Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2019
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 06-Mar-19 TUE 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 37
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 44
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 37
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 44
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 37
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 44
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 37
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 14-Mar-19 WED 44
HAIPHONG to LONDON GATEWAY PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 38
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 38
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 38
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 08-Mar-19 THU 38
HAIPHONG to MARSAXLOKK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 04-Feb-19 SUN 29
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 11-Feb-19 SUN 29
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 18-Feb-19 SUN 29
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 25-Feb-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 08-Feb-19 THU 33
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 15-Feb-19 THU 33
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 22-Feb-19 THU 33
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 01-Mar-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 30-Jan-19 TUE 22
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 22
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 22
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 17-Jan-19 WED 13
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 13-Feb-19 TUE 37
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 24-Jan-19 WED 13
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 20-Feb-19 TUE 37
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 23-Feb-19 FRI 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 27-Feb-19 TUE 37
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 33
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 06-Mar-19 TUE 37
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 11-Feb-19 SUN 38
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 18-Feb-19 SUN 38
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 25-Feb-19 SUN 38
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 04-Mar-19 SUN 38
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 10-Feb-19 SAT 37
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 22-Feb-19 THU 46
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 17-Feb-19 SAT 37
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 01-Mar-19 THU 46
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 24-Feb-19 SAT 37
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 08-Mar-19 THU 46
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 03-Mar-19 SAT 37
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 15-Mar-19 THU 46
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
1 2 3 4 5 6
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 06-Mar-19 TUE 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 37
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 44
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 37
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 44
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 37
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 44
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 37
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 14-Mar-19 WED 44
HAIPHONG to LONDON GATEWAY PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 38
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 38
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 38
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 08-Mar-19 THU 38
HAIPHONG to MARSAXLOKK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 04-Feb-19 SUN 29
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 11-Feb-19 SUN 29
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 18-Feb-19 SUN 29
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 25-Feb-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 08-Feb-19 THU 33
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 15-Feb-19 THU 33
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 22-Feb-19 THU 33
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 01-Mar-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 30-Jan-19 TUE 22
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 22
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 22
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 17-Jan-19 WED 13
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 13-Feb-19 TUE 37
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 24-Jan-19 WED 13
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 20-Feb-19 TUE 37
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 23-Feb-19 FRI 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 27-Feb-19 TUE 37
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 33
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 06-Mar-19 TUE 37
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 11-Feb-19 SUN 38
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 18-Feb-19 SUN 38
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 25-Feb-19 SUN 38
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 04-Mar-19 SUN 38
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 10-Feb-19 SAT 37
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 22-Feb-19 THU 46
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 17-Feb-19 SAT 37
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 01-Mar-19 THU 46
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 24-Feb-19 SAT 37
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 08-Mar-19 THU 46
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 03-Mar-19 SAT 37
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 15-Mar-19 THU 46
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
1 2 3 4 5 6
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 06-Mar-19 TUE 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 37
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 44
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 37
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 44
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 37
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 44
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 37
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 14-Mar-19 WED 44
HAIPHONG to LONDON GATEWAY PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 38
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 38
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 38
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 08-Mar-19 THU 38
HAIPHONG to MARSAXLOKK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 04-Feb-19 SUN 29
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 11-Feb-19 SUN 29
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 18-Feb-19 SUN 29
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 25-Feb-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 08-Feb-19 THU 33
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 15-Feb-19 THU 33
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 22-Feb-19 THU 33
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 01-Mar-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 30-Jan-19 TUE 22
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 22
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 22
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 17-Jan-19 WED 13
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 13-Feb-19 TUE 37
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 24-Jan-19 WED 13
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 20-Feb-19 TUE 37
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 23-Feb-19 FRI 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 27-Feb-19 TUE 37
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 33
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 06-Mar-19 TUE 37
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 11-Feb-19 SUN 38
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 18-Feb-19 SUN 38
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 25-Feb-19 SUN 38
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 04-Mar-19 SUN 38
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 10-Feb-19 SAT 37
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 22-Feb-19 THU 46
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 17-Feb-19 SAT 37
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 01-Mar-19 THU 46
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 24-Feb-19 SAT 37
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 08-Mar-19 THU 46
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 03-Mar-19 SAT 37
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 15-Mar-19 THU 46
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
1 2 3 4 5 6
Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 06-Mar-19 TUE 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 37
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 44
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 37
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 44
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 37
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 44
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 37
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 14-Mar-19 WED 44
HAIPHONG to LONDON GATEWAY PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 38
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 38
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 38
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 08-Mar-19 THU 38
HAIPHONG to MARSAXLOKK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 04-Feb-19 SUN 29
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 11-Feb-19 SUN 29
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 18-Feb-19 SUN 29
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 25-Feb-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 08-Feb-19 THU 33
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 15-Feb-19 THU 33
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 22-Feb-19 THU 33
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 01-Mar-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 30-Jan-19 TUE 22
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 22
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 22
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 17-Jan-19 WED 13
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 13-Feb-19 TUE 37
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 24-Jan-19 WED 13
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 20-Feb-19 TUE 37
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 23-Feb-19 FRI 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 27-Feb-19 TUE 37
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 33
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 06-Mar-19 TUE 37
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 11-Feb-19 SUN 38
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 18-Feb-19 SUN 38
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 25-Feb-19 SUN 38
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 04-Mar-19 SUN 38
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 10-Feb-19 SAT 37
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 22-Feb-19 THU 46
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 17-Feb-19 SAT 37
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 01-Mar-19 THU 46
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 24-Feb-19 SAT 37
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 08-Mar-19 THU 46
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 03-Mar-19 SAT 37
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 15-Mar-19 THU 46
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
1 2 3 4 5 6
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 05-Feb-19 MON 28
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 12-Feb-19 MON 28
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 19-Feb-19 MON 28
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 26-Feb-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 07-Feb-19 WED 30
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 13-Feb-19 TUE 40
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 20-Feb-19 TUE 40
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 40
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 06-Mar-19 TUE 40
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 14-Feb-19 WED 37
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 44
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 21-Feb-19 WED 37
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 44
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 28-Feb-19 WED 37
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 44
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 07-Mar-19 WED 37
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 14-Mar-19 WED 44
HAIPHONG to LONDON GATEWAY PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 38
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 38
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 38
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 08-Mar-19 THU 38
HAIPHONG to MARSAXLOKK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 01-Feb-19 THU 24
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 24
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 24
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 24
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 04-Feb-19 SUN 29
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 11-Feb-19 SUN 29
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 18-Feb-19 SUN 29
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 25-Feb-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-Jan-19 SAT 08-Feb-19 THU 33
2 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-Jan-19 SAT 15-Feb-19 THU 33
3 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-Jan-19 SAT 22-Feb-19 THU 33
4 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-Jan-19 SAT 01-Mar-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 30-Jan-19 TUE 22
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 06-Feb-19 TUE 22
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 22
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 17-Jan-19 WED 13
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 13-Feb-19 TUE 37
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 10-Feb-19 SAT 33
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 24-Jan-19 WED 13
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 20-Feb-19 TUE 37
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 33
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 23-Feb-19 FRI 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 27-Feb-19 TUE 37
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 33
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 27-Feb-19 TUE 33
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 06-Mar-19 TUE 37
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 33
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 11-Feb-19 SUN 38
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 11-Feb-19 SUN 34
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 13-Feb-19 TUE 36
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 18-Feb-19 SUN 38
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 18-Feb-19 SUN 34
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 20-Feb-19 TUE 36
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 25-Feb-19 SUN 38
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 25-Feb-19 SUN 34
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 27-Feb-19 TUE 36
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 04-Mar-19 SUN 38
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 04-Mar-19 SUN 34
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 06-Mar-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MSC MSC REUNION HH752R 07-Jan-19 MON 08-Feb-19 THU 31
3 MSC MSC SIERRA II HH801R 14-Jan-19 MON 15-Feb-19 THU 31
4 MSC MSC REUNION HH802R 21-Jan-19 MON 22-Feb-19 THU 31
5 MSC MSC SIERRA II HH803R 28-Jan-19 MON 01-Mar-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 03-Jan-19 THU 10-Feb-19 SAT 37
2 YANG MING YM HORIZON 130N 06-Jan-19 SUN 22-Feb-19 THU 46
2 YANG MING YM INCEPTION 110S 07-Jan-19 MON 17-Feb-19 SAT 40
2 YANG MING YM HORIZON 247S 10-Jan-19 THU 17-Feb-19 SAT 37
3 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 13-Jan-19 SUN 01-Mar-19 THU 46
3 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 14-Jan-19 MON 24-Feb-19 SAT 40
3 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 17-Jan-19 THU 24-Feb-19 SAT 37
4 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 20-Jan-19 SUN 08-Mar-19 THU 46
4 YANG MING YM INCEPTION 111S 21-Jan-19 MON 03-Mar-19 SAT 40
4 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 24-Jan-19 THU 03-Mar-19 SAT 37
5 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 27-Jan-19 SUN 15-Mar-19 THU 46
5 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 28-Jan-19 MON 10-Mar-19 SAT 40
1 2 3 4 5 6