Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 15-Sep-19 SUN 38
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 22-Sep-19 SUN 38
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 29-Sep-19 SUN 38
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 06-Oct-19 SUN 38
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 14-Sep-19 SAT 37
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 26-Sep-19 THU 46
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 40
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 21-Sep-19 SAT 37
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 03-Oct-19 THU 46
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 28-Sep-19 SAT 40
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 28-Sep-19 SAT 37
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 10-Oct-19 THU 46
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 40
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 05-Oct-19 SAT 37
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 17-Oct-19 THU 46
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 12-Oct-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 16-Sep-19 MON 28
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 23-Sep-19 MON 28
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 30-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
1 2 3