Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 20-Aug-19 TUE 2
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 27-Aug-19 TUE 2
35 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 28-Aug-19 WED 2
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 03-Sep-19 TUE 2
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 THU 10-Sep-19 TUE 3
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 10-Sep-19 TUE 2
37 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 13-Sep-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 12-Sep-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 #REF! 19-Aug-19 MON 4
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 20-Aug-19 TUE 4
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 10
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 27-Aug-19 TUE 7
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 13
35 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 31-Aug-19 SAT 10
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
35 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 27-Aug-19 TUE 4
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 10
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 03-Sep-19 TUE 7
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 10-Sep-19 MON 13
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 10-Sep-19 TUE 7
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
37 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
38 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 17-Sep-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 27-Aug-19 TUE 12
35 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 28-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 31-Aug-19 SAT 12
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 SUN 12
36 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 MON 12
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 12
36 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 04-Sep-19 WED 12
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 09-Sep-19 SUN 12
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 21-Aug-19 WED 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 20-Aug-19 TUE 1
34 ONE MOL HOPE 050N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED 3
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 26-Aug-19 MON 27-Aug-19 TUE 1
35 ONE SIMA PRESTIGE 132N 26-Aug-19 MON 28-Aug-19 WED 2
35 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 31-Aug-19 SAT 4
35 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 31-Aug-19 SAT 4
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 02-Sep-19 MON 2
36 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 04-Sep-19 WED 4
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 WED 3
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 WED 3
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 02-Sep-19 MON 03-Sep-19 TUE 1
36 ONE MOL HOPE 051N 02-Sep-19 MON 04-Sep-19 WED 2
36 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 07-Sep-19 SAT 4
36 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 07-Sep-19 SAT 4
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 06-Sep-19 FRI 2
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 06-Sep-19 FRI 2
36 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 06-Sep-19 FRI 1
36 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 06-Sep-19 FRI 1
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 SAT 11-Sep-19 WED 4
37 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 09-Sep-19 MON 1
37 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 09-Sep-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 02-Sep-19 MON 15
36 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 02-Sep-19 MON 15
37 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 09-Sep-19 MON 15
37 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 09-Sep-19 MON 15
38 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 16-Sep-19 MON 15
38 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 16-Sep-19 MON 15
39 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 23-Sep-19 MON 15
39 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 23-Sep-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
34 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
35 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
36 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 4
36 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 4
37 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 09-Sep-19 MON 4
37 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 09-Sep-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 21-Aug-19 WED 4
34 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
35 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 26-Aug-19 MON 6
35 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 26-Aug-19 MON 6
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
35 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
36 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 6
36 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 6
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 4
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 4
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 04-Sep-19 WED 4
36 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
37 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 09-Sep-19 MON 6
37 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 09-Sep-19 MON 6
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 08-Sep-19 SUN 4
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 08-Sep-19 SUN 4
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 TUE 3
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
35 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 12
35 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 12
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 SUN 12
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
36 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 06-Sep-19 FRI 12
36 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 06-Sep-19 FRI 12
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 09-Sep-19 SUN 12
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
37 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 12
37 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 12
38 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 20-Sep-19 FRI 12
38 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 20-Sep-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 19-Aug-19 MON 22-Aug-19 THU 3
34 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 19-Aug-19 MON 22-Aug-19 THU 3
34 VINAFCO M. VSHIP 262 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 19-Aug-19 WED 23-Aug-19 SAT 4
34 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 19-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 3
34 VSICO VSICO PIONEER 1745N 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO VINAFCO 26 324 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
34 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 21-Aug-19 THU 24-Aug-19 SUN 3
34 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 21-Aug-19 THU 24-Aug-19 SUN 3
35 VSICO MV PRUDENT 1801N 21-Aug-19 FRI 25-Aug-19 THU 4
35 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 22-Aug-19 SAT 26-Aug-19 SAT 4
35 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 22-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 4
35 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 23-Aug-19 SAT 27-Aug-19 WED 4
35 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 VINAFCO VINAFCO 28 178 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 24-Aug-19 SUN 27-Aug-19 WED 3
35 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 24-Aug-19 MON 27-Aug-19 THU 3
35 VSICO MV PROSPER 1801N 24-Aug-19 TUE 28-Aug-19 SUN 4
35 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 25-Aug-19 TUE 28-Aug-19 FRI 3
35 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 26-Aug-19 WED 29-Aug-19 SAT 3
35 VINAFCO M. VSHIP 264 27-Aug-19 WED 31-Aug-19 SUN 4
35 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 27-Aug-19 THU 30-Aug-19 SUN 3
35 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 28-Aug-19 THU 31-Aug-19 SUN 3
36 VSICO VSICO PIONEER 1801N 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 FRI 4
36 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 29-Aug-19 FRI 03-Sep-19 WED 5
36 VINAFCO VINAFCO 26 326 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 TUE 4
36 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 29-Aug-19 SAT 02-Sep-19 WED 4
36 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 WED 4
36 BIEN DONG VAN LY VL801N 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 MON 4
36 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 31-Aug-19 SUN 03-Sep-19 WED 3
36 VSICO MV PRUDENT 1802N 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 WED 4
36 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 31-Aug-19 MON 03-Sep-19 THU 3
36 VINAFCO VINAFCO 28 180 01-Sep-19 MON 05-Sep-19 THU 4
36 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 01-Sep-19 WED 04-Sep-19 SAT 3
36 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 02-Sep-19 WED 05-Sep-19 SAT 3
36 VSICO MV PROSPER 1802N 02-Sep-19 WED 06-Sep-19 SUN 4
36 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SUN 3
36 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SUN 3
37 VINAFCO M. VSHIP 266 04-Sep-19 FRI 08-Sep-19 TUE 4
37 VSICO VSICO PIONEER 1802N 05-Sep-19 FRI 09-Sep-19 MON 4
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 05-Sep-19 FRI 08-Sep-19 TUE 3
37 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 06-Sep-19 SAT 09-Sep-19 TUE 3
37 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 4
37 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 07-Sep-19 SUN 10-Sep-19 WED 3
37 VINAFCO VINAFCO 26 328 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 08-Sep-19 MON 11-Sep-19 THU 3
37 VSICO MV PRUDENT 1803N 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 VINAFCO VINAFCO 28 182 08-Sep-19 TUE 12-Sep-19 SAT 4
37 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 09-Sep-19 WED 12-Sep-19 MON 3
37 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 09-Sep-19 WED 12-Sep-19 SAT 3
37 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 10-Sep-19 THU 13-Sep-19 SUN 3
38 VSICO MV PROSPER 1803N 11-Sep-19 THU 15-Sep-19 MON 4
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 11-Sep-19 FRI 14-Sep-19 MON 3
38 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 12-Sep-19 SAT 16-Sep-19 SUN 4
38 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 12-Sep-19 SAT 16-Sep-19 TUE 4
38 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 13-Sep-19 SAT 17-Sep-19 WED 4
38 VINAFCO M. VSHIP 268 14-Sep-19 SAT 18-Sep-19 WED 4
38 VSICO VSICO PIONEER 1803N 14-Sep-19 SAT 18-Sep-19 WED 4
38 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 14-Sep-19 SUN 17-Sep-19 WED 3
38 VINAFCO VINAFCO 26 330 14-Sep-19 MON 18-Sep-19 FRI 4
38 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 14-Sep-19 MON 16-Sep-19 WED 2
38 VSICO MV PRUDENT 1804N 15-Sep-19 TUE 19-Sep-19 FRI 4
38 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 16-Sep-19 WED 20-Sep-19 FRI 4
38 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 16-Sep-19 WED 19-Sep-19 SAT 3
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 SAT 3
38 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 18-Sep-19 MON 20-Sep-19 THU 2
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 18-Sep-19 MON 21-Sep-19 THU 3
39 GLS PHUC KHANH 121S 18-Sep-19 TUE 22-Sep-19 THU 4
34 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 19-Aug-19 TUE 23-Aug-19 THU 4
34 VSICO MV PRUDENT 1801S 19-Aug-19 TUE 22-Aug-19 THU 3
34 VINAFCO VINAFCO 28 177 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 THU 3
34 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 FRI 4
34 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 20-Aug-19 WED 23-Aug-19 THU 3
34 VIETSUN CAM RANH 07 001S 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 4
35 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 THU 4
35 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 THU 4
34 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 21-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 3
34 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 21-Aug-19 THU 23-Aug-19 THU 2
35 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 21-Aug-19 THU 25-Aug-19 THU 4
35 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 21-Aug-19 THU 25-Aug-19 THU 4
34 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 22-Aug-19 FRI 24-Aug-19 THU 2
35 VSICO MV PROSPER 1801S 22-Aug-19 FRI 25-Aug-19 MON 3
35 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 22-Aug-19 SAT 25-Aug-19 THU 3
35 VIETSUN CAM RANH 07 002S 23-Aug-19 SUN 27-Aug-19 THU 4
35 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 23-Aug-19 SUN 27-Aug-19 THU 4
35 GLS PHUC HUNG 024S 24-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO M. VSHIP 263 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 3
35 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 3
35 VSICO VSICO PIONEER 1801S 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 FRI 3
35 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 25-Aug-19 MON 28-Aug-19 THU 3
35 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 25-Aug-19 MON 27-Aug-19 THU 2
35 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 25-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO VINAFCO 26 325 26-Aug-19 TUE 29-Aug-19 THU 3
35 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 26-Aug-19 TUE 29-Aug-19 THU 3
35 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 26-Aug-19 WED 28-Aug-19 THU 2
35 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 27-Aug-19 WED 30-Aug-19 THU 3
35 VIETSUN CAM RANH 07 003S 27-Aug-19 WED 31-Aug-19 THU 4
36 GLS PHUC KHANH 122S 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 THU 4
35 VSICO MV PRUDENT 1802S 28-Aug-19 WED 31-Aug-19 THU 3
35 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 28-Aug-19 THU 30-Aug-19 THU 2
36 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO VINAFCO 28 179 29-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 3
36 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 29-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 THU 4
36 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 THU 4
36 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 29-Aug-19 SAT 01-Sep-19 THU 3
36 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 30-Aug-19 SAT 02-Sep-19 THU 3
36 VSICO MV PROSPER 1802S 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 WED 3
36 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 31-Aug-19 SUN 03-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN CAM RANH 07 004S 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 4
36 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 THU 3
36 GLS PHUC HUNG 025S 01-Sep-19 MON 05-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO M. VSHIP 265 01-Sep-19 MON 04-Sep-19 THU 3
36 VSICO VSICO PIONEER 1802S 01-Sep-19 MON 04-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 02-Sep-19 TUE 06-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 02-Sep-19 TUE 05-Sep-19 THU 3
36 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 02-Sep-19 WED 04-Sep-19 THU 2
36 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 03-Sep-19 WED 06-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN CAM RANH 07 005S 03-Sep-19 WED 07-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO VINAFCO 26 327 04-Sep-19 WED 07-Sep-19 THU 3
36 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 04-Sep-19 THU 06-Sep-19 THU 2
36 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 04-Sep-19 THU 06-Sep-19 THU 2
36 VSICO MV PRUDENT 1803S 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 3
37 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 05-Sep-19 THU 08-Sep-19 THU 3
37 VINAFCO VINAFCO 28 181 05-Sep-19 FRI 08-Sep-19 THU 3
37 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 05-Sep-19 SAT 08-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 05-Sep-19 SAT 09-Sep-19 THU 4
37 GLS PHUC KHANH 123S 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 07-Sep-19 SAT 11-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 3
37 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 07-Sep-19 SUN 10-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN CAM RANH 07 006S 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 08-Sep-19 SUN 12-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 08-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 VSICO MV PROSPER 1803S 08-Sep-19 MON 11-Sep-19 SUN 3
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 09-Sep-19 TUE 12-Sep-19 THU 3
37 VINAFCO M. VSHIP 267 09-Sep-19 TUE 12-Sep-19 THU 3
37 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 09-Sep-19 WED 11-Sep-19 THU 2
37 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 10-Sep-19 WED 13-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN CAM RANH 07 007S 10-Sep-19 WED 14-Sep-19 THU 4
38 GLS PHUC HUNG 026S 11-Sep-19 WED 15-Sep-19 THU 4
37 VSICO VSICO PIONEER 1803S 11-Sep-19 WED 14-Sep-19 WED 3
37 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 11-Sep-19 THU 13-Sep-19 THU 2
38 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 11-Sep-19 THU 15-Sep-19 THU 4
37 VINAFCO VINAFCO 26 329 11-Sep-19 THU 14-Sep-19 THU 3
38 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 12-Sep-19 THU 16-Sep-19 THU 4
38 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 12-Sep-19 FRI 16-Sep-19 THU 4
38 VSICO MV PRUDENT 1804S 12-Sep-19 FRI 15-Sep-19 TUE 3
38 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 12-Sep-19 SAT 15-Sep-19 THU 3
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 13-Sep-19 SAT 16-Sep-19 THU 3
38 VINAFCO VINAFCO 28 183 13-Sep-19 SAT 16-Sep-19 THU 3
38 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 14-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 4
38 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 14-Sep-19 MON 16-Sep-19 THU 2
38 GLS PHUC KHANH 124S 14-Sep-19 MON 18-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 15-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 16-Sep-19 MON 20-Sep-19 THU 4
38 VSICO MV PROSPER 1804S 16-Sep-19 MON 19-Sep-19 SAT 3
38 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 16-Sep-19 TUE 20-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 16-Sep-19 TUE 20-Sep-19 THU 4
38 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 16-Sep-19 WED 18-Sep-19 THU 2
38 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 THU 3
38 VSICO VSICO PIONEER 1804S 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 SAT 3
38 VINAFCO M. VSHIP 269 18-Sep-19 WED 21-Sep-19 THU 3
1 2 3 4 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 20-Aug-19 TUE 2
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 27-Aug-19 TUE 2
35 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 28-Aug-19 WED 2
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 03-Sep-19 TUE 2
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 THU 10-Sep-19 TUE 3
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 10-Sep-19 TUE 2
37 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 13-Sep-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 12-Sep-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 #REF! 19-Aug-19 MON 4
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 20-Aug-19 TUE 4
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 10
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 27-Aug-19 TUE 7
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 13
35 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 31-Aug-19 SAT 10
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
35 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 27-Aug-19 TUE 4
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 10
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 03-Sep-19 TUE 7
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 10-Sep-19 MON 13
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 10-Sep-19 TUE 7
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
37 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
38 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 17-Sep-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 27-Aug-19 TUE 12
35 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 28-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 31-Aug-19 SAT 12
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 SUN 12
36 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 MON 12
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 12
36 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 04-Sep-19 WED 12
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 09-Sep-19 SUN 12
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 21-Aug-19 WED 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 20-Aug-19 TUE 1
34 ONE MOL HOPE 050N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED 3
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 26-Aug-19 MON 27-Aug-19 TUE 1
35 ONE SIMA PRESTIGE 132N 26-Aug-19 MON 28-Aug-19 WED 2
35 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 31-Aug-19 SAT 4
35 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 31-Aug-19 SAT 4
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 2
35 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 02-Sep-19 MON 2
36 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 04-Sep-19 WED 4
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 WED 3
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 WED 3
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 02-Sep-19 MON 03-Sep-19 TUE 1
36 ONE MOL HOPE 051N 02-Sep-19 MON 04-Sep-19 WED 2
36 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 07-Sep-19 SAT 4
36 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 07-Sep-19 SAT 4
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 06-Sep-19 FRI 2
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 06-Sep-19 FRI 2
36 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 06-Sep-19 FRI 1
36 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 06-Sep-19 FRI 1
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 SAT 11-Sep-19 WED 4
37 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 09-Sep-19 MON 1
37 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 09-Sep-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 02-Sep-19 MON 15
36 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 02-Sep-19 MON 15
37 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 09-Sep-19 MON 15
37 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 09-Sep-19 MON 15
38 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 16-Sep-19 MON 15
38 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 16-Sep-19 MON 15
39 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 23-Sep-19 MON 15
39 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 23-Sep-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
34 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
35 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
36 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 4
36 SITC SITC OSAKA 1819N 29-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 4
37 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 09-Sep-19 MON 4
37 SITC SITC NAGOYA 1819N 05-Sep-19 THU 09-Sep-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 19-Aug-19 MON 4
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 21-Aug-19 WED 4
34 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
35 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 26-Aug-19 MON 6
35 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 26-Aug-19 MON 6
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
35 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
36 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 6
36 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 6
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 4
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 4
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 04-Sep-19 WED 4
36 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
37 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 09-Sep-19 MON 6
37 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 09-Sep-19 MON 6
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 08-Sep-19 SUN 4
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 08-Sep-19 SUN 4
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 TUE 3
37 SITC DONGJIN AUBE 0045E 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
35 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 12
35 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 12
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 SUN 12
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
36 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 06-Sep-19 FRI 12
36 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 06-Sep-19 FRI 12
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 09-Sep-19 SUN 12
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
37 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 12
37 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 12
38 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 20-Sep-19 FRI 12
38 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 20-Sep-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 19-Aug-19 MON 22-Aug-19 THU 3
34 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 19-Aug-19 MON 22-Aug-19 THU 3
34 VINAFCO M. VSHIP 262 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 19-Aug-19 WED 23-Aug-19 SAT 4
34 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 19-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 3
34 VSICO VSICO PIONEER 1745N 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO VINAFCO 26 324 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 SUN 4
34 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 21-Aug-19 THU 24-Aug-19 SUN 3
34 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 21-Aug-19 THU 24-Aug-19 SUN 3
35 VSICO MV PRUDENT 1801N 21-Aug-19 FRI 25-Aug-19 THU 4
35 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 22-Aug-19 SAT 26-Aug-19 SAT 4
35 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 22-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 4
35 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 23-Aug-19 SAT 27-Aug-19 WED 4
35 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 VINAFCO VINAFCO 28 178 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 24-Aug-19 SUN 27-Aug-19 WED 3
35 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 24-Aug-19 MON 27-Aug-19 THU 3
35 VSICO MV PROSPER 1801N 24-Aug-19 TUE 28-Aug-19 SUN 4
35 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 25-Aug-19 TUE 28-Aug-19 FRI 3
35 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 26-Aug-19 WED 29-Aug-19 SAT 3
35 VINAFCO M. VSHIP 264 27-Aug-19 WED 31-Aug-19 SUN 4
35 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 27-Aug-19 THU 30-Aug-19 SUN 3
35 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 28-Aug-19 THU 31-Aug-19 SUN 3
36 VSICO VSICO PIONEER 1801N 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 FRI 4
36 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 29-Aug-19 FRI 03-Sep-19 WED 5
36 VINAFCO VINAFCO 26 326 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 TUE 4
36 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 29-Aug-19 SAT 02-Sep-19 WED 4
36 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 WED 4
36 BIEN DONG VAN LY VL801N 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 MON 4
36 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 31-Aug-19 SUN 03-Sep-19 WED 3
36 VSICO MV PRUDENT 1802N 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 WED 4
36 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 31-Aug-19 MON 03-Sep-19 THU 3
36 VINAFCO VINAFCO 28 180 01-Sep-19 MON 05-Sep-19 THU 4
36 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 01-Sep-19 WED 04-Sep-19 SAT 3
36 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 02-Sep-19 WED 05-Sep-19 SAT 3
36 VSICO MV PROSPER 1802N 02-Sep-19 WED 06-Sep-19 SUN 4
36 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SUN 3
36 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SUN 3
37 VINAFCO M. VSHIP 266 04-Sep-19 FRI 08-Sep-19 TUE 4
37 VSICO VSICO PIONEER 1802N 05-Sep-19 FRI 09-Sep-19 MON 4
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 05-Sep-19 FRI 08-Sep-19 TUE 3
37 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 06-Sep-19 SAT 09-Sep-19 TUE 3
37 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 4
37 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 07-Sep-19 SUN 10-Sep-19 WED 3
37 VINAFCO VINAFCO 26 328 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 08-Sep-19 MON 11-Sep-19 THU 3
37 VSICO MV PRUDENT 1803N 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 VINAFCO VINAFCO 28 182 08-Sep-19 TUE 12-Sep-19 SAT 4
37 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 09-Sep-19 WED 12-Sep-19 MON 3
37 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 09-Sep-19 WED 12-Sep-19 SAT 3
37 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 10-Sep-19 THU 13-Sep-19 SUN 3
38 VSICO MV PROSPER 1803N 11-Sep-19 THU 15-Sep-19 MON 4
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 11-Sep-19 FRI 14-Sep-19 MON 3
38 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 12-Sep-19 SAT 16-Sep-19 SUN 4
38 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 12-Sep-19 SAT 16-Sep-19 TUE 4
38 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 13-Sep-19 SAT 17-Sep-19 WED 4
38 VINAFCO M. VSHIP 268 14-Sep-19 SAT 18-Sep-19 WED 4
38 VSICO VSICO PIONEER 1803N 14-Sep-19 SAT 18-Sep-19 WED 4
38 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 14-Sep-19 SUN 17-Sep-19 WED 3
38 VINAFCO VINAFCO 26 330 14-Sep-19 MON 18-Sep-19 FRI 4
38 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 14-Sep-19 MON 16-Sep-19 WED 2
38 VSICO MV PRUDENT 1804N 15-Sep-19 TUE 19-Sep-19 FRI 4
38 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 16-Sep-19 WED 20-Sep-19 FRI 4
38 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 16-Sep-19 WED 19-Sep-19 SAT 3
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 SAT 3
38 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 18-Sep-19 MON 20-Sep-19 THU 2
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 18-Sep-19 MON 21-Sep-19 THU 3
39 GLS PHUC KHANH 121S 18-Sep-19 TUE 22-Sep-19 THU 4
34 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 19-Aug-19 TUE 23-Aug-19 THU 4
34 VSICO MV PRUDENT 1801S 19-Aug-19 TUE 22-Aug-19 THU 3
34 VINAFCO VINAFCO 28 177 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 THU 3
34 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 FRI 4
34 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 20-Aug-19 WED 23-Aug-19 THU 3
34 VIETSUN CAM RANH 07 001S 20-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 4
35 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 THU 4
35 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 21-Aug-19 WED 25-Aug-19 THU 4
34 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 21-Aug-19 WED 24-Aug-19 THU 3
34 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 21-Aug-19 THU 23-Aug-19 THU 2
35 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 21-Aug-19 THU 25-Aug-19 THU 4
35 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 21-Aug-19 THU 25-Aug-19 THU 4
34 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 22-Aug-19 FRI 24-Aug-19 THU 2
35 VSICO MV PROSPER 1801S 22-Aug-19 FRI 25-Aug-19 MON 3
35 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 22-Aug-19 SAT 25-Aug-19 THU 3
35 VIETSUN CAM RANH 07 002S 23-Aug-19 SUN 27-Aug-19 THU 4
35 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 23-Aug-19 SUN 27-Aug-19 THU 4
35 GLS PHUC HUNG 024S 24-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO M. VSHIP 263 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 3
35 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 3
35 VSICO VSICO PIONEER 1801S 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 FRI 3
35 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 25-Aug-19 MON 28-Aug-19 THU 3
35 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 25-Aug-19 MON 27-Aug-19 THU 2
35 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 25-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 4
35 VINAFCO VINAFCO 26 325 26-Aug-19 TUE 29-Aug-19 THU 3
35 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 26-Aug-19 TUE 29-Aug-19 THU 3
35 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 26-Aug-19 WED 28-Aug-19 THU 2
35 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 27-Aug-19 WED 30-Aug-19 THU 3
35 VIETSUN CAM RANH 07 003S 27-Aug-19 WED 31-Aug-19 THU 4
36 GLS PHUC KHANH 122S 28-Aug-19 WED 01-Sep-19 THU 4
35 VSICO MV PRUDENT 1802S 28-Aug-19 WED 31-Aug-19 THU 3
35 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 28-Aug-19 THU 30-Aug-19 THU 2
36 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 28-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO VINAFCO 28 179 29-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 3
36 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 29-Aug-19 THU 01-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 THU 4
36 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 29-Aug-19 FRI 02-Sep-19 THU 4
36 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 29-Aug-19 SAT 01-Sep-19 THU 3
36 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 30-Aug-19 SAT 03-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 30-Aug-19 SAT 02-Sep-19 THU 3
36 VSICO MV PROSPER 1802S 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 WED 3
36 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 31-Aug-19 SUN 03-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN CAM RANH 07 004S 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 4
36 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 31-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 01-Sep-19 SUN 04-Sep-19 THU 3
36 GLS PHUC HUNG 025S 01-Sep-19 MON 05-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO M. VSHIP 265 01-Sep-19 MON 04-Sep-19 THU 3
36 VSICO VSICO PIONEER 1802S 01-Sep-19 MON 04-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 02-Sep-19 TUE 06-Sep-19 THU 4
36 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 02-Sep-19 TUE 05-Sep-19 THU 3
36 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 02-Sep-19 WED 04-Sep-19 THU 2
36 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 03-Sep-19 WED 06-Sep-19 THU 3
36 VIETSUN CAM RANH 07 005S 03-Sep-19 WED 07-Sep-19 THU 4
36 VINAFCO VINAFCO 26 327 04-Sep-19 WED 07-Sep-19 THU 3
36 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 04-Sep-19 THU 06-Sep-19 THU 2
36 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 04-Sep-19 THU 06-Sep-19 THU 2
36 VSICO MV PRUDENT 1803S 04-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 3
37 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 05-Sep-19 THU 08-Sep-19 THU 3
37 VINAFCO VINAFCO 28 181 05-Sep-19 FRI 08-Sep-19 THU 3
37 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 05-Sep-19 SAT 08-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 05-Sep-19 SAT 09-Sep-19 THU 4
37 GLS PHUC KHANH 123S 06-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 07-Sep-19 SAT 11-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 07-Sep-19 SAT 10-Sep-19 THU 3
37 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 07-Sep-19 SUN 10-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN CAM RANH 07 006S 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 07-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 4
37 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 08-Sep-19 SUN 12-Sep-19 THU 4
37 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 08-Sep-19 SUN 11-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 08-Sep-19 MON 12-Sep-19 THU 4
37 VSICO MV PROSPER 1803S 08-Sep-19 MON 11-Sep-19 SUN 3
37 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 09-Sep-19 TUE 12-Sep-19 THU 3
37 VINAFCO M. VSHIP 267 09-Sep-19 TUE 12-Sep-19 THU 3
37 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 09-Sep-19 WED 11-Sep-19 THU 2
37 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 10-Sep-19 WED 13-Sep-19 THU 3
37 VIETSUN CAM RANH 07 007S 10-Sep-19 WED 14-Sep-19 THU 4
38 GLS PHUC HUNG 026S 11-Sep-19 WED 15-Sep-19 THU 4
37 VSICO VSICO PIONEER 1803S 11-Sep-19 WED 14-Sep-19 WED 3
37 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 11-Sep-19 THU 13-Sep-19 THU 2
38 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 11-Sep-19 THU 15-Sep-19 THU 4
37 VINAFCO VINAFCO 26 329 11-Sep-19 THU 14-Sep-19 THU 3
38 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 12-Sep-19 THU 16-Sep-19 THU 4
38 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 12-Sep-19 FRI 16-Sep-19 THU 4
38 VSICO MV PRUDENT 1804S 12-Sep-19 FRI 15-Sep-19 TUE 3
38 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 12-Sep-19 SAT 15-Sep-19 THU 3
38 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 13-Sep-19 SAT 16-Sep-19 THU 3
38 VINAFCO VINAFCO 28 183 13-Sep-19 SAT 16-Sep-19 THU 3
38 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 14-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 4
38 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 14-Sep-19 MON 16-Sep-19 THU 2
38 GLS PHUC KHANH 124S 14-Sep-19 MON 18-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 15-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 16-Sep-19 MON 20-Sep-19 THU 4
38 VSICO MV PROSPER 1804S 16-Sep-19 MON 19-Sep-19 SAT 3
38 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 16-Sep-19 TUE 20-Sep-19 THU 4
38 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 16-Sep-19 TUE 20-Sep-19 THU 4
38 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 16-Sep-19 WED 18-Sep-19 THU 2
38 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 THU 3
38 VSICO VSICO PIONEER 1804S 17-Sep-19 WED 20-Sep-19 SAT 3
38 VINAFCO M. VSHIP 269 18-Sep-19 WED 21-Sep-19 THU 3
1 2 3 4 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 20-Aug-19 TUE 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 20-Aug-19 TUE 2
34 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 23-Aug-19 FRI 3
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 27-Aug-19 TUE 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 27-Aug-19 TUE 2
35 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 28-Aug-19 WED 2
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 30-Aug-19 FRI 3
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 30-Aug-19 FRI 1
35 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 31-Aug-19 SAT 2
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 03-Sep-19 TUE 3
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 03-Sep-19 TUE 2
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 06-Sep-19 FRI 3
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
36 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 07-Sep-19 SAT 2
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 THU 10-Sep-19 TUE 3
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 10-Sep-19 TUE 2
37 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 13-Sep-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 RCL ORA BHUM 396 18-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 4
35 RCL RATHA BHUM 670 25-Aug-19 SUN 29-Aug-19 THU 4
36 RCL PIRA BHUM 457 01-Sep-19 SUN 05-Sep-19 THU 4
37 RCL ORA BHUM 397 08-Sep-19 SUN 12-Sep-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
34 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 #REF! 19-Aug-19 MON 4
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 16-Aug-19 FRI 22-Aug-19 THU 6
34 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 20-Aug-19 TUE 4
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 5
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 10
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SITC KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 28-Aug-19 WED 8
35 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 20-Aug-19 TUE 27-Aug-19 TUE 7
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 13
35 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 31-Aug-19 SAT 10
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
35 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 4
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 TSL PADIAN 2 18004D 23-Aug-19 FRI 29-Aug-19 THU 6
35 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 27-Aug-19 TUE 4
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
35 SITC SITC WEIHAI 1815N 25-Aug-19 SUN 30-Aug-19 FRI 5
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 10
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SITC WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 04-Sep-19 WED 8
36 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 27-Aug-19 TUE 03-Sep-19 TUE 7
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 10-Sep-19 MON 13
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
36 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 30-Aug-19 FRI 05-Sep-19 THU 6
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
36 SITC SITC YANTAI 1815N 01-Sep-19 SUN 06-Sep-19 FRI 5
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SITC TBA TBA 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 03-Sep-19 TUE 10-Sep-19 TUE 7
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 TSL ASIATIC DAWN 002D 06-Sep-19 FRI 12-Sep-19 THU 6
37 SITC REFLECTION 1729N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
37 SITC REFLECTION 1819N 08-Sep-19 SUN 13-Sep-19 FRI 5
38 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 10-Sep-19 TUE 17-Sep-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 26-Aug-19 MON 11
35 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 27-Aug-19 TUE 12
35 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 16-Aug-19 FRI 28-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 29-Aug-19 WED 12
35 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 30-Aug-19 FRI 11
35 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 19-Aug-19 MON 31-Aug-19 SAT 12
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 02-Sep-19 MON 13
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
35 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 30-Aug-19 FRI 9
36 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 SUN 12
36 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 02-Sep-19 MON 12
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 TSL ASIATIC DAWN 002B 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
36 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 02-Sep-19 MON 11
36 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 22-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 12
36 SINOKOR HSL AQUA 0036N 23-Aug-19 FRI 04-Sep-19 WED 12
36 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 12
36 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
37 SITC PERTH BRIDGE 1817N 27-Aug-19 TUE 09-Sep-19 MON 13
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
36 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 06-Sep-19 FRI 9
37 HEUNG A TRIDENT 1813N 28-Aug-19 WED 09-Sep-19 SUN 12
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
37 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 29-Aug-19 THU 09-Sep-19 MON 11
37 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 12-Sep-19 WED 12
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
38 SITC VAN HARMONY 1819N 03-Sep-19 TUE 16-Sep-19 MON 13
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 13-Sep-19 FRI 9
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
37 TSL PADIAN 2 18005B 05-Sep-19 THU 11-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 15-Aug-19 THU 21-Aug-19 WED 6
34 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 17-Aug-19 SAT 24-Aug-19 FRI 7
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 22-Aug-19 THU 1
35 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 22-Aug-19 THU 28-Aug-19 WED 6
35 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 24-Aug-19 SAT 31-Aug-19 FRI 7
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 26-Aug-19 MON 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
35 SITC SITC HANSHIN 1811N 28-Aug-19 WED 29-Aug-19 THU 1
36 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 29-Aug-19 THU 04-Sep-19 WED 6
36 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 31-Aug-19 SAT 07-Sep-19 FRI 7
36 IAL PACITA 24 31-Aug-19 SAT 01-Sep-19 SUN 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 TSL LANTAU BEE 18009N 01-Sep-19 SUN 02-Sep-19 MON 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
36 SITC SITC LIAONING 1821N 04-Sep-19 WED 05-Sep-19 THU 1
37 IAL RATANA THIDA 124 07-Sep-19 SAT 08-Sep-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 SITC SITC NAGOYA 1817N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
33 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 15-Aug-19 THU 17-Aug-19 SAT 2
33 SINOKOR WAN HAI 205 471N 15-Aug-19 THU 16-Aug-19 FRI 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 18-Aug-19 SUN 1
34 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Aug-19 SAT 19-Aug-19 MON 2
34 IAL SINAR BATAM 146 17-Aug-19 SAT 21-Aug-19 WED 4
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 TSL LANTAU BRIDE 18011N 18-Aug-19 SUN 21-Aug-19 WED 3
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 SITC EPONYMA 1817N 18-Aug-19 SUN 19-Aug-19 MON 1
34 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 19-Aug-19 MON 20-Aug-19 TUE 1
34 ONE MOL HOPE 050N 19-Aug-19 MON 21-Aug-19 WED 2
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC INCHON 1817N 20-Aug-19 TUE 24-Aug-19 SAT 4
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC JAKARTA 1811N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 HEUNG A TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SINOKOR TRIUMPH 1812N 21-Aug-19 WED 23-Aug-19 FRI 2
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
34 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 22-Aug-19 THU 24-Aug-19 SAT 2
34 SINOKOR WAN HAI 203 464N 22-Aug-19 THU 23-Aug-19 FRI 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SITC DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 25-Aug-19 SUN 1
35 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 24-Aug-19 SAT 26-Aug-19 MON 2
35 IAL HUNSA BHUM 421 24-Aug-19 SAT 28-Aug-19 WED 4
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED 3
35 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 25-Aug-19 SUN 28-Aug-19 WED