Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 20-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 27-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 26-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 18-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Jun-19 SUN 26-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 25-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Jun-19 SUN 02-Aug-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 28-Jul-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 01-Jun-19 SAT 28-Jun-19 FRI 27
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 08-Jun-19 SAT 05-Jul-19 FRI 27
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 15-Jun-19 SAT 12-Jul-19 FRI 27
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 22-Jun-19 SAT 19-Jul-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 24-Jun-19 MON 21
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 21
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 21
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 09-Jul-19 TUE 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 16-Jul-19 TUE 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 23-Jul-19 TUE 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 30-Jul-19 TUE 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 44
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 44
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 44
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 07-Aug-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 20-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 27-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 26-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 18-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Jun-19 SUN 26-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 25-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Jun-19 SUN 02-Aug-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 28-Jul-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 01-Jun-19 SAT 28-Jun-19 FRI 27
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 08-Jun-19 SAT 05-Jul-19 FRI 27
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 15-Jun-19 SAT 12-Jul-19 FRI 27
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 22-Jun-19 SAT 19-Jul-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 24-Jun-19 MON 21
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 21
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 21
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 09-Jul-19 TUE 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 16-Jul-19 TUE 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 23-Jul-19 TUE 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 30-Jul-19 TUE 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 44
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 44
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 44
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 07-Aug-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 20-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 27-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 26-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 18-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Jun-19 SUN 26-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 25-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Jun-19 SUN 02-Aug-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 28-Jul-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 01-Jun-19 SAT 28-Jun-19 FRI 27
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 08-Jun-19 SAT 05-Jul-19 FRI 27
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 15-Jun-19 SAT 12-Jul-19 FRI 27
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 22-Jun-19 SAT 19-Jul-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 24-Jun-19 MON 21
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 21
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 21
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 09-Jul-19 TUE 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 16-Jul-19 TUE 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 23-Jul-19 TUE 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 30-Jul-19 TUE 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 44
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 44
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 44
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 07-Aug-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 20-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 27-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 26-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 18-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Jun-19 SUN 26-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 25-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Jun-19 SUN 02-Aug-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 28-Jul-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 01-Jun-19 SAT 28-Jun-19 FRI 27
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 08-Jun-19 SAT 05-Jul-19 FRI 27
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 15-Jun-19 SAT 12-Jul-19 FRI 27
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 22-Jun-19 SAT 19-Jul-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 24-Jun-19 MON 21
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 21
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 21
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 09-Jul-19 TUE 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 16-Jul-19 TUE 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 23-Jul-19 TUE 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 30-Jul-19 TUE 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 44
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 44
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 44
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 07-Aug-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Xuất khẩu gỗ vào Liên minh Châu Âu EU và quy định mới về chứng chỉ FLEGT
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 20-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 27-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 26-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 25-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 18-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Jun-19 SUN 26-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 25-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Jun-19 SUN 02-Aug-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 28-Jul-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 01-Jun-19 SAT 28-Jun-19 FRI 27
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 08-Jun-19 SAT 05-Jul-19 FRI 27
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 15-Jun-19 SAT 12-Jul-19 FRI 27
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 22-Jun-19 SAT 19-Jul-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 24-Jun-19 MON 21
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 21
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 21
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 01-Jul-19 MON 28
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 08-Jul-19 MON 28
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 15-Jul-19 MON 28
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 22-Jul-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-May-19 THU 09-Jul-19 TUE 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
18 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Jun-19 THU 16-Jul-19 TUE 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Jun-19 THU 23-Jul-19 TUE 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Jun-19 MON 23-Jul-19 TUE 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Jun-19 THU 30-Jul-19 TUE 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Jun-19 MON 30-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 03-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 44
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 44
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 24-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 17-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 44
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 31-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Jun-19 MON 07-Aug-19 WED 44
1 2 3 4 5 6