Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to PYEONGTAEK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1811N 02-Jun-18 SAT 09-Jun-18 SAT 7
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1811N 02-Jun-18 SAT 09-Jun-18 SAT 7
23 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 10-Jun-18 SUN 6
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0017N 09-Jun-18 SAT 16-Jun-18 SAT 7
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0017N 09-Jun-18 SAT 16-Jun-18 SAT 7
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0043E 09-Jun-18 SAT 15-Jun-18 FRI 6
24 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 16-Jun-18 SAT 23-Jun-18 SAT 7
24 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 16-Jun-18 SAT 23-Jun-18 SAT 7
24 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 16-Jun-18 SAT 22-Jun-18 FRI 6
25 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 23-Jun-18 SAT 30-Jun-18 SAT 7
25 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 23-Jun-18 SAT 30-Jun-18 SAT 7
25 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 23-Jun-18 SAT 29-Jun-18 FRI 6
26 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 30-Jun-18 SAT 07-Jul-18 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 805D 01-Jun-18 FRI 05-Jun-18 TUE 4
22 SITC SITC TIANJIN 1815N 01-Jun-18 FRI 05-Jun-18 TUE 4
22 SITC SITC TIANJIN 1815N 01-Jun-18 FRI 05-Jun-18 TUE 4
22 SINOKOR HSL AQUA 0035N 01-Jun-18 FRI 06-Jun-18 WED 5
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 07-Jun-18 THU 4
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 07-Jun-18 THU 4
23 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 14-Jun-18 THU 10
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0076N 04-Jun-18 MON 14-Jun-18 THU 10
23 SITC KUO LUNG 1820N 05-Jun-18 TUE 11-Jun-18 MON 6
23 SINOTRANS ALS SUMIRE 1820N 05-Jun-18 TUE 11-Jun-18 MON 6
23 SINOKOR TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 16-Jun-18 SAT 10
23 TSL PADIAN 2 18004B 07-Jun-18 THU 15-Jun-18 FRI 8
23 SITC SITC TOKYO 1823N 07-Jun-18 THU 15-Jun-18 FRI 8
23 SINOKOR LANTAU BAY 1807N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 TSL ASIATIC DAWN 001D 08-Jun-18 FRI 12-Jun-18 TUE 4
23 SITC SITC KOBE 1823N 08-Jun-18 FRI 12-Jun-18 TUE 4
23 SITC SITC KOBE 1823N 08-Jun-18 FRI 12-Jun-18 TUE 4
23 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0003N 08-Jun-18 FRI 13-Jun-18 WED 5
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 14-Jun-18 THU 4
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 14-Jun-18 THU 4
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1811N 11-Jun-18 MON 21-Jun-18 THU 10
24 SITC WISDOM GRACE 1821N 12-Jun-18 TUE 18-Jun-18 MON 6
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1821N 12-Jun-18 TUE 18-Jun-18 MON 6
24 SINOKOR TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 23-Jun-18 SAT 10
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 14-Jun-18 THU 22-Jun-18 FRI 8
24 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 15-Jun-18 FRI 19-Jun-18 TUE 4
24 SITC HANSE ENERGY 1817N 15-Jun-18 FRI 19-Jun-18 TUE 4
24 SITC HANSE ENERGY 1817N 15-Jun-18 FRI 19-Jun-18 TUE 4
24 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 15-Jun-18 FRI 20-Jun-18 WED 5
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 21-Jun-18 THU 4
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 21-Jun-18 THU 4
25 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 18-Jun-18 MON 28-Jun-18 THU 10
25 SITC KUO LUNG 1822N 19-Jun-18 TUE 25-Jun-18 MON 6
25 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 19-Jun-18 TUE 25-Jun-18 MON 6
25 SINOKOR TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 30-Jun-18 SAT 10
25 TSL ASIATIC DAWN 002B 21-Jun-18 THU 29-Jun-18 FRI 8
25 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 TSL PADIAN 2 18004D 22-Jun-18 FRI 26-Jun-18 TUE 4
25 SITC SITC TIANJIN 1817N 22-Jun-18 FRI 26-Jun-18 TUE 4
25 SITC SITC TIANJIN 1817N 22-Jun-18 FRI 26-Jun-18 TUE 4
25 SINOKOR HSL AQUA 0036N 22-Jun-18 FRI 27-Jun-18 WED 5
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 28-Jun-18 THU 4
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 28-Jun-18 THU 4
26 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 25-Jun-18 MON 05-Jul-18 THU 10
26 SITC WISDOM GRACE 1823N 26-Jun-18 TUE 02-Jul-18 MON 6
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 26-Jun-18 TUE 02-Jul-18 MON 6
26 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 28-Jun-18 THU 06-Jul-18 FRI 8
26 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 29-Jun-18 FRI 03-Jul-18 TUE 4
26 SITC TBA TBA 29-Jun-18 FRI 03-Jul-18 TUE 4
26 SITC TBA TBA 29-Jun-18 FRI 03-Jul-18 TUE 4
23 SITC SITC TOKYO 1823N 07-Jun-18 THU 15-Jun-18 FRI 8
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 5
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 5
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 5
27 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Jul-18 THU 10-Jul-18 TUE 5
HAIPHONG to SHIMIZU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0108N 02-Jun-18 SAT 12-Jun-18 TUE 10
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 13-Jun-18 WED 10
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 13-Jun-18 WED 10
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 14-Jun-18 THU 10
23 ONE MOL HORIZON 1106N 06-Jun-18 WED 14-Jun-18 THU 8
23 HEUNG A TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 16-Jun-18 SAT 10
23 HEUNG A LANTAU BAY 1811N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1812N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0113N 09-Jun-18 SAT 19-Jun-18 TUE 10
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 20-Jun-18 WED 10
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 20-Jun-18 WED 10
24 ONE PEARL RIVER BRIDGE 087N 13-Jun-18 WED 21-Jun-18 THU 8
24 HEUNG A TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 23-Jun-18 SAT 10
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 16-Jun-18 SAT 26-Jun-18 TUE 10
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 27-Jun-18 WED 10
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 27-Jun-18 WED 10
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 18-Jun-18 MON 28-Jun-18 THU 10
25 ONE ANDERSON BRIDGE 810N 20-Jun-18 WED 28-Jun-18 THU 8
25 HEUNG A TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 30-Jun-18 SAT 10
25 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 23-Jun-18 SAT 03-Jul-18 TUE 10
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 04-Jul-18 WED 10
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 04-Jul-18 WED 10
26 ONE MOL HORIZON 1107N 27-Jun-18 WED 05-Jul-18 THU 8
26 HEUNG A TRIDENT 1813N 27-Jun-18 WED 07-Jul-18 SAT 10
26 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 30-Jun-18 SAT 10-Jul-18 TUE 10
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 805D 01-Jun-18 FRI 14-Jun-18 THU 13
22 SINOKOR HSL AQUA 0035N 01-Jun-18 FRI 13-Jun-18 WED 12
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0108N 02-Jun-18 SAT 11-Jun-18 MON 9
23 TSL HANSE ENDURANCE 18009N 03-Jun-18 SUN 11-Jun-18 MON 8
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 12-Jun-18 TUE 9
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 12-Jun-18 TUE 9
23 ONE BIEN DONG NAVIGATOR 770E 03-Jun-18 SUN 11-Jun-18 MON 8
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0076N 04-Jun-18 MON 16-Jun-18 SAT 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 15-Jun-18 FRI 11
23 SINOTRANS ALS SUMIRE 1820N 05-Jun-18 TUE 17-Jun-18 SUN 12
23 SINOKOR TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 18-Jun-18 MON 12
23 ONE MOL HORIZON 1106N 06-Jun-18 WED 13-Jun-18 WED 7
23 HEUNG A TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 17-Jun-18 SUN 11
23 TSL PADIAN 2 18004B 07-Jun-18 THU 21-Jun-18 THU 14
23 SITC SITC TOKYO 1823N 07-Jun-18 THU 20-Jun-18 WED 13
23 SITC SITC TOKYO 1823N 07-Jun-18 THU 20-Jun-18 WED 13
23 SINOKOR LANTAU BAY 1807N 07-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 12
23 HEUNG A LANTAU BAY 1811N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1812N 07-Jun-18 THU 18-Jun-18 MON 11
23 TSL ASIATIC DAWN 001D 08-Jun-18 FRI 21-Jun-18 THU 13
23 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0003N 08-Jun-18 FRI 20-Jun-18 WED 12
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0113N 09-Jun-18 SAT 18-Jun-18 MON 9
24 TSL LANTAU BEE 18008N 10-Jun-18 SUN 18-Jun-18 MON 8
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 19-Jun-18 TUE 9
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 19-Jun-18 TUE 9
24 ONE BIEN DONG NAVIGATOR 771E 10-Jun-18 SUN 18-Jun-18 MON 8
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1811N 11-Jun-18 MON 23-Jun-18 SAT 12
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1821N 12-Jun-18 TUE 24-Jun-18 SUN 12
24 SINOKOR TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 25-Jun-18 MON 12
24 ONE PEARL RIVER BRIDGE 087N 13-Jun-18 WED 20-Jun-18 WED 7
24 HEUNG A TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 24-Jun-18 SUN 11
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 14-Jun-18 THU 28-Jun-18 THU 14
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 14-Jun-18 THU 25-Jun-18 MON 11
24 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 15-Jun-18 FRI 28-Jun-18 THU 13
24 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 15-Jun-18 FRI 27-Jun-18 WED 12
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 16-Jun-18 SAT 25-Jun-18 MON 9
25 TSL LANTAU BRIDE 18011N 17-Jun-18 SUN 25-Jun-18 MON 8
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 26-Jun-18 TUE 9
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 26-Jun-18 TUE 9
25 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 18-Jun-18 MON 30-Jun-18 SAT 12
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 18-Jun-18 MON 29-Jun-18 FRI 11
25 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 19-Jun-18 TUE 01-Jul-18 SUN 12
25 SINOKOR TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 02-Jul-18 MON 12
25 ONE ANDERSON BRIDGE 810N 20-Jun-18 WED 27-Jun-18 WED 7
25 HEUNG A TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 01-Jul-18 SUN 11
25 TSL ASIATIC DAWN 002B 21-Jun-18 THU 05-Jul-18 THU 14
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 21-Jun-18 THU 02-Jul-18 MON 11
25 TSL PADIAN 2 18004D 22-Jun-18 FRI 05-Jul-18 THU 13
25 SINOKOR HSL AQUA 0036N 22-Jun-18 FRI 04-Jul-18 WED 12
25 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 23-Jun-18 SAT 02-Jul-18 MON 9
26 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 24-Jun-18 SUN 02-Jul-18 MON 8
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 03-Jul-18 TUE 9
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 03-Jul-18 TUE 9
26 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 25-Jun-18 MON 07-Jul-18 SAT 12
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 26-Jun-18 TUE 08-Jul-18 SUN 12
26 ONE MOL HORIZON 1107N 27-Jun-18 WED 04-Jul-18 WED 7
26 HEUNG A TRIDENT 1813N 27-Jun-18 WED 08-Jul-18 SUN 11
26 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 28-Jun-18 THU 12-Jul-18 THU 14
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 28-Jun-18 THU 09-Jul-18 MON 11
26 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 29-Jun-18 FRI 12-Jul-18 THU 13
26 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 30-Jun-18 SAT 09-Jul-18 MON 9
HAIPHONG to ULSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0108N 02-Jun-18 SAT 09-Jun-18 SAT 7
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0076N 04-Jun-18 MON 11-Jun-18 MON 7
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0113N 09-Jun-18 SAT 16-Jun-18 SAT 7
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1811N 11-Jun-18 MON 18-Jun-18 MON 7
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 16-Jun-18 SAT 23-Jun-18 SAT 7
25 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 18-Jun-18 MON 25-Jun-18 MON 7
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 23-Jun-18 SAT 30-Jun-18 SAT 7
26 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 25-Jun-18 MON 02-Jul-18 MON 7
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 10-Jul-18 TUE 12
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 10-Jul-18 TUE 12
26 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 30-Jun-18 SAT 07-Jul-18 SAT 7
HAIPHONG to YOKKAICHI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC TIANJIN 1815N 01-Jun-18 FRI 11-Jun-18 MON 10
22 SITC SITC TIANJIN 1815N 01-Jun-18 FRI 11-Jun-18 MON 10
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0108N 02-Jun-18 SAT 14-Jun-18 THU 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 16-Jun-18 SAT 12
23 HEUNG A TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 18-Jun-18 MON 12
23 SITC SITC TOKYO 1823N 07-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 12
23 HEUNG A LANTAU BAY 1811N 07-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 12
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1812N 07-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 12
23 SITC SITC KOBE 1823N 08-Jun-18 FRI 18-Jun-18 MON 10
23 SITC SITC KOBE 1823N 08-Jun-18 FRI 18-Jun-18 MON 10
23 SITC SITC TOKYO 1823N 09-Jun-18 SAT 19-Jun-18 TUE 10
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0113N 09-Jun-18 SAT 21-Jun-18 THU 12
24 HEUNG A TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 25-Jun-18 MON 12
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 SITC HANSE ENERGY 1817N 15-Jun-18 FRI 25-Jun-18 MON 10
24 SITC HANSE ENERGY 1817N 15-Jun-18 FRI 25-Jun-18 MON 10
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 16-Jun-18 SAT 28-Jun-18 THU 12
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 18-Jun-18 MON 30-Jun-18 SAT 12
25 HEUNG A TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 02-Jul-18 MON 12
25 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 SITC SITC TIANJIN 1817N 22-Jun-18 FRI 02-Jul-18 MON 10
25 SITC SITC TIANJIN 1817N 22-Jun-18 FRI 02-Jul-18 MON 10
25 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 23-Jun-18 SAT 05-Jul-18 THU 12
26 HEUNG A TRIDENT 1813N 27-Jun-18 WED 09-Jul-18 MON 12
26 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 28-Jun-18 THU 10-Jul-18 TUE 12
26 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 28-Jun-18 THU 10-Jul-18 TUE 12
26 SITC TBA TBA 29-Jun-18 FRI 09-Jul-18 MON 10
26 SITC TBA TBA 29-Jun-18 FRI 09-Jul-18 MON 10
26 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 30-Jun-18 SAT 12-Jul-18 THU 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 805D 01-Jun-18 FRI 13-Jun-18 WED 12
22 SINOKOR HSL AQUA 0035N 01-Jun-18 FRI 13-Jun-18 WED 12
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0108N 02-Jun-18 SAT 12-Jun-18 TUE 10
23 TSL HANSE ENDURANCE 18009N 03-Jun-18 SUN 12-Jun-18 TUE 9
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 13-Jun-18 WED 10
23 SITC SITC KAOHSIUNG 1815N 03-Jun-18 SUN 13-Jun-18 WED 10
23 ONE BIEN DONG NAVIGATOR 770E 03-Jun-18 SUN 12-Jun-18 TUE 9
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0076N 04-Jun-18 MON 16-Jun-18 SAT 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0173E 04-Jun-18 MON 14-Jun-18 THU 10
23 SINOTRANS ALS SUMIRE 1820N 05-Jun-18 TUE 17-Jun-18 SUN 12
23 SINOKOR TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 18-Jun-18 MON 12
23 ONE MOL HORIZON 1106N 06-Jun-18 WED 12-Jun-18 TUE 6
23 HEUNG A TRIUMPH 1811N 06-Jun-18 WED 16-Jun-18 SAT 10
23 TSL PADIAN 2 18004B 07-Jun-18 THU 20-Jun-18 WED 13
23 SINOKOR LANTAU BAY 1807N 07-Jun-18 THU 19-Jun-18 TUE 12
23 HEUNG A LANTAU BAY 1811N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1812N 07-Jun-18 THU 17-Jun-18 SUN 10
23 TSL ASIATIC DAWN 001D 08-Jun-18 FRI 20-Jun-18 WED 12
23 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 0003N 08-Jun-18 FRI 20-Jun-18 WED 12
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0113N 09-Jun-18 SAT 19-Jun-18 TUE 10
24 TSL LANTAU BEE 18008N 10-Jun-18 SUN 19-Jun-18 TUE 9
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 20-Jun-18 WED 10
24 SITC AVRA C 1817N 10-Jun-18 SUN 20-Jun-18 WED 10
24 ONE BIEN DONG NAVIGATOR 771E 10-Jun-18 SUN 19-Jun-18 TUE 9
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1811N 11-Jun-18 MON 23-Jun-18 SAT 12
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1821N 12-Jun-18 TUE 24-Jun-18 SUN 12
24 SINOKOR TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 25-Jun-18 MON 12
24 ONE PEARL RIVER BRIDGE 087N 13-Jun-18 WED 19-Jun-18 TUE 6
24 HEUNG A TRIDENT 1812N 13-Jun-18 WED 23-Jun-18 SAT 10
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 14-Jun-18 THU 27-Jun-18 WED 13
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 23-Jun-18 SAT 9
24 SITC SITC NAGOYA 1817N 14-Jun-18 THU 23-Jun-18 SAT 9
24 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 26-Jun-18 TUE 12
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 14-Jun-18 THU 24-Jun-18 SUN 10
24 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 15-Jun-18 FRI 27-Jun-18 WED 12
24 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 15-Jun-18 FRI 27-Jun-18 WED 12
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 16-Jun-18 SAT 26-Jun-18 TUE 10
25 TSL LANTAU BRIDE 18011N 17-Jun-18 SUN 26-Jun-18 TUE 9
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 27-Jun-18 WED 10
25 SITC RESURGENCE 1815N 17-Jun-18 SUN 27-Jun-18 WED 10
25 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 18-Jun-18 MON 30-Jun-18 SAT 12
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 18-Jun-18 MON 28-Jun-18 THU 10
25 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 19-Jun-18 TUE 01-Jul-18 SUN 12
25 SINOKOR TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 02-Jul-18 MON 12
25 ONE ANDERSON BRIDGE 810N 20-Jun-18 WED 26-Jun-18 TUE 6
25 HEUNG A TRIUMPH 1812N 20-Jun-18 WED 30-Jun-18 SAT 10
25 TSL ASIATIC DAWN 002B 21-Jun-18 THU 04-Jul-18 WED 13
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 30-Jun-18 SAT 9
25 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 21-Jun-18 THU 30-Jun-18 SAT 9
25 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 21-Jun-18 THU 03-Jul-18 TUE 12
25 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 21-Jun-18 THU 01-Jul-18 SUN 10
25 TSL PADIAN 2 18004D 22-Jun-18 FRI 04-Jul-18 WED 12
25 SINOKOR HSL AQUA 0036N 22-Jun-18 FRI 04-Jul-18 WED 12
25 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 23-Jun-18 SAT 03-Jul-18 TUE 10
26 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 24-Jun-18 SUN 03-Jul-18 TUE 9
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 04-Jul-18 WED 10
26 SITC SITC KAOHSIUNG 1817N 24-Jun-18 SUN 04-Jul-18 WED 10
26 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 25-Jun-18 MON 07-Jul-18 SAT 12
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 26-Jun-18 TUE 08-Jul-18 SUN 12
26 ONE MOL HORIZON 1107N 27-Jun-18 WED 03-Jul-18 TUE 6
26 HEUNG A TRIDENT 1813N 27-Jun-18 WED 07-Jul-18 SAT 10
26 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 28-Jun-18 THU 11-Jul-18 WED 13
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 07-Jul-18 SAT 9
26 SITC SITC OSAKA 1819N 28-Jun-18 THU 07-Jul-18 SAT 9
26 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 28-Jun-18 THU 08-Jul-18 SUN 10
26 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 29-Jun-18 FRI 11-Jul-18 WED 12
26 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 30-Jun-18 SAT 10-Jul-18 TUE 10
1 2