Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL HYUNDAI BRIDGE 435N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 AEL SUNNY CAMELLIA 049N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
1 AEL CAPE FARO 004N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 AEL CAPE FLINT 035N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 AEL SM TOKYO 1722E 06-Jan-18 SAT 13-Jan-18 SAT 7
2 AEL ST.MARY 124N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 AEL SUNNY CAMELLIA 050N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
3 AEL CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
3 AEL SM TOKYO 1801E 20-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 7
4 AEL ST MARY 125N 21-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 7
4 AEL DONGJIN AUBE 033N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
4 AEL CAPE FARO 006N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
4 AEL DOLPHIN STRAIT 1802E 27-Jan-18 SAT 03-Feb-18 SAT 7
5 AEL SUNNY CAMELLIA 051N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
5 AEL CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 12-Jan-18 FRI 7
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 17-Jan-18 WED 8
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 20-Jan-18 SAT 7
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 26-Jan-18 FRI 7
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 12-Jan-18 FRI 7
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 17-Jan-18 WED 8
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 20-Jan-18 SAT 7
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 26-Jan-18 FRI 7
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 14-Jan-18 SUN 7
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 7
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 7
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 7
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 6
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 6
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 7
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 MON 7
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 7
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 10-Jan-18 WED 7
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 10-Jan-18 WED 7
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 7
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 7
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 10-Jan-18 WED 7
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 09-Jan-18 TUE 6
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 12-Jan-18 FRI 7
2 SINOKOR PEGASUS UNIX 0006N 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 7
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
2 SINOKOR CAPE FARO 0001728N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 001802N 12-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 7
3 SINOKOR TBN 0001N 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 MON 7
3 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1803N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 17-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 6
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 19-Jan-18 FRI 26-Jan-18 FRI 7
4 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 7
4 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1802N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
4 SINOKOR PEGASUS UNIX 0007N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 26-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 7
5 SINOKOR CAPE FARO 0002N 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
5 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0019N 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 6
5 SINOKOR HSL AQUA 0029N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
5 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1804N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
1 HEUNGA TRIUMPH 1709N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 HEUNGA LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
1 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1727N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 12-Jan-18 FRI 7
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 6
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 16-Jan-18 TUE 7
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 7
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 7
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 6
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 5
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 8
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 26-Jan-18 FRI 7
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 6
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 5
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 8
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 7
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 5
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 13
0 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 #REF! 13-Jan-18 SAT 12
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 11
1 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 12
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 11
2 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 12
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 11
3 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 14-Jan-18 SUN 7
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 7
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 7
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 7
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 TUE -363
1 AEL SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 WED 2
1 AEL LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 SAT 2
3 AEL BIENDONG NAVIGATOR NB750E 14-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 2
3 AEL HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 17-Jan-18 TUE -363
3 AEL SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 2
3 AEL LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
3 AEL VINALINES PIONEER VNP004E 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
3 AEL PACIFIC GRACE 241N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 05-Jan-18 FRI 3
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 3
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 3
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 3
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 05-Jan-18 FRI 3
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 3
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 3
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 3
1 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 WED 2
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 WED 2
1 SINOKOR SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 WED 2
1 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 WED 2
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 05-Jan-18 FRI 3
1 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 FRI 2
1 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 05-Jan-18 FRI 1
2 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 SAT 2
3 RCL HUNSA BHUM 415E 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 ZIM ITALIAN EXPRESS 17007E 06-Jan-18 SAT 08-Jan-18 MON 2
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 07-Jan-18 SUN 1
2 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 TUE 2
2 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 2
2 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 09-Jan-18 TUE 11-Jan-18 THU 2
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
2 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 2
2 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 1
4 RCL PACITA 018E 18-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 4
3 ZIM BAOHANG 1801E 13-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 2
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 14-Jan-18 SUN 1
3 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 2
3 SINOKOR BIENDONG NAVIGATOR NB750E 14-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 2
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 2
3 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 2
3 SINOKOR SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 2
3 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 2
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 3
3 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 1
4 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
3 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
3 SINOKOR VINALINES PIONEER VNP004E 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
3 SINOKOR PACIFIC GRACE 241N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 2
5 RCL RATANA THIDA 118E 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 21-Jan-18 SUN 1
4 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 2
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 2
4 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 1
4 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 2
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 3
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 8
6 RCL FSL SANTOS 018E 01-Feb-18 THU 05-Feb-18 MON 4
5 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 1
5 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 2
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 06-Feb-18 TUE 2
5 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 1
5 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 3
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL HYUNDAI BRIDGE 435N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 AEL SUNNY CAMELLIA 049N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 AEL CAPE FARO 004N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 AEL CAPE FLINT 035N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 AEL SM TOKYO 1722E 06-Jan-18 SAT 13-Jan-18 SAT 7
2 AEL ST.MARY 124N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 AEL SUNNY CAMELLIA 050N 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 MON 7
3 AEL CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
3 AEL SM TOKYO 1801E 20-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 7
4 AEL ST MARY 125N 21-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 7
4 AEL DONGJIN AUBE 033N 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 7
4 AEL CAPE FARO 006N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
4 AEL DOLPHIN STRAIT 1802E 27-Jan-18 SAT 03-Feb-18 SAT 7
5 AEL SUNNY CAMELLIA 051N 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
5 AEL CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 11-Jan-18 THU 6
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 6
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 13-Jan-18 SAT 7
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 20-Jan-18 SAT 7
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 7
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 03-Feb-18 SAT 7
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 7
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 MON 7
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 7
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 5
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 5
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 5
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 5
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 09-Jan-18 TUE 6
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 6
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 09-Jan-18 TUE 6
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 6
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 09-Jan-18 TUE 6
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 10-Jan-18 WED 7
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 SINOKOR PEGASUS UNIX 0006N 06-Jan-18 SAT 13-Jan-18 SAT 7
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 5
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
2 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1719N 13-Jan-18 SAT 20-Jan-18 SAT 7
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 5
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 6
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 7
3 SINOKOR PEGASUS UNIX 0007N 20-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 7
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 5
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 7
4 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1720N 27-Jan-18 SAT 03-Feb-18 SAT 7
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 5
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 SITC SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
2 SITC DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 5
3 SITC SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 5
4 SITC DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 5
5 SITC SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 5
1 SITC SITC INCHON 1801N 02-Jan-18 TUE 11-Jan-18 THU 9
2 SITC PERTH BRIDGE 1801N 09-Jan-18 TUE 18-Jan-18 THU 9
3 SITC VAN HARMONY 1803N 16-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 9
4 SITC SITC INCHON 1803N 23-Jan-18 TUE 01-Feb-18 THU 9
5 SITC PERTH BRIDGE 1803N 30-Jan-18 TUE 08-Feb-18 THU 9
1 SITC SITC JAKARTA 1725N 03-Jan-18 WED 10-Jan-18 WED 7
2 SITC SITC HANSHIN 1801N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 SITC SITC MACAO 1801N 17-Jan-18 WED 24-Jan-18 WED 7
4 SITC SITC JIANGSU 1801N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 SITC SITC GUANGXI 1801N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
1 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 MON 7
1 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 HEUNGA TRIUMPH 1709N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
1 HEUNGA LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
1 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1727N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 5
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
2 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1801N 13-Jan-18 SAT 20-Jan-18 SAT 7
3 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 5
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 6
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 7
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
3 HEUNGA PEGASUS UNIX 0007N 20-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 7
4 HEUNGA DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 5
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 7
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
4 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1802N 27-Jan-18 SAT 03-Feb-18 SAT 7
5 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 5
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 6
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 13
5 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 SUN 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12 BUSAN
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 16-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 23-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 30-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 06-Feb-18 TUE 14 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 13-Feb-18 TUE 14 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 6
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 14-Jan-18 SUN 8
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 21-Jan-18 SUN 8
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 8
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 04-Feb-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 13
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 13
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 23-Jan-18 TUE 14
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 01-Feb-18 THU 13
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 16-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 23-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 30-Jan-18 TUE 14 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 06-Feb-18 TUE 14 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 13-Feb-18 TUE 14 SHANGHAI
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 18-Jan-18 THU 9
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 9
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 9
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 26-Jan-18 FRI 9
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 02-Feb-18 FRI 9
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 8
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 04-Feb-18 SUN 8
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 SITC 01-Jan-70 01-Jan-70 0
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0