Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 DONGJIN HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 DONGJIN FESCO TRADER 0104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 DONGJIN HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 01-May-18 TUE 10-May-18 THU 9
18 HEUNGA HSL AQUA 0031N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
18 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
18 HEUNGA TRIUMPH 1805N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 07-May-18 MON 15-May-18 TUE 8
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 HEUNGA FESCO TRADER 0104N 09-May-18 WED 18-May-18 FRI 9
19 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0107N 10-May-18 THU 18-May-18 FRI 8
19 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
19 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
19 HEUNGA TRIDENT 1806N 12-May-18 SAT 24-May-18 THU 12
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 14-May-18 MON 22-May-18 TUE 8
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1718N 16-May-18 WED 25-May-18 FRI 9
20 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0103N 17-May-18 THU 25-May-18 FRI 8
20 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
20 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
20 HEUNGA TRIUMPH 1806N 19-May-18 SAT 31-May-18 THU 12
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 21-May-18 MON 29-May-18 TUE 8
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 HEUNGA HSL AQUA 0032N 23-May-18 WED 01-Jun-18 FRI 9
21 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0108N 24-May-18 THU 01-Jun-18 FRI 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 16-May-18 WED 11
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 29-May-18 TUE 11
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 21-May-18 MON 13
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 28-May-18 MON 13
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 13
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC PERTH BRIDGE 1807N 08-May-18 TUE 17-May-18 THU 9
20 SITC VAN HARMONY 1809N 15-May-18 TUE 24-May-18 THU 9
21 SITC SITC INCHON 1809N 22-May-18 TUE 31-May-18 THU 9
22 SITC PERTH BRIDGE 1809N 29-May-18 TUE 07-Jun-18 THU 9
18 SITC SITC MACAO 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 SITC INSIGHT 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 SITC SITC GUANGDONG 1807N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 SITC SITC JIANGSU 1805N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
22 SITC SITC BANGKOK 1805N 30-May-18 WED 06-Jun-18 WED 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 SINOKOR PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 SINOKOR PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
18 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 KMTC PEGASUS UNIX V.0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 KMTC PEGASUS UNIX V.0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 12-May-18 SAT 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 19-May-18 SAT 6
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 26-May-18 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
18 HEUNGA DONGJIN AUBE 0036E 01-May-18 TUE 05-May-18 SAT 4
18 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 HEUNGA SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 8
19 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 7
19 HEUNGA TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 7
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
19 HEUNGA PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 8
20 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 7
20 HEUNGA TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 7
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
20 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 8
21 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 7
21 HEUNGA TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 7
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
21 HEUNGA PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 8
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
18 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0105N 05-May-18 SAT 13-May-18 SUN 8
19 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0101N 12-May-18 SAT 20-May-18 SUN 8
20 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0106N 19-May-18 SAT 27-May-18 SUN 8
21 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 26-May-18 SAT 03-Jun-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 16-May-18 WED 14
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 18-May-18 FRI 13
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 20-May-18 SUN 14
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 28-May-18 MON 14
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 31-May-18 THU 13
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 14
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 05-Jun-18 TUE 13
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 10-Jun-18 SUN 14
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 27
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 06-Jun-18 WED 22
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 11-Jun-18 MON 20
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 14-May-18 MON 10
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 21-May-18 MON 10
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 28-May-18 MON 10
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 04-Jun-18 MON 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 18-May-18 FRI 16
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 20-May-18 SUN 15
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 22-May-18 TUE 16
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 25-May-18 FRI 15
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 30-May-18 WED 16
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 15
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 16
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 07-Jun-18 THU 15
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 16
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 14-May-18 MON 8
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 21-May-18 MON 8
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 28-May-18 MON 8
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 8
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 10-Jun-18 SUN 10
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 12-May-18 SAT 9
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 19-May-18 SAT 9
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 26-May-18 SAT 9
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 02-Jun-18 SAT 9
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 09-Jun-18 SAT 9
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 06-Jun-18 WED 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 17-May-18 THU 15
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 19-May-18 SAT 14
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 21-May-18 MON 15
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 24-May-18 THU 14
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 29-May-18 TUE 15
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 14
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 15
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 06-Jun-18 WED 14
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 11-Jun-18 MON 15
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 09-Jun-18 SAT 33
24 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 33
25 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 33
20 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 15-Jun-18 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 19-Jun-18 TUE 33
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 37
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 19-Jun-18 TUE 37
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 26-Jun-18 TUE 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 40
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 40
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 30-Jun-18 SAT 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 07-Jun-18 THU 31
24 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 14-Jun-18 THU 31
25 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 21-Jun-18 THU 31
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 12-Jun-18 TUE 36
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 19-Jun-18 TUE 36
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 26-Jun-18 TUE 36
23 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 07-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 14-Jun-18 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 21-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 15-Jun-18 FRI 40
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 22-Jun-18 FRI 40
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 29-Jun-18 FRI 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 DONGJIN HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 DONGJIN FESCO TRADER 0104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 DONGJIN HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 01-May-18 TUE 10-May-18 THU 9
18 HEUNGA HSL AQUA 0031N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
18 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
18 HEUNGA TRIUMPH 1805N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 07-May-18 MON 15-May-18 TUE 8
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 HEUNGA FESCO TRADER 0104N 09-May-18 WED 18-May-18 FRI 9
19 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0107N 10-May-18 THU 18-May-18 FRI 8
19 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
19 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
19 HEUNGA TRIDENT 1806N 12-May-18 SAT 24-May-18 THU 12
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 14-May-18 MON 22-May-18 TUE 8
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1718N 16-May-18 WED 25-May-18 FRI 9
20 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0103N 17-May-18 THU 25-May-18 FRI 8
20 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
20 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
20 HEUNGA TRIUMPH 1806N 19-May-18 SAT 31-May-18 THU 12
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 21-May-18 MON 29-May-18 TUE 8
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 HEUNGA HSL AQUA 0032N 23-May-18 WED 01-Jun-18 FRI 9
21 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0108N 24-May-18 THU 01-Jun-18 FRI 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 16-May-18 WED 11
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 29-May-18 TUE 11
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 21-May-18 MON 13
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 28-May-18 MON 13
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 13
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC PERTH BRIDGE 1807N 08-May-18 TUE 17-May-18 THU 9
20 SITC VAN HARMONY 1809N 15-May-18 TUE 24-May-18 THU 9
21 SITC SITC INCHON 1809N 22-May-18 TUE 31-May-18 THU 9
22 SITC PERTH BRIDGE 1809N 29-May-18 TUE 07-Jun-18 THU 9
18 SITC SITC MACAO 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 SITC INSIGHT 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 SITC SITC GUANGDONG 1807N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 SITC SITC JIANGSU 1805N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
22 SITC SITC BANGKOK 1805N 30-May-18 WED 06-Jun-18 WED 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 SINOKOR PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 SINOKOR PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
18 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 KMTC PEGASUS UNIX V.0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 KMTC PEGASUS UNIX V.0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 12-May-18 SAT 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 19-May-18 SAT 6
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 26-May-18 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
18 HEUNGA DONGJIN AUBE 0036E 01-May-18 TUE 05-May-18 SAT 4
18 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 HEUNGA SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 8
19 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 7
19 HEUNGA TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 7
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
19 HEUNGA PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 8
20 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 7
20 HEUNGA TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 7
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
20 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 8
21 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 7
21 HEUNGA TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 7
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
21 HEUNGA PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 8
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
18 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0105N 05-May-18 SAT 13-May-18 SUN 8
19 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0101N 12-May-18 SAT 20-May-18 SUN 8
20 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0106N 19-May-18 SAT 27-May-18 SUN 8
21 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 26-May-18 SAT 03-Jun-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 16-May-18 WED 14
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 18-May-18 FRI 13
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 20-May-18 SUN 14
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 28-May-18 MON 14
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 31-May-18 THU 13
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 14
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 05-Jun-18 TUE 13
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 10-Jun-18 SUN 14
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 27
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 06-Jun-18 WED 22
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 11-Jun-18 MON 20
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 14-May-18 MON 10
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 21-May-18 MON 10
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 28-May-18 MON 10
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 04-Jun-18 MON 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 18-May-18 FRI 16
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 20-May-18 SUN 15
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 22-May-18 TUE 16
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 25-May-18 FRI 15
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 30-May-18 WED 16
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 15
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 16
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 07-Jun-18 THU 15
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 16
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 14-May-18 MON 8
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 21-May-18 MON 8
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 28-May-18 MON 8
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 8
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 10-Jun-18 SUN 10
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 12-May-18 SAT 9
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 19-May-18 SAT 9
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 26-May-18 SAT 9
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 02-Jun-18 SAT 9
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 09-Jun-18 SAT 9
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 06-Jun-18 WED 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 17-May-18 THU 15
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 19-May-18 SAT 14
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 21-May-18 MON 15
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 24-May-18 THU 14
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 29-May-18 TUE 15
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 14
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 15
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 06-Jun-18 WED 14
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 11-Jun-18 MON 15
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 09-Jun-18 SAT 33
24 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 33
25 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 33
20 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 15-Jun-18 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 19-Jun-18 TUE 33
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 37
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 19-Jun-18 TUE 37
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 26-Jun-18 TUE 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 40
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 40
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 30-Jun-18 SAT 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 07-Jun-18 THU 31
24 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 14-Jun-18 THU 31
25 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 21-Jun-18 THU 31
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 12-Jun-18 TUE 36
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 19-Jun-18 TUE 36
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 26-Jun-18 TUE 36
23 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 07-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 14-Jun-18 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 21-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 15-Jun-18 FRI 40
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 22-Jun-18 FRI 40
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 29-Jun-18 FRI 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 DONGJIN HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 DONGJIN FESCO TRADER 0104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 DONGJIN HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 01-May-18 TUE 10-May-18 THU 9
18 HEUNGA HSL AQUA 0031N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
18 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
18 HEUNGA TRIUMPH 1805N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 07-May-18 MON 15-May-18 TUE 8
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 HEUNGA FESCO TRADER 0104N 09-May-18 WED 18-May-18 FRI 9
19 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0107N 10-May-18 THU 18-May-18 FRI 8
19 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
19 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
19 HEUNGA TRIDENT 1806N 12-May-18 SAT 24-May-18 THU 12
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 14-May-18 MON 22-May-18 TUE 8
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1718N 16-May-18 WED 25-May-18 FRI 9
20 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0103N 17-May-18 THU 25-May-18 FRI 8
20 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
20 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
20 HEUNGA TRIUMPH 1806N 19-May-18 SAT 31-May-18 THU 12
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 21-May-18 MON 29-May-18 TUE 8
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 HEUNGA HSL AQUA 0032N 23-May-18 WED 01-Jun-18 FRI 9
21 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0108N 24-May-18 THU 01-Jun-18 FRI 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 16-May-18 WED 11
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 29-May-18 TUE 11
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 21-May-18 MON 13
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 28-May-18 MON 13
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 13
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC PERTH BRIDGE 1807N 08-May-18 TUE 17-May-18 THU 9
20 SITC VAN HARMONY 1809N 15-May-18 TUE 24-May-18 THU 9
21 SITC SITC INCHON 1809N 22-May-18 TUE 31-May-18 THU 9
22 SITC PERTH BRIDGE 1809N 29-May-18 TUE 07-Jun-18 THU 9
18 SITC SITC MACAO 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 SITC INSIGHT 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 SITC SITC GUANGDONG 1807N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 SITC SITC JIANGSU 1805N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
22 SITC SITC BANGKOK 1805N 30-May-18 WED 06-Jun-18 WED 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 SINOKOR PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 SINOKOR PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
18 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 KMTC PEGASUS UNIX V.0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 KMTC PEGASUS UNIX V.0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 12-May-18 SAT 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 19-May-18 SAT 6
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 26-May-18 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
18 HEUNGA DONGJIN AUBE 0036E 01-May-18 TUE 05-May-18 SAT 4
18 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 HEUNGA SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 8
19 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 7
19 HEUNGA TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 7
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
19 HEUNGA PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 8
20 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 7
20 HEUNGA TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 7
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
20 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 8
21 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 7
21 HEUNGA TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 7
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
21 HEUNGA PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 8
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
18 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0105N 05-May-18 SAT 13-May-18 SUN 8
19 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0101N 12-May-18 SAT 20-May-18 SUN 8
20 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0106N 19-May-18 SAT 27-May-18 SUN 8
21 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 26-May-18 SAT 03-Jun-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 16-May-18 WED 14
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 18-May-18 FRI 13
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 20-May-18 SUN 14
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 28-May-18 MON 14
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 31-May-18 THU 13
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 14
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 05-Jun-18 TUE 13
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 10-Jun-18 SUN 14
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 27
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 06-Jun-18 WED 22
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 11-Jun-18 MON 20
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 14-May-18 MON 10
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 21-May-18 MON 10
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 28-May-18 MON 10
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 04-Jun-18 MON 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 18-May-18 FRI 16
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 20-May-18 SUN 15
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 22-May-18 TUE 16
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 25-May-18 FRI 15
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 30-May-18 WED 16
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 15
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 16
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 07-Jun-18 THU 15
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 16
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 14-May-18 MON 8
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 21-May-18 MON 8
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 28-May-18 MON 8
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 8
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 10-Jun-18 SUN 10
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 12-May-18 SAT 9
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 19-May-18 SAT 9
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 26-May-18 SAT 9
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 02-Jun-18 SAT 9
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 09-Jun-18 SAT 9
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 06-Jun-18 WED 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 17-May-18 THU 15
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 19-May-18 SAT 14
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 21-May-18 MON 15
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 24-May-18 THU 14
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 29-May-18 TUE 15
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 14
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 15
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 06-Jun-18 WED 14
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 11-Jun-18 MON 15
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 09-Jun-18 SAT 33
24 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 33
25 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 33
20 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 15-Jun-18 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 19-Jun-18 TUE 33
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 37
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 19-Jun-18 TUE 37
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 26-Jun-18 TUE 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 40
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 40
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 30-Jun-18 SAT 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 07-Jun-18 THU 31
24 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 14-Jun-18 THU 31
25 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 21-Jun-18 THU 31
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 12-Jun-18 TUE 36
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 19-Jun-18 TUE 36
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 26-Jun-18 TUE 36
23 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 07-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 14-Jun-18 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 21-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 15-Jun-18 FRI 40
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 22-Jun-18 FRI 40
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 29-Jun-18 FRI 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 DONGJIN HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 DONGJIN FESCO TRADER 0104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 DONGJIN HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 01-May-18 TUE 10-May-18 THU 9
18 HEUNGA HSL AQUA 0031N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
18 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
18 HEUNGA TRIUMPH 1805N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 07-May-18 MON 15-May-18 TUE 8
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 HEUNGA FESCO TRADER 0104N 09-May-18 WED 18-May-18 FRI 9
19 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0107N 10-May-18 THU 18-May-18 FRI 8
19 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
19 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
19 HEUNGA TRIDENT 1806N 12-May-18 SAT 24-May-18 THU 12
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 14-May-18 MON 22-May-18 TUE 8
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1718N 16-May-18 WED 25-May-18 FRI 9
20 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0103N 17-May-18 THU 25-May-18 FRI 8
20 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
20 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
20 HEUNGA TRIUMPH 1806N 19-May-18 SAT 31-May-18 THU 12
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 21-May-18 MON 29-May-18 TUE 8
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 HEUNGA HSL AQUA 0032N 23-May-18 WED 01-Jun-18 FRI 9
21 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0108N 24-May-18 THU 01-Jun-18 FRI 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 16-May-18 WED 11
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 29-May-18 TUE 11
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 21-May-18 MON 13
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 28-May-18 MON 13
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 13
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC PERTH BRIDGE 1807N 08-May-18 TUE 17-May-18 THU 9
20 SITC VAN HARMONY 1809N 15-May-18 TUE 24-May-18 THU 9
21 SITC SITC INCHON 1809N 22-May-18 TUE 31-May-18 THU 9
22 SITC PERTH BRIDGE 1809N 29-May-18 TUE 07-Jun-18 THU 9
18 SITC SITC MACAO 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 SITC INSIGHT 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 SITC SITC GUANGDONG 1807N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 SITC SITC JIANGSU 1805N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
22 SITC SITC BANGKOK 1805N 30-May-18 WED 06-Jun-18 WED 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 SINOKOR PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 SINOKOR PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
18 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 KMTC PEGASUS UNIX V.0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 KMTC PEGASUS UNIX V.0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 12-May-18 SAT 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 19-May-18 SAT 6
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 26-May-18 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
18 HEUNGA DONGJIN AUBE 0036E 01-May-18 TUE 05-May-18 SAT 4
18 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 HEUNGA SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 8
19 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 7
19 HEUNGA TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 7
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
19 HEUNGA PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 8
20 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 7
20 HEUNGA TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 7
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
20 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 8
21 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 7
21 HEUNGA TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 7
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
21 HEUNGA PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 8
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
18 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0105N 05-May-18 SAT 13-May-18 SUN 8
19 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0101N 12-May-18 SAT 20-May-18 SUN 8
20 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0106N 19-May-18 SAT 27-May-18 SUN 8
21 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 26-May-18 SAT 03-Jun-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 16-May-18 WED 14
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 18-May-18 FRI 13
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 20-May-18 SUN 14
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 28-May-18 MON 14
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 31-May-18 THU 13
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 14
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 05-Jun-18 TUE 13
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 10-Jun-18 SUN 14
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 27
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 06-Jun-18 WED 22
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 11-Jun-18 MON 20
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 14-May-18 MON 10
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 21-May-18 MON 10
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 28-May-18 MON 10
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 04-Jun-18 MON 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 18-May-18 FRI 16
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 20-May-18 SUN 15
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 22-May-18 TUE 16
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 25-May-18 FRI 15
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 30-May-18 WED 16
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 15
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 16
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 07-Jun-18 THU 15
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 16
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 14-May-18 MON 8
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 21-May-18 MON 8
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 28-May-18 MON 8
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 8
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 10-Jun-18 SUN 10
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 12-May-18 SAT 9
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 19-May-18 SAT 9
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 26-May-18 SAT 9
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 02-Jun-18 SAT 9
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 09-Jun-18 SAT 9
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 06-Jun-18 WED 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 17-May-18 THU 15
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 19-May-18 SAT 14
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 21-May-18 MON 15
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 24-May-18 THU 14
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 29-May-18 TUE 15
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 14
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 15
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 06-Jun-18 WED 14
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 11-Jun-18 MON 15
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 09-Jun-18 SAT 33
24 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 33
25 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 33
20 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 15-Jun-18 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 19-Jun-18 TUE 33
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 37
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 19-Jun-18 TUE 37
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 26-Jun-18 TUE 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 40
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 40
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 30-Jun-18 SAT 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 07-Jun-18 THU 31
24 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 14-Jun-18 THU 31
25 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 21-Jun-18 THU 31
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 12-Jun-18 TUE 36
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 19-Jun-18 TUE 36
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 26-Jun-18 TUE 36
23 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 07-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 14-Jun-18 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 21-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 15-Jun-18 FRI 40
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 22-Jun-18 FRI 40
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 29-Jun-18 FRI 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8
Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 DONGJIN HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 11-May-18 FRI 7
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 DONGJIN FESCO TRADER 0104N 11-May-18 FRI 18-May-18 FRI 7
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 25-May-18 FRI 7
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 DONGJIN HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 01-May-18 TUE 10-May-18 THU 9
18 HEUNGA HSL AQUA 0031N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 03-May-18 THU 11-May-18 FRI 8
18 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
18 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
18 HEUNGA TRIUMPH 1805N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 07-May-18 MON 15-May-18 TUE 8
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 HEUNGA FESCO TRADER 0104N 09-May-18 WED 18-May-18 FRI 9
19 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0107N 10-May-18 THU 18-May-18 FRI 8
19 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
19 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
19 HEUNGA TRIDENT 1806N 12-May-18 SAT 24-May-18 THU 12
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 14-May-18 MON 22-May-18 TUE 8
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1718N 16-May-18 WED 25-May-18 FRI 9
20 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0103N 17-May-18 THU 25-May-18 FRI 8
20 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
20 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
20 HEUNGA TRIUMPH 1806N 19-May-18 SAT 31-May-18 THU 12
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 21-May-18 MON 29-May-18 TUE 8
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 HEUNGA HSL AQUA 0032N 23-May-18 WED 01-Jun-18 FRI 9
21 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0108N 24-May-18 THU 01-Jun-18 FRI 8
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 13-May-18 SUN 7
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 20-May-18 SUN 7
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 27-May-18 SUN 7
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 16-May-18 WED 11
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 29-May-18 TUE 11
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 21-May-18 MON 13
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 28-May-18 MON 13
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 13
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SITC DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SITC SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
22 SITC DONGJIN AUBE 0038E 28-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 5
19 SITC PERTH BRIDGE 1807N 08-May-18 TUE 17-May-18 THU 9
20 SITC VAN HARMONY 1809N 15-May-18 TUE 24-May-18 THU 9
21 SITC SITC INCHON 1809N 22-May-18 TUE 31-May-18 THU 9
22 SITC PERTH BRIDGE 1809N 29-May-18 TUE 07-Jun-18 THU 9
18 SITC SITC MACAO 1805N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
19 SITC INSIGHT 1805N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
20 SITC SITC GUANGDONG 1807N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
21 SITC SITC JIANGSU 1805N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
22 SITC SITC BANGKOK 1805N 30-May-18 WED 06-Jun-18 WED 7
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 09-May-18 WED 7
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 16-May-18 WED 7
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 SINOKOR PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 23-May-18 WED 7
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 30-May-18 WED 7
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 SINOKOR PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
18 DONGJIN SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 08-May-18 TUE 5
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1806N 10-May-18 THU 15-May-18 TUE 5
20 DONGJIN DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 DONGJIN SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 22-May-18 TUE 5
21 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 DONGJIN SUNNY CAMELLIA 1807N 24-May-18 THU 29-May-18 TUE 5
18 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 7
19 KMTC PEGASUS UNIX V.0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 7
20 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 7
21 KMTC PEGASUS UNIX V.0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 7
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 12-May-18 SAT 6
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 19-May-18 SAT 6
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 26-May-18 SAT 6
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 14-May-18 MON 7
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 21-May-18 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 28-May-18 MON 7
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 08-May-18 TUE 6
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 6
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 6
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 6
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
18 HEUNGA DONGJIN AUBE 0036E 01-May-18 TUE 05-May-18 SAT 4
18 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 10-May-18 THU 7
18 HEUNGA SUNNY CLOVER 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA TRIDENT 1805N 03-May-18 THU 09-May-18 WED 6
18 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1805N 05-May-18 SAT 12-May-18 SAT 8
19 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
19 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1805N 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 7
19 HEUNGA TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 15-May-18 TUE 7
19 HEUNGA LANTAU BAY 1805N 10-May-18 THU 17-May-18 THU 7
19 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1805N 10-May-18 THU 16-May-18 WED 6
19 HEUNGA PEGASUS UNIX 0011N 12-May-18 SAT 19-May-18 SAT 8
20 HEUNGA DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
20 HEUNGA HEUNG-A HAIPHONG 0084N 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 7
20 HEUNGA TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 22-May-18 TUE 7
20 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 24-May-18 THU 7
20 HEUNGA SUNNY CLOVER 1806N 17-May-18 THU 23-May-18 WED 6
20 HEUNGA ASIATIC NEPTUNE 1806N 19-May-18 SAT 26-May-18 SAT 8
21 HEUNGA SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
21 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1806N 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 7
21 HEUNGA TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 29-May-18 TUE 7
21 HEUNGA LANTAU BAY 1806N 24-May-18 THU 31-May-18 THU 7
21 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1806N 24-May-18 THU 30-May-18 WED 6
21 HEUNGA PEGASUS UNIX 0012N 26-May-18 SAT 02-Jun-18 SAT 8
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 12-May-18 SAT 5
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 19-May-18 SAT 5
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 26-May-18 SAT 5
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 13-May-18 SUN 6
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 20-May-18 SUN 6
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 27-May-18 SUN 6
18 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0105N 05-May-18 SAT 13-May-18 SUN 8
19 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0101N 12-May-18 SAT 20-May-18 SUN 8
20 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0106N 19-May-18 SAT 27-May-18 SUN 8
21 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0102N 26-May-18 SAT 03-Jun-18 SUN 8
HAIPHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 26-May-18 SAT 13
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 30-May-18 WED 13
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 06-Jun-18 WED 13
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 12-May-18 SAT 10
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 17-May-18 THU 10
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 19-May-18 SAT 10
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 24-May-18 THU 10
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 26-May-18 SAT 10
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 31-May-18 THU 10
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 02-Jun-18 SAT 10
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 16-May-18 WED 14
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 18-May-18 FRI 13
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 20-May-18 SUN 14
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 23-May-18 WED 13
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 28-May-18 MON 14
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 31-May-18 THU 13
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 03-Jun-18 SUN 14
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 05-Jun-18 TUE 13
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 10-Jun-18 SUN 14
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 04-Jun-18 MON 27
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 06-Jun-18 WED 22
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 11-Jun-18 MON 20
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 14-May-18 MON 10
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 21-May-18 MON 10
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 28-May-18 MON 10
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 04-Jun-18 MON 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 18-May-18 FRI 16
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 20-May-18 SUN 15
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 22-May-18 TUE 16
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 25-May-18 FRI 15
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 30-May-18 WED 16
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 15
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 16
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 07-Jun-18 THU 15
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 16
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC KOBE 1815N 04-May-18 FRI 12-May-18 SAT 8
19 SITC EPONYMA 1809N 11-May-18 FRI 19-May-18 SAT 8
20 SITC RESURGENCE 1807N 18-May-18 FRI 26-May-18 SAT 8
21 SITC SITC KOBE 1817N 25-May-18 FRI 02-Jun-18 SAT 8
19 SITC SITC YANTAI 1807N 06-May-18 SUN 14-May-18 MON 8
20 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 13-May-18 SUN 21-May-18 MON 8
21 SITC SITC OSAKA 1809N 20-May-18 SUN 28-May-18 MON 8
22 SITC SITC WEIHAI 1809N 27-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 8
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 13-May-18 SUN 10
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 20-May-18 SUN 10
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 27-May-18 SUN 10
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 03-Jun-18 SUN 10
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 10-Jun-18 SUN 10
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 15-May-18 TUE 9
20 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 22-May-18 TUE 9
21 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 29-May-18 TUE 9
22 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 05-Jun-18 TUE 9
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 15-May-18 TUE 13
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 17-May-18 THU 12
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 19-May-18 SAT 13
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 27-May-18 SUN 13
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 02-Jun-18 SAT 13
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 09-Jun-18 SAT 13
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 08-May-18 TUE 20-May-18 SUN 12
20 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 15-May-18 TUE 27-May-18 SUN 12
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 22-May-18 TUE 03-Jun-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC SITC TIANJIN 1807N 03-May-18 THU 12-May-18 SAT 9
19 SITC AVRA C 1809N 10-May-18 THU 19-May-18 SAT 9
20 SITC HANSE ENERGY 1809N 17-May-18 THU 26-May-18 SAT 9
21 SITC SITC TIANJIN 1809N 24-May-18 THU 02-Jun-18 SAT 9
22 SITC AVRA C 1811N 31-May-18 THU 09-Jun-18 SAT 9
19 SITC REFLECTION 1809N 06-May-18 SUN 16-May-18 WED 10
19 SITC SITC NAGOYA 1807N 13-May-18 SUN 23-May-18 WED 10
20 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 20-May-18 SUN 30-May-18 WED 10
21 SITC REFLECTION 1811N 27-May-18 SUN 06-Jun-18 WED 10
18 SINOKOR TRIDENT 1805N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 02-May-18 WED 14-May-18 MON 12
18 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0031N 04-May-18 FRI 16-May-18 WED 12
19 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 07-May-18 MON 19-May-18 SAT 12
19 SINOKOR TRIUMPH 1805N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR CAPE FLINT 039N 09-May-18 WED 21-May-18 MON 12
19 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 10-May-18 THU 22-May-18 TUE 12
19 SINOKOR FESCO TRADER 104N 11-May-18 FRI 23-May-18 WED 12
20 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 14-May-18 MON 26-May-18 SAT 12
20 SINOKOR TRIDENT 1806N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 16-May-18 WED 28-May-18 MON 12
20 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
20 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 18-May-18 FRI 30-May-18 WED 12
21 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 21-May-18 MON 02-Jun-18 SAT 12
21 SINOKOR TRIUMPH 1806N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR CAPE FLINT 040N 23-May-18 WED 04-Jun-18 MON 12
21 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
21 SINOKOR HSL AQUA 0032N 25-May-18 FRI 06-Jun-18 WED 12
18 AEL VENUS C 1809N 03-May-18 THU 15-May-18 TUE 12
19 AEL WARNOW CARP 1806N 06-May-18 SUN 18-May-18 FRI 12
19 AEL JJ NAGOYA 1810N 10-May-18 SUN 22-May-18 TUE 12
20 AEL XIU HONG 1810N 13-May-18 SUN 25-May-18 FRI 12
20 AEL VENUS C 1811N 17-May-18 THU 29-May-18 TUE 12
21 AEL WARNOW CARP 1811N 20-May-18 SUN 01-Jun-18 FRI 12
21 AEL JJ NAGOYA 1812N 24-May-18 THU 05-Jun-18 TUE 12
22 AEL XIU HONG 1812N 27-May-18 SUN 08-Jun-18 FRI 12
18 KMTC SKY HOPE 1804 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC TRIDENT 1805 02-May-18 WED 13-May-18 SUN 11
18 KMTC SUNNY CLOVER 1805 03-May-18 THU 14-May-18 MON 11
19 KMTC ST MARY V.1804N 06-May-18 SUN 17-May-18 THU 11
19 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 07-May-18 MON 18-May-18 FRI 11
19 KMTC SUNNY LOTUS 1805 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC TRIUMPH V.1805N 09-May-18 WED 20-May-18 SUN 11
19 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 10-May-18 THU 21-May-18 MON 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.005N 13-May-18 SUN 24-May-18 THU 11
20 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SUNNY CANNA 1805 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC DONGJIN AUBE 37 14-May-18 MON 25-May-18 FRI 11
20 KMTC SKY HOPE 1805 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC TRIDENT 1806 16-May-18 WED 27-May-18 SUN 11
20 KMTC SUNNY CLOVER 1806 17-May-18 THU 28-May-18 MON 11
21 KMTC ST MARY 1805 20-May-18 SUN 31-May-18 THU 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 21-May-18 MON 01-Jun-18 FRI 11
21 KMTC SUNNY LOTUS 1806 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC TRIUMPH V.1806N 23-May-18 WED 03-Jun-18 SUN 11
21 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 24-May-18 THU 04-Jun-18 MON 11
18 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 02-May-18 WED 17-May-18 THU 15
18 CK LINE SKY HOPE 1804N 05-May-18 SAT 19-May-18 SAT 14
19 CK LINE ST. MARY 1804N 06-May-18 SUN 21-May-18 MON 15
19 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 10-May-18 THU 24-May-18 THU 14
20 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 14-May-18 MON 29-May-18 TUE 15
20 CK LINE SKY HOPE 1805N 18-May-18 FRI 01-Jun-18 FRI 14
21 CK LINE ST. MARY 1805N 20-May-18 SUN 04-Jun-18 MON 15
21 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 23-May-18 WED 06-Jun-18 WED 14
22 CK LINE KOTA WANGSA 0006N 27-May-18 SUN 11-Jun-18 MON 15
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 09-Jun-18 SAT 33
24 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 33
25 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 33
20 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 16-May-18 WED 13
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 15-Jun-18 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 19-Jun-18 TUE 33
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 12-Jun-18 TUE 37
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 19-Jun-18 TUE 37
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 26-Jun-18 TUE 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 16-Jun-18 SAT 40
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 23-Jun-18 SAT 40
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 30-Jun-18 SAT 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 07-Jun-18 THU 31
24 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 14-Jun-18 THU 31
25 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 21-Jun-18 THU 31
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 07-May-18 MON 12-Jun-18 TUE 36
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 14-May-18 MON 19-Jun-18 TUE 36
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 21-May-18 MON 26-Jun-18 TUE 36
23 YANG MING YM HORIZON 247S 03-May-18 THU 07-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 10-May-18 THU 14-Jun-18 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 17-May-18 THU 21-Jun-18 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 06-May-18 SUN 15-Jun-18 FRI 40
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 13-May-18 SUN 22-Jun-18 FRI 40
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 20-May-18 SUN 29-Jun-18 FRI 40
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 07-May-18 MON 10-Jun-18 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 14-May-18 MON 17-Jun-18 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 21-May-18 MON 24-Jun-18 SUN 34
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
to
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 SAT 01-Jan-70 SAT 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
0 01-Jan-70 01-Jan-70 0
1 2 3 8