Schedules
HAI PHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 12-Jul-17 WED 7 YES
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 06-Jul-17 THU 1 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 13-Jul-17 THU 1 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 20-Jul-17 THU 1 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 27-Jul-17 THU 1 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 09-Aug-17 WED 7 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 03-Aug-17 THU 1 YES
HAI PHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC TIANJIN 1717N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 YES
27 SITC DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 19-Jul-17 WED 12 YES
28 SITC SITC FANGCHENG 1719N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 YES
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 26-Jul-17 WED 12 YES
29 SITC MARCLIFF 1717N 16-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 12 YES
29 SITC DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 02-Aug-17 WED 12 YES
30 SITC SITC TIANJIN 1719N 23-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 12 YES
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 09-Aug-17 WED 12 YES
31 SITC SITC FANGCHENG 1721N 30-Jul-17 SUN 11-Aug-17 FRI 12 YES
31 SITC DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 16-Aug-17 WED 12 YES
32 SITC MARCLIFF 1719N 06-Aug-17 SUN 18-Aug-17 FRI 12 YES
HAI PHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 13 YES
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 13 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 13 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 13 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 13 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 13 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 13 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 13 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 12-Aug-17 SAT 13 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 12-Aug-17 SAT 13 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 19-Aug-17 SAT 13 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 19-Aug-17 SAT 13 YES
HAI PHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 YES
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 7 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 7 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 7 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 7 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 7 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 7 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 7 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 7 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 13-Aug-17 SUN 7 YES
HAI PHONG to HO CHI MINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 VSICO MV PROSPER 1723S 01-Jul-17 SAT 04-Jul-17 TUE 3 YES
26 GEMADEPT HAIAN SONG 098S 01-Jul-17 SAT 04-Jul-17 TUE 3 YES
27 GEMADEPT HAIAN BELL 006S 02-Jul-17 SUN 05-Jul-17 WED 3 YES
27 DA PROSPER 1723S 02-Jul-17 SUN 05-Jul-17 WED 3 YES
27 VINALINES VINALINES PIONEER S141 02-Jul-17 SUN 05-Jul-17 WED 3 YES
27 TAN CANG TC VICTORY 1722S 02-Jul-17 SUN 05-Jul-17 WED 3 YES
27 HAMITRANS TC VICTORY 1722S 02-Jul-17 SUN 05-Jul-17 WED 3 YES
27 VSICO MV PRUDENT 1721S 03-Jul-17 MON 06-Jul-17 THU 3 YES
27 VINAFCO M. VSHIP 225N 03-Jul-17 MON 06-Jul-17 THU 3 YES
27 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 683S 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 DA PRUDENT 1721S 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 VINALINES VNL RUBY S021 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 TAN CANG TC GLORY 1721S 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 HAMITRANS TC GLORY 1721S 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 VSICO VSICO PIONEER 1723S 05-Jul-17 WED 08-Jul-17 SAT 3 YES
27 GEMADEPT HAIAN TIME 078S 05-Jul-17 WED 08-Jul-17 SAT 3 YES
27 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 719S 06-Jul-17 THU 09-Jul-17 SUN 3 YES
27 DA VSICO PIONEER 1723S 06-Jul-17 THU 09-Jul-17 SUN 3 YES
27 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT718S 06-Jul-17 THU 10-Jul-17 MON 4 YES
27 BIEN DONG VAN LY VL719S 06-Jul-17 THU 10-Jul-17 MON 4 YES
27 VINAFCO VINAFCO 28 137N 06-Jul-17 THU 09-Jul-17 SUN 3 YES
27 TAN CANG TC FOUNDATION 1717SC 06-Jul-17 THU 11-Jul-17 TUE 5 YES
27 HAMITRANS TC FOUNDATION 1717SC 06-Jul-17 THU 11-Jul-17 TUE 5 YES
27 GEMADEPT HAIAN SONG 099S 07-Jul-17 FRI 10-Jul-17 MON 3 YES
27 BIEN DONG VINALINES DIAMOND S194 07-Jul-17 FRI 10-Jul-17 MON 3 YES
27 VINALINES VINALINES DIAMOND S194 07-Jul-17 FRI 10-Jul-17 MON 3 YES
27 TAN CANG TC PIONEER 1721SM 07-Jul-17 FRI 10-Jul-17 MON 3 YES
27 HAMITRANS TC PIONEER 1721SM 07-Jul-17 FRI 10-Jul-17 MON 3 YES
27 VSICO MV PROSPER 1724S 08-Jul-17 SAT 11-Jul-17 TUE 3 YES
27 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT718S 08-Jul-17 SAT 12-Jul-17 WED 4 YES
27 VINAFCO VINAFCO 26 285N 08-Jul-17 SAT 11-Jul-17 TUE 3 YES
28 VOSCO NASICO NAVIGATOR 718S 09-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 3 YES
28 GEMADEPT HAIAN BELL 007S 09-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 3 YES
28 DA PROSPER 1724S 09-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 3 YES
28 TAN CANG TC VICTORY 1723S 09-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 3 YES
28 HAMITRANS TC VICTORY 1723S 09-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 3 YES
28 VSICO MV PRUDENT 1722S 10-Jul-17 MON 13-Jul-17 THU 3 YES
28 VOSCO FORTUNE CARRIER 719S 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 GEMADEPT PACIFIC PEARL 362S 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 DA PRUDENT 1722S 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 VINALINES VINALINES PIONEER S142 11-Jul-17 TUE 15-Jul-17 SAT 4 YES
28 TAN CANG TC GLORY 1722S 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 HAMITRANS TC GLORY 1722S 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 VINAFCO M. VSHIP 227N 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 VSICO VSICO PIONEER 1724S 12-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 3 YES
28 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 684S 12-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 3 YES
28 VINALINES VNL RUBY S022 12-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 3 YES
28 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 716S 13-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 3 YES
28 DA VSICO PIONEER 1724S 13-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 3 YES
28 BIEN DONG BIENDONG NAVIGATOR NB724S 13-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 4 YES
28 VINAFCO VINAFCO 28 139N 13-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 3 YES
28 GEMADEPT HAIAN SONG 100S 14-Jul-17 FRI 17-Jul-17 MON 3 YES
28 TAN CANG TC PIONEER 1722SM 14-Jul-17 FRI 17-Jul-17 MON 3 YES
28 HAMITRANS TC PIONEER 1722SM 14-Jul-17 FRI 17-Jul-17 MON 3 YES
28 VSICO MV PROSPER 1725S 15-Jul-17 SAT 18-Jul-17 TUE 3 YES
28 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 720S 15-Jul-17 SAT 18-Jul-17 TUE 3 YES
28 BIEN DONG VINALINES DIAMOND S195 15-Jul-17 SAT 19-Jul-17 WED 4 YES
28 VINALINES VINALINES DIAMOND S195 15-Jul-17 SAT 19-Jul-17 WED 4 YES
28 TAN CANG TC FOUNDATION 1718SC 15-Jul-17 SAT 20-Jul-17 THU 5 YES
28 HAMITRANS TC FOUNDATION 1718SC 15-Jul-17 SAT 20-Jul-17 THU 5 YES
29 GEMADEPT HAIAN BELL 008S 16-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 3 YES
29 DA PROSPER 1725S 16-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 3 YES
29 VINAFCO VINAFCO 26 287N 16-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 3 YES
29 TAN CANG TC VICTORY 1724S 16-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 3 YES
29 HAMITRANS TC VICTORY 1724S 16-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 3 YES
29 VSICO MV PRUDENT 1723S 17-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 3 YES
29 VOSCO NASICO NAVIGATOR 719S 17-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 3 YES
29 VOSCO FORTUNE CARRIER 720S 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 DA PRUDENT 1723S 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 TAN CANG TC GLORY 1723S 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 HAMITRANS TC GLORY 1723S 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 VSICO VSICO PIONEER 1725S 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 GEMADEPT HAIAN TIME 079S 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 BIEN DONG BIENDONG STAR BS716S 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 VINAFCO M. VSHIP 229N 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 717S 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 685S 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 BIEN DONG VAN HUNG VH718S 20-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 4 YES
29 BIEN DONG VAN LY VL720S 20-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 4 YES
29 VINALINES VINALINES PIONEER S143 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 GEMADEPT HAIAN SONG 101S 21-Jul-17 FRI 24-Jul-17 MON 3 YES
29 DA VSICO PIONEER 1725S 21-Jul-17 FRI 24-Jul-17 MON 3 YES
29 VINALINES VNL RUBY S023 21-Jul-17 FRI 23-Jul-17 SUN 2 YES
29 VINAFCO VINAFCO 28 141N 21-Jul-17 FRI 25-Jul-17 TUE 3 YES
29 VSICO MV PROSPER 1726S 22-Jul-17 SAT 25-Jul-17 TUE 3 YES
30 GEMADEPT HAIAN BELL 009S 23-Jul-17 SUN 26-Jul-17 WED 3 YES
30 DA PROSPER 1726S 23-Jul-17 SUN 26-Jul-17 WED 3 YES
30 VSICO MV PRUDENT 1724S 24-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 3 YES
30 BIEN DONG VINALINES DIAMOND S196 24-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 3 YES
30 VINALINES VINALINES DIAMOND S196 24-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 3 YES
30 VINAFCO VINAFCO 26 289N 24-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 3 YES
30 GEMADEPT PACIFIC PEARL 363S 25-Jul-17 TUE 28-Jul-17 FRI 3 YES
30 VSICO VSICO PIONEER 1726S 26-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 3 YES
30 GEMADEPT HAIAN TIME 080S 26-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 3 YES
30 DA PRUDENT 1724S 26-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 3 YES
30 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT720S 26-Jul-17 WED 30-Jul-17 SUN 4 YES
30 BIEN DONG BIENDONG NAVIGATOR NB725S 27-Jul-17 THU 31-Jul-17 MON 4 YES
30 VINAFCO M. VSHIP 231N 27-Jul-17 THU 30-Jul-17 SUN 2 YES
30 DA VSICO PIONEER 1726S 28-Jul-17 FRI 31-Jul-17 MON 3 YES
30 VINALINES VINALINES PIONEER S144 28-Jul-17 FRI 01-Aug-17 TUE 4 YES
30 VSICO MV PROSPER 1727S 29-Jul-17 SAT 01-Aug-17 TUE 3 YES
31 DA PROSPER 1727S 30-Jul-17 SUN 02-Aug-17 WED 3 YES
31 VINALINES VNL RUBY S024 30-Jul-17 SUN 02-Aug-17 WED 3 YES
31 VSICO MV PRUDENT 1725S 31-Jul-17 MON 03-Aug-17 THU 3 YES
31 BIEN DONG VINALINES DIAMOND S197 01-Aug-17 TUE 03-Aug-17 THU 2 YES
31 VINALINES VINALINES DIAMOND S197 01-Aug-17 TUE 03-Aug-17 THU 2 YES
31 DA PRUDENT 1725S 02-Aug-17 WED 05-Aug-17 SAT 3 YES
31 VINALINES VINALINES PIONEER S145 05-Aug-17 SAT 08-Aug-17 TUE 3 YES
HAI PHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 YES
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 YES
27 SITC WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 SITC WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 YES
28 SITC KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 SITC KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 SITC WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 SITC WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 SITC KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 28-Jul-17 FRI 3 YES
30 SITC KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 28-Jul-17 FRI 3 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 YES
31 SITC WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 04-Aug-17 FRI 3 YES
31 SITC WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 04-Aug-17 FRI 3 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 08-Aug-17 TUE 2 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 08-Aug-17 TUE 2 YES
HAI PHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 SITC PERTH BRIDGE 1711N 04-Jul-17 TUE 13-Jul-17 THU 9 YES
27 SITC PERTH BRIDGE 1711N 04-Jul-17 TUE 13-Jul-17 THU 9 YES
27 SITC SITC KAWASAKI 1715N 05-Jul-17 WED 12-Jul-17 WED 7 YES
27 SITC SITC KAWASAKI 1715N 05-Jul-17 WED 12-Jul-17 WED 7 YES
28 SITC SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 SITC VAN HARMONY 1721N 11-Jul-17 TUE 20-Jul-17 THU 9 YES
28 SITC VAN HARMONY 1721N 11-Jul-17 TUE 20-Jul-17 THU 9 YES
28 SITC SITC GUANGDONG 1713N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 SITC SITC GUANGDONG 1713N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
29 SITC DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 SITC SITC INCHON 1713N 18-Jul-17 TUE 27-Jul-17 THU 9 YES
29 SITC SITC INCHON 1713N 18-Jul-17 TUE 27-Jul-17 THU 9 YES
29 SITC SITC JIANGSU 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 SITC SITC JIANGSU 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
30 SITC SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 SITC PERTH BRIDGE 1713N 25-Jul-17 TUE 03-Aug-17 THU 9 YES
30 SITC PERTH BRIDGE 1713N 25-Jul-17 TUE 03-Aug-17 THU 9 YES
30 SITC SITC JAKARTA 1713N 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
30 SITC SITC JAKARTA 1713N 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
31 SITC DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 SITC VAN HARMONY 1723N 01-Aug-17 TUE 10-Aug-17 THU 9 YES
31 SITC VAN HARMONY 1723N 01-Aug-17 TUE 10-Aug-17 THU 9 YES
31 SITC SITC HANSHIN 1717N 02-Aug-17 WED 09-Aug-17 WED 7 YES
31 SITC SITC HANSHIN 1717N 02-Aug-17 WED 09-Aug-17 WED 7 YES
HAI PHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 14-Jul-17 FRI 9 YES
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 14-Jul-17 FRI 9 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 21-Jul-17 FRI 9 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 21-Jul-17 FRI 9 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 28-Jul-17 FRI 9 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 28-Jul-17 FRI 9 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 04-Aug-17 FRI 9 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 04-Aug-17 FRI 9 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 11-Aug-17 FRI 9 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 11-Aug-17 FRI 9 YES
HAI PHONG to KAWASAKI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC TIANJIN 1717N 02-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 9 YES
27 SITC REFLECTION 1719N 06-Jul-17 THU 15-Jul-17 SAT 9 YES
28 SITC SITC FANGCHENG 1719N 09-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 9 YES
28 SITC GLORY SHANGHAI 1725N 13-Jul-17 THU 22-Jul-17 SAT 9 YES
29 SITC MARCLIFF 1717N 16-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 9 YES
29 SITC SITC NAGOYA 1721N 20-Jul-17 THU 29-Jul-17 SAT 9 YES
30 SITC SITC TIANJIN 1719N 23-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 9 YES
30 SITC REFLECTION 1721N 27-Jul-17 THU 05-Aug-17 SAT 9 YES
31 SITC SITC FANGCHENG 1721N 30-Jul-17 SUN 08-Aug-17 TUE 9 YES
31 SITC GLORY SHANGHAI 1727N 03-Aug-17 THU 12-Aug-17 SAT 9 YES
32 SITC MARCLIFF 1719N 06-Aug-17 SUN 15-Aug-17 TUE 9 YES
HAI PHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 SITC SITC DALIAN 1719N 30-Jun-17 FRI 08-Jul-17 SAT 8 YES
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 9 YES
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 9 YES
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 15-Jul-17 SAT 8 YES
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 15-Jul-17 SAT 8 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 9 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 9 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 22-Jul-17 SAT 8 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 22-Jul-17 SAT 8 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 9 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 9 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 29-Jul-17 SAT 8 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 29-Jul-17 SAT 8 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 9 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 9 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 05-Aug-17 SAT 8 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 05-Aug-17 SAT 8 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 08-Aug-17 TUE 9 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 08-Aug-17 TUE 9 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 12-Aug-17 SAT 8 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 12-Aug-17 SAT 8 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 15-Aug-17 TUE 9 YES
HAI PHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 19-Jul-17 WED 12 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 26-Jul-17 WED 12 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 02-Aug-17 WED 12 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 09-Aug-17 WED 12 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 16-Aug-17 WED 12 YES
HAI PHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 10-Jul-17 MON 5 YES
27 SITC SITC PYEONGTAEK 1712S 05-Jul-17 WED 10-Jul-17 MON 5 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 5 YES
28 SITC SITC HAKATA 1720S 12-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 5 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 24-Jul-17 MON 5 YES
29 SITC SITC HAIPHONG 1726S 19-Jul-17 WED 24-Jul-17 MON 5 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 31-Jul-17 MON 5 YES
30 SITC SITC PYEONGTAEK 1714S 26-Jul-17 WED 31-Jul-17 MON 5 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 07-Aug-17 MON 5 YES
31 SITC SITC HAKATA 1722S 02-Aug-17 WED 07-Aug-17 MON 5 YES
HAI PHONG to MOJI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 13 YES
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 13 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 13 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 13 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 13 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 13 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 13 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 13 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 12-Aug-17 SAT 13 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 12-Aug-17 SAT 13 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 19-Aug-17 SAT 13 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 19-Aug-17 SAT 13 YES
HAI PHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 SITC SITC DALIAN 1719N 30-Jun-17 FRI 10-Jul-17 MON 10 YES
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 YES
27 SITC JIN YUN HE 1651N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 YES
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 16-Jul-17 SUN 9 YES
27 SITC SITC WEIHAI 1719N 07-Jul-17 FRI 16-Jul-17 SUN 9 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 YES
28 SITC FENG YUN HE 1651N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 23-Jul-17 SUN 9 YES
28 SITC SITC KAOHSIUNG 1719N 14-Jul-17 FRI 23-Jul-17 SUN 9 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 12 YES
29 SITC INFINITY 1653N 16-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 12 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 30-Jul-17 SUN 9 YES
29 SITC SITC DALIAN 1721N 21-Jul-17 FRI 30-Jul-17 SUN 9 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 12 YES
30 SITC JIN YUN HE 1653N 23-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 12 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 07-Aug-17 MON 10 YES
30 SITC SITC WEIHAI 1721N 28-Jul-17 FRI 07-Aug-17 MON 10 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 11-Aug-17 FRI 12 YES
31 SITC FENG YUN HE 1653N 30-Jul-17 SUN 11-Aug-17 FRI 12 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 14-Aug-17 MON 10 YES
31 SITC SITC KAOHSIUNG 1721N 04-Aug-17 FRI 14-Aug-17 MON 10 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 18-Aug-17 FRI 12 YES
32 SITC CAI YUN HE 1655N 06-Aug-17 SUN 18-Aug-17 FRI 12 YES
HAI PHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 07-Jul-17 FRI 5 YES
27 SITC SITC HOCHIMINH 1715N 02-Jul-17 SUN 07-Jul-17 FRI 5 YES
27 SITC WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 12-Jul-17 WED 8 YES
27 SITC WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 12-Jul-17 WED 8 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 5 YES
28 SITC KARIN RAMBOW 1715N 09-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 5 YES
28 SITC KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 19-Jul-17 WED 8 YES
28 SITC KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 19-Jul-17 WED 8 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 5 YES
29 SITC SITC SHIMIZU 1717N 16-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 5 YES
29 SITC WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 26-Jul-17 WED 8 YES
29 SITC WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 26-Jul-17 WED 8 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 5 YES
30 SITC SITC YOKKAICHI 1715N 23-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 5 YES
30 SITC KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 02-Aug-17 WED 8 YES
30 SITC KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 02-Aug-17 WED 8 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 5 YES
31 SITC SITC HOCHIMINH 1717N 30-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 5 YES
31 SITC WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 09-Aug-17 WED 8 YES
31 SITC WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 09-Aug-17 WED 8 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 11-Aug-17 FRI 5 YES
32 SITC KARIN RAMBOW 1717N 06-Aug-17 SUN 11-Aug-17 FRI 5 YES
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 RCL PACITA 010E 02-Jun-17 FRI 22-Jun-17 THU 20 YES
23 RCL PATHEIN STAR 014E 10-Jun-17 SAT 30-Jun-17 FRI 20 YES
24 RCL RATANA THIDA 110E 17-Jun-17 SAT 07-Jul-17 FRI 20 YES
25 RCL HUNSA BHUM 408E 24-Jun-17 SAT 14-Jul-17 FRI 20 YES
26 RCL PACITA 011E 01-Jul-17 SAT 15-Jul-17 SAT 14 YES
26 RCL PACITA 011E 01-Jul-17 SAT 21-Jul-17 FRI 20 YES
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 15-Jun-17 THU -17 HONGKONG
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 13-Jul-17 THU 11 HONGKONG
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
27 NYK YOSSA BHUM 206N 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 LAEM CHABANG
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
27 HMM ST. MARY 1711N 07-Jul-17 FRI 15-Jul-17 SAT 8 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 12N 08-Jul-17 SAT 15-Jul-17 SAT 7 YES
27 RCL PATHEIN STAR 015E 08-Jul-17 SAT 22-Jul-17 SAT 14 YES
27 RCL PATHEIN STAR 015E 08-Jul-17 SAT 28-Jul-17 FRI 20 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 15-Jun-17 THU -24 HONGKONG
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 20-Jul-17 THU 11 HONGKONG
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 21-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 21-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
28 NYK SIMA PRESTIGE 109N 10-Jul-17 MON 21-Jul-17 FRI 11 LAEM CHABANG
28 RCL SIMA PRESTIGE 109N 10-Jul-17 MON 18-Jul-17 TUE 8 YES
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
28 HMM BELAWAN 11N 15-Jul-17 SAT 22-Jul-17 SAT 7 YES
28 RCL RATANA THIDA 111E 15-Jul-17 SAT 29-Jul-17 SAT 14 YES
28 RCL RATANA THIDA 111E 15-Jul-17 SAT 04-Aug-17 FRI 20 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 15-Jun-17 THU -31 HONGKONG
29 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 16-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 6 YES
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 27-Jul-17 THU 11 HONGKONG
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
29 KMTC SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 11 HONGKONG
29 NYK YOSSA BHUM 207N 17-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 11 LAEM CHABANG
29 RCL YOSSA BHUM 207N 17-Jul-17 MON 25-Jul-17 TUE 8 YES
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
29 RCL HUNSA BHUM 409E 22-Jul-17 SAT 05-Aug-17 SAT 14 YES
29 RCL HUNSA BHUM 409E 22-Jul-17 SAT 11-Aug-17 FRI 20 YES
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 15-Jun-17 THU -38 HONGKONG
30 HMM ST. MARY 1712N 23-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 6 YES
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 03-Aug-17 THU 11 HONGKONG
30 HMM LANTAU BRIDGE 13N 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 04-Aug-17 FRI 11 HONGKONG
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 53N 24-Jul-17 MON 04-Aug-17 FRI 11 HONGKONG
30 NYK SIMA PRESTIGE 110N 24-Jul-17 MON 04-Aug-17 FRI 11 LAEM CHABANG
30 RCL SIMA PRESTIGE 110N 24-Jul-17 MON 01-Aug-17 TUE 8 YES
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 05-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
30 RCL PACITA 012E 29-Jul-17 SAT 12-Aug-17 SAT 14 YES
30 RCL PACITA 012E 29-Jul-17 SAT 18-Aug-17 FRI 20 YES
31 CKLINE ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 15-Jun-17 THU -45 HONGKONG
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 10-Aug-17 THU 11 HONGKONG
31 HMM BELAWAN 12N 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 11-Aug-17 FRI 11 HONGKONG
31 KMTC SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 11-Aug-17 FRI 11 HONGKONG
31 NYK YOSSA BHUM 208N 31-Jul-17 MON 11-Aug-17 FRI 11 LAEM CHABANG
31 RCL YOSSA BHUM 208N 31-Jul-17 MON 08-Aug-17 TUE 8 YES
31 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 01-Aug-17 TUE 05-Aug-17 SAT 4 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 12-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
32 NYK SIMA PRESTIGE 111N 07-Aug-17 MON 18-Aug-17 FRI 11 LAEM CHABANG
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 19-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
33 NYK YOSSA BHUM 209N 14-Aug-17 MON 25-Aug-17 FRI 11 LAEM CHABANG
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 26-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
34 NYK SIMA PRESTIGE 112N 21-Aug-17 MON 01-Sep-17 FRI 11 LAEM CHABANG
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 02-Sep-17 SAT 10 SHEKOU
35 NYK YOSSA BHUM 210N 28-Aug-17 MON 08-Sep-17 FRI 11 LAEM CHABANG
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 09-Sep-17 SAT 10 SHEKOU
36 NYK SIMA PRESTIGE 113N 04-Sep-17 MON 15-Sep-17 FRI 11 LAEM CHABANG
37 NYK YOSSA BHUM 211N 11-Sep-17 MON 22-Sep-17 FRI 11 LAEM CHABANG
38 NYK SIMA PRESTIGE 114N 18-Sep-17 MON 29-Sep-17 FRI 11 LAEM CHABANG
39 NYK YOSSA BHUM 212N 25-Sep-17 MON 06-Oct-17 FRI 11 LAEM CHABANG
40 NYK SIMA PRESTIGE 115N 02-Oct-17 MON 13-Oct-17 FRI 11 LAEM CHABANG
41 NYK YOSSA BHUM 213N 09-Oct-17 MON 20-Oct-17 FRI 11 LAEM CHABANG
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 21-Aug-17 MON 11 HONG KONG
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 11 HONG KONG
37 OOCL AS RICCARDA 081E 14-Sep-17 THU 25-Sep-17 MON 11 HONG KONG
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 28-Aug-17 MON 11 HONG KONG
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 31-Jul-17 MON 11 HONG KONG
38 OOCL AS RICCARDA 082E 21-Sep-17 THU 02-Oct-17 MON 11 HONG KONG
34 OOCL AS RICCARDA 078E 24-Aug-17 THU 04-Sep-17 MON 11 HONG KONG
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 07-Aug-17 MON 11 HONG KONG
35 OOCL AS RICCARDA 079E 31-Aug-17 THU 11-Sep-17 MON 11 HONG KONG
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 14-Aug-17 MON 11 HONG KONG
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 11 HONG KONG
36 OOCL AS RICCARDA 080E 07-Sep-17 THU 18-Sep-17 MON 11 HONG KONG
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 MCC TBN GMDAP 002N 17-Jun-17 SAT 04-Jul-17 TUE 17 YES
25 MCC TBN GMDAP 003N 24-Jun-17 SAT 11-Jul-17 TUE 17 YES
26 MCC TBN GMDAP 004N 01-Jul-17 SAT 18-Jul-17 TUE 17 YES
26 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0063N 01-Jul-17 SAT 07-Jul-17 FRI 6 YES
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 10-Jul-17 MON 8 YES
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 10-Jul-17 MON 8 YES
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 10-Jul-17 MON 8 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 9 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 9 BUSAN
27 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 52N 02-Jul-17 SUN 02-Jul-17 SUN 0 YES
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 YES
27 TSLINE LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 22N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1706N 03-Jul-17 MON 06-Jul-17 THU 3 YES
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 KMTC DONGJIN AUBE 18N 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 HMM HS BAFFIN 4N 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 KMTC SUNNY LOTUS 1712N 05-Jul-17 WED 12-Jul-17 WED 7 YES
27 KMTC HEUNG A MANILA 203N 05-Jul-17 WED 12-Jul-17 WED 7 YES
27 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 13-Jul-17 THU 8 YES
27 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 13-Jul-17 THU 8 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 13-Jul-17 THU 7 YES
27 KMTC SUNNY LAVENDER 1714N 06-Jul-17 THU 13-Jul-17 THU 7 YES
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 11-Jul-17 TUE 5 YES
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 11-Jul-17 TUE 5 YES
27 HEUNG-A SARA 0043N 06-Jul-17 THU 11-Jul-17 TUE 5 YES
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 SINOKOR FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 SINOKOR FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 SINOKOR FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1714N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 HEUNG-A FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 8 YES
27 MCC TBN GMDAP 005N 08-Jul-17 SAT 25-Jul-17 TUE 17 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0072N 08-Jul-17 SAT 14-Jul-17 FRI 6 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 17-Jul-17 MON 8 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 17-Jul-17 MON 8 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 17-Jul-17 MON 8 YES
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 9 YES
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 9 BUSAN
28 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1714N 09-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 0 YES
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 7 YES
28 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 IAL HSL AQUA(HSAQ) 21N 10-Jul-17 MON 13-Jul-17 THU 3 YES
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 KMTC SINOKOR HONGKONG 149N 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0052N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0052N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 HMM HYUNDAI PREMIUM 36N 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 CKLINE SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 CKLINE SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 CKLINE SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 KMTC SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 KMTC HEUNG A SINGAPORE 209N 12-Jul-17 WED 19-Jul-17 WED 7 YES
28 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 20-Jul-17 THU 8 YES
28 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 20-Jul-17 THU 8 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 20-Jul-17 THU 7 YES
28 KMTC SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 20-Jul-17 THU 7 YES
28 MCC NV4 TBA1 1702N 13-Jul-17 THU 30-Jul-17 SUN 17 YES
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 5 YES
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 5 YES
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 5 YES
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 21-Jul-17 FRI 7 YES
28 MCC MCC MEDAN 1702N 14-Jul-17 FRI 31-Jul-17 MON 17 YES
28 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 21-Jul-17 FRI 7 YES
28 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 21-Jul-17 FRI 7 YES
28 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 21-Jul-17 FRI 7 YES
28 HEUNG-A KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 21-Jul-17 FRI 8 YES
28 MCC TBN GMDAP 006N 15-Jul-17 SAT 01-Aug-17 TUE 17 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0064N 15-Jul-17 SAT 21-Jul-17 FRI 6 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 24-Jul-17 MON 8 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 24-Jul-17 MON 8 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 24-Jul-17 MON 8 YES
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 9 YES
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 9 BUSAN
29 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 53N 16-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 0 YES
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 7 YES
29 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 HMM LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 20N 17-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 3 YES
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 KMTC SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 KMTC DONGJIN AUBE 19N 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 SINOKOR SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 SINOKOR SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 HMM HYUNDAI PRESTIGE 43N 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 CKLINE SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 CKLINE SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 CKLINE SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 KMTC SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 KMTC HEUNG A MANILA 204N 19-Jul-17 WED 26-Jul-17 WED 7 YES
29 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 27-Jul-17 THU 8 YES
29 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 27-Jul-17 THU 8 YES
29 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 27-Jul-17 THU 7 YES
29 KMTC SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 27-Jul-17 THU 7 YES
29 MCC NV4 TBA1 1704N 20-Jul-17 THU 06-Aug-17 SUN 17 YES
29 SINOKOR SARA 0044N 20-Jul-17 THU 25-Jul-17 TUE 5 YES
29 SINOKOR SARA 0044N 20-Jul-17 THU 25-Jul-17 TUE 5 YES
29 HEUNG-A SARA 0044N 20-Jul-17 THU 25-Jul-17 TUE 5 YES
29 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 28-Jul-17 FRI 8 YES
29 SINOKOR HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 28-Jul-17 FRI 7 YES
29 SINOKOR HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 28-Jul-17 FRI 7 YES
29 SINOKOR HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 28-Jul-17 FRI 7 YES
29 HEUNG-A HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 28-Jul-17 FRI 8 YES
29 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0073N 22-Jul-17 SAT 28-Jul-17 FRI 6 YES
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 31-Jul-17 MON 8 YES
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 31-Jul-17 MON 8 YES
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 31-Jul-17 MON 8 YES
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 9 YES
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 9 BUSAN
30 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1715N 23-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 0 YES
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 7 YES
30 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1707N 24-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 3 YES
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 53N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 KMTC SINOKOR HONGKONG 150N 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0053N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0053N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 HMM HYUNDAI PARAMOUNT 24N 25-Jul-17 TUE 28-Jul-17 FRI 3 YES
30 CKLINE SKY HOPE 1717N 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
30 KMTC SKY HOPE 1717N 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
30 KMTC HEUNG A SINGAPORE 210N 26-Jul-17 WED 02-Aug-17 WED 7 YES
30 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 03-Aug-17 THU 8 YES
30 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 03-Aug-17 THU 8 YES
30 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 03-Aug-17 THU 7 YES
30 KMTC SUNNY CLOVER 1715N 27-Jul-17 THU 03-Aug-17 THU 7 YES
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 01-Aug-17 TUE 5 YES
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 01-Aug-17 TUE 5 YES
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 01-Aug-17 TUE 5 YES
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1715N 27-Jul-17 THU 04-Aug-17 FRI 8 YES
30 SINOKOR FESCO VOYAGER 0020N 28-Jul-17 FRI 04-Aug-17 FRI 7 YES
30 SINOKOR FESCO VOYAGER 0020N 28-Jul-17 FRI 04-Aug-17 FRI 7 YES
30 SINOKOR FESCO VOYAGER 0020N 28-Jul-17 FRI 04-Aug-17 FRI 7 YES
30 HEUNG-A FESCO VOYAGER 0020N 28-Jul-17 FRI 04-Aug-17 FRI 8 YES
30 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0065N 29-Jul-17 SAT 04-Aug-17 FRI 6 YES
31 CKLINE ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 07-Aug-17 MON 8 YES
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 08-Aug-17 TUE 9 YES
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 08-Aug-17 TUE 9 BUSAN
31 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 54N 30-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 0 YES
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 7 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 HMM LANTAU BRIDGE 24N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 IAL HSL AQUA(HSAQ) 22N 31-Jul-17 MON 03-Aug-17 THU 3 YES
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 KMTC SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 KMTC DONGJIN AUBE 20N 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 SINOKOR DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 SINOKOR SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 SINOKOR DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 SINOKOR SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 HMM HYUNDAI PRIVILEGE 42N 01-Aug-17 TUE 04-Aug-17 FRI 3 YES
31 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 10-Aug-17 THU 8 YES
31 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 10-Aug-17 THU 8 YES
31 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 10-Aug-17 THU 7 YES
31 SINOKOR SARA 0045N 03-Aug-17 THU 08-Aug-17 TUE 5 YES
31 SINOKOR SARA 0045N 03-Aug-17 THU 08-Aug-17 TUE 5 YES
31 HEUNG-A SARA 0045N 03-Aug-17 THU 08-Aug-17 TUE 5 YES
31 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1716N 03-Aug-17 THU 11-Aug-17 FRI 8 YES
31 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1707N 04-Aug-17 FRI 11-Aug-17 FRI 7 YES
31 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1707N 04-Aug-17 FRI 11-Aug-17 FRI 7 YES
31 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1707N 04-Aug-17 FRI 11-Aug-17 FRI 7 YES
31 HEUNG-A KHARIS HERITAGE 1707N 04-Aug-17 FRI 11-Aug-17 FRI 8 YES
31 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0074N 05-Aug-17 SAT 11-Aug-17 FRI 6 YES
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 15-Aug-17 TUE 9 YES
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 15-Aug-17 TUE 9 BUSAN
32 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1716N 06-Aug-17 SUN 06-Aug-17 SUN 0 YES
32 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 12-Aug-17 SAT 5 YES
32 HMM SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 13-Aug-17 SUN 6 YES
32 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 21N 07-Aug-17 MON 10-Aug-17 THU 3 YES
32 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 14-Aug-17 MON 7 YES
32 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0054N 07-Aug-17 MON 13-Aug-17 SUN 6 YES
32 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 14-Aug-17 MON 7 YES
32 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0054N 07-Aug-17 MON 13-Aug-17 SUN 6 YES
32 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 14-Aug-17 MON 7 YES
32 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 12-Aug-17 SAT 5 YES
32 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 17-Aug-17 THU 8 YES
32 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 17-Aug-17 THU 8 YES
32 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 17-Aug-17 THU 7 YES
32 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 15-Aug-17 TUE 5 YES
32 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 15-Aug-17 TUE 5 YES
32 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 15-Aug-17 TUE 5 YES
32 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1716N 10-Aug-17 THU 18-Aug-17 FRI 8 YES
32 SINOKOR HSL AQUA 0021N 11-Aug-17 FRI 18-Aug-17 FRI 7 YES
32 SINOKOR HSL AQUA 0021N 11-Aug-17 FRI 18-Aug-17 FRI 7 YES
32 SINOKOR HSL AQUA 0021N 11-Aug-17 FRI 18-Aug-17 FRI 7 YES
32 HEUNG-A HSL AQUA 0021N 11-Aug-17 FRI 18-Aug-17 FRI 8 YES
33 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 55N 13-Aug-17 SUN 13-Aug-17 SUN 0 YES
33 TSLINE LANTAU BRIDGE 0025N 14-Aug-17 MON 19-Aug-17 SAT 5 YES
33 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1708N 14-Aug-17 MON 17-Aug-17 THU 3 YES
33 SINOKOR DONGJIN AUBE 0021E 14-Aug-17 MON 21-Aug-17 MON 7 YES
33 SINOKOR SINAR BANGKA 1716N 14-Aug-17 MON 20-Aug-17 SUN 6 YES
33 SINOKOR DONGJIN AUBE 0021E 14-Aug-17 MON 21-Aug-17 MON 7 YES
33 SINOKOR SINAR BANGKA 1716N 14-Aug-17 MON 20-Aug-17 SUN 6 YES
33 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0206N 16-Aug-17 WED 24-Aug-17 THU 8 YES
33 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0206N 16-Aug-17 WED 24-Aug-17 THU 8 YES
33 SINOKOR SARA 0046N 17-Aug-17 THU 22-Aug-17 TUE 5 YES
33 SINOKOR SARA 0046N 17-Aug-17 THU 22-Aug-17 TUE 5 YES
33 SINOKOR FESCO VOYAGER 0021N 18-Aug-17 FRI 25-Aug-17 FRI 7 YES
33 SINOKOR FESCO VOYAGER 0021N 18-Aug-17 FRI 25-Aug-17 FRI 7 YES
33 SINOKOR FESCO VOYAGER 0021N 18-Aug-17 FRI 25-Aug-17 FRI 7 YES
34 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1717N 20-Aug-17 SUN 20-Aug-17 SUN 0 YES
34 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1717N 21-Aug-17 MON 26-Aug-17 SAT 5 YES
34 IAL HSL AQUA(HSAQ) 23N 21-Aug-17 MON 24-Aug-17 THU 3 YES
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0152E 21-Aug-17 MON 28-Aug-17 MON 7 YES
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0055N 21-Aug-17 MON 27-Aug-17 SUN 6 YES
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0152E 21-Aug-17 MON 28-Aug-17 MON 7 YES
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0055N 21-Aug-17 MON 27-Aug-17 SUN 6 YES
34 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0212N 23-Aug-17 WED 31-Aug-17 THU 8 YES
34 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0212N 23-Aug-17 WED 31-Aug-17 THU 8 YES
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0034N 24-Aug-17 THU 29-Aug-17 TUE 5 YES
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0034N 24-Aug-17 THU 29-Aug-17 TUE 5 YES
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1708N 25-Aug-17 FRI 01-Sep-17 FRI 7 YES
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1708N 25-Aug-17 FRI 01-Sep-17 FRI 7 YES
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1708N 25-Aug-17 FRI 01-Sep-17 FRI 7 YES
35 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 56N 27-Aug-17 SUN 27-Aug-17 SUN 0 YES
35 TSLINE LANTAU BRIDGE 0026N 28-Aug-17 MON 02-Sep-17 SAT 5 YES
35 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 22N 28-Aug-17 MON 31-Aug-17 THU 3 YES
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0022E 28-Aug-17 MON 04-Sep-17 MON 7 YES
35 SINOKOR SINAR BANGKA 1717N 28-Aug-17 MON 03-Sep-17 SUN 6 YES
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0022E 28-Aug-17 MON 04-Sep-17 MON 7 YES
35 SINOKOR SINAR BANGKA 1717N 28-Aug-17 MON 03-Sep-17 SUN 6 YES
35 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0207N 30-Aug-17 WED 07-Sep-17 THU 8 YES
35 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0207N 30-Aug-17 WED 07-Sep-17 THU 8 YES
35 SINOKOR SARA 0047N 31-Aug-17 THU 05-Sep-17 TUE 5 YES
35 SINOKOR SARA 0047N 31-Aug-17 THU 05-Sep-17 TUE 5 YES
35 SINOKOR HSL AQUA 0022N 01-Sep-17 FRI 08-Sep-17 FRI 7 YES
36 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1718N 03-Sep-17 SUN 03-Sep-17 SUN 0 YES
36 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1709N 04-Sep-17 MON 07-Sep-17 THU 3 YES
36 SINOKOR FESCO VOYAGER 0022N 08-Sep-17 FRI 15-Sep-17 FRI 7 YES
37 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 57N 10-Sep-17 SUN 10-Sep-17 SUN 0 YES
37 IAL HSL AQUA(HSAQ) 24N 11-Sep-17 MON 14-Sep-17 THU 3 YES
37 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1709N 15-Sep-17 FRI 22-Sep-17 FRI 7 YES
38 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1719N 17-Sep-17 SUN 17-Sep-17 SUN 0 YES
38 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 23N 18-Sep-17 MON 21-Sep-17 THU 3 YES
38 SINOKOR HSL AQUA 0023N 22-Sep-17 FRI 29-Sep-17 FRI 7 YES
39 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 58N 24-Sep-17 SUN 24-Sep-17 SUN 0 YES
39 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1710N 25-Sep-17 MON 28-Sep-17 THU 3 YES
39 SINOKOR FESCO VOYAGER 0023N 29-Sep-17 FRI 06-Oct-17 FRI 7 YES
40 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1720N 01-Oct-17 SUN 01-Oct-17 SUN 0 YES
40 IAL HSL AQUA(HSAQ) 25N 02-Oct-17 MON 05-Oct-17 THU 3 YES
40 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1710N 06-Oct-17 FRI 13-Oct-17 FRI 7 YES
41 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 59N 08-Oct-17 SUN 08-Oct-17 SUN 0 YES
41 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 24N 09-Oct-17 MON 12-Oct-17 THU 3 YES
42 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1721N 15-Oct-17 SUN 15-Oct-17 SUN 0 YES
42 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1711N 16-Oct-17 MON 19-Oct-17 THU 3 YES
43 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 60N 22-Oct-17 SUN 22-Oct-17 SUN 0 YES
43 IAL HSL AQUA(HSAQ) 26N 23-Oct-17 MON 26-Oct-17 THU 3 YES
44 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1722N 29-Oct-17 SUN 29-Oct-17 SUN 0 YES
44 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 25N 30-Oct-17 MON 02-Nov-17 THU 3 YES
45 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 61N 05-Nov-17 SUN 05-Nov-17 SUN 0 YES
45 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1712N 06-Nov-17 MON 09-Nov-17 THU 3 YES
46 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1723N 12-Nov-17 SUN 12-Nov-17 SUN 0 YES
46 IAL HSL AQUA(HSAQ) 27N 13-Nov-17 MON 16-Nov-17 THU 3 YES
47 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 62N 19-Nov-17 SUN 19-Nov-17 SUN 0 YES
47 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 26N 20-Nov-17 MON 23-Nov-17 THU 3 YES
48 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1724N 26-Nov-17 SUN 26-Nov-17 SUN 0 YES
48 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1713N 27-Nov-17 MON 30-Nov-17 THU 3 YES
49 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 63N 03-Dec-17 SUN 03-Dec-17 SUN 0 YES
49 IAL HSL AQUA(HSAQ) 28N 04-Dec-17 MON 07-Dec-17 THU 3 YES
50 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1725N 10-Dec-17 SUN 10-Dec-17 SUN 0 YES
50 IAL FESCO VOYAGER(FCV) 27N 11-Dec-17 MON 14-Dec-17 THU 3 YES
51 IAL KHARIS HETRAGE(KHHT) 1714N 18-Dec-17 MON 21-Dec-17 THU 3 YES
28 OOCL YM INCEPTION 098N 10-Jul-17 MON 04-Aug-17 FRI 25 PORT KLANG
33 OOCL TO BE ADVISED 005N 14-Aug-17 MON 08-Sep-17 FRI 25 PORT KLANG
29 OOCL TO BE ADVISED 003N 17-Jul-17 MON 11-Aug-17 FRI 25 PORT KLANG
30 OOCL YM INCEPTION 099N 24-Jul-17 MON 18-Aug-17 FRI 25 PORT KLANG
31 OOCL TO BE ADVISED 004N 31-Jul-17 MON 25-Aug-17 FRI 25 PORT KLANG
27 OOCL TO BE ADVISED 002N 03-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 25 PORT KLANG
32 OOCL YM INCEPTION 100N 07-Aug-17 MON 01-Sep-17 FRI 25 PORT KLANG
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0063N 01-Jul-17 SAT 12-Jul-17 WED 11 YES
27 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 YES
27 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 12 YES
27 HEUNG-A SARA 0043N 06-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 11 YES
27 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1714N 07-Jul-17 FRI 18-Jul-17 TUE 11 YES
27 HEUNG-A FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 18-Jul-17 TUE 11 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0072N 08-Jul-17 SAT 19-Jul-17 WED 11 YES
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 21-Jul-17 FRI 11 YES
28 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 21-Jul-17 FRI 11 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 24-Jul-17 MON 12 YES
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 11 YES
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 11 YES
28 HEUNG-A KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 25-Jul-17 TUE 11 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0064N 15-Jul-17 SAT 26-Jul-17 WED 11 YES
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 11 YES
29 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 11 YES
29 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 31-Jul-17 MON 12 YES
29 HEUNG-A SARA 0044N 20-Jul-17 THU 31-Jul-17 MON 11 YES
29 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 31-Jul-17 MON 11 YES
29 HEUNG-A HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 01-Aug-17 TUE 11 YES
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 TSLINE HANSA LANGELAND 1709E 01-Jul-17 SAT 02-Jul-17 SUN 1 YES
26 TSLINE HANSA LANGELAND 1709E 01-Jul-17 SAT 02-Jul-17 SUN 1 YES
26 HMM HANSA FALKENBURG 1710N 01-Jul-17 SAT 02-Jul-17 SUN 1 YES
26 RCL PACITA 011E 01-Jul-17 SAT 04-Jul-17 TUE 3 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 BUSAN
27 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 52N 02-Jul-17 SUN 07-Jul-17 FRI 5 YES
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 YES
27 RCL PIRA BHUM 440 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 YES
27 RCL PIRA BHUM 440 02-Jul-17 SUN 07-Jul-17 FRI 5 YES
27 YANGMING YM INSTRUCTION 202NN 02-Jul-17 SUN 04-Jul-17 TUE 2 YES
27 TSLINE LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 04-Jul-17 TUE 1 YES
27 TSLINE LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 04-Jul-17 TUE 1 YES
27 TSLINE LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 04-Jul-17 TUE 1 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 22N 03-Jul-17 MON 05-Jul-17 WED 2 YES
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 05-Jul-17 WED 2 YES
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 05-Jul-17 WED 2 YES
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 05-Jul-17 WED 2 YES
27 SINOTRAN WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 07-Jul-17 FRI 3 YES
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 08-Jul-17 SAT 3 YES
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 08-Jul-17 SAT 3 YES
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 08-Jul-17 SAT 2 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 07-Jul-17 FRI 09-Jul-17 SUN 2 YES
27 TSLINE SENTOSA TRADER 1714E 08-Jul-17 SAT 09-Jul-17 SUN 1 YES
27 TSLINE HANSA FALKENBURG 1714E 08-Jul-17 SAT 09-Jul-17 SUN 1 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 12N 08-Jul-17 SAT 10-Jul-17 MON 2 YES
27 HMM NAWATA BHUM 17010N 08-Jul-17 SAT 09-Jul-17 SUN 1 YES
27 RCL PATHEIN STAR 015E 08-Jul-17 SAT 11-Jul-17 TUE 3 YES
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 BUSAN
28 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1714N 09-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 5 YES
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 YES
28 RCL RATHA BHUM 653 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 YES
28 RCL RATHA BHUM 653 09-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 5 YES
28 YANGMING IBN AL ABBAR 132NN 09-Jul-17 SUN 11-Jul-17 TUE 2 YES
28 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 11-Jul-17 TUE 1 YES
28 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 11-Jul-17 TUE 1 YES
28 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 11-Jul-17 TUE 1 YES
28 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 2 YES
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 2 YES
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 2 YES
28 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0052N 10-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 2 YES
28 SINOTRAN KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 14-Jul-17 FRI 3 YES
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 3 YES
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 3 YES
28 MCC NV4 TBA1 1702N 13-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 3 YES
28 MCC NV4 TBA1 1702N 13-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 3 YES
28 MCC NV4 TBA1 1702N 13-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 3 YES
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 15-Jul-17 SAT 2 YES
28 TSLINE HANSA FYN 1713E 15-Jul-17 SAT 16-Jul-17 SUN 1 YES
28 TSLINE HANSA FYN 1713E 15-Jul-17 SAT 16-Jul-17 SUN 1 YES
28 HMM BELAWAN 11N 15-Jul-17 SAT 17-Jul-17 MON 2 YES
28 HMM HANSA FYN 1710N 15-Jul-17 SAT 16-Jul-17 SUN 1 YES
28 RCL RATANA THIDA 111E 15-Jul-17 SAT 18-Jul-17 TUE 3 YES
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 BUSAN
29 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 53N 16-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 5 YES
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 RCL SUPA BHUM 298 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 RCL SUPA BHUM 298 16-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 5 YES
29 YANGMING YM HORIZON 269NN 16-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 2 YES
29 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 18-Jul-17 TUE 1 YES
29 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 18-Jul-17 TUE 1 YES
29 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 18-Jul-17 TUE 1 YES
29 HMM LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 2 YES
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 2 YES
29 KMTC SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 2 YES
29 SINOKOR SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 2 YES
29 SINOTRAN WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 21-Jul-17 FRI 3 YES
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 3 YES
29 MCC NV4 TBA1 1704N 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 MCC NV4 TBA1 1704N 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 MCC NV4 TBA1 1704N 20-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 3 YES
29 SINOKOR SARA 0044N 20-Jul-17 THU 22-Jul-17 SAT 2 YES
29 TSLINE NAWATA BHUM 17014E 22-Jul-17 SAT 23-Jul-17 SUN 1 YES
29 TSLINE NAWATA BHUM 17014E 22-Jul-17 SAT 23-Jul-17 SUN 1 YES
29 HMM HANSA FALKENBURG 1711N 22-Jul-17 SAT 23-Jul-17 SUN 1 YES
29 RCL HUNSA BHUM 409E 22-Jul-17 SAT 25-Jul-17 TUE 3 YES
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 BUSAN
30 HMM ST. MARY 1712N 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1715N 23-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 5 YES
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 RCL PIRA BHUM 441 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 RCL PIRA BHUM 441 23-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 5 YES
30 YANGMING YM INTELLIGENT 124NN 23-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 2 YES
30 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 25-Jul-17 TUE 1 YES
30 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 25-Jul-17 TUE 1 YES
30 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 25-Jul-17 TUE 1 YES
30 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 2 YES
30 HMM LANTAU BRIDGE 13N 24-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 2 YES
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 2 YES
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 53N 24-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 2 YES
30 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0053N 24-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 2 YES
30 SINOTRAN KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 28-Jul-17 FRI 3 YES
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 3 YES
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 3 YES
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 29-Jul-17 SAT 2 YES
30 TSLINE HANSA LANGELAND 1711E 29-Jul-17 SAT 30-Jul-17 SUN 1 YES
30 TSLINE HANSA LANGELAND 1711E 29-Jul-17 SAT 30-Jul-17 SUN 1 YES
30 HMM NAWATA BHUM 17011N 29-Jul-17 SAT 30-Jul-17 SUN 1 YES
30 RCL PACITA 012E 29-Jul-17 SAT 01-Aug-17 TUE 3 YES
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 BUSAN
31 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 54N 30-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 5 YES
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 YES
31 RCL RATHA BHUM 654 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 YES
31 RCL RATHA BHUM 654 30-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 5 YES
31 YANGMING YM INSTRUCTION 203NN 30-Jul-17 SUN 01-Aug-17 TUE 2 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 01-Aug-17 TUE 1 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 01-Aug-17 TUE 1 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 01-Aug-17 TUE 1 YES
31 HMM LANTAU BRIDGE 24N 31-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 2 YES
31 HMM BELAWAN 12N 31-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 2 YES
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 2 YES
31 KMTC SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 2 YES
31 SINOKOR SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 2 YES
31 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 01-Aug-17 TUE 03-Aug-17 THU 2 YES
31 SINOTRAN WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 04-Aug-17 FRI 3 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 05-Aug-17 SAT 3 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 05-Aug-17 SAT 3 YES
31 SINOKOR SARA 0045N 03-Aug-17 THU 05-Aug-17 SAT 2 YES
31 TSLINE SENTOSA TRADER 1716E 05-Aug-17 SAT 06-Aug-17 SUN 1 YES
31 TSLINE SENTOSA TRADER 1716E 05-Aug-17 SAT 06-Aug-17 SUN 1 YES
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 08-Aug-17 TUE 2 BUSAN
32 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1716N 06-Aug-17 SUN 11-Aug-17 FRI 5 YES
32 YANGMING IBN AL ABBAR 133NN 06-Aug-17 SUN 08-Aug-17 TUE 2 YES
32 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 08-Aug-17 TUE 1 YES
32 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 08-Aug-17 TUE 1 YES
32 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 07-Aug-17 MON 08-Aug-17 TUE 1 YES
32 HMM SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 09-Aug-17 WED 2 YES
32 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0054N 07-Aug-17 MON 09-Aug-17 WED 2 YES
32 SINOTRAN KUO LUNG 1730N 08-Aug-17 TUE 11-Aug-17 FRI 3 YES
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 12-Aug-17 SAT 3 YES
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 12-Aug-17 SAT 3 YES
32 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 12-Aug-17 SAT 2 YES
32 TSLINE HANSA FYN 1715E 12-Aug-17 SAT 13-Aug-17 SUN 1 YES
32 TSLINE HANSA FYN 1715E 12-Aug-17 SAT 13-Aug-17 SUN 1 YES
33 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 55N 13-Aug-17 SUN 18-Aug-17 FRI 5 YES
33 YANGMING YM HORIZON 270NN 13-Aug-17 SUN 15-Aug-17 TUE 2 YES
33 TSLINE LANTAU BRIDGE 0025N 14-Aug-17 MON 15-Aug-17 TUE 1 YES
33 TSLINE LANTAU BRIDGE 0025N 14-Aug-17 MON 15-Aug-17 TUE 1 YES
33 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 14-Aug-17 MON 15-Aug-17 TUE 1 YES
33 SINOKOR SINAR BANGKA 1716N 14-Aug-17 MON 16-Aug-17 WED 2 YES
33 SINOTRAN WISDOM GRACE 1733N 15-Aug-17 TUE 18-Aug-17 FRI 3 YES
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 19-Aug-17 SAT 3 YES
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 19-Aug-17 SAT 3 YES
33 SINOKOR SARA 0046N 17-Aug-17 THU 19-Aug-17 SAT 2 YES
33 TSLINE NAWATA BHUM 17016E 19-Aug-17 SAT 20-Aug-17 SUN 1 YES
33 TSLINE NAWATA BHUM 17016E 19-Aug-17 SAT 20-Aug-17 SUN 1 YES
34 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1717N 20-Aug-17 SUN 25-Aug-17 FRI 5 YES
34 YANGMING YM INTELLIGENT 125NN 20-Aug-17 SUN 22-Aug-17 TUE 2 YES
34 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1717N 21-Aug-17 MON 22-Aug-17 TUE 1 YES
34 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1717N 21-Aug-17 MON 22-Aug-17 TUE 1 YES
34 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 21-Aug-17 MON 22-Aug-17 TUE 1 YES
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0055N 21-Aug-17 MON 23-Aug-17 WED 2 YES
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 26-Aug-17 SAT 3 YES
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 26-Aug-17 SAT 3 YES
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0034N 24-Aug-17 THU 26-Aug-17 SAT 2 YES
34 TSLINE HANSA LANGELAND 1713E 26-Aug-17 SAT 27-Aug-17 SUN 1 YES
34 TSLINE LANTAU BRIDGE 0026N 26-Aug-17 SAT 27-Aug-17 SUN 1 YES
34 TSLINE HANSA LANGELAND 1713E 26-Aug-17 SAT 27-Aug-17 SUN 1 YES
35 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 56N 27-Aug-17 SUN 01-Sep-17 FRI 5 YES
35 TSLINE LANTAU BRIDGE 0026N 28-Aug-17 MON 29-Aug-17 TUE 1 YES
35 SINOKOR SINAR BANGKA 1717N 28-Aug-17 MON 30-Aug-17 WED 2 YES
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 02-Sep-17 SAT 3 YES
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 31-Aug-17 THU 1 YES
35 SINOKOR SARA 0047N 31-Aug-17 THU 02-Sep-17 SAT 2 YES
36 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1718N 03-Sep-17 SUN 08-Sep-17 FRI 5 YES
37 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 57N 10-Sep-17 SUN 15-Sep-17 FRI 5 YES
38 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1719N 17-Sep-17 SUN 22-Sep-17 FRI 5 YES
39 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 58N 24-Sep-17 SUN 29-Sep-17 FRI 5 YES
40 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1720N 01-Oct-17 SUN 06-Oct-17 FRI 5 YES
41 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 59N 08-Oct-17 SUN 13-Oct-17 FRI 5 YES
42 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1721N 15-Oct-17 SUN 20-Oct-17 FRI 5 YES
43 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 60N 22-Oct-17 SUN 27-Oct-17 FRI 5 YES
44 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1722N 29-Oct-17 SUN 03-Nov-17 FRI 5 YES
45 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 61N 05-Nov-17 SUN 10-Nov-17 FRI 5 YES
46 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1723N 12-Nov-17 SUN 17-Nov-17 FRI 5 YES
47 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 62N 19-Nov-17 SUN 24-Nov-17 FRI 5 YES
48 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1724N 26-Nov-17 SUN 01-Dec-17 FRI 5 YES
49 IAL HONGKONG VOYAGER (HKVY) 63N 03-Dec-17 SUN 08-Dec-17 FRI 5 YES
50 IAL SINAR BANGKA (SBK) 1725N 10-Dec-17 SUN 15-Dec-17 FRI 5 YES
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 14-Aug-17 MON 4 YES
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 4 YES
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 21-Aug-17 MON 4 YES
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 24-Jul-17 MON 4 YES
34 OOCL AS RICCARDA 078E 24-Aug-17 THU 28-Aug-17 MON 4 YES
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 31-Jul-17 MON 4 YES
35 OOCL AS RICCARDA 079E 31-Aug-17 THU 04-Sep-17 MON 4 YES
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 07-Aug-17 MON 4 YES
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 10-Jul-17 MON 4 YES
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 KMTC SINAR BUTON V.0031N 01-Jul-17 SAT 08-Jul-17 SAT 7 YES
26 SINOKOR SINAR BUTON 0031N 01-Jul-17 SAT 08-Jul-17 SAT 7 YES
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 08-Jul-17 SAT 6 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 YES
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 BUSAN
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 08-Jul-17 SAT 6 YES
27 HEUNG-A SINAR BUTON 0031N 02-Jul-17 SUN 09-Jul-17 SUN 7 YES
27 TSLINE LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 6 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 22N 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 10-Jul-17 MON 7 YES
27 KMTC DONGJIN AUBE 18N 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 09-Jul-17 SUN 7 YES
27 KMTC SUNNY LOTUS 1712N 05-Jul-17 WED 11-Jul-17 TUE 6 YES
27 KMTC HEUNG A MANILA 203N 05-Jul-17 WED 11-Jul-17 TUE 6 YES
27 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 11-Jul-17 TUE 6 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 11-Jul-17 TUE 6 YES
27 KMTC SUNNY LAVENDER 1714N 06-Jul-17 THU 12-Jul-17 WED 6 YES
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 13-Jul-17 THU 7 YES
27 HEUNG-A SARA 0043N 06-Jul-17 THU 13-Jul-17 THU 7 YES
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 13-Jul-17 THU 6 YES
27 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1714N 07-Jul-17 FRI 12-Jul-17 WED 6 YES
27 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1706N 08-Jul-17 SAT 15-Jul-17 SAT 7 YES
27 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1706N 08-Jul-17 SAT 15-Jul-17 SAT 7 YES
27 HEUNG-A ASIATIC NEPTUNE 1706N 08-Jul-17 SAT 15-Jul-17 SAT 7 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 6 YES
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 7 YES
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 7 BUSAN
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 6 YES
28 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 6 YES
28 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 17-Jul-17 MON 7 YES
28 KMTC SINOKOR HONGKONG 149N 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 16-Jul-17 SUN 7 YES
28 CKLINE SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 18-Jul-17 TUE 6 YES
28 KMTC SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 18-Jul-17 TUE 6 YES
28 KMTC HEUNG A SINGAPORE 209N 12-Jul-17 WED 18-Jul-17 TUE 6 YES
28 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 18-Jul-17 TUE 6 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 18-Jul-17 TUE 6 YES
28 KMTC SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 19-Jul-17 WED 6 YES
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 20-Jul-17 THU 7 YES
28 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 20-Jul-17 THU 7 YES
28 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 19-Jul-17 WED 6 YES
28 KMTC SINAR BUTON V.0032N 15-Jul-17 SAT 22-Jul-17 SAT 7 YES
28 SINOKOR SINAR BUTON 0032N 15-Jul-17 SAT 22-Jul-17 SAT 7 YES
28 HEUNG-A SINAR BUTON 0032N 15-Jul-17 SAT 22-Jul-17 SAT 7 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 6 YES
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 7 YES
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 7 BUSAN
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 6 YES
29 TSLINE LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 6 YES
29 HMM LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 24-Jul-17 MON 7 YES
29 KMTC DONGJIN AUBE 19N 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0023N 17-Jul-17 MON 23-Jul-17 SUN 7 YES
29 CKLINE SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 25-Jul-17 TUE 6 YES
29 KMTC SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 25-Jul-17 TUE 6 YES
29 KMTC HEUNG A MANILA 204N 19-Jul-17 WED 25-Jul-17 TUE 6 YES
29 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 25-Jul-17 TUE 6 YES
29 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 25-Jul-17 TUE 6 YES
29 KMTC SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 26-Jul-17 WED 6 YES
29 SINOKOR SARA 0044N 20-Jul-17 THU 27-Jul-17 THU 7 YES
29 HEUNG-A SARA 0044N 20-Jul-17 THU 27-Jul-17 THU 7 YES
29 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 26-Jul-17 WED 6 YES
29 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1707N 22-Jul-17 SAT 29-Jul-17 SAT 7 YES
29 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1707N 22-Jul-17 SAT 29-Jul-17 SAT 7 YES
29 HEUNG-A ASIATIC NEPTUNE 1707N 22-Jul-17 SAT 29-Jul-17 SAT 7 YES
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 6 YES
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 7 YES
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 7 BUSAN
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 6 YES
30 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 6 YES
30 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 31-Jul-17 MON 7 YES
30 KMTC SINOKOR HONGKONG 150N 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 30-Jul-17 SUN 7 YES
30 CKLINE SKY HOPE 1717N 26-Jul-17 WED 01-Aug-17 TUE 6 YES
30 KMTC SKY HOPE 1717N 26-Jul-17 WED 01-Aug-17 TUE 6 YES
30 KMTC HEUNG A SINGAPORE 210N 26-Jul-17 WED 01-Aug-17 TUE 6 YES
30 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 01-Aug-17 TUE 6 YES
30 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 01-Aug-17 TUE 6 YES
30 KMTC SUNNY CLOVER 1715N 27-Jul-17 THU 02-Aug-17 WED 6 YES
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 03-Aug-17 THU 7 YES
30 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 03-Aug-17 THU 7 YES
30 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1715N 27-Jul-17 THU 02-Aug-17 WED 6 YES
30 KMTC SINAR BUTON V.0033N 29-Jul-17 SAT 05-Aug-17 SAT 7 YES
30 SINOKOR SINAR BUTON 0033N 29-Jul-17 SAT 05-Aug-17 SAT 7 YES
30 HEUNG-A SINAR BUTON 0033N 29-Jul-17 SAT 05-Aug-17 SAT 7 YES
31 CKLINE ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 6 YES
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 7 YES
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 7 BUSAN
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 6 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 6 YES
31 HMM LANTAU BRIDGE 24N 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 07-Aug-17 MON 7 YES
31 KMTC DONGJIN AUBE 20N 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 SINOKOR DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0024N 31-Jul-17 MON 06-Aug-17 SUN 7 YES
31 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 08-Aug-17 TUE 6 YES
31 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 08-Aug-17 TUE 6 YES
31 SINOKOR SARA 0045N 03-Aug-17 THU 10-Aug-17 THU 7 YES
31 HEUNG-A SARA 0045N 03-Aug-17 THU 10-Aug-17 THU 7 YES
31 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1716N 03-Aug-17 THU 09-Aug-17 WED 6 YES
31 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1708N 05-Aug-17 SAT 12-Aug-17 SAT 7 YES
31 HEUNG-A ASIATIC NEPTUNE 1708N 05-Aug-17 SAT 12-Aug-17 SAT 7 YES
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 13-Aug-17 SUN 7 YES
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 13-Aug-17 SUN 7 BUSAN
32 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 13-Aug-17 SUN 6 YES
32 HMM SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 14-Aug-17 MON 7 YES
32 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 12-Aug-17 SAT 5 YES
32 HEUNG-A SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 12-Aug-17 SAT 5 YES
32 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 13-Aug-17 SUN 7 YES
32 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 15-Aug-17 TUE 6 YES
32 HEUNG-A HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 15-Aug-17 TUE 6 YES
32 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 17-Aug-17 THU 7 YES
32 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 17-Aug-17 THU 7 YES
32 HEUNG-A SUNNY CLOVER 1716N 10-Aug-17 THU 16-Aug-17 WED 6 YES
32 SINOKOR SINAR BUTON 0034N 12-Aug-17 SAT 19-Aug-17 SAT 7 YES
33 TSLINE LANTAU BRIDGE 0025N 14-Aug-17 MON 20-Aug-17 SUN 6 YES
33 SINOKOR DONGJIN AUBE 0021E 14-Aug-17 MON 19-Aug-17 SAT 5 YES
33 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0206N 16-Aug-17 WED 22-Aug-17 TUE 6 YES
33 SINOKOR SARA 0046N 17-Aug-17 THU 24-Aug-17 THU 7 YES
33 SINOKOR ASIATIC NEPTUNE 1709N 19-Aug-17 SAT 26-Aug-17 SAT 7 YES
34 TSLINE SUNNY CAMELLIA 1717N 21-Aug-17 MON 27-Aug-17 SUN 6 YES
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0152E 21-Aug-17 MON 26-Aug-17 SAT 5 YES
34 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0212N 23-Aug-17 WED 29-Aug-17 TUE 6 YES
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0034N 24-Aug-17 THU 31-Aug-17 THU 7 YES
34 SINOKOR SINAR BUTON 0035N 26-Aug-17 SAT 02-Sep-17 SAT 7 YES
35 TSLINE LANTAU BRIDGE 0026N 28-Aug-17 MON 03-Sep-17 SUN 6 YES
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0022E 28-Aug-17 MON 02-Sep-17 SAT 5 YES
35 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0207N 30-Aug-17 WED 05-Sep-17 TUE 6 YES
35 SINOKOR SARA 0047N 31-Aug-17 THU 07-Sep-17 THU 7 YES
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 SINOTRAN KUO LUNG 1724N 27-Jun-17 TUE 11-Jul-17 TUE 14 SHANGHAI
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 15-Jul-17 SAT 13 BUSAN
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 13-Jul-17 THU 11 BUSAN
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 12-Jul-17 WED 10 BUSAN
27 MCC LADY OF LUCK 1722N 02-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 17 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 22N 03-Jul-17 MON 11-Jul-17 TUE 8 BUSAN
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 13-Jul-17 THU 10 BUSAN
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 13-Jul-17 THU 10 BUSAN
27 KMTC DONGJIN AUBE 18N 03-Jul-17 MON 13-Jul-17 THU 10 BUSAN
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 YES
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 HMM HS BAFFIN 4N 04-Jul-17 TUE 11-Jul-17 TUE 7 BUSAN
27 SINOTRAN WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 18-Jul-17 TUE 14 SHANGHAI
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 16-Jul-17 SUN 11 YES
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 16-Jul-17 SUN 11 YES
27 KMTC SUNNY LOTUS 1712N 05-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 10 BUSAN
27 KMTC HEUNG A MANILA 203N 05-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 10 BUSAN
27 NYK SUMIRE 232N 05-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 10 YES
27 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 12 BUSAN
27 KMTC SUNNY LAVENDER 1714N 06-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 10 BUSAN
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 12 BUSAN
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 19-Jul-17 WED 12 BUSAN
27 SINOKOR FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 19-Jul-17 WED 12 BUSAN
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 22-Jul-17 SAT 13 BUSAN
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 20-Jul-17 THU 11 BUSAN
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 10 BUSAN
28 MCC LINDAVIA 1732N 09-Jul-17 SUN 26-Jul-17 WED 17 YES
28 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 18-Jul-17 TUE 8 BUSAN
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 10 BUSAN
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 10 BUSAN
28 KMTC SINOKOR HONGKONG 149N 10-Jul-17 MON 20-Jul-17 THU 10 BUSAN
28 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0149E 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 BUSAN
28 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0052N 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 BUSAN
28 HMM HYUNDAI PREMIUM 36N 11-Jul-17 TUE 18-Jul-17 TUE 7 BUSAN
28 SINOTRAN KUO LUNG 1726N 11-Jul-17 TUE 25-Jul-17 TUE 14 SHANGHAI
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 23-Jul-17 SUN 11 YES
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 23-Jul-17 SUN 11 YES
28 CKLINE SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 24-Jul-17 MON 12 BUSAN
28 KMTC SKY HOPE 1716N 12-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 10 BUSAN
28 KMTC HEUNG A SINGAPORE 209N 12-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 10 BUSAN
28 NYK SATSUKI 351N 12-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 10 YES
28 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0209N 12-Jul-17 WED 24-Jul-17 MON 12 BUSAN
28 KMTC SUNNY CLOVER 1714N 13-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 10 BUSAN
28 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0031N 13-Jul-17 THU 25-Jul-17 TUE 12 BUSAN
28 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1706N 14-Jul-17 FRI 26-Jul-17 WED 12 BUSAN
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 29-Jul-17 SAT 13 BUSAN
29 HMM ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 27-Jul-17 THU 11 BUSAN
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 26-Jul-17 WED 10 BUSAN
29 MCC SPIRIT OF CAPE TOWN 1738N 16-Jul-17 SUN 02-Aug-17 WED 17 YES
29 HMM LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 25-Jul-17 TUE 8 BUSAN
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 10 BUSAN
29 KMTC SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 10 BUSAN
29 KMTC DONGJIN AUBE 19N 17-Jul-17 MON 27-Jul-17 THU 10 BUSAN
29 SINOKOR DONGJIN AUBE 0019E 17-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 12 BUSAN
29 SINOKOR SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 12 BUSAN
29 HMM HYUNDAI PRESTIGE 43N 18-Jul-17 TUE 25-Jul-17 TUE 7 BUSAN
29 SINOTRAN WISDOM GRACE 1729N 18-Jul-17 TUE 01-Aug-17 TUE 14 SHANGHAI
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 30-Jul-17 SUN 11 YES
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 30-Jul-17 SUN 11 YES
29 CKLINE SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 31-Jul-17 MON 12 BUSAN
29 KMTC SUNNY LOTUS 1713N 19-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 10 BUSAN
29 KMTC HEUNG A MANILA 204N 19-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 10 BUSAN
29 NYK SUZURAN 369N 19-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 10 YES
29 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0204N 19-Jul-17 WED 31-Jul-17 MON 12 BUSAN
29 KMTC SUNNY LAVENDER 1715N 20-Jul-17 THU 30-Jul-17 SUN 10 BUSAN
29 SINOKOR SARA 0044N 20-Jul-17 THU 01-Aug-17 TUE 12 BUSAN
29 SINOKOR HSL AQUA 0020N 21-Jul-17 FRI 02-Aug-17 WED 12 BUSAN
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 05-Aug-17 SAT 13 BUSAN
30 HMM BELAWAN 12N 23-Jul-17 SUN 03-Aug-17 THU 11 BUSAN
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 02-Aug-17 WED 10 BUSAN
30 MCC LADY OF LUCK 1726N 23-Jul-17 SUN 09-Aug-17 WED 17 YES
30 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 01-Aug-17 TUE 8 BUSAN
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 03-Aug-17 THU 10 BUSAN
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 53N 24-Jul-17 MON 03-Aug-17 THU 10 BUSAN
30 KMTC SINOKOR HONGKONG 150N 24-Jul-17 MON 03-Aug-17 THU 10 BUSAN
30 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0150E 24-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 12 BUSAN
30 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0053N 24-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 12 BUSAN
30 HMM HYUNDAI PARAMOUNT 24N 25-Jul-17 TUE 01-Aug-17 TUE 7 BUSAN
30 SINOTRAN KUO LUNG 1728N 25-Jul-17 TUE 08-Aug-17 TUE 14 SHANGHAI
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 06-Aug-17 SUN 11 YES
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 06-Aug-17 SUN 11 YES
30 KMTC SKY HOPE 1717N 26-Jul-17 WED 05-Aug-17 SAT 10 BUSAN
30 KMTC HEUNG A SINGAPORE 210N 26-Jul-17 WED 05-Aug-17 SAT 10 BUSAN
30 NYK SUMIRE 233N 26-Jul-17 WED 05-Aug-17 SAT 10 YES
30 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0210N 26-Jul-17 WED 07-Aug-17 MON 12 BUSAN
30 KMTC SUNNY CLOVER 1715N 27-Jul-17 THU 06-Aug-17 SUN 10 BUSAN
30 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0032N 27-Jul-17 THU 08-Aug-17 TUE 12 BUSAN
30 SINOKOR FESCO VOYAGER 0020N 28-Jul-17 FRI 09-Aug-17 WED 12 BUSAN
31 HMM ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 10-Aug-17 THU 11 BUSAN
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 09-Aug-17 WED 10 BUSAN
31 MCC LINDAVIA 1736N 30-Jul-17 SUN 16-Aug-17 WED 17 YES
31 HMM LANTAU BRIDGE 24N 31-Jul-17 MON 08-Aug-17 TUE 8 BUSAN
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 10-Aug-17 THU 10 BUSAN
31 KMTC SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 10-Aug-17 THU 10 BUSAN
31 KMTC DONGJIN AUBE 20N 31-Jul-17 MON 10-Aug-17 THU 10 BUSAN
31 SINOKOR DONGJIN AUBE 0020E 31-Jul-17 MON 12-Aug-17 SAT 12 BUSAN
31 SINOKOR SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 12-Aug-17 SAT 12 BUSAN
31 HMM HYUNDAI PRIVILEGE 42N 01-Aug-17 TUE 08-Aug-17 TUE 7 BUSAN
31 SINOTRAN WISDOM GRACE 1731N 01-Aug-17 TUE 15-Aug-17 TUE 14 SHANGHAI
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 13-Aug-17 SUN 11 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 13-Aug-17 SUN 11 YES
31 NYK SATSUKI 352N 02-Aug-17 WED 12-Aug-17 SAT 10 YES
31 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0205N 02-Aug-17 WED 14-Aug-17 MON 12 BUSAN
31 SINOKOR SARA 0045N 03-Aug-17 THU 15-Aug-17 TUE 12 BUSAN
31 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1707N 04-Aug-17 FRI 16-Aug-17 WED 12 BUSAN
32 HMM BELAWAN 13N 06-Aug-17 SUN 17-Aug-17 THU 11 BUSAN
32 MCC SPIRIT OF CAPE TOWN 1742N 06-Aug-17 SUN 23-Aug-17 WED 17 YES
32 HMM SUNNY CAMELLIA 1716N 07-Aug-17 MON 15-Aug-17 TUE 8 BUSAN
32 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0151E 07-Aug-17 MON 19-Aug-17 SAT 12 BUSAN
32 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0054N 07-Aug-17 MON 19-Aug-17 SAT 12 BUSAN
32 SINOTRAN KUO LUNG 1730N 08-Aug-17 TUE 22-Aug-17 TUE 14 SHANGHAI
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 20-Aug-17 SUN 11 YES
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 20-Aug-17 SUN 11 YES
32 NYK SUZURAN 370N 09-Aug-17 WED 19-Aug-17 SAT 10 YES
32 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0211N 09-Aug-17 WED 21-Aug-17 MON 12 BUSAN
32 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0033N 10-Aug-17 THU 22-Aug-17 TUE 12 BUSAN
32 SINOKOR HSL AQUA 0021N 11-Aug-17 FRI 23-Aug-17 WED 12 BUSAN
33 MCC LADY OF LUCK 1730N 13-Aug-17 SUN 30-Aug-17 WED 17 YES
33 SINOKOR DONGJIN AUBE 0021E 14-Aug-17 MON 26-Aug-17 SAT 12 BUSAN
33 SINOKOR SINAR BANGKA 1716N 14-Aug-17 MON 26-Aug-17 SAT 12 BUSAN
33 SINOTRAN WISDOM GRACE 1733N 15-Aug-17 TUE 29-Aug-17 TUE 14 SHANGHAI
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 27-Aug-17 SUN 11 YES
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 27-Aug-17 SUN 11 YES
33 NYK SUMIRE 234N 16-Aug-17 WED 26-Aug-17 SAT 10 YES
33 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0206N 16-Aug-17 WED 28-Aug-17 MON 12 BUSAN
33 SINOKOR SARA 0046N 17-Aug-17 THU 29-Aug-17 TUE 12 BUSAN
33 SINOKOR FESCO VOYAGER 0021N 18-Aug-17 FRI 30-Aug-17 WED 12 BUSAN
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0152E 21-Aug-17 MON 02-Sep-17 SAT 12 BUSAN
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0055N 21-Aug-17 MON 02-Sep-17 SAT 12 BUSAN
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 03-Sep-17 SUN 11 YES
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 03-Sep-17 SUN 11 YES
34 NYK SATSUKI 353N 23-Aug-17 WED 02-Sep-17 SAT 10 YES
34 SINOKOR HEUNG-A SINGAPORE 0212N 23-Aug-17 WED 04-Sep-17 MON 12 BUSAN
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0034N 24-Aug-17 THU 05-Sep-17 TUE 12 BUSAN
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1708N 25-Aug-17 FRI 06-Sep-17 WED 12 BUSAN
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0022E 28-Aug-17 MON 09-Sep-17 SAT 12 BUSAN
35 SINOKOR SINAR BANGKA 1717N 28-Aug-17 MON 09-Sep-17 SAT 12 BUSAN
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 10-Sep-17 SUN 11 YES
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 10-Sep-17 SUN 11 YES
35 NYK SUZURAN 371N 30-Aug-17 WED 09-Sep-17 SAT 10 YES
35 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0207N 30-Aug-17 WED 11-Sep-17 MON 12 BUSAN
35 SINOKOR SARA 0047N 31-Aug-17 THU 12-Sep-17 TUE 12 BUSAN
36 NYK SUMIRE 235N 06-Sep-17 WED 16-Sep-17 SAT 10 YES
37 NYK SATSUKI 354N 13-Sep-17 WED 23-Sep-17 SAT 10 YES
38 NYK SUZURAN 372N 20-Sep-17 WED 30-Sep-17 SAT 10 YES
39 NYK SUMIRE 236N 27-Sep-17 WED 07-Oct-17 SAT 10 YES
40 NYK SATSUKI 355N 04-Oct-17 WED 14-Oct-17 SAT 10 YES
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 24-Aug-17 THU 14 HONG KONG
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 23-Aug-17 WED 13 HONG KONG
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 26-Aug-17 SAT 16 HONG KONG
28 OOCL SATSUKI 351N 12-Jul-17 WED 27-Jul-17 THU 15 HONG KONG
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 27-Jul-17 THU 14 HONG KONG
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 26-Jul-17 WED 13 HONG KONG
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 29-Jul-17 SAT 16 HONG KONG
33 OOCL SUMIRE 234N 16-Aug-17 WED 31-Aug-17 THU 15 HONG KONG
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 31-Aug-17 THU 14 HONG KONG
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 30-Aug-17 WED 13 HONG KONG
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 02-Sep-17 SAT 16 HONG KONG
29 OOCL SUZURAN 369N 19-Jul-17 WED 03-Aug-17 THU 15 HONG KONG
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 03-Aug-17 THU 14 HONG KONG
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 02-Aug-17 WED 13 HONG KONG
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 05-Aug-17 SAT 16 HONG KONG
34 OOCL SATSUKI 353N 23-Aug-17 WED 07-Sep-17 THU 15 HONG KONG
34 OOCL AS RICCARDA 078E 24-Aug-17 THU 07-Sep-17 THU 14 HONG KONG
30 OOCL SUMIRE 233N 26-Jul-17 WED 10-Aug-17 THU 15 HONG KONG
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 10-Aug-17 THU 14 HONG KONG
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 09-Aug-17 WED 13 HONG KONG
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 12-Aug-17 SAT 16 HONG KONG
31 OOCL SATSUKI 352N 02-Aug-17 WED 17-Aug-17 THU 15 HONG KONG
35 OOCL SUZURAN 371N 30-Aug-17 WED 14-Sep-17 THU 15 HONG KONG
35 OOCL AS RICCARDA 079E 31-Aug-17 THU 14-Sep-17 THU 14 HONG KONG
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 17-Aug-17 THU 14 HONG KONG
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 16-Aug-17 WED 13 HONG KONG
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 19-Aug-17 SAT 16 HONG KONG
27 OOCL SUMIRE 232N 05-Jul-17 WED 20-Jul-17 THU 15 HONG KONG
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 20-Jul-17 THU 14 HONG KONG
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 19-Jul-17 WED 13 HONG KONG
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 22-Jul-17 SAT 16 HONG KONG
32 OOCL SUZURAN 370N 09-Aug-17 WED 24-Aug-17 THU 15 HONG KONG
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 MCC TBN GMDAP 002N 17-Jun-17 SAT 03-Jul-17 MON 16 YES
25 MCC TBN GMDAP 003N 24-Jun-17 SAT 10-Jul-17 MON 16 YES
26 MCC TBN GMDAP 004N 01-Jul-17 SAT 17-Jul-17 MON 16 YES
26 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0063N 01-Jul-17 SAT 09-Jul-17 SUN 8 YES
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 08-Jul-17 SAT 5 YES
27 MCC TBN GMDAP 005N 08-Jul-17 SAT 24-Jul-17 MON 16 YES
27 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0072N 08-Jul-17 SAT 16-Jul-17 SUN 8 YES
28 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0052N 10-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 5 YES
28 MCC NV4 TBA1 1702N 13-Jul-17 THU 29-Jul-17 SAT 16 YES
28 MCC MCC MEDAN 1702N 14-Jul-17 FRI 30-Jul-17 SUN 16 YES
28 MCC TBN GMDAP 006N 15-Jul-17 SAT 31-Jul-17 MON 16 YES
28 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0064N 15-Jul-17 SAT 23-Jul-17 SUN 8 YES
29 SINOKOR SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 5 YES
29 MCC NV4 TBA1 1704N 20-Jul-17 THU 05-Aug-17 SAT 16 YES
29 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0073N 22-Jul-17 SAT 30-Jul-17 SUN 8 YES
30 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0053N 24-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 5 YES
30 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0065N 29-Jul-17 SAT 06-Aug-17 SUN 8 YES
31 SINOKOR SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 5 YES
31 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0074N 05-Aug-17 SAT 13-Aug-17 SUN 8 YES
32 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0054N 07-Aug-17 MON 12-Aug-17 SAT 5 YES
33 SINOKOR SINAR BANGKA 1716N 14-Aug-17 MON 19-Aug-17 SAT 5 YES
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0055N 21-Aug-17 MON 26-Aug-17 SAT 5 YES
35 SINOKOR SINAR BANGKA 1717N 28-Aug-17 MON 02-Sep-17 SAT 5 YES
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
27 MCC LADY OF LUCK 1722N 02-Jul-17 SUN 13-Jul-17 THU 11 YES
27 RCL YOSSA BHUM 206N 02-Jul-17 SUN 16-Jul-17 SUN 14 YES
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
27 NYK YOSSA BHUM 206N 03-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 9 YES
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 15-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
27 HMM ST. MARY 1711N 07-Jul-17 FRI 14-Jul-17 FRI 7 YES
27 HMM LANTAU BRIDGE 12N 08-Jul-17 SAT 14-Jul-17 FRI 6 YES
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
28 MCC LINDAVIA 1732N 09-Jul-17 SUN 20-Jul-17 THU 11 YES
28 RCL SIMA PRESTIGE 109N 09-Jul-17 SUN 23-Jul-17 SUN 14 YES
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
28 NYK SIMA PRESTIGE 109N 10-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 9 YES
28 RCL SIMA PRESTIGE 109N 10-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 9 YES
28 TSLINE LANTAU BRIDE 17009N 12-Jul-17 WED 22-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
28 HMM BELAWAN 11N 15-Jul-17 SAT 21-Jul-17 FRI 6 YES
29 CKLINE ST. MARY 1712N 16-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
29 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 16-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 5 YES
29 KMTC ST MARY V.1712N 16-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 12 HONGKONG
29 MCC SPIRIT OF CAPE TOWN 1738N 16-Jul-17 SUN 27-Jul-17 THU 11 YES
29 RCL YOSSA BHUM 207N 16-Jul-17 SUN 30-Jul-17 SUN 14 YES
29 KMTC LANTAU BRIDGE 23N 17-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
29 KMTC SINAR BANGKA 1714N 17-Jul-17 MON 29-Jul-17 SAT 12 HONGKONG
29 NYK YOSSA BHUM 207N 17-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 9 YES
29 RCL YOSSA BHUM 207N 17-Jul-17 MON 26-Jul-17 WED 9 YES
29 TSLINE HANSE ENDURANCE 17009N 19-Jul-17 WED 29-Jul-17 SAT 10 SHEKOU
30 CKLINE BELAWAN 0012N 23-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 12 HONGKONG
30 HMM ST. MARY 1712N 23-Jul-17 SUN 28-Jul-17 FRI 5 YES
30 KMTC BELAWAN V.012N 23-Jul-17 SUN 04-Aug-17 FRI 12 HONGKONG
30 MCC LADY OF LUCK 1726N 23-Jul-17 SUN 03-Aug-17 THU 11 YES
30 RCL SIMA PRESTIGE 110N 23-Jul-17 SUN 06-Aug-17 SUN 14 YES
30 HMM LANTAU BRIDGE 13N 24-Jul-17 MON 28-Jul-17 FRI 4 YES
30 KMTC SUNNY CAMELLIA 1715N 24-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 12 HONGKONG
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 53N 24-Jul-17 MON 05-Aug-17 SAT 12 HONGKONG
30 NYK SIMA PRESTIGE 110N 24-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 9 YES
30 RCL SIMA PRESTIGE 110N 24-Jul-17 MON 02-Aug-17 WED 9 YES
30 TSLINE LANTAU BREEZE 17010N 26-Jul-17 WED 05-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
31 CKLINE ST. MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 11-Aug-17 FRI 12 HONGKONG
31 KMTC ST MARY 1713N 30-Jul-17 SUN 11-Aug-17 FRI 12 HONGKONG
31 MCC LINDAVIA 1736N 30-Jul-17 SUN 10-Aug-17 THU 11 YES
31 HMM BELAWAN 12N 31-Jul-17 MON 04-Aug-17 FRI 4 YES
31 KMTC LANTAU BRIDGE V.0024N 31-Jul-17 MON 12-Aug-17 SAT 12 HONGKONG
31 KMTC SINAR BANGKA 1715N 31-Jul-17 MON 12-Aug-17 SAT 12 HONGKONG
31 NYK YOSSA BHUM 208N 31-Jul-17 MON 09-Aug-17 WED 9 YES
31 RCL YOSSA BHUM 208N 31-Jul-17 MON 09-Aug-17 WED 9 YES
31 HMM SUNNY CAMELLIA 1715N 01-Aug-17 TUE 04-Aug-17 FRI 3 YES
31 TSLINE LANTAU BRIDE 17010N 02-Aug-17 WED 12-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
32 MCC SPIRIT OF CAPE TOWN 1742N 06-Aug-17 SUN 17-Aug-17 THU 11 YES
32 NYK SIMA PRESTIGE 111N 07-Aug-17 MON 16-Aug-17 WED 9 YES
32 TSLINE HANSE ENDURANCE 17010N 09-Aug-17 WED 19-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
33 MCC LADY OF LUCK 1730N 13-Aug-17 SUN 24-Aug-17 THU 11 YES
33 NYK YOSSA BHUM 209N 14-Aug-17 MON 23-Aug-17 WED 9 YES
33 TSLINE LANTAU BREEZE 17011N 16-Aug-17 WED 26-Aug-17 SAT 10 SHEKOU
34 NYK SIMA PRESTIGE 112N 21-Aug-17 MON 30-Aug-17 WED 9 YES
34 TSLINE LANTAU BRIDE 17011N 23-Aug-17 WED 02-Sep-17 SAT 10 SHEKOU
35 NYK YOSSA BHUM 210N 28-Aug-17 MON 06-Sep-17 WED 9 YES
35 TSLINE HANSE ENDURANCE 17011N 30-Aug-17 WED 09-Sep-17 SAT 10 SHEKOU
36 NYK SIMA PRESTIGE 113N 04-Sep-17 MON 13-Sep-17 WED 9 YES
37 NYK YOSSA BHUM 211N 11-Sep-17 MON 20-Sep-17 WED 9 YES
38 NYK SIMA PRESTIGE 114N 18-Sep-17 MON 27-Sep-17 WED 9 YES
39 NYK YOSSA BHUM 212N 25-Sep-17 MON 04-Oct-17 WED 9 YES
40 NYK SIMA PRESTIGE 115N 02-Oct-17 MON 11-Oct-17 WED 9 YES
41 NYK YOSSA BHUM 213N 09-Oct-17 MON 18-Oct-17 WED 9 YES
32 OOCL AS RICCARDA 076E 10-Aug-17 THU 20-Aug-17 SUN 10 HONG KONG
28 OOCL AS RICCARDA 072E 13-Jul-17 THU 23-Jul-17 SUN 10 HONG KONG
37 OOCL AS RICCARDA 081E 14-Sep-17 THU 24-Sep-17 SUN 10 HONG KONG
33 OOCL AS RICCARDA 077E 17-Aug-17 THU 27-Aug-17 SUN 10 HONG KONG
29 OOCL AS RICCARDA 073E 20-Jul-17 THU 30-Jul-17 SUN 10 HONG KONG
38 OOCL AS RICCARDA 082E 21-Sep-17 THU 01-Oct-17 SUN 10 HONG KONG
34 OOCL AS RICCARDA 078E 24-Aug-17 THU 03-Sep-17 SUN 10 HONG KONG
30 OOCL AS RICCARDA 074E 27-Jul-17 THU 06-Aug-17 SUN 10 HONG KONG
35 OOCL AS RICCARDA 079E 31-Aug-17 THU 10-Sep-17 SUN 10 HONG KONG
31 OOCL AS RICCARDA 075E 03-Aug-17 THU 13-Aug-17 SUN 10 HONG KONG
27 OOCL AS RICCARDA 071E 06-Jul-17 THU 16-Jul-17 SUN 10 HONG KONG
36 OOCL AS RICCARDA 080E 07-Sep-17 THU 17-Sep-17 SUN 10 HONG KONG
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
26 SINOTRAN KUO LUNG 1724N 27-Jun-17 TUE 09-Jul-17 SUN 12 SHANGHAI
26 HEUNG-A HEUNG-A XIAMEN 0063N 01-Jul-17 SAT 12-Jul-17 WED 11 BUSAN
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 18-Jul-17 TUE 16 BUSAN
27 CKLINE ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 19-Jul-17 WED 17 BUSAN
27 HMM ST. MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 BUSAN
27 KMTC ST MARY 1711N 02-Jul-17 SUN 14-Jul-17 FRI 12 BUSAN
27 HMM LANTAU BRIDGE 22N 03-Jul-17 MON 12-Jul-17 WED 9 BUSAN
27 KMTC LANTAU BRIDGE V.0022N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 KMTC SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 KMTC DONGJIN AUBE 18N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 SINOKOR DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 SINOKOR SINAR BANGKA 1713N 03-Jul-17 MON 15-Jul-17 SAT 12 BUSAN
27 HEUNG-A DONGJIN AUBE 0018E 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 BUSAN
27 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0022N 03-Jul-17 MON 14-Jul-17 FRI 11 BUSAN
27 HMM HS BAFFIN 4N 04-Jul-17 TUE 11-Jul-17 TUE 7 BUSAN
27 SINOTRAN WISDOM GRACE 1727N 04-Jul-17 TUE 16-Jul-17 SUN 12 SHANGHAI
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 14-Jul-17 FRI 9 YES
27 TSLINE LANTAU BREEZE 17009N 05-Jul-17 WED 14-Jul-17 FRI 9 YES
27 KMTC SUNNY LOTUS 1712N 05-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 12 BUSAN
27 KMTC HEUNG A MANILA 203N 05-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 12 BUSAN
27 NYK SUMIRE 232N 05-Jul-17 WED 14-Jul-17 FRI 9 YES
27 SINOKOR HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 17-Jul-17 MON 12 BUSAN
27 HEUNG-A HEUNG-A MANILA 0203N 05-Jul-17 WED 16-Jul-17 SUN 11 BUSAN
27 KMTC SUNNY LAVENDER 1714N 06-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 12 BUSAN
27 MCC UBENA 1716N 06-Jul-17 THU 19-Jul-17 WED 13 SHK
27 SINOKOR SARA 0043N 06-Jul-17 THU 18-Jul-17 TUE 12 BUSAN
27 HEUNG-A SARA 0043N 06-Jul-17 THU 17-Jul-17 MON 11 BUSAN
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 22-Jul-17 SAT 15 BUSAN
27 CKLINE SUNNY LOTUS 1712N 07-Jul-17 FRI 23-Jul-17 SUN 16 BUSAN
27 SINOKOR FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 19-Jul-17 WED 12 BUSAN
27 HEUNG-A SUNNY LAVENDER 1714N 07-Jul-17 FRI 18-Jul-17 TUE 11 BUSAN
27 HEUNG-A FESCO VOYAGER 0019N 07-Jul-17 FRI 18-Jul-17 TUE 11 BUSAN
27 HEUNG-A HEUNG-A JANICE 0072N 08-Jul-17 SAT 19-Jul-17 WED 11 BUSAN
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 25-Jul-17 TUE 16 BUSAN
28 CKLINE BELAWAN 0011N 09-Jul-17 SUN 26-Jul-17 WED 17 BUSAN
28 HMM BELAWAN 11N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 BUSAN
28 KMTC BELAWAN V.011N 09-Jul-17 SUN 21-Jul-17 FRI 12 BUSAN
28 HMM SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 19-Jul-17 WED 9 BUSAN
28 KMTC SUNNY CAMELLIA 1714N 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 BUSAN
28 KMTC HONGKONG VOYAGER 52N 10-Jul-17 MON 22-Jul-17 SAT 12 BUSAN