Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 13-Sep-19 FRI 36
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 24-Sep-19 TUE 44
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 39
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 41
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 20-Sep-19 FRI 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 01-Oct-19 TUE 44
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 27-Sep-19 FRI 39
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 37
40 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 29-Sep-19 SUN 41
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 27-Sep-19 FRI 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 08-Oct-19 TUE 44
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 39
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 37
41 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 41
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 04-Oct-19 FRI 36
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 15-Oct-19 TUE 44
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 11-Oct-19 FRI 39
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 09-Oct-19 WED 37
42 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 26
37 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 26
38 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 26
39 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Sep-19 THU 24-Sep-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 32
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 27-Sep-19 FRI 32
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 27
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SUN 27
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 27
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
38 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 19-Sep-19 THU 35
39 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 27-Sep-19 FRI 40
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 26-Sep-19 THU 35
40 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 04-Oct-19 FRI 40
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 03-Oct-19 THU 35
41 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 11-Oct-19 FRI 40
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
1 2 3 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 13-Sep-19 FRI 36
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 24-Sep-19 TUE 44
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 39
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 41
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 20-Sep-19 FRI 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 01-Oct-19 TUE 44
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 27-Sep-19 FRI 39
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 37
40 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 29-Sep-19 SUN 41
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 27-Sep-19 FRI 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 08-Oct-19 TUE 44
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 39
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 37
41 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 41
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 04-Oct-19 FRI 36
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 15-Oct-19 TUE 44
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 11-Oct-19 FRI 39
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 09-Oct-19 WED 37
42 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 26
37 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 26
38 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 26
39 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Sep-19 THU 24-Sep-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 32
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 27-Sep-19 FRI 32
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 27
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SUN 27
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 27
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
38 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 19-Sep-19 THU 35
39 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 27-Sep-19 FRI 40
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 26-Sep-19 THU 35
40 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 04-Oct-19 FRI 40
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 03-Oct-19 THU 35
41 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 11-Oct-19 FRI 40
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
1 2 3 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 13-Sep-19 FRI 36
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 24-Sep-19 TUE 44
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 39
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 41
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 20-Sep-19 FRI 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 01-Oct-19 TUE 44
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 27-Sep-19 FRI 39
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 37
40 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 29-Sep-19 SUN 41
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 27-Sep-19 FRI 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 08-Oct-19 TUE 44
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 39
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 37
41 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 41
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 04-Oct-19 FRI 36
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 15-Oct-19 TUE 44
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 11-Oct-19 FRI 39
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 09-Oct-19 WED 37
42 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 26
37 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 26
38 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 26
39 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Sep-19 THU 24-Sep-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 32
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 27-Sep-19 FRI 32
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 27
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SUN 27
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 27
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
38 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 19-Sep-19 THU 35
39 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 27-Sep-19 FRI 40
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 26-Sep-19 THU 35
40 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 04-Oct-19 FRI 40
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 03-Oct-19 THU 35
41 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 11-Oct-19 FRI 40
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 13-Sep-19 FRI 36
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 24-Sep-19 TUE 44
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 39
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 41
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 20-Sep-19 FRI 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 01-Oct-19 TUE 44
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 27-Sep-19 FRI 39
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 37
40 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 29-Sep-19 SUN 41
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 27-Sep-19 FRI 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 08-Oct-19 TUE 44
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 39
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 37
41 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 41
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 04-Oct-19 FRI 36
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 15-Oct-19 TUE 44
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 11-Oct-19 FRI 39
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 09-Oct-19 WED 37
42 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 26
37 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 26
38 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 26
39 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Sep-19 THU 24-Sep-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 32
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 27-Sep-19 FRI 32
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 27
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SUN 27
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 27
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
38 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 19-Sep-19 THU 35
39 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 27-Sep-19 FRI 40
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 26-Sep-19 THU 35
40 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 04-Oct-19 FRI 40
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 03-Oct-19 THU 35
41 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 11-Oct-19 FRI 40
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 26-Sep-19 THU 38
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 38
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 13-Sep-19 FRI 36
39 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 24-Sep-19 TUE 44
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 39
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
39 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 41
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 20-Sep-19 FRI 36
40 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 01-Oct-19 TUE 44
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 27-Sep-19 FRI 39
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 37
40 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 29-Sep-19 SUN 41
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 27-Sep-19 FRI 36
41 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 08-Oct-19 TUE 44
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 39
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 37
41 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 41
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 04-Oct-19 FRI 36
42 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 15-Oct-19 TUE 44
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 11-Oct-19 FRI 39
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 09-Oct-19 WED 37
42 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Aug-19 THU 03-Sep-19 TUE 26
37 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 26
38 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 26
39 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Sep-19 THU 24-Sep-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 26
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 26
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 21-Sep-19 SAT 26
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 29
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 29
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 24-Sep-19 TUE 29
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 21-Sep-19 SAT 33
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 28-Sep-19 SAT 33
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 05-Oct-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 20-Sep-19 FRI 32
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 27-Sep-19 FRI 32
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 04-Oct-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 19-Sep-19 THU 31
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 31
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 03-Oct-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 30
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 WED 30
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
36 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
38 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 27
37 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 24
39 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SUN 27
38 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 THU 24
40 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 27
39 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
38 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
38 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
38 MSC MSC REUNION HH752R 19-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
38 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Aug-19 THU 19-Sep-19 THU 35
39 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Aug-19 SUN 27-Sep-19 FRI 40
39 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Aug-19 MON 24-Sep-19 TUE 36
39 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Aug-19 MON 22-Sep-19 SUN 34
39 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Aug-19 THU 26-Sep-19 THU 35
40 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Sep-19 SUN 04-Oct-19 FRI 40
40 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Sep-19 MON 01-Oct-19 TUE 36
40 MSC MSC REUNION HH802R 02-Sep-19 MON 29-Sep-19 SUN 34
40 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Sep-19 THU 03-Oct-19 THU 35
41 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Sep-19 SUN 11-Oct-19 FRI 40
41 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Sep-19 MON 08-Oct-19 TUE 36
41 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Sep-19 MON 06-Oct-19 SUN 34
1 2 3 4 5 6