Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 02-Jul-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 THU 09-Jul-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 09-Jul-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 12-Jul-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 11-Jul-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 #REF! 17-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 18-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 02-Jul-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 29-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 25-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 09-Jul-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 09-Jul-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 16-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 26-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 29-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 02-Jul-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 03-Jul-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 24-Jun-19 MON 25-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 01-Jul-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-19 MON 02-Jul-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 01-Jul-19 MON 03-Jul-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 10-Jul-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 COSCO SUNNY IRIS 1825N 21-Jun-19 FRI 05-Jul-19 FRI 14 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-19 FRI 11-Jul-19 SAT 20 21-Jun
17 COSCO KOTA WANGSA 0018N 22-Jun-19 SAT 05-Jul-19 MON 13 22-Jun
17 RCL STARSHIP AQUILA 1815 22-Jun-19 SAT 10-Jul-19 SAT 18 22-Jun
18 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 23-Jun-19 SUN 18-Jul-19 SAT 25 23-Jun
18 WHL TRIUMPH 1818N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 SAT 10 24-Jun
18 EMC KING CRIMSON V.020N 24-Jun-19 MON 10-Jul-19 SAT 16 24-Jun
18 RCL SUNNY IRIS 1825 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 COSCO SKY HOPE 1817N 28-Jun-19 FRI 12-Jul-19 SAT 14 28-Jun
18 WHL DONGJIN AUBE 0050E 28-Jun-19 FRI 18-Jul-19 SAT 20 28-Jun
18 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 29-Jun-19 SAT 12-Jul-19 SAT 13 29-Jun
18 RCL SUNNY CANNA V.1818N 29-Jun-19 SAT 17-Jul-19 SAT 18 29-Jun
19 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Jun-19 SUN 25-Jul-19 SAT 25 30-Jun
19 WHL TRIUMPH 1819N 01-Jul-19 MON 11-Jul-19 SAT 10 01-Jul
19 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Jul-19 MON 17-Jul-19 SAT 16 01-Jul
19 RCL TRIDENT 1819 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Jul-19 FRI 19-Jul-19 FRI 14 05-Jul
19 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Jul-19 FRI 25-Jul-19 SAT 20 05-Jul
19 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Jul-19 SAT 19-Jul-19 SAT 13 06-Jul
19 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Jul-19 SAT 24-Jul-19 SAT 18 06-Jul
20 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jul-19 SUN 01-Aug-19 SAT 25 07-Jul
20 EMC TRIDENT 1819 08-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 16 08-Jul
20 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 WHL SKY HOPE 1815N 20-Jun-19 THU 12-Jul-19 THU 22 20-Jun
17 COSCO SKY HOPE 1817N 21-Jun-19 FRI 09-Jul-19 FRI 18 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Jun-19 FRI 14-Jul-19 THU 23 21-Jun
17 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 22-Jun-19 SAT 09-Jul-19 FRI 17 22-Jun
18 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Jun-19 SUN 12-Jul-19 THU 19 23-Jun
18 ZIM KOTA WANGSA V.018N 23-Jun-19 SUN 16-Jul-19 SAT 23 23-Jun
18 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 17 24-Jun
18 EMC SUNNY CALLA 1817 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 WHL SKY HOPE 1816N 27-Jun-19 THU 19-Jul-19 WED 22 27-Jun
18 COSCO SUNNY IRIS 1824N 28-Jun-19 FRI 16-Jul-19 SUN 18 28-Jun
18 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jun-19 FRI 21-Jul-19 WED 23 28-Jun
18 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Jun-19 SAT 16-Jul-19 SUN 17 29-Jun
19 WHL KOTA WANGSA 0018N 30-Jun-19 SUN 19-Jul-19 WED 19 30-Jun
19 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 30-Jun-19 SUN 23-Jul-19 SAT 23 30-Jun
19 WHL SKY HOPE 1817N 01-Jul-19 MON 18-Jul-19 WED 17 01-Jul
19 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Jul-19 THU 26-Jul-19 WED 22 04-Jul
19 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Jul-19 FRI 23-Jul-19 SUN 18 05-Jul
19 WHL SKY HOPE 1815N 05-Jul-19 FRI 28-Jul-19 WED 23 05-Jul
19 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jul-19 SAT 23-Jul-19 MON 17 06-Jul
20 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Jul-19 SUN 26-Jul-19 WED 19 07-Jul
20 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Jul-19 SUN 30-Jul-19 SAT 23 07-Jul
20 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
1 2 3 4 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 02-Jul-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 THU 09-Jul-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 09-Jul-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 12-Jul-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 11-Jul-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 #REF! 17-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 18-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 02-Jul-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 29-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 25-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 09-Jul-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 09-Jul-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 16-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 26-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 29-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 02-Jul-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 03-Jul-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 24-Jun-19 MON 25-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 01-Jul-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-19 MON 02-Jul-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 01-Jul-19 MON 03-Jul-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 10-Jul-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 COSCO SUNNY IRIS 1825N 21-Jun-19 FRI 05-Jul-19 FRI 14 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-19 FRI 11-Jul-19 SAT 20 21-Jun
17 COSCO KOTA WANGSA 0018N 22-Jun-19 SAT 05-Jul-19 MON 13 22-Jun
17 RCL STARSHIP AQUILA 1815 22-Jun-19 SAT 10-Jul-19 SAT 18 22-Jun
18 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 23-Jun-19 SUN 18-Jul-19 SAT 25 23-Jun
18 WHL TRIUMPH 1818N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 SAT 10 24-Jun
18 EMC KING CRIMSON V.020N 24-Jun-19 MON 10-Jul-19 SAT 16 24-Jun
18 RCL SUNNY IRIS 1825 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 COSCO SKY HOPE 1817N 28-Jun-19 FRI 12-Jul-19 SAT 14 28-Jun
18 WHL DONGJIN AUBE 0050E 28-Jun-19 FRI 18-Jul-19 SAT 20 28-Jun
18 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 29-Jun-19 SAT 12-Jul-19 SAT 13 29-Jun
18 RCL SUNNY CANNA V.1818N 29-Jun-19 SAT 17-Jul-19 SAT 18 29-Jun
19 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Jun-19 SUN 25-Jul-19 SAT 25 30-Jun
19 WHL TRIUMPH 1819N 01-Jul-19 MON 11-Jul-19 SAT 10 01-Jul
19 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Jul-19 MON 17-Jul-19 SAT 16 01-Jul
19 RCL TRIDENT 1819 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Jul-19 FRI 19-Jul-19 FRI 14 05-Jul
19 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Jul-19 FRI 25-Jul-19 SAT 20 05-Jul
19 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Jul-19 SAT 19-Jul-19 SAT 13 06-Jul
19 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Jul-19 SAT 24-Jul-19 SAT 18 06-Jul
20 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jul-19 SUN 01-Aug-19 SAT 25 07-Jul
20 EMC TRIDENT 1819 08-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 16 08-Jul
20 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 WHL SKY HOPE 1815N 20-Jun-19 THU 12-Jul-19 THU 22 20-Jun
17 COSCO SKY HOPE 1817N 21-Jun-19 FRI 09-Jul-19 FRI 18 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Jun-19 FRI 14-Jul-19 THU 23 21-Jun
17 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 22-Jun-19 SAT 09-Jul-19 FRI 17 22-Jun
18 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Jun-19 SUN 12-Jul-19 THU 19 23-Jun
18 ZIM KOTA WANGSA V.018N 23-Jun-19 SUN 16-Jul-19 SAT 23 23-Jun
18 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 17 24-Jun
18 EMC SUNNY CALLA 1817 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 WHL SKY HOPE 1816N 27-Jun-19 THU 19-Jul-19 WED 22 27-Jun
18 COSCO SUNNY IRIS 1824N 28-Jun-19 FRI 16-Jul-19 SUN 18 28-Jun
18 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jun-19 FRI 21-Jul-19 WED 23 28-Jun
18 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Jun-19 SAT 16-Jul-19 SUN 17 29-Jun
19 WHL KOTA WANGSA 0018N 30-Jun-19 SUN 19-Jul-19 WED 19 30-Jun
19 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 30-Jun-19 SUN 23-Jul-19 SAT 23 30-Jun
19 WHL SKY HOPE 1817N 01-Jul-19 MON 18-Jul-19 WED 17 01-Jul
19 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Jul-19 THU 26-Jul-19 WED 22 04-Jul
19 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Jul-19 FRI 23-Jul-19 SUN 18 05-Jul
19 WHL SKY HOPE 1815N 05-Jul-19 FRI 28-Jul-19 WED 23 05-Jul
19 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jul-19 SAT 23-Jul-19 MON 17 06-Jul
20 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Jul-19 SUN 26-Jul-19 WED 19 07-Jul
20 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Jul-19 SUN 30-Jul-19 SAT 23 07-Jul
20 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
1 2 3 4 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 02-Jul-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 THU 09-Jul-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 09-Jul-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 12-Jul-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 11-Jul-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 #REF! 17-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 18-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 02-Jul-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 29-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 25-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 03-Jul-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 09-Jul-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 28-Jun-19 FRI 04-Jul-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 10-Jul-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 09-Jul-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 05-Jul-19 FRI 11-Jul-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 12-Jul-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 16-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 26-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 29-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 02-Jul-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 21-Jun-19 FRI 03-Jul-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 08-Jul-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 05-Jul-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 15-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 12-Jul-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 10-Jul-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 27-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 04-Jul-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 24-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 26-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 24-Jun-19 MON 25-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 29-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 01-Jul-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 03-Jul-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 01-Jul-19 MON 02-Jul-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 01-Jul-19 MON 03-Jul-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 06-Jul-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 05-Jul-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 05-Jul-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 07-Jul-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 SAT 10-Jul-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 08-Jul-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 15-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 22-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 27-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 04-Jul-19 THU 08-Jul-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 25-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 26-Jun-19 WED 30-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 03-Jul-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 02-Jul-19 TUE 08-Jul-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 03-Jul-19 WED 07-Jul-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 06-Jul-19 SAT 09-Jul-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 17-Jun-19 MON 28-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 19-Jun-19 WED 01-Jul-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 20-Jun-19 THU 01-Jul-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 04-Jul-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 26-Jun-19 WED 08-Jul-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 27-Jun-19 THU 08-Jul-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 11-Jul-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 30-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 07-Jul-19 SUN 19-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 COSCO SUNNY IRIS 1825N 21-Jun-19 FRI 05-Jul-19 FRI 14 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 21-Jun-19 FRI 11-Jul-19 SAT 20 21-Jun
17 COSCO KOTA WANGSA 0018N 22-Jun-19 SAT 05-Jul-19 MON 13 22-Jun
17 RCL STARSHIP AQUILA 1815 22-Jun-19 SAT 10-Jul-19 SAT 18 22-Jun
18 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 23-Jun-19 SUN 18-Jul-19 SAT 25 23-Jun
18 WHL TRIUMPH 1818N 24-Jun-19 MON 04-Jul-19 SAT 10 24-Jun
18 EMC KING CRIMSON V.020N 24-Jun-19 MON 10-Jul-19 SAT 16 24-Jun
18 RCL SUNNY IRIS 1825 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 COSCO SKY HOPE 1817N 28-Jun-19 FRI 12-Jul-19 SAT 14 28-Jun
18 WHL DONGJIN AUBE 0050E 28-Jun-19 FRI 18-Jul-19 SAT 20 28-Jun
18 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 29-Jun-19 SAT 12-Jul-19 SAT 13 29-Jun
18 RCL SUNNY CANNA V.1818N 29-Jun-19 SAT 17-Jul-19 SAT 18 29-Jun
19 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 30-Jun-19 SUN 25-Jul-19 SAT 25 30-Jun
19 WHL TRIUMPH 1819N 01-Jul-19 MON 11-Jul-19 SAT 10 01-Jul
19 EMC SUNNY IRIS 1825 01-Jul-19 MON 17-Jul-19 SAT 16 01-Jul
19 RCL TRIDENT 1819 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 COSCO SUNNY IRIS 1824N 05-Jul-19 FRI 19-Jul-19 FRI 14 05-Jul
19 WHL DONGJIN AUBE 0051E 05-Jul-19 FRI 25-Jul-19 SAT 20 05-Jul
19 COSCO KOTA WANGSA 0017N 06-Jul-19 SAT 19-Jul-19 SAT 13 06-Jul
19 RCL KING CRIMSON V.020N 06-Jul-19 SAT 24-Jul-19 SAT 18 06-Jul
20 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 07-Jul-19 SUN 01-Aug-19 SAT 25 07-Jul
20 EMC TRIDENT 1819 08-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 16 08-Jul
20 RCL SUNNY CALLA 1817 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 WHL SKY HOPE 1815N 20-Jun-19 THU 12-Jul-19 THU 22 20-Jun
17 COSCO SKY HOPE 1817N 21-Jun-19 FRI 09-Jul-19 FRI 18 21-Jun
17 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 21-Jun-19 FRI 14-Jul-19 THU 23 21-Jun
17 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 22-Jun-19 SAT 09-Jul-19 FRI 17 22-Jun
18 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Jun-19 SUN 12-Jul-19 THU 19 23-Jun
18 ZIM KOTA WANGSA V.018N 23-Jun-19 SUN 16-Jul-19 SAT 23 23-Jun
18 WHL KOTA WANGSA 0017N 24-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 17 24-Jun
18 EMC SUNNY CALLA 1817 24-Jun-19 MON 17-Jul-19 SAT 23 24-Jun
18 WHL SKY HOPE 1816N 27-Jun-19 THU 19-Jul-19 WED 22 27-Jun
18 COSCO SUNNY IRIS 1824N 28-Jun-19 FRI 16-Jul-19 SUN 18 28-Jun
18 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jun-19 FRI 21-Jul-19 WED 23 28-Jun
18 COSCO KOTA WANGSA 0017N 29-Jun-19 SAT 16-Jul-19 SUN 17 29-Jun
19 WHL KOTA WANGSA 0018N 30-Jun-19 SUN 19-Jul-19 WED 19 30-Jun
19 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 30-Jun-19 SUN 23-Jul-19 SAT 23 30-Jun
19 WHL SKY HOPE 1817N 01-Jul-19 MON 18-Jul-19 WED 17 01-Jul
19 EMC KOTA WANGSA V.018N 01-Jul-19 MON 24-Jul-19 SAT 23 01-Jul
19 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Jul-19 THU 26-Jul-19 WED 22 04-Jul
19 COSCO SKY HOPE 1816N 05-Jul-19 FRI 23-Jul-19 SUN 18 05-Jul
19 WHL SKY HOPE 1815N 05-Jul-19 FRI 28-Jul-19 WED 23 05-Jul
19 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 06-Jul-19 SAT 23-Jul-19 MON 17 06-Jul
20 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 07-Jul-19 SUN 26-Jul-19 WED 19 07-Jul
20 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Jul-19 SUN 30-Jul-19 SAT 23 07-Jul
20 EMC HONGKONG VOYAGER 84 08-Jul-19 MON 31-Jul-19 SAT 23 08-Jul
1 2 3 4 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 24-Jun-19 MON 26-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 28-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 29-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 30-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 29-Jun-19 SAT 02-Jul-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 02-Jul-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 02-Jul-19 TUE 05-Jul-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 04-Jul-19 THU 06-Jul-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 06-Jul-19 THU 09-Jul-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 09-Jul-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 09-Jul-19 TUE 12-Jul-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 22-Jun-19 SAT 29-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 27-Jun-19 THU 03-Jul-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 29-Jun-19 SAT 06-Jul-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 30-Jun-19 SUN 04-Jul-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 07-Jul-19 SUN 11-Jul-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 13-Jun-19 #REF! 17-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 14-Jun-19 FRI 18-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5