Lịch tàu Tuyến Nội Địa
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 HAI AN VINAFCO 26 284 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 TAN CANG M. VSHIP 226 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
45 GLS VINAFCO 28 138 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
46 VOSCO VINAFCO 26 286 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 VSICO M. VSHIP 228 12-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 3
47 VINAFCO VINAFCO 28 140 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 VINALINE VINAFCO 26 288 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 GEMADEPT M. VSHIP 230 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
48 VIETSUN VINAFCO 28 142 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
45 VIETSUN HAI AN SONG 098N 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 GLS HAI AN BELL 006N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 TAN CANG PACIFIC EXPRESS 684 05-Nov-18 MON 08-Nov-18 THU 3
45 HAI AN HAI AN TIME 078N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 VOSCO HAI AN SONG 099N 08-Nov-18 THU 11-Nov-18 SUN 3
46 VOSCO HAI AN BELL 007N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 TAN CANG PACIFIC PEARL 363 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
46 VSICO PACIFIC EXPRESS 685 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
47 GEMADEPT HAI AN SONG 100N 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 VIETSUN HAI AN BELL 008N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 VIETSUN PACIFIC GRACE 228 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 GLS HAI AN TIME 079N 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
48 VINAFCO HAI AN SONG 101N 22-Nov-18 THU 25-Nov-18 SUN 3
48 TAN CANG HAI AN BELL 009N 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
48 VSICO PACIFIC PEARL 364 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
48 VINALINE HAI AN TIME 080N 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
45 HAI AN PROSPER 1723N 02-Nov-18 FRI 05-Nov-18 MON 3
45 VIETSUN PRUDENT 1721N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
45 VINAFCO VSICO PIONEER 1723N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 TAN CANG PROSPER 1724N 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 VINALINE PRUDENT 1722N 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
47 GEMADEPT VSICO PIONEER 1724N 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 VIETSUN PROSPER 1725N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 GLS PRUDENT 1723N 19-Nov-18 MON 22-Nov-18 THU 3
48 VSICO VSICO PIONEER 1725N 22-Nov-18 THU 25-Nov-18 SUN 3
48 HAI AN PROSPER 1726N 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
48 GLS PRUDENT 1724N 26-Nov-18 MON 29-Nov-18 THU 3
49 VOSCO VSICO PIONEER 1726N 29-Nov-18 THU 02-Dec-18 SUN 3
49 VINAFCO PROSPER 1727N 01-Dec-18 SAT 04-Dec-18 TUE 3
49 TAN CANG PRUDENT 1725N 03-Dec-18 MON 06-Dec-18 THU 3
45 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 222N 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 VOSCO VIETSUN FORTUNE 1319N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 GEMADEPT VIETSUN PACIFIC 1722N 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
46 VOSCO VIETSUN INTEGRITY 223N 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 TAN CANG VIETSUN FORTUNE 1320N 12-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 3
47 VSICO VIETSUN PACIFIC 1723N 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 HAI AN VIETSUN INTEGRITY 224N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1321N 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
48 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1724N 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
45 TAN CANG ATLANTIC OCEAN 173N 02-Nov-18 FRI 05-Nov-18 MON 3
45 GLS PHUC KHANH 105N 05-Nov-18 MON 08-Nov-18 THU 3
45 VINAFCO PHUC HUNG 005N 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
46 VSICO ATLANTIC OCEAN 174N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 VIETSUN PHUC KHANH 106N 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
47 TAN CANG PHUC HUNG 006N 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 VINALINE ATLANTIC OCEAN 175N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
47 GEMADEPT PHUC KHANH 107N 21-Nov-18 WED 24-Nov-18 SAT 3
48 VIETSUN PHUC HUNG 007N 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
48 VINAFCO ATLANTIC OCEAN 176N 26-Nov-18 MON 29-Nov-18 THU 3
45 VINALINE TC PIONEER 1720N 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 HAI AN TC VICTORY 1722N 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 VSICO TC GLORY 1722N 05-Nov-18 MON 08-Nov-18 THU 3
46 TAN CANG TC PIONEER 1721N 08-Nov-18 THU 11-Nov-18 SUN 3
46 VINAFCO TC FOUNDATION 1718N 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 GEMADEPT TC VICTORY 1723N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 VIETSUN TC GLORY 1723N 12-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 3
47 GLS TC PIONEER 1722N 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 VOSCO TC FOUNDATION 1719N 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
50 TAN CANG TC VICTORY 1724N 08-Dec-18 SAT 11-Dec-18 TUE 3
47 HAI AN TC GLORY 1724N 19-Nov-18 MON 22-Nov-18 THU 3
48 VIETSUN TC PIONEER 1723N 22-Nov-18 THU 25-Nov-18 SUN 3
49 VOSCO TC GLORY 1725N 29-Nov-18 THU 02-Dec-18 SUN 3
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 VINALINE MV PROSPER 1801S 01-Nov-18 THU 04-Nov-18 SUN 3
45 VSICO GREEN PACIFIC V.010S 02-Nov-18 FRI 05-Nov-18 MON 3
45 GEMADEPT CAM RANH 07 002S 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 TAN CANG VIETSUN PACIFIC 1801S 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 VINAFCO PHUC HUNG 024S 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 VIETSUN M. VSHIP 263 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 HAI AN TAN CANG FOUNDATION 1801S 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 GLS VSICO PIONEER 1801S 03-Nov-18 SAT 06-Nov-18 TUE 3
45 VOSCO VINALINES DIAMOND S214 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
45 VOSCO HAIAN BELL 029S/N 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
45 VSICO VIETSUN INTEGRITY 301S 04-Nov-18 SUN 07-Nov-18 WED 3
45 GLS VINAFCO 26 325 05-Nov-18 MON 08-Nov-18 THU 3
45 VOSCO TAN CANG VICTORY 1802S 05-Nov-18 MON 08-Nov-18 THU 3
45 TAN CANG VINALINES PIONEER 003WS 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
45 VINALINE PACIFIC GRACE 240 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
45 GEMADEPT CAM RANH 07 003S 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
45 VSICO PHUC KHANH 122S 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
45 VINAFCO MV PRUDENT 1802S 06-Nov-18 TUE 09-Nov-18 FRI 3
45 TAN CANG HAIAN TIME 101S/N 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
45 TAN CANG ATLANTIC OCEAN 193S 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
45 VINAFCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
45 VINALINE VINAFCO 28 179 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
45 GEMADEPT TAN CANG GLORY 1802S 07-Nov-18 WED 10-Nov-18 SAT 3
46 VSICO VIETSUN FORTUNE 1402S 08-Nov-18 THU 11-Nov-18 SUN 3
46 VINAFCO FORTUNE FREIGHTER 802S 08-Nov-18 THU 11-Nov-18 SUN 3
46 HAI AN GREEN PACIFIC V.011S 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 TAN CANG FORTUNE CARRIER 006S 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 VSICO BIENDONG MARINER 1801S 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 VINALINE MV PROSPER 1802S 09-Nov-18 FRI 12-Nov-18 MON 3
46 GEMADEPT HAIAN SONG 119S/N 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 BIEN DONG CAM RANH 07 004S 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 TAN CANG VIETSUN PACIFIC 1802S 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 VINAFCO TAN CANG FOUNDATION 1802S 10-Nov-18 SAT 13-Nov-18 TUE 3
46 HAI AN PHUC HUNG 025S 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
46 TAN CANG M. VSHIP 265 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
46 VSICO VSICO PIONEER 1802S 11-Nov-18 SUN 14-Nov-18 WED 3
46 TAN CANG VIETSUN INTEGRITY 302S 12-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 3
46 GEMADEPT TAN CANG VICTORY 1803S 12-Nov-18 MON 15-Nov-18 THU 3
46 VINAFCO BIEN DONG STAR 802S 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
46 HAI AN PACIFIC PEARL 376 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
46 TAN CANG CAM RANH 07 005S 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
46 VSICO VINAFCO 26 327 13-Nov-18 TUE 16-Nov-18 FRI 3
46 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 14-Nov-18 WED 17-Nov-18 SAT 3
46 VINAFCO HAIAN TIME 102S/N 14-Nov-18 WED 17-Nov-18 SAT 3
46 VINALINE MV PRUDENT 1803S 14-Nov-18 WED 17-Nov-18 SAT 3
46 GEMADEPT TAN CANG GLORY 1803S 14-Nov-18 WED 17-Nov-18 SAT 3
47 BIEN DONG VINAFCO 28 181 15-Nov-18 THU 18-Nov-18 SUN 3
47 TAN CANG GREEN PACIFIC V.012S 16-Nov-18 FRI 19-Nov-18 MON 3
47 HAI AN VIETSUN FORTUNE 1403S 16-Nov-18 FRI 19-Nov-18 MON 3
47 VSICO PHUC KHANH 123S 16-Nov-18 FRI 19-Nov-18 MON 3
47 TAN CANG FORTUNE NAVIGATOR 803S 16-Nov-18 FRI 19-Nov-18 MON 3
47 VINAFCO BIENDONG MARINER 1802S 16-Nov-18 FRI 19-Nov-18 MON 3
47 GEMADEPT HAIAN BELL 030S/N 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 TAN CANG CAM RANH 07 006S 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 VSICO FORTUNE CARRIER 007S 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 HAI AN FORTUNE FREIGHTER 803S 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 17-Nov-18 SAT 20-Nov-18 TUE 3
47 VINAFCO VIETSUN PACIFIC 1803S 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
47 VSICO ATLANTIC OCEAN 194S 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
47 TAN CANG MV PROSPER 1803S 18-Nov-18 SUN 21-Nov-18 WED 3
47 VINALINE TAN CANG VICTORY 1804S 19-Nov-18 MON 22-Nov-18 THU 3
47 GEMADEPT M. VSHIP 267 19-Nov-18 MON 22-Nov-18 THU 3
47 BIEN DONG VINALINES PIONEER 004WS 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 VINALINE PACIFIC GRACE 241 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 HAI AN CAM RANH 07 007S 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 VINAFCO PHUC HUNG 026S 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 TAN CANG VSICO PIONEER 1803S 20-Nov-18 TUE 23-Nov-18 FRI 3
47 VSICO HAIAN TIME 103S/N 21-Nov-18 WED 24-Nov-18 SAT 3
47 VINAFCO VIETSUN INTEGRITY 303S 21-Nov-18 WED 24-Nov-18 SAT 3
47 GEMADEPT VINAFCO 26 329 21-Nov-18 WED 24-Nov-18 SAT 3
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 21-Nov-18 WED 24-Nov-18 SAT 3
48 HAI AN VINALINES DIAMOND S216 22-Nov-18 THU 25-Nov-18 SUN 3
48 VSICO MV PRUDENT 1804S 22-Nov-18 THU 25-Nov-18 SUN 3
48 TAN CANG PACIFIC EXPRESS 708 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
48 VINALINE BIENDONG MARINER 1803S 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
48 GEMADEPT VINAFCO 28 183 23-Nov-18 FRI 26-Nov-18 MON 3
48 BIEN DONG VIETSUN FORTUNE 1404S 24-Nov-18 SAT 27-Nov-18 TUE 3
48 VINAFCO HAIAN BELL 031S/N 25-Nov-18 SUN 28-Nov-18 WED 3
48 VSICO PHUC KHANH 124S 25-Nov-18 SUN 28-Nov-18 WED 3
48 HAI AN FORTUNE CARRIER 008S 25-Nov-18 SUN 28-Nov-18 WED 3
48 VINAFCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 25-Nov-18 SUN 28-Nov-18 WED 3
48 TAN CANG MV PROSPER 1804S 25-Nov-18 SUN 28-Nov-18 WED 3
48 VSICO ATLANTIC OCEAN 195S 26-Nov-18 MON 29-Nov-18 THU 3
48 VINALINE FORTUNE FREIGHTER 804S 26-Nov-18 MON 29-Nov-18 THU 3
48 GEMADEPT TAN CANG VICTORY 1805S 26-Nov-18 MON 29-Nov-18 THU 3
48 VSICO BIEN DONG STAR 803S 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
48 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
48 GEMADEPT VSICO PIONEER 1804S 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
48 VINALINE M. VSHIP 269 27-Nov-18 TUE 30-Nov-18 FRI 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0