13/05/2020 – TNN Logistics trở thành đại lý chính thức của IATA
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 02-Jun-20 TUE 2
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 09-Jun-20 TUE 2
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 2
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 16-Jun-20 TUE 2
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 3
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 23-Jun-20 TUE 2
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 26-Jun-20 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 25-Jun-20 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 #REF! 01-Jun-20 MON 4
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 02-Jun-20 TUE 4
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 11-Jun-20 THU 10
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 16-Jun-20 MON 13
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 SAT 10
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 09-Jun-20 TUE 4
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 10
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 16-Jun-20 TUE 7
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 13
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 23-Jun-20 TUE 7
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 30-Jun-20 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 09-Jun-20 TUE 12
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 10-Jun-20 WED 12
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 12
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 SUN 12
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 12
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 12
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 17-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 12
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 SUN 12
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 03-Jun-20 WED 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 02-Jun-20 TUE 1
23 ONE MOL HOPE 050N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-20 MON 09-Jun-20 TUE 1
24 ONE SIMA PRESTIGE 132N 08-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 2
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 13-Jun-20 SAT 4
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 13-Jun-20 SAT 4
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 15-Jun-20 MON 2
24 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 17-Jun-20 WED 4
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 3
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 3
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-20 MON 16-Jun-20 TUE 1
25 ONE MOL HOPE 051N 15-Jun-20 MON 17-Jun-20 WED 2
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 20-Jun-20 SAT 4
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 20-Jun-20 SAT 4
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 2
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 2
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 19-Jun-20 FRI 1
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 19-Jun-20 FRI 1
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 SAT 24-Jun-20 WED 4
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 1
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 15-Jun-20 MON 15
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 15-Jun-20 MON 15
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 15
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 15
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 29-Jun-20 MON 15
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 29-Jun-20 MON 15
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 06-Jul-20 MON 15
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 06-Jul-20 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 4
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 4
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 4
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 03-Jun-20 WED 4
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 08-Jun-20 MON 6
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 08-Jun-20 MON 6
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 6
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 6
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 SUN 4
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 SUN 4
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 17-Jun-20 WED 4
24 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 6
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 6
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 21-Jun-20 SUN 4
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 21-Jun-20 SUN 4
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 TUE 3
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 12-Jun-20 FRI 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 12-Jun-20 FRI 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 SUN 12
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 12
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 SUN 12
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 12
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jun-20 MON 04-Jun-20 THU 3
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jun-20 MON 04-Jun-20 THU 3
23 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 01-Jun-20 WED 05-Jun-20 SAT 4
23 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 01-Jun-20 WED 04-Jun-20 SUN 3
23 VSICO VSICO PIONEER 1745N 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 4
23 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 03-Jun-20 THU 06-Jun-20 SUN 3
23 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 03-Jun-20 THU 06-Jun-20 SUN 3
23 VSICO MV PRUDENT 1801N 03-Jun-20 FRI 07-Jun-20 THU 4
23 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 04-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 4
23 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 04-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 4
23 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 05-Jun-20 SAT 09-Jun-20 WED 4
23 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
23 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 06-Jun-20 SUN 09-Jun-20 WED 3
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 06-Jun-20 MON 09-Jun-20 THU 3
23 VSICO MV PROSPER 1801N 06-Jun-20 TUE 10-Jun-20 SUN 4
24 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 07-Jun-20 TUE 10-Jun-20 FRI 3
24 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 08-Jun-20 WED 11-Jun-20 SAT 3
24 VINAFCO M. VSHIP 264 09-Jun-20 WED 13-Jun-20 SUN 4
24 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 09-Jun-20 THU 12-Jun-20 SUN 3
24 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 10-Jun-20 THU 13-Jun-20 SUN 3
24 VSICO VSICO PIONEER 1801N 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 FRI 4
24 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 11-Jun-20 FRI 16-Jun-20 WED 5
24 VINAFCO VINAFCO 26 326 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 4
24 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 11-Jun-20 SAT 15-Jun-20 WED 4
24 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 4
24 BIEN DONG VAN LY VL801N 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 MON 4
24 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 13-Jun-20 SUN 16-Jun-20 WED 3
24 VSICO MV PRUDENT 1802N 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 4
24 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 13-Jun-20 MON 16-Jun-20 THU 3
25 VINAFCO VINAFCO 28 180 14-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 4
25 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 14-Jun-20 WED 17-Jun-20 SAT 3
25 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 15-Jun-20 WED 18-Jun-20 SAT 3
25 VSICO MV PROSPER 1802N 15-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 4
25 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SUN 3
25 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SUN 3
25 VINAFCO M. VSHIP 266 17-Jun-20 FRI 21-Jun-20 TUE 4
25 VSICO VSICO PIONEER 1802N 18-Jun-20 FRI 22-Jun-20 MON 4
25 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 18-Jun-20 FRI 21-Jun-20 TUE 3
25 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 19-Jun-20 SAT 22-Jun-20 TUE 3
25 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 4
25 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 20-Jun-20 SUN 23-Jun-20 WED 3
25 VINAFCO VINAFCO 26 328 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 21-Jun-20 MON 24-Jun-20 THU 3
26 VSICO MV PRUDENT 1803N 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 VINAFCO VINAFCO 28 182 21-Jun-20 TUE 25-Jun-20 SAT 4
26 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 22-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 3
26 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 22-Jun-20 WED 25-Jun-20 SAT 3
26 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 23-Jun-20 THU 26-Jun-20 SUN 3
26 VSICO MV PROSPER 1803N 24-Jun-20 THU 28-Jun-20 MON 4
26 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 24-Jun-20 FRI 27-Jun-20 MON 3
26 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 25-Jun-20 SAT 29-Jun-20 SUN 4
26 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 25-Jun-20 SAT 29-Jun-20 TUE 4
26 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 26-Jun-20 SAT 30-Jun-20 WED 4
26 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jun-20 SAT 01-Jul-20 WED 4
26 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jun-20 SAT 01-Jul-20 WED 4
26 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 27-Jun-20 SUN 30-Jun-20 WED 3
26 VINAFCO VINAFCO 26 330 27-Jun-20 MON 01-Jul-20 FRI 4
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 27-Jun-20 MON 29-Jun-20 WED 2
27 VSICO MV PRUDENT 1804N 28-Jun-20 TUE 02-Jul-20 FRI 4
27 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 29-Jun-20 WED 03-Jul-20 FRI 4
27 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 29-Jun-20 WED 02-Jul-20 SAT 3
27 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 SAT 3
27 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jul-20 MON 03-Jul-20 THU 2
27 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jul-20 MON 04-Jul-20 THU 3
27 GLS PHUC KHANH 121S 01-Jul-20 TUE 05-Jul-20 THU 4
23 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 01-Jun-20 TUE 05-Jun-20 THU 4
23 VSICO MV PRUDENT 1801S 01-Jun-20 TUE 04-Jun-20 THU 3
23 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 THU 3
23 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 FRI 4
23 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 02-Jun-20 WED 05-Jun-20 THU 3
23 VIETSUN CAM RANH 07 001S 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 4
23 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 THU 4
23 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 THU 4
23 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 3
23 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 03-Jun-20 THU 05-Jun-20 THU 2
23 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 03-Jun-20 THU 07-Jun-20 THU 4
23 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 03-Jun-20 THU 07-Jun-20 THU 4
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 04-Jun-20 FRI 06-Jun-20 THU 2
23 VSICO MV PROSPER 1801S 04-Jun-20 FRI 07-Jun-20 MON 3
23 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 04-Jun-20 SAT 07-Jun-20 THU 3
23 VIETSUN CAM RANH 07 002S 05-Jun-20 SUN 09-Jun-20 THU 4
23 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 05-Jun-20 SUN 09-Jun-20 THU 4
23 GLS PHUC HUNG 024S 06-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 3
24 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 FRI 3
24 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 07-Jun-20 MON 10-Jun-20 THU 3
24 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 07-Jun-20 MON 09-Jun-20 THU 2
24 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 07-Jun-20 MON 11-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO VINAFCO 26 325 08-Jun-20 TUE 11-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 08-Jun-20 TUE 11-Jun-20 THU 3
24 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 08-Jun-20 WED 10-Jun-20 THU 2
24 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 09-Jun-20 WED 12-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN CAM RANH 07 003S 09-Jun-20 WED 13-Jun-20 THU 4
24 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 THU 4
24 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jun-20 WED 13-Jun-20 THU 3
24 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 10-Jun-20 THU 12-Jun-20 THU 2
24 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 THU 4
24 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 THU 4
24 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 11-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 3
24 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 THU 4
24 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 12-Jun-20 SAT 15-Jun-20 THU 3
24 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 3
24 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 13-Jun-20 SUN 16-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN CAM RANH 07 004S 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 4
24 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 3
25 GLS PHUC HUNG 025S 14-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 4
25 VINAFCO M. VSHIP 265 14-Jun-20 MON 17-Jun-20 THU 3
25 VSICO VSICO PIONEER 1802S 14-Jun-20 MON 17-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 15-Jun-20 TUE 19-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 15-Jun-20 TUE 18-Jun-20 THU 3
25 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 15-Jun-20 WED 17-Jun-20 THU 2
25 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 16-Jun-20 WED 19-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN CAM RANH 07 005S 16-Jun-20 WED 20-Jun-20 THU 4
25 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jun-20 WED 20-Jun-20 THU 3
25 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 17-Jun-20 THU 19-Jun-20 THU 2
25 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 17-Jun-20 THU 19-Jun-20 THU 2
25 VSICO MV PRUDENT 1803S 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 3
25 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 3
25 VINAFCO VINAFCO 28 181 18-Jun-20 FRI 21-Jun-20 THU 3
25 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 18-Jun-20 SAT 21-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 18-Jun-20 SAT 22-Jun-20 THU 4
25 GLS PHUC KHANH 123S 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jun-20 SAT 24-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 3
25 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 20-Jun-20 SUN 23-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN CAM RANH 07 006S 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
25 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
26 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jun-20 SUN 25-Jun-20 THU 4
26 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 VSICO MV PROSPER 1803S 21-Jun-20 MON 24-Jun-20 SUN 3
26 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 22-Jun-20 TUE 25-Jun-20 THU 3
26 VINAFCO M. VSHIP 267 22-Jun-20 TUE 25-Jun-20 THU 3
26 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 22-Jun-20 WED 24-Jun-20 THU 2
26 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 23-Jun-20 WED 26-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN CAM RANH 07 007S 23-Jun-20 WED 27-Jun-20 THU 4
26 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jun-20 WED 28-Jun-20 THU 4
26 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jun-20 WED 27-Jun-20 WED 3
26 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 24-Jun-20 THU 26-Jun-20 THU 2
26 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 24-Jun-20 THU 28-Jun-20 THU 4
26 VINAFCO VINAFCO 26 329 24-Jun-20 THU 27-Jun-20 THU 3
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jun-20 THU 29-Jun-20 THU 4
26 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 25-Jun-20 FRI 29-Jun-20 THU 4
26 VSICO MV PRUDENT 1804S 25-Jun-20 FRI 28-Jun-20 TUE 3
26 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 25-Jun-20 SAT 28-Jun-20 THU 3
26 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 26-Jun-20 SAT 29-Jun-20 THU 3
26 VINAFCO VINAFCO 28 183 26-Jun-20 SAT 29-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 27-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 4
26 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 27-Jun-20 MON 29-Jun-20 THU 2
26 GLS PHUC KHANH 124S 27-Jun-20 MON 01-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 28-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jun-20 MON 03-Jul-20 THU 4
27 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jun-20 MON 02-Jul-20 SAT 3
27 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 29-Jun-20 TUE 03-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 29-Jun-20 TUE 03-Jul-20 THU 4
27 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 29-Jun-20 WED 01-Jul-20 THU 2
27 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 THU 3
27 VSICO VSICO PIONEER 1804S 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 SAT 3
27 VINAFCO M. VSHIP 269 01-Jul-20 WED 04-Jul-20 THU 3
1 2 3 4 6
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05 năm 2020
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 02-Jun-20 TUE 2
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 09-Jun-20 TUE 2
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 2
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 16-Jun-20 TUE 2
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 3
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 23-Jun-20 TUE 2
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 26-Jun-20 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 25-Jun-20 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 #REF! 01-Jun-20 MON 4
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 02-Jun-20 TUE 4
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 11-Jun-20 THU 10
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 16-Jun-20 MON 13
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 SAT 10
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 09-Jun-20 TUE 4
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 10
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 16-Jun-20 TUE 7
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 13
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 23-Jun-20 TUE 7
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 30-Jun-20 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 09-Jun-20 TUE 12
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 10-Jun-20 WED 12
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 12
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 SUN 12
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 12
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 12
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 17-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 12
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 SUN 12
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 03-Jun-20 WED 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 02-Jun-20 TUE 1
23 ONE MOL HOPE 050N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-20 MON 09-Jun-20 TUE 1
24 ONE SIMA PRESTIGE 132N 08-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 2
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 13-Jun-20 SAT 4
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 13-Jun-20 SAT 4
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 2
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 15-Jun-20 MON 2
24 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 17-Jun-20 WED 4
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 3
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 3
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-20 MON 16-Jun-20 TUE 1
25 ONE MOL HOPE 051N 15-Jun-20 MON 17-Jun-20 WED 2
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 20-Jun-20 SAT 4
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 20-Jun-20 SAT 4
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 2
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 2
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 19-Jun-20 FRI 1
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 19-Jun-20 FRI 1
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 SAT 24-Jun-20 WED 4
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 1
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 15-Jun-20 MON 15
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 15-Jun-20 MON 15
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 15
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 22-Jun-20 MON 15
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 29-Jun-20 MON 15
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 29-Jun-20 MON 15
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 06-Jul-20 MON 15
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 06-Jul-20 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 4
24 SITC SITC OSAKA 1819N 11-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 4
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 4
25 SITC SITC NAGOYA 1819N 18-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 01-Jun-20 MON 4
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 03-Jun-20 WED 4
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
22 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 08-Jun-20 MON 6
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 08-Jun-20 MON 6
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 6
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 6
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 SUN 4
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 SUN 4
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 17-Jun-20 WED 4
24 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 6
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 6
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 21-Jun-20 SUN 4
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 21-Jun-20 SUN 4
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 TUE 3
25 SITC DONGJIN AUBE 0045E 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 12-Jun-20 FRI 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 12-Jun-20 FRI 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 SUN 12
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 12
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 SUN 12
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 12
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 03-Jul-20 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jun-20 MON 04-Jun-20 THU 3
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jun-20 MON 04-Jun-20 THU 3
23 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 01-Jun-20 WED 05-Jun-20 SAT 4
23 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 01-Jun-20 WED 04-Jun-20 SUN 3
23 VSICO VSICO PIONEER 1745N 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 4
23 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 SUN 4
23 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 03-Jun-20 THU 06-Jun-20 SUN 3
23 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 03-Jun-20 THU 06-Jun-20 SUN 3
23 VSICO MV PRUDENT 1801N 03-Jun-20 FRI 07-Jun-20 THU 4
23 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 04-Jun-20 SAT 08-Jun-20 SAT 4
23 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 04-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 4
23 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 05-Jun-20 SAT 09-Jun-20 WED 4
23 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
23 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
23 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 06-Jun-20 SUN 09-Jun-20 WED 3
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 06-Jun-20 MON 09-Jun-20 THU 3
23 VSICO MV PROSPER 1801N 06-Jun-20 TUE 10-Jun-20 SUN 4
24 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 07-Jun-20 TUE 10-Jun-20 FRI 3
24 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 08-Jun-20 WED 11-Jun-20 SAT 3
24 VINAFCO M. VSHIP 264 09-Jun-20 WED 13-Jun-20 SUN 4
24 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 09-Jun-20 THU 12-Jun-20 SUN 3
24 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 10-Jun-20 THU 13-Jun-20 SUN 3
24 VSICO VSICO PIONEER 1801N 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 FRI 4
24 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 11-Jun-20 FRI 16-Jun-20 WED 5
24 VINAFCO VINAFCO 26 326 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 TUE 4
24 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 11-Jun-20 SAT 15-Jun-20 WED 4
24 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 4
24 BIEN DONG VAN LY VL801N 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 MON 4
24 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
24 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 13-Jun-20 SUN 16-Jun-20 WED 3
24 VSICO MV PRUDENT 1802N 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 WED 4
24 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 13-Jun-20 MON 16-Jun-20 THU 3
25 VINAFCO VINAFCO 28 180 14-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 4
25 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 14-Jun-20 WED 17-Jun-20 SAT 3
25 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 15-Jun-20 WED 18-Jun-20 SAT 3
25 VSICO MV PROSPER 1802N 15-Jun-20 WED 19-Jun-20 SUN 4
25 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SUN 3
25 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SUN 3
25 VINAFCO M. VSHIP 266 17-Jun-20 FRI 21-Jun-20 TUE 4
25 VSICO VSICO PIONEER 1802N 18-Jun-20 FRI 22-Jun-20 MON 4
25 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 18-Jun-20 FRI 21-Jun-20 TUE 3
25 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 19-Jun-20 SAT 22-Jun-20 TUE 3
25 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 SAT 4
25 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 20-Jun-20 SUN 23-Jun-20 WED 3
25 VINAFCO VINAFCO 26 328 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 21-Jun-20 MON 24-Jun-20 THU 3
26 VSICO MV PRUDENT 1803N 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 VINAFCO VINAFCO 28 182 21-Jun-20 TUE 25-Jun-20 SAT 4
26 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 22-Jun-20 WED 25-Jun-20 MON 3
26 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 22-Jun-20 WED 25-Jun-20 SAT 3
26 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 23-Jun-20 THU 26-Jun-20 SUN 3
26 VSICO MV PROSPER 1803N 24-Jun-20 THU 28-Jun-20 MON 4
26 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 24-Jun-20 FRI 27-Jun-20 MON 3
26 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 25-Jun-20 SAT 29-Jun-20 SUN 4
26 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 25-Jun-20 SAT 29-Jun-20 TUE 4
26 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 26-Jun-20 SAT 30-Jun-20 WED 4
26 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jun-20 SAT 01-Jul-20 WED 4
26 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jun-20 SAT 01-Jul-20 WED 4
26 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 27-Jun-20 SUN 30-Jun-20 WED 3
26 VINAFCO VINAFCO 26 330 27-Jun-20 MON 01-Jul-20 FRI 4
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 27-Jun-20 MON 29-Jun-20 WED 2
27 VSICO MV PRUDENT 1804N 28-Jun-20 TUE 02-Jul-20 FRI 4
27 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 29-Jun-20 WED 03-Jul-20 FRI 4
27 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 29-Jun-20 WED 02-Jul-20 SAT 3
27 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 SAT 3
27 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jul-20 MON 03-Jul-20 THU 2
27 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jul-20 MON 04-Jul-20 THU 3
27 GLS PHUC KHANH 121S 01-Jul-20 TUE 05-Jul-20 THU 4
23 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 01-Jun-20 TUE 05-Jun-20 THU 4
23 VSICO MV PRUDENT 1801S 01-Jun-20 TUE 04-Jun-20 THU 3
23 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 THU 3
23 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 FRI 4
23 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 02-Jun-20 WED 05-Jun-20 THU 3
23 VIETSUN CAM RANH 07 001S 02-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 4
23 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 THU 4
23 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jun-20 WED 07-Jun-20 THU 4
23 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jun-20 WED 06-Jun-20 THU 3
23 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 03-Jun-20 THU 05-Jun-20 THU 2
23 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 03-Jun-20 THU 07-Jun-20 THU 4
23 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 03-Jun-20 THU 07-Jun-20 THU 4
23 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 04-Jun-20 FRI 06-Jun-20 THU 2
23 VSICO MV PROSPER 1801S 04-Jun-20 FRI 07-Jun-20 MON 3
23 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 04-Jun-20 SAT 07-Jun-20 THU 3
23 VIETSUN CAM RANH 07 002S 05-Jun-20 SUN 09-Jun-20 THU 4
23 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 05-Jun-20 SUN 09-Jun-20 THU 4
23 GLS PHUC HUNG 024S 06-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 THU 3
24 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 FRI 3
24 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 07-Jun-20 MON 10-Jun-20 THU 3
24 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 07-Jun-20 MON 09-Jun-20 THU 2
24 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 07-Jun-20 MON 11-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO VINAFCO 26 325 08-Jun-20 TUE 11-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 08-Jun-20 TUE 11-Jun-20 THU 3
24 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 08-Jun-20 WED 10-Jun-20 THU 2
24 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 09-Jun-20 WED 12-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN CAM RANH 07 003S 09-Jun-20 WED 13-Jun-20 THU 4
24 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jun-20 WED 14-Jun-20 THU 4
24 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jun-20 WED 13-Jun-20 THU 3
24 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 10-Jun-20 THU 12-Jun-20 THU 2
24 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
24 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 10-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 4
24 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 3
24 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jun-20 THU 14-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 THU 4
24 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 11-Jun-20 FRI 15-Jun-20 THU 4
24 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 11-Jun-20 SAT 14-Jun-20 THU 3
24 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 12-Jun-20 SAT 16-Jun-20 THU 4
24 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 12-Jun-20 SAT 15-Jun-20 THU 3
24 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 WED 3
24 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 13-Jun-20 SUN 16-Jun-20 THU 3
24 VIETSUN CAM RANH 07 004S 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 4
24 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 13-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jun-20 SUN 17-Jun-20 THU 3
25 GLS PHUC HUNG 025S 14-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 4
25 VINAFCO M. VSHIP 265 14-Jun-20 MON 17-Jun-20 THU 3
25 VSICO VSICO PIONEER 1802S 14-Jun-20 MON 17-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 15-Jun-20 TUE 19-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 15-Jun-20 TUE 18-Jun-20 THU 3
25 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 15-Jun-20 WED 17-Jun-20 THU 2
25 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 16-Jun-20 WED 19-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN CAM RANH 07 005S 16-Jun-20 WED 20-Jun-20 THU 4
25 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jun-20 WED 20-Jun-20 THU 3
25 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 17-Jun-20 THU 19-Jun-20 THU 2
25 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 17-Jun-20 THU 19-Jun-20 THU 2
25 VSICO MV PRUDENT 1803S 17-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 3
25 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jun-20 THU 21-Jun-20 THU 3
25 VINAFCO VINAFCO 28 181 18-Jun-20 FRI 21-Jun-20 THU 3
25 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 18-Jun-20 SAT 21-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 18-Jun-20 SAT 22-Jun-20 THU 4
25 GLS PHUC KHANH 123S 19-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 4
25 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jun-20 SAT 24-Jun-20 THU 4
25 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jun-20 SAT 23-Jun-20 THU 3
25 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 20-Jun-20 SUN 23-Jun-20 THU 3
25 VIETSUN CAM RANH 07 006S 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
25 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 20-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 4
26 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jun-20 SUN 25-Jun-20 THU 4
26 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jun-20 SUN 24-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 21-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 4
26 VSICO MV PROSPER 1803S 21-Jun-20 MON 24-Jun-20 SUN 3
26 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 22-Jun-20 TUE 25-Jun-20 THU 3
26 VINAFCO M. VSHIP 267 22-Jun-20 TUE 25-Jun-20 THU 3
26 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 22-Jun-20 WED 24-Jun-20 THU 2
26 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 23-Jun-20 WED 26-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN CAM RANH 07 007S 23-Jun-20 WED 27-Jun-20 THU 4
26 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jun-20 WED 28-Jun-20 THU 4
26 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jun-20 WED 27-Jun-20 WED 3
26 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 24-Jun-20 THU 26-Jun-20 THU 2
26 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 24-Jun-20 THU 28-Jun-20 THU 4
26 VINAFCO VINAFCO 26 329 24-Jun-20 THU 27-Jun-20 THU 3
26 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jun-20 THU 29-Jun-20 THU 4
26 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 25-Jun-20 FRI 29-Jun-20 THU 4
26 VSICO MV PRUDENT 1804S 25-Jun-20 FRI 28-Jun-20 TUE 3
26 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 25-Jun-20 SAT 28-Jun-20 THU 3
26 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 26-Jun-20 SAT 29-Jun-20 THU 3
26 VINAFCO VINAFCO 28 183 26-Jun-20 SAT 29-Jun-20 THU 3
26 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 27-Jun-20 SUN 01-Jul-20 THU 4
26 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 27-Jun-20 MON 29-Jun-20 THU 2
26 GLS PHUC KHANH 124S 27-Jun-20 MON 01-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 28-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jun-20 MON 03-Jul-20 THU 4
27 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jun-20 MON 02-Jul-20 SAT 3
27 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 29-Jun-20 TUE 03-Jul-20 THU 4
27 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 29-Jun-20 TUE 03-Jul-20 THU 4
27 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 29-Jun-20 WED 01-Jul-20 THU 2
27 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 THU 3
27 VSICO VSICO PIONEER 1804S 30-Jun-20 WED 03-Jul-20 SAT 3
27 VINAFCO M. VSHIP 269 01-Jul-20 WED 04-Jul-20 THU 3
1 2 3 4 6
Hội đồng châu Âu thông qua thủ tục cuối cùng cho EVFTA
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 02-Jun-20 TUE 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 02-Jun-20 TUE 2
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 05-Jun-20 FRI 3
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 09-Jun-20 TUE 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 09-Jun-20 TUE 2
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 10-Jun-20 WED 2
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 12-Jun-20 FRI 3
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 12-Jun-20 FRI 1
24 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 13-Jun-20 SAT 2
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 16-Jun-20 TUE 3
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 16-Jun-20 TUE 2
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 19-Jun-20 FRI 3
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 20-Jun-20 SAT 2
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 THU 23-Jun-20 TUE 3
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 23-Jun-20 TUE 2
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 26-Jun-20 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 RCL ORA BHUM 396 31-May-20 SUN 04-Jun-20 THU 4
24 RCL RATHA BHUM 670 07-Jun-20 SUN 11-Jun-20 THU 4
25 RCL PIRA BHUM 457 14-Jun-20 SUN 18-Jun-20 THU 4
26 RCL ORA BHUM 397 21-Jun-20 SUN 25-Jun-20 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 #REF! 01-Jun-20 MON 4
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 29-May-20 FRI 04-Jun-20 THU 6
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 02-Jun-20 TUE 4
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 05-Jun-20 FRI 5
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 11-Jun-20 THU 10
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SITC KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 10-Jun-20 WED 8
23 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 02-Jun-20 TUE 09-Jun-20 TUE 7
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 16-Jun-20 MON 13
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 13-Jun-20 SAT 10
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 08-Jun-20 MON 4
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 TSL PADIAN 2 18004D 05-Jun-20 FRI 11-Jun-20 THU 6
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 09-Jun-20 TUE 4
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SITC SITC WEIHAI 1815N 07-Jun-20 SUN 12-Jun-20 FRI 5
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 18-Jun-20 THU 10
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SITC WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 17-Jun-20 WED 8
24 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 09-Jun-20 TUE 16-Jun-20 TUE 7
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 23-Jun-20 MON 13
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 12-Jun-20 FRI 18-Jun-20 THU 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC SITC YANTAI 1815N 14-Jun-20 SUN 19-Jun-20 FRI 5
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SITC TBA TBA 16-Jun-20 TUE 24-Jun-20 WED 8
25 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 16-Jun-20 TUE 23-Jun-20 TUE 7
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
25 TSL ASIATIC DAWN 002D 19-Jun-20 FRI 25-Jun-20 THU 6
26 SITC REFLECTION 1729N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SITC REFLECTION 1819N 21-Jun-20 SUN 26-Jun-20 FRI 5
26 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 23-Jun-20 TUE 30-Jun-20 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 08-Jun-20 MON 11
22 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 09-Jun-20 TUE 12
22 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 29-May-20 FRI 10-Jun-20 WED 12
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 11-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 12-Jun-20 FRI 11
23 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 01-Jun-20 MON 13-Jun-20 SAT 12
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 15-Jun-20 MON 13
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 12-Jun-20 FRI 9
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 SUN 12
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 15-Jun-20 MON 12
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 TSL ASIATIC DAWN 002B 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 15-Jun-20 MON 11
23 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 04-Jun-20 THU 16-Jun-20 TUE 12
23 SINOKOR HSL AQUA 0036N 05-Jun-20 FRI 17-Jun-20 WED 12
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 18-Jun-20 WED 12
24 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 08-Jun-20 MON 20-Jun-20 SAT 12
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC PERTH BRIDGE 1817N 09-Jun-20 TUE 22-Jun-20 MON 13
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 19-Jun-20 FRI 9
24 HEUNG A TRIDENT 1813N 10-Jun-20 WED 22-Jun-20 SUN 12
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 11-Jun-20 THU 22-Jun-20 MON 11
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 25-Jun-20 WED 12
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC VAN HARMONY 1819N 16-Jun-20 TUE 29-Jun-20 MON 13
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 26-Jun-20 FRI 9
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
25 TSL PADIAN 2 18005B 18-Jun-20 THU 24-Jun-20 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 28-May-20 THU 03-Jun-20 WED 6
22 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 30-May-20 SAT 06-Jun-20 FRI 7
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 04-Jun-20 THU 1
23 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 04-Jun-20 THU 10-Jun-20 WED 6
23 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 06-Jun-20 SAT 13-Jun-20 FRI 7
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 08-Jun-20 MON 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 SITC SITC HANSHIN 1811N 10-Jun-20 WED 11-Jun-20 THU 1
24 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 11-Jun-20 THU 17-Jun-20 WED 6
24 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 13-Jun-20 SAT 20-Jun-20 FRI 7
24 IAL PACITA 24 13-Jun-20 SAT 14-Jun-20 SUN 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 TSL LANTAU BEE 18009N 14-Jun-20 SUN 15-Jun-20 MON 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 SITC SITC LIAONING 1821N 17-Jun-20 WED 18-Jun-20 THU 1
25 IAL RATANA THIDA 124 20-Jun-20 SAT 21-Jun-20 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SITC NAGOYA 1817N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 28-May-20 THU 30-May-20 SAT 2
22 SINOKOR WAN HAI 205 471N 28-May-20 THU 29-May-20 FRI 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 31-May-20 SUN 1
22 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 30-May-20 SAT 01-Jun-20 MON 2
22 IAL SINAR BATAM 146 30-May-20 SAT 03-Jun-20 WED 4
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 TSL LANTAU BRIDE 18011N 31-May-20 SUN 03-Jun-20 WED 3
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 SITC EPONYMA 1817N 31-May-20 SUN 01-Jun-20 MON 1
23 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-20 MON 02-Jun-20 TUE 1
23 ONE MOL HOPE 050N 01-Jun-20 MON 03-Jun-20 WED 2
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC INCHON 1817N 02-Jun-20 TUE 06-Jun-20 SAT 4
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC JAKARTA 1811N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 HEUNG A TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SINOKOR TRIUMPH 1812N 03-Jun-20 WED 05-Jun-20 FRI 2
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 04-Jun-20 THU 06-Jun-20 SAT 2
23 SINOKOR WAN HAI 203 464N 04-Jun-20 THU 05-Jun-20 FRI 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SITC DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 07-Jun-20 SUN 1
23 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 06-Jun-20 SAT 08-Jun-20 MON 2
23 IAL HUNSA BHUM 421 06-Jun-20 SAT 10-Jun-20 WED 4
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3
24 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 07-Jun-20 SUN 10-Jun-20 WED 3