jul-18 WED 12
29 SITC SITC MOJI 1835N 20-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 12
30 SITC REFLECTION 1821N 27-Jul-18 FRI 08-Aug-18 WED 12
27 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0078N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
28 DONGJIN SUNNY CANNA 1813N 09-Jul-18 MON 15-Jul-18 SUN 6
29 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0079N 16-Jul-18 MON 22-Jul-18 SUN 6
30 DONGJIN SUNNY CANNA 1814N 23-Jul-18 MON 29-Jul-18 SUN 6
31 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0080N 30-Jul-18 MON 05-Aug-18 SUN 6
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 22-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 SINOKOR LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 13-Jul-18 FRI 6
28 SINOKOR TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0057N 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 SINOKOR TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 SINOKOR LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 27-Jul-18 FRI 6
30 SINOKOR TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 19 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1814 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 20 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1815 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 19-Jul-18 THU 7
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 12-Jul-18 THU 9
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 19-Jul-18 THU 9
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 26-Jul-18 THU 9
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 02-Aug-18 THU 9
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 09-Aug-18 THU 9
27 SITC SITC HEBEI 1811N 04-Jul-18 WED 11-Jul-18 WED 7
28 SITC SITC KAWASAKI 1811N 11-Jul-18 WED 18-Jul-18 WED 7
29 SITC INSIGHT 1813N 18-Jul-18 WED 25-Jul-18 WED 7
30 SITC SITC KEELUNG 1813N 25-Jul-18 WED 01-Aug-18 WED 7
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN TRIUMPH 1813N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN TRIDENT 1814N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 20-Jul-18 FRI 6
29 DONGJIN TRIUMPH 1814N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 03-Aug-18 FRI 6
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 08-Jul-18 SUN 6
27 CKL KING CRIMSON 0014N 04-Jul-18 WED 10-Jul-18 TUE 6
27 CKL PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 14-Jul-18 SAT 6
28 CKL FRISIA NUERNBERG 0076N 11-Jul-18 WED 17-Jul-18 TUE 6
28 CKL SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 21-Jul-18 SAT 6
29 CKL KING CRIMSON 0015N 18-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 6
29 CKL PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 22-Jul-18 SUN 28-Jul-18 SAT 6
30 CKL FRISIA NUERNBERG 0077N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 CKL SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 04-Aug-18 SAT 6
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 07-Jul-18 SAT 6
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 12-Jul-18 THU 7
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 11-Jul-18 WED 6
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 12-Jul-18 THU 6
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 21-Jul-18 SAT 7
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 19-Jul-18 THU 5
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 26-Jul-18 THU 7
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 25-Jul-18 WED 6
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 24-Jul-18 TUE 4
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 6
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 02-Aug-18 THU 7
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 01-Aug-18 WED 4
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
HAIPHONG to PYEONGTAEK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0176N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0046N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0177N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Jul-18 TUE 13-Jul-18 FRI 10
28 SITC SITC INCHON 1819N 10-Jul-18 TUE 20-Jul-18 FRI 10
29 SITC PERTH BRIDGE 1819N 17-Jul-18 TUE 27-Jul-18 FRI 10
30 SITC VAN HARMONY 1821N 24-Jul-18 TUE 03-Aug-18 FRI 10
31 SITC SITC INCHON 1821N 31-Jul-18 TUE 10-Aug-18 FRI 10
27 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 7
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 SITC DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 DONGJIN ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
28 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0176E 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 7
29 DONGJIN DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 7
27 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-18 SUN 08-Jul-18 SUN 7
27 HEUNG-A ACACIA LIBRA 0045E 07-Jul-18 SAT 15-Jul-18 SUN 8
27 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0019N 07-Jul-18 SAT 14-Jul-18 SAT 6
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0176E 13-Jul-18 FRI 22-Jul-18 SUN 8
28 HEUNG-A SUNNY ROSE 1814N 14-Jul-18 SAT 21-Jul-18 SAT 6
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0046E 21-Jul-18 SAT 29-Jul-18 SUN 8
29 HEUNG-A PEGASUS UNIX 0020N 21-Jul-18 SAT 28-Jul-18 SAT 6
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0177E 28-Jul-18 SAT 05-Aug-18 SUN 8
30 HEUNG-A SUNNY ROSE 1815N 28-Jul-18 SAT 04-Aug-18 SAT 6
HAIPHONG to PUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SINOKOR WANHAI 205 472N 05-Jul-18 THU 16-Jul-18 MON 11
28 SINOKOR WANHAI 203 465N 12-Jul-18 THU 23-Jul-18 MON 11
29 SINOKOR WANHAI 213 331N 19-Jul-18 THU 30-Jul-18 MON 11
30 SINOKOR WANHAI 205 473N 26-Jul-18 THU 06-Aug-18 MON 11
HAIPHONG to SHIMIZU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 DONGYOUNG LANTAU BAY 1813 05-Jul-18 THU 17-Jul-18 TUE 12
28 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 57 12-Jul-18 THU 24-Jul-18 TUE 12
29 DONGYOUNG LANTAU BAY 1814 19-Jul-18 THU 31-Jul-18 TUE 12
30 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 58 26-Jul-18 THU 07-Aug-18 TUE 12
27 SITC AVRA C 1819N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
28 SITC RESURGENCE 1817N 08-Jul-18 SUN 18-Jul-18 WED 10
29 SITC HYUNDAI HARMONY 1829N 15-Jul-18 SUN 25-Jul-18 WED 10
30 SITC AVRA C 1821N 22-Jul-18 SUN 01-Aug-18 WED 10
31 SITC TBA TBA 29-Jul-18 SUN 08-Aug-18 WED 10
27 CKL KOTA WANGSA 0012N 02-Jul-18 MON 16-Jul-18 MON 14
27 CKL SUNNY IRIS 1820N 06-Jul-18 FRI 19-Jul-18 THU 13
28 CKL STARSHIP AQUILA 1810N 08-Jul-18 SUN 22-Jul-18 SUN 14
28 CKL SKY HOPE 1812N 11-Jul-18 WED 24-Jul-18 TUE 13
29 CKL KOTA WANGSA 0013N 15-Jul-18 SUN 29-Jul-18 SUN 14
29 CKL SUNNY IRIS 1821N 18-Jul-18 WED 31-Jul-18 TUE 13
30 CKL STARSHIP AQUILA 1811N 22-Jul-18 SUN 05-Aug-18 SUN 14
30 CKL SKY HOPE 1813N 25-Jul-18 WED 07-Aug-18 TUE 13
31 CKL KOTA WANGSA 0014N 29-Jul-18 SUN 12-Aug-18 SUN 14
27 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0110N 01-Jul-18 SUN 11-Jul-18 WED 10
27 HEUNG-A LANTAU BAY 1813N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1814N 05-Jul-18 THU 15-Jul-18 SUN 11
27 HEUNG-A TRIUMPH 1813N 06-Jul-18 FRI 16-Jul-18 MON 11
27 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0115N 07-Jul-18 SAT 17-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0057N 13-Jul-18 FRI 23-Jul-18 MON 10
28 HEUNG-A TRIDENT 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 10
28 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0111N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1814N 14-Jul-18 SAT 24-Jul-18 TUE 11
29 HEUNG-A LANTAU BAY 1814N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1815N 19-Jul-18 THU 29-Jul-18 SUN 10
29 HEUNG-A TRIUMPH 1814N 20-Jul-18 FRI 30-Jul-18 MON 11
29 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0116N 21-Jul-18 SAT 31-Jul-18 TUE 11
30 HEUNG-A TRIDENT 1815N 25-Jul-18 WED 04-Aug-18 SAT 11
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0058N 26-Jul-18 THU 05-Aug-18 SUN 10
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1815N 27-Jul-18 FRI 06-Aug-18 MON 11
30 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0112N 28-Jul-18 SAT 07-Aug-18 TUE 11
1 2