Nhân viên hành chính nhân sự tại Hải Phòng (Mã: JD-HR-02)
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 26-Mar-19 TUE 2
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 02-Apr-19 TUE 2
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 WED 2
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 09-Apr-19 TUE 2
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 3
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 16-Apr-19 TUE 2
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 #REF! 25-Mar-19 MON 4
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 26-Mar-19 TUE 4
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 THU 10
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 02-Apr-19 TUE 7
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 13
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 06-Apr-19 SAT 10
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 02-Apr-19 TUE 4
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 10
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 09-Apr-19 TUE 7
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 13
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 16-Apr-19 TUE 7
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 23-Apr-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 03-Apr-19 WED 12
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 09-Apr-19 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 12
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 27-Mar-19 WED 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 26-Mar-19 TUE 1
13 ONE MOL HOPE 050N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 01-Apr-19 MON 02-Apr-19 TUE 1
14 ONE SIMA PRESTIGE 132N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 WED 2
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SAT 4
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SAT 4
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 08-Apr-19 MON 2
14 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 08-Apr-19 MON 09-Apr-19 TUE 1
15 ONE MOL HOPE 051N 08-Apr-19 MON 10-Apr-19 WED 2
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 SAT 4
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 SAT 4
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 2
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 2
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 12-Apr-19 FRI 1
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 12-Apr-19 FRI 1
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 4
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 1
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 08-Apr-19 MON 15
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 08-Apr-19 MON 15
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 15-Apr-19 MON 15
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 15-Apr-19 MON 15
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 22-Apr-19 MON 15
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 22-Apr-19 MON 15
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 29-Apr-19 MON 15
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 29-Apr-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 MON 4
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 MON 4
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 4
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 27-Mar-19 WED 4
12 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 01-Apr-19 MON 6
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 01-Apr-19 MON 6
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
13 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 08-Apr-19 MON 6
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 08-Apr-19 MON 6
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 6
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 6
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 12
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 12
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 12
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 12
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 THU 2
13 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 THU 3
13 GLS PHUC KHANH 121S 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 4
13 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 4
13 VSICO MV PRUDENT 1801S 26-Mar-19 TUE 28-Mar-19 THU 3
13 VINAFCO VINAFCO 28 177 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 3
13 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 FRI 4
13 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 27-Mar-19 WED 30-Mar-19 THU 3
13 VIETSUN CAM RANH 07 001S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 THU 3
13 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 THU 2
13 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 THU 4
13 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 THU 4
13 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 29-Mar-19 FRI 31-Mar-19 THU 2
13 VSICO MV PROSPER 1801S 29-Mar-19 FRI 01-Apr-19 MON 3
13 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN CAM RANH 07 002S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 GLS PHUC HUNG 024S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO M. VSHIP 263 31-Mar-19 SUN 02-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 3
14 VSICO VSICO PIONEER 1801S 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 FRI 3
14 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 01-Apr-19 MON 04-Apr-19 THU 3
14 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 THU 2
14 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 01-Apr-19 MON 05-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO VINAFCO 26 325 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 THU 3
14 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 THU 2
14 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN CAM RANH 07 003S 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 THU 4
14 GLS PHUC KHANH 122S 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 THU 4
14 VSICO MV PRUDENT 1802S 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 THU 3
14 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 THU 2
14 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 4
14 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO VINAFCO 28 179 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 THU 4
14 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 THU 4
14 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 THU 3
14 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 THU 4
14 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 THU 3
14 VSICO MV PROSPER 1802S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 WED 3
15 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN CAM RANH 07 004S 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 THU 3
15 GLS PHUC HUNG 025S 08-Apr-19 MON 12-Apr-19 THU 4
15 VINAFCO M. VSHIP 265 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VSICO VSICO PIONEER 1802S 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 THU 3
15 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 2
15 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN CAM RANH 07 005S 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 THU 4
15 VINAFCO VINAFCO 26 327 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 THU 3
15 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 THU 2
15 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 THU 2
15 VSICO MV PRUDENT 1803S 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SAT 3
15 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 THU 3
15 VINAFCO VINAFCO 28 181 12-Apr-19 FRI 15-Apr-19 THU 3
15 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 GLS PHUC KHANH 123S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 THU 3
16 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN CAM RANH 07 006S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 15-Apr-19 MON 19-Apr-19 THU 4
16 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 15-Apr-19 MON 19-Apr-19 THU 4
16 VSICO MV PROSPER 1803S 15-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 3
16 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 THU 3
16 VINAFCO M. VSHIP 267 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 THU 3
16 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 17-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 2
16 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN CAM RANH 07 007S 17-Apr-19 WED 21-Apr-19 THU 4
16 GLS PHUC HUNG 026S 17-Apr-19 WED 21-Apr-19 THU 4
16 VSICO VSICO PIONEER 1803S 17-Apr-19 WED 19-Apr-19 WED 3
16 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 18-Apr-19 THU 20-Apr-19 THU 2
16 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 THU 4
16 VINAFCO VINAFCO 26 329 18-Apr-19 THU 21-Apr-19 THU 3
16 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 THU 4
16 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 19-Apr-19 FRI 23-Apr-19 THU 4
16 VSICO MV PRUDENT 1804S 19-Apr-19 FRI 22-Apr-19 TUE 3
16 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 20-Apr-19 SAT 23-Apr-19 THU 3
16 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 20-Apr-19 SAT 23-Apr-19 THU 3
16 VINAFCO VINAFCO 28 183 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 THU 3
17 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 21-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 4
17 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 22-Apr-19 MON 24-Apr-19 THU 2
17 GLS PHUC KHANH 124S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VSICO MV PROSPER 1804S 22-Apr-19 MON 25-Apr-19 SAT 3
17 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 23-Apr-19 TUE 27-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 23-Apr-19 TUE 27-Apr-19 THU 4
17 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 24-Apr-19 WED 26-Apr-19 THU 2
17 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 THU 3
17 VSICO VSICO PIONEER 1804S 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
17 VINAFCO M. VSHIP 269 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 THU 3
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 25-Mar-19 MON 28-Mar-19 THU 3
13 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 25-Mar-19 MON 28-Mar-19 THU 3
13 VINAFCO M. VSHIP 262 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SAT 4
13 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 27-Mar-19 WED 30-Mar-19 SUN 3
13 VSICO VSICO PIONEER 1745N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 VINAFCO VINAFCO 26 324 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 28-Mar-19 THU 31-Mar-19 SUN 3
13 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 28-Mar-19 THU 31-Mar-19 SUN 3
13 VSICO MV PRUDENT 1801N 29-Mar-19 FRI 02-Apr-19 THU 4
13 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 4
13 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 MON 4
13 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
13 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 VINAFCO VINAFCO 28 178 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
14 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 01-Apr-19 MON 04-Apr-19 THU 3
14 VSICO MV PROSPER 1801N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SUN 4
14 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 SAT 3
14 VINAFCO M. VSHIP 264 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 SUN 3
14 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 SUN 3
14 VSICO VSICO PIONEER 1801N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 FRI 4
14 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 05-Apr-19 FRI 10-Apr-19 WED 5
14 VINAFCO VINAFCO 26 326 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 TUE 4
14 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 BIEN DONG VAN LY VL801N 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 MON 4
14 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 VSICO MV PRUDENT 1802N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 4
15 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VINAFCO VINAFCO 28 180 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 4
15 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 SAT 3
15 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 SAT 3
15 VSICO MV PROSPER 1802N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SUN 3
15 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SUN 3
15 VINAFCO M. VSHIP 266 12-Apr-19 FRI 16-Apr-19 TUE 4
15 VSICO VSICO PIONEER 1802N 12-Apr-19 FRI 15-Apr-19 MON 4
15 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 12-Apr-19 FRI 16-Apr-19 TUE 3
15 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
15 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
16 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SAT 4
16 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 WED 3
16 VINAFCO VINAFCO 26 328 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 15-Apr-19 MON 18-Apr-19 THU 3
16 VSICO MV PRUDENT 1803N 15-Apr-19 MON 18-Apr-19 THU 4
16 VINAFCO VINAFCO 28 182 16-Apr-19 TUE 20-Apr-19 SAT 4
16 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 3
16 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 SAT 3
16 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 18-Apr-19 THU 21-Apr-19 SUN 3
16 VSICO MV PROSPER 1803N 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 MON 4
16 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 19-Apr-19 FRI 22-Apr-19 MON 3
16 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SUN 4
16 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 TUE 4
16 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
16 VINAFCO M. VSHIP 268 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
16 VSICO VSICO PIONEER 1803N 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
17 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 21-Apr-19 SUN 24-Apr-19 WED 3
17 VINAFCO VINAFCO 26 330 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 FRI 4
17 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 22-Apr-19 MON 24-Apr-19 WED 2
17 VSICO MV PRUDENT 1804N 23-Apr-19 TUE 26-Apr-19 FRI 4
17 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 24-Apr-19 WED 28-Apr-19 FRI 4
17 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
17 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
1 2 3 4 6
Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 26-Mar-19 TUE 2
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 02-Apr-19 TUE 2
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 WED 2
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 09-Apr-19 TUE 2
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 3
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 16-Apr-19 TUE 2
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 #REF! 25-Mar-19 MON 4
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 26-Mar-19 TUE 4
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 THU 10
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 02-Apr-19 TUE 7
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 13
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 06-Apr-19 SAT 10
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 02-Apr-19 TUE 4
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 10
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 09-Apr-19 TUE 7
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 13
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 16-Apr-19 TUE 7
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 23-Apr-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 03-Apr-19 WED 12
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 09-Apr-19 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 12
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 27-Mar-19 WED 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 26-Mar-19 TUE 1
13 ONE MOL HOPE 050N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 01-Apr-19 MON 02-Apr-19 TUE 1
14 ONE SIMA PRESTIGE 132N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 WED 2
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SAT 4
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SAT 4
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 FRI 2
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 08-Apr-19 MON 2
14 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 08-Apr-19 MON 09-Apr-19 TUE 1
15 ONE MOL HOPE 051N 08-Apr-19 MON 10-Apr-19 WED 2
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 SAT 4
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 SAT 4
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 2
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 2
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 12-Apr-19 FRI 1
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 12-Apr-19 FRI 1
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 4
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 1
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 15-Apr-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 08-Apr-19 MON 15
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 08-Apr-19 MON 15
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 15-Apr-19 MON 15
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 15-Apr-19 MON 15
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 22-Apr-19 MON 15
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 22-Apr-19 MON 15
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 29-Apr-19 MON 15
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 29-Apr-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 MON 4
14 SITC SITC OSAKA 1819N 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 MON 4
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 4
15 SITC SITC NAGOYA 1819N 11-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 25-Mar-19 MON 4
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 27-Mar-19 WED 4
12 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
12 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 01-Apr-19 MON 6
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 01-Apr-19 MON 6
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
13 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 08-Apr-19 MON 6
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 08-Apr-19 MON 6
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
14 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 6
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 6
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
15 SITC DONGJIN AUBE 0045E 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 12
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 12
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 12-Apr-19 FRI 12
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 12
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 12
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 26-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 THU 2
13 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 THU 3
13 GLS PHUC KHANH 121S 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 4
13 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 4
13 VSICO MV PRUDENT 1801S 26-Mar-19 TUE 28-Mar-19 THU 3
13 VINAFCO VINAFCO 28 177 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 THU 3
13 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 FRI 4
13 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 27-Mar-19 WED 30-Mar-19 THU 3
13 VIETSUN CAM RANH 07 001S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 THU 3
13 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 THU 2
13 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 THU 4
13 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 THU 4
13 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 29-Mar-19 FRI 31-Mar-19 THU 2
13 VSICO MV PROSPER 1801S 29-Mar-19 FRI 01-Apr-19 MON 3
13 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN CAM RANH 07 002S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 GLS PHUC HUNG 024S 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO M. VSHIP 263 31-Mar-19 SUN 02-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 3
14 VSICO VSICO PIONEER 1801S 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 FRI 3
14 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 01-Apr-19 MON 04-Apr-19 THU 3
14 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 THU 2
14 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 01-Apr-19 MON 05-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO VINAFCO 26 325 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 THU 3
14 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 03-Apr-19 WED 05-Apr-19 THU 2
14 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN CAM RANH 07 003S 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 THU 4
14 GLS PHUC KHANH 122S 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 THU 4
14 VSICO MV PRUDENT 1802S 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 THU 3
14 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 THU 2
14 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 4
14 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 04-Apr-19 THU 08-Apr-19 THU 4
14 VINAFCO VINAFCO 28 179 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 THU 3
14 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 THU 3
14 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 THU 4
14 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 THU 4
14 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 THU 3
14 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 THU 4
14 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 THU 3
14 VSICO MV PROSPER 1802S 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 WED 3
15 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN CAM RANH 07 004S 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 THU 3
15 GLS PHUC HUNG 025S 08-Apr-19 MON 12-Apr-19 THU 4
15 VINAFCO M. VSHIP 265 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VSICO VSICO PIONEER 1802S 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 09-Apr-19 TUE 13-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 THU 3
15 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 10-Apr-19 WED 12-Apr-19 THU 2
15 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN CAM RANH 07 005S 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 THU 4
15 VINAFCO VINAFCO 26 327 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 THU 3
15 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 THU 2
15 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 THU 2
15 VSICO MV PRUDENT 1803S 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SAT 3
15 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 THU 3
15 VINAFCO VINAFCO 28 181 12-Apr-19 FRI 15-Apr-19 THU 3
15 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 THU 3
15 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 GLS PHUC KHANH 123S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 THU 3
16 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN CAM RANH 07 006S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 15-Apr-19 MON 19-Apr-19 THU 4
16 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 15-Apr-19 MON 19-Apr-19 THU 4
16 VSICO MV PROSPER 1803S 15-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 3
16 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 THU 3
16 VINAFCO M. VSHIP 267 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 THU 3
16 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 17-Apr-19 WED 19-Apr-19 THU 2
16 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 THU 3
16 VIETSUN CAM RANH 07 007S 17-Apr-19 WED 21-Apr-19 THU 4
16 GLS PHUC HUNG 026S 17-Apr-19 WED 21-Apr-19 THU 4
16 VSICO VSICO PIONEER 1803S 17-Apr-19 WED 19-Apr-19 WED 3
16 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 18-Apr-19 THU 20-Apr-19 THU 2
16 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 THU 4
16 VINAFCO VINAFCO 26 329 18-Apr-19 THU 21-Apr-19 THU 3
16 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 THU 4
16 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 19-Apr-19 FRI 23-Apr-19 THU 4
16 VSICO MV PRUDENT 1804S 19-Apr-19 FRI 22-Apr-19 TUE 3
16 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 20-Apr-19 SAT 23-Apr-19 THU 3
16 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 20-Apr-19 SAT 23-Apr-19 THU 3
16 VINAFCO VINAFCO 28 183 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 THU 3
17 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 21-Apr-19 SUN 25-Apr-19 THU 4
17 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 22-Apr-19 MON 24-Apr-19 THU 2
17 GLS PHUC KHANH 124S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 THU 4
17 VSICO MV PROSPER 1804S 22-Apr-19 MON 25-Apr-19 SAT 3
17 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 23-Apr-19 TUE 27-Apr-19 THU 4
17 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 23-Apr-19 TUE 27-Apr-19 THU 4
17 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 24-Apr-19 WED 26-Apr-19 THU 2
17 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 THU 3
17 VSICO VSICO PIONEER 1804S 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
17 VINAFCO M. VSHIP 269 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 THU 3
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 25-Mar-19 MON 28-Mar-19 THU 3
13 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 25-Mar-19 MON 28-Mar-19 THU 3
13 VINAFCO M. VSHIP 262 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SAT 4
13 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 27-Mar-19 WED 30-Mar-19 SUN 3
13 VSICO VSICO PIONEER 1745N 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 THU 4
13 VINAFCO VINAFCO 26 324 27-Mar-19 WED 31-Mar-19 SUN 4
13 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 28-Mar-19 THU 31-Mar-19 SUN 3
13 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 28-Mar-19 THU 31-Mar-19 SUN 3
13 VSICO MV PRUDENT 1801N 29-Mar-19 FRI 02-Apr-19 THU 4
13 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 SAT 4
13 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 MON 4
13 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
13 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
13 VINAFCO VINAFCO 28 178 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
14 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 01-Apr-19 MON 04-Apr-19 THU 3
14 VSICO MV PROSPER 1801N 02-Apr-19 TUE 06-Apr-19 SUN 4
14 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 03-Apr-19 WED 06-Apr-19 SAT 3
14 VINAFCO M. VSHIP 264 03-Apr-19 WED 07-Apr-19 SUN 4
14 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 SUN 3
14 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 SUN 3
14 VSICO VSICO PIONEER 1801N 04-Apr-19 THU 07-Apr-19 FRI 4
14 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 05-Apr-19 FRI 10-Apr-19 WED 5
14 VINAFCO VINAFCO 26 326 05-Apr-19 FRI 09-Apr-19 TUE 4
14 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 WED 4
14 BIEN DONG VAN LY VL801N 06-Apr-19 SAT 10-Apr-19 MON 4
14 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 3
15 VSICO MV PRUDENT 1802N 07-Apr-19 SUN 10-Apr-19 WED 4
15 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 3
15 VINAFCO VINAFCO 28 180 08-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 4
15 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 SAT 3
15 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 10-Apr-19 WED 13-Apr-19 SAT 3
15 VSICO MV PROSPER 1802N 10-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 4
15 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SUN 3
15 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 11-Apr-19 THU 14-Apr-19 SUN 3
15 VINAFCO M. VSHIP 266 12-Apr-19 FRI 16-Apr-19 TUE 4
15 VSICO VSICO PIONEER 1802N 12-Apr-19 FRI 15-Apr-19 MON 4
15 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 12-Apr-19 FRI 16-Apr-19 TUE 3
15 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 13-Apr-19 SAT 16-Apr-19 TUE 3
15 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
15 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 13-Apr-19 SAT 17-Apr-19 THU 4
16 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 SAT 4
16 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 14-Apr-19 SUN 17-Apr-19 WED 3
16 VINAFCO VINAFCO 26 328 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
16 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 15-Apr-19 MON 18-Apr-19 THU 3
16 VSICO MV PRUDENT 1803N 15-Apr-19 MON 18-Apr-19 THU 4
16 VINAFCO VINAFCO 28 182 16-Apr-19 TUE 20-Apr-19 SAT 4
16 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 3
16 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 17-Apr-19 WED 20-Apr-19 SAT 3
16 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 18-Apr-19 THU 21-Apr-19 SUN 3
16 VSICO MV PROSPER 1803N 18-Apr-19 THU 22-Apr-19 MON 4
16 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 19-Apr-19 FRI 22-Apr-19 MON 3
16 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 SUN 4
16 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 TUE 4
16 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
16 VINAFCO M. VSHIP 268 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
16 VSICO VSICO PIONEER 1803N 20-Apr-19 SAT 24-Apr-19 WED 4
17 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 21-Apr-19 SUN 24-Apr-19 WED 3
17 VINAFCO VINAFCO 26 330 22-Apr-19 MON 26-Apr-19 FRI 4
17 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 22-Apr-19 MON 24-Apr-19 WED 2
17 VSICO MV PRUDENT 1804N 23-Apr-19 TUE 26-Apr-19 FRI 4
17 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 24-Apr-19 WED 28-Apr-19 FRI 4
17 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
17 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 24-Apr-19 WED 27-Apr-19 SAT 3
1 2 3 4 6
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 26-Mar-19 TUE 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 26-Mar-19 TUE 2
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 29-Mar-19 FRI 3
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 02-Apr-19 TUE 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 02-Apr-19 TUE 2
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 03-Apr-19 WED 2
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 05-Apr-19 FRI 3
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 05-Apr-19 FRI 1
14 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 06-Apr-19 SAT 2
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 09-Apr-19 TUE 3
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 09-Apr-19 TUE 2
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 12-Apr-19 FRI 3
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 13-Apr-19 SAT 2
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 THU 16-Apr-19 TUE 3
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 16-Apr-19 TUE 2
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 19-Apr-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 RCL ORA BHUM 396 24-Mar-19 SUN 28-Mar-19 THU 4
14 RCL RATHA BHUM 670 31-Mar-19 SUN 04-Apr-19 THU 4
15 RCL PIRA BHUM 457 07-Apr-19 SUN 11-Apr-19 THU 4
16 RCL ORA BHUM 397 14-Apr-19 SUN 18-Apr-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 #REF! 25-Mar-19 MON 4
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 22-Mar-19 FRI 28-Mar-19 THU 6
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 26-Mar-19 TUE 4
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 29-Mar-19 FRI 5
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 04-Apr-19 THU 10
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SITC KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 03-Apr-19 WED 8
13 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 26-Mar-19 TUE 02-Apr-19 TUE 7
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 13
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 06-Apr-19 SAT 10
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 4
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 TSL PADIAN 2 18004D 29-Mar-19 FRI 04-Apr-19 THU 6
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 02-Apr-19 TUE 4
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SITC SITC WEIHAI 1815N 31-Mar-19 SUN 05-Apr-19 FRI 5
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 11-Apr-19 THU 10
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SITC WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 10-Apr-19 WED 8
14 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 02-Apr-19 TUE 09-Apr-19 TUE 7
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 13
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 05-Apr-19 FRI 11-Apr-19 THU 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC SITC YANTAI 1815N 07-Apr-19 SUN 12-Apr-19 FRI 5
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SITC TBA TBA 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
15 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 09-Apr-19 TUE 16-Apr-19 TUE 7
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
15 TSL ASIATIC DAWN 002D 12-Apr-19 FRI 18-Apr-19 THU 6
16 SITC REFLECTION 1729N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SITC REFLECTION 1819N 14-Apr-19 SUN 19-Apr-19 FRI 5
16 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 16-Apr-19 TUE 23-Apr-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 01-Apr-19 MON 11
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 02-Apr-19 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 22-Mar-19 FRI 03-Apr-19 WED 12
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 05-Apr-19 FRI 11
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 08-Apr-19 MON 13
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 05-Apr-19 FRI 9
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 TSL ASIATIC DAWN 002B 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 08-Apr-19 MON 11
13 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 28-Mar-19 THU 09-Apr-19 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0036N 29-Mar-19 FRI 10-Apr-19 WED 12
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 10-Apr-19 WED 12
14 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC PERTH BRIDGE 1817N 02-Apr-19 TUE 15-Apr-19 MON 13
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 12-Apr-19 FRI 9
14 HEUNG A TRIDENT 1813N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 12
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 04-Apr-19 THU 15-Apr-19 MON 11
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 17-Apr-19 WED 12
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC VAN HARMONY 1819N 09-Apr-19 TUE 22-Apr-19 MON 13
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 19-Apr-19 FRI 9
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
15 TSL PADIAN 2 18005B 11-Apr-19 THU 17-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 21-Mar-19 THU 27-Mar-19 WED 6
12 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 23-Mar-19 SAT 29-Mar-19 FRI 7
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 28-Mar-19 THU 1
13 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 28-Mar-19 THU 03-Apr-19 WED 6
13 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 30-Mar-19 SAT 05-Apr-19 FRI 7
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 01-Apr-19 MON 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 SITC SITC HANSHIN 1811N 03-Apr-19 WED 04-Apr-19 THU 1
14 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 04-Apr-19 THU 10-Apr-19 WED 6
14 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 06-Apr-19 SAT 12-Apr-19 FRI 7
14 IAL PACITA 24 06-Apr-19 SAT 07-Apr-19 SUN 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 TSL LANTAU BEE 18009N 07-Apr-19 SUN 08-Apr-19 MON 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 SITC SITC LIAONING 1821N 10-Apr-19 WED 11-Apr-19 THU 1
15 IAL RATANA THIDA 124 13-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SITC NAGOYA 1817N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 21-Mar-19 THU 23-Mar-19 SAT 2
12 SINOKOR WAN HAI 205 471N 21-Mar-19 THU 22-Mar-19 FRI 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 24-Mar-19 SUN 1
12 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 23-Mar-19 SAT 25-Mar-19 MON 2
12 IAL SINAR BATAM 146 23-Mar-19 SAT 27-Mar-19 WED 4
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 TSL LANTAU BRIDE 18011N 24-Mar-19 SUN 27-Mar-19 WED 3
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 SITC EPONYMA 1817N 24-Mar-19 SUN 25-Mar-19 MON 1
13 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 25-Mar-19 MON 26-Mar-19 TUE 1
13 ONE MOL HOPE 050N 25-Mar-19 MON 27-Mar-19 WED 2
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC INCHON 1817N 26-Mar-19 TUE 30-Mar-19 SAT 4
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC JAKARTA 1811N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 HEUNG A TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SINOKOR TRIUMPH 1812N 27-Mar-19 WED 29-Mar-19 FRI 2
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 28-Mar-19 THU 30-Mar-19 SAT 2
13 SINOKOR WAN HAI 203 464N 28-Mar-19 THU 29-Mar-19 FRI 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SITC DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SUN 1
13 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 30-Mar-19 SAT 01-Apr-19 MON 2
13 IAL HUNSA BHUM 421 30-Mar-19 SAT 03-Apr-19 WED 4
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED 3
14 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 31-Mar-19 SUN 03-Apr-19 WED