Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to PASIR GUDANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 FRI 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 21-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 FRI 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SAT 13
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.163N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 MON 13
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 02-Feb-18 THU 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.033N 22-Jan-18 MON 04-Feb-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 06-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 SUN 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 09-Feb-18 MON 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 11-Feb-18 TUE 13
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 13-Feb-18 WED 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 18
3 YANGMING SIMA SADAF 002S 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 FRI 12
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 SAT 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
6 YANGMING YM INCEPTION 111S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
6 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 14
4 YANGMING YM INITIATIVE 196S 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
5 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 12-Feb-18 TUE 15
5 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
HAIPHONG to PENANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727E 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 4
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.0163N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 FRI 11
1 KMTC DONGJIN AUBE V.0033N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 FRI 11
HAIPHONG to Phnompenh
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 20
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 23
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 20
5 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 23
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 20
6 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 10-Feb-18 SAT 23
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 20
7 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 17-Feb-18 SAT 23
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 17-Feb-18 SAT 20
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 01-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 25
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 111S 04-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 24
3 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 08-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 25
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
6 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 23
4 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
HAIPHONG to PORT KLANG (NORTH PORT) VIA HKG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.035N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 10
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 10
1 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
HAIPHONG to PORT KLANG N/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 MON 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 TUE 12
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 WED 13
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 THU 13
HAIPHONG to PORT KLANG W/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 THU 7
1 TS LINE MARCARRIER 17023N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 TUE 9
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 FRI 7
1 TS LINE LANTAU BEE 17016N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 WED 9
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 SAT 7
1 TS LINE LANTAU BRIDE 17046N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 11
1 TS LINE MARCLIFF 17024N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 7
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 17017N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SAT 12
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
HAIPHONG to Sadakan
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 18
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 15
5 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 18
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to Sahathai
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to Semarang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 SAT 18
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 SUN 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 MON 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 TUE 16
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 SAT 16
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 WED 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 SUN 11
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE ITALIAN EXPRESS 18001B 18-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 15
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SUN 19
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 MON 12
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 09-Feb-18 SAT 18
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
1 TS LINE MAERSK ATLANTIC 801B 25-Jan-18 THU 09-Feb-18 MON 15
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 11-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 16-Feb-18 WED 19
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 TUE 12
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 16-Feb-18 TUE 18
HAIPHONG to SIHANOUKVILLE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 MON 13
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 13
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 30-Jan-18 WED 15
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 THU 16
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 13-Feb-18 FRI 16
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 A.E.L SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SAT 6
2 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM INCEPTION 110S 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 A.E.L KOTA JASA KJAA0035S 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 A.E.L YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 A.E.L FORTUNE CARRIER 006S 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 10
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 A.E.L CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 08-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 16
3 A.E.L YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
4 YANGMING YM INCEPTION 111S 11-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 16
3 A.E.L KOTA JATI KJTT0036S 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 12-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 19
5 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 22
3 A.E.L YM INITIATIVE 196S 12-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 6
3 A.E.L TAN CANG PIONEER 1802S 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
1 RCL PACITA V.018N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 10
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 A.E.L LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 MON 6
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L FORTUNE CARRIER 007S 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
1 RCL RATANA THIDA V.118N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 TUE 6
5 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 RCL FSL SANTOS V.018N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 WED 10
5 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 WED 6
HAIPHONG to Songkhla
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
HAIPHONG to South Manila
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
4 MCC OKEE ALBA 1806 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
5 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 14
6 MCC OKEE ALBA 1810 25-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 14
HOCHIMINH to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 RCL FSL SANTOS V.017N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 SAT 3
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 3
1 RCL PACITA V.018N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 3
1 RCL RATANA THIDA V.118N 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 3
1 2 3 4 5 9
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to PASIR GUDANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 FRI 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 21-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 FRI 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SAT 13
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.163N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 MON 13
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 02-Feb-18 THU 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.033N 22-Jan-18 MON 04-Feb-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 06-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 SUN 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 09-Feb-18 MON 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 11-Feb-18 TUE 13
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 13-Feb-18 WED 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 18
3 YANGMING SIMA SADAF 002S 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 FRI 12
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 SAT 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
6 YANGMING YM INCEPTION 111S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
6 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 14
4 YANGMING YM INITIATIVE 196S 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
5 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 12-Feb-18 TUE 15
5 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
HAIPHONG to PENANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727E 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 4
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.0163N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 FRI 11
1 KMTC DONGJIN AUBE V.0033N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 FRI 11
HAIPHONG to Phnompenh
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 20
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 23
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 20
5 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 23
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 20
6 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 10-Feb-18 SAT 23
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 20
7 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 17-Feb-18 SAT 23
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 17-Feb-18 SAT 20
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 01-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 25
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 111S 04-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 24
3 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 08-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 25
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
6 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 23
4 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
HAIPHONG to PORT KLANG (NORTH PORT) VIA HKG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.035N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 10
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 10
1 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
HAIPHONG to PORT KLANG N/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 MON 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 TUE 12
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 WED 13
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 THU 13
HAIPHONG to PORT KLANG W/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 THU 7
1 TS LINE MARCARRIER 17023N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 TUE 9
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 FRI 7
1 TS LINE LANTAU BEE 17016N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 WED 9
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 SAT 7
1 TS LINE LANTAU BRIDE 17046N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 11
1 TS LINE MARCLIFF 17024N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 7
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 17017N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SAT 12
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
HAIPHONG to Sadakan
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 18
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 15
5 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 18
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to Sahathai
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to Semarang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 SAT 18
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 SUN 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 MON 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 TUE 16
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 SAT 16
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 WED 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 SUN 11
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE ITALIAN EXPRESS 18001B 18-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 15
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SUN 19
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 MON 12
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 09-Feb-18 SAT 18
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
1 TS LINE MAERSK ATLANTIC 801B 25-Jan-18 THU 09-Feb-18 MON 15
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 11-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 16-Feb-18 WED 19
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 TUE 12
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 16-Feb-18 TUE 18
HAIPHONG to SIHANOUKVILLE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 MON 13
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 13
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 30-Jan-18 WED 15
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 THU 16
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 13-Feb-18 FRI 16
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 A.E.L SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SAT 6
2 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM INCEPTION 110S 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 A.E.L KOTA JASA KJAA0035S 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 A.E.L YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 A.E.L FORTUNE CARRIER 006S 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 10
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 A.E.L CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 08-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 16
3 A.E.L YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
4 YANGMING YM INCEPTION 111S 11-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 16
3 A.E.L KOTA JATI KJTT0036S 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 12-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 19
5 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 22
3 A.E.L YM INITIATIVE 196S 12-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 6
3 A.E.L TAN CANG PIONEER 1802S 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
1 RCL PACITA V.018N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 10
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 A.E.L LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 MON 6
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L FORTUNE CARRIER 007S 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
1 RCL RATANA THIDA V.118N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 TUE 6
5 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 RCL FSL SANTOS V.018N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 WED 10
5 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 WED 6
HAIPHONG to Songkhla
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
HAIPHONG to South Manila
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
4 MCC OKEE ALBA 1806 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
5 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 14
6 MCC OKEE ALBA 1810 25-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 14
HOCHIMINH to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 RCL FSL SANTOS V.017N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 SAT 3
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 3
1 RCL PACITA V.018N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 3
1 RCL RATANA THIDA V.118N 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 3
1 2 3 4 5 9
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018
HAIPHONG to PASIR GUDANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 FRI 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 21-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 FRI 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SAT 13
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.163N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 MON 13
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 02-Feb-18 THU 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.033N 22-Jan-18 MON 04-Feb-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 06-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 SUN 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 09-Feb-18 MON 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 11-Feb-18 TUE 13
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 13-Feb-18 WED 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 18
3 YANGMING SIMA SADAF 002S 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 FRI 12
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 SAT 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
6 YANGMING YM INCEPTION 111S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
6 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 14
4 YANGMING YM INITIATIVE 196S 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
5 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 12-Feb-18 TUE 15
5 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
HAIPHONG to PENANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727E 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 4
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.0163N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 FRI 11
1 KMTC DONGJIN AUBE V.0033N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 FRI 11
HAIPHONG to Phnompenh
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 20
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 23
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 20
5 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 23
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 20
6 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 10-Feb-18 SAT 23
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 20
7 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 17-Feb-18 SAT 23
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 17-Feb-18 SAT 20
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 01-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 25
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 111S 04-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 24
3 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 08-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 25
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
6 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 23
4 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
HAIPHONG to PORT KLANG (NORTH PORT) VIA HKG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.035N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 10
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 10
1 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
HAIPHONG to PORT KLANG N/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 MON 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 TUE 12
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 WED 13
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 THU 13
HAIPHONG to PORT KLANG W/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 THU 7
1 TS LINE MARCARRIER 17023N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 TUE 9
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 FRI 7
1 TS LINE LANTAU BEE 17016N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 WED 9
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 SAT 7
1 TS LINE LANTAU BRIDE 17046N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 11
1 TS LINE MARCLIFF 17024N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 7
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 17017N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SAT 12
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
HAIPHONG to Sadakan
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 18
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 15
5 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 18
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to Sahathai
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to Semarang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 SAT 18
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 SUN 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 MON 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 TUE 16
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 SAT 16
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 WED 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 SUN 11
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE ITALIAN EXPRESS 18001B 18-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 15
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SUN 19
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 MON 12
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 09-Feb-18 SAT 18
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
1 TS LINE MAERSK ATLANTIC 801B 25-Jan-18 THU 09-Feb-18 MON 15
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 11-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 16-Feb-18 WED 19
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 TUE 12
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 16-Feb-18 TUE 18
HAIPHONG to SIHANOUKVILLE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 MON 13
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 13
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 30-Jan-18 WED 15
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 THU 16
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 13-Feb-18 FRI 16
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 A.E.L SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SAT 6
2 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM INCEPTION 110S 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 A.E.L KOTA JASA KJAA0035S 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 A.E.L YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 A.E.L FORTUNE CARRIER 006S 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 10
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 A.E.L CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 08-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 16
3 A.E.L YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
4 YANGMING YM INCEPTION 111S 11-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 16
3 A.E.L KOTA JATI KJTT0036S 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 12-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 19
5 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 22
3 A.E.L YM INITIATIVE 196S 12-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 6
3 A.E.L TAN CANG PIONEER 1802S 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
1 RCL PACITA V.018N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 10
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 A.E.L LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 MON 6
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L FORTUNE CARRIER 007S 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
1 RCL RATANA THIDA V.118N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 TUE 6
5 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 RCL FSL SANTOS V.018N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 WED 10
5 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 WED 6
HAIPHONG to Songkhla
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
HAIPHONG to South Manila
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
4 MCC OKEE ALBA 1806 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
5 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 14
6 MCC OKEE ALBA 1810 25-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 14
HOCHIMINH to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 RCL FSL SANTOS V.017N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 SAT 3
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 3
1 RCL PACITA V.018N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 3
1 RCL RATANA THIDA V.118N 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 3
1 2 3 4 5 9
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
HAIPHONG to PASIR GUDANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 FRI 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 21-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 FRI 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SAT 13
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.163N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 MON 13
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 02-Feb-18 THU 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.033N 22-Jan-18 MON 04-Feb-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 06-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 SUN 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 09-Feb-18 MON 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 11-Feb-18 TUE 13
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 13-Feb-18 WED 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 18
3 YANGMING SIMA SADAF 002S 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 FRI 12
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 SAT 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
6 YANGMING YM INCEPTION 111S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
6 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 14
4 YANGMING YM INITIATIVE 196S 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
5 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 12-Feb-18 TUE 15
5 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
HAIPHONG to PENANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727E 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 4
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.0163N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 FRI 11
1 KMTC DONGJIN AUBE V.0033N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 FRI 11
HAIPHONG to Phnompenh
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 20
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 23
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 20
5 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 23
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 20
6 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 10-Feb-18 SAT 23
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 20
7 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 17-Feb-18 SAT 23
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 17-Feb-18 SAT 20
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 01-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 25
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 111S 04-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 24
3 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 08-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 25
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
6 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 23
4 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
HAIPHONG to PORT KLANG (NORTH PORT) VIA HKG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.035N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 10
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 10
1 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
HAIPHONG to PORT KLANG N/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 MON 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 TUE 12
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 WED 13
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 THU 13
HAIPHONG to PORT KLANG W/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 THU 7
1 TS LINE MARCARRIER 17023N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 TUE 9
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 FRI 7
1 TS LINE LANTAU BEE 17016N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 WED 9
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 SAT 7
1 TS LINE LANTAU BRIDE 17046N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 11
1 TS LINE MARCLIFF 17024N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 7
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 17017N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SAT 12
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
HAIPHONG to Sadakan
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 18
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 15
5 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 18
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to Sahathai
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to Semarang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 SAT 18
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 SUN 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 MON 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 TUE 16
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 SAT 16
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 WED 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 SUN 11
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE ITALIAN EXPRESS 18001B 18-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 15
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SUN 19
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 MON 12
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 09-Feb-18 SAT 18
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
1 TS LINE MAERSK ATLANTIC 801B 25-Jan-18 THU 09-Feb-18 MON 15
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 11-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 16-Feb-18 WED 19
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 TUE 12
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 16-Feb-18 TUE 18
HAIPHONG to SIHANOUKVILLE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 MON 13
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 13
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 30-Jan-18 WED 15
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 THU 16
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 13-Feb-18 FRI 16
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 A.E.L SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SAT 6
2 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM INCEPTION 110S 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 A.E.L KOTA JASA KJAA0035S 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 A.E.L YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 A.E.L FORTUNE CARRIER 006S 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 10
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 A.E.L CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 08-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 16
3 A.E.L YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
4 YANGMING YM INCEPTION 111S 11-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 16
3 A.E.L KOTA JATI KJTT0036S 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 12-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 19
5 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 22
3 A.E.L YM INITIATIVE 196S 12-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 6
3 A.E.L TAN CANG PIONEER 1802S 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
1 RCL PACITA V.018N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 10
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 A.E.L LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 MON 6
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L FORTUNE CARRIER 007S 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
1 RCL RATANA THIDA V.118N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 TUE 6
5 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 RCL FSL SANTOS V.018N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 WED 10
5 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 WED 6
HAIPHONG to Songkhla
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
HAIPHONG to South Manila
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
4 MCC OKEE ALBA 1806 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
5 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 14
6 MCC OKEE ALBA 1810 25-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 14
HOCHIMINH to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 RCL FSL SANTOS V.017N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 SAT 3
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 3
1 RCL PACITA V.018N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 3
1 RCL RATANA THIDA V.118N 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 3
1 2 3 4 5 9
Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017
HAIPHONG to PASIR GUDANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727N 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 FRI 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 21-Jan-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 FRI 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 13
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 FRI 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SAT 13
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.163N 15-Jan-18 MON 28-Jan-18 MON 13
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 13
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 02-Feb-18 THU 13
1 KMTC DONGJIN AUBE V.033N 22-Jan-18 MON 04-Feb-18 FRI 13
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 06-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 SUN 13
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 09-Feb-18 MON 13
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 11-Feb-18 TUE 13
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 13-Feb-18 WED 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 18
3 YANGMING SIMA SADAF 002S 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 FRI 12
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 SAT 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
6 YANGMING YM INCEPTION 111S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
6 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 14-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 26
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 14
4 YANGMING YM INITIATIVE 196S 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
5 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 12-Feb-18 TUE 15
5 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
HAIPHONG to PENANG (VIA SHK)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC TRIUMPH V.1709N 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1727E 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.162N 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 4
1 KMTC DONGJIN AUBE V.032N 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1801N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.0163N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER V.1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 FRI 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 FRI 11
1 KMTC DONGJIN AUBE V.0033N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIDENT V.1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SUNNY CLOVER V.1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 FRI 11
1 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG V.164N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 FRI 11
HAIPHONG to Phnompenh
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 20
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 23
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 20
5 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 23
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 20
6 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 10-Feb-18 SAT 23
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 10-Feb-18 SAT 20
7 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 17-Feb-18 SAT 23
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 17-Feb-18 SAT 20
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 01-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 25
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 12-Jan-18 FRI 8
5 YANGMING YM INCEPTION 111S 04-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 24
3 YANGMING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 08-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 25
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
6 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 23
4 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
HAIPHONG to PORT KLANG (NORTH PORT) VIA HKG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 FRI 12
1 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.035N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 FRI 10
1 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 10
1 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 10
1 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 FRI 12
HAIPHONG to PORT KLANG N/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 MON 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 TUE 12
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 WED 13
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 10-Feb-18 THU 13
HAIPHONG to PORT KLANG W/P
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 08-Jan-18 THU 7
1 TS LINE MARCARRIER 17023N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 TUE 9
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 15-Jan-18 FRI 7
1 TS LINE LANTAU BEE 17016N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 WED 9
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 22-Jan-18 SAT 7
1 TS LINE LANTAU BRIDE 17046N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 11
1 TS LINE MARCLIFF 17024N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 29-Jan-18 SUN 7
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 17017N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SAT 12
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 7
HAIPHONG to Sadakan
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 18
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 15
5 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 18
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
HAIPHONG to Sahathai
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 15
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 26-Jan-18 FRI 15
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
HAIPHONG to Semarang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 15-Jan-18 MON 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 19-Jan-18 SAT 18
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 SUN 16
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 16
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
4 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 21-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 26-Jan-18 MON 18
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 TUE 16
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 26-Jan-18 SAT 16
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
5 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 28-Jan-18 SUN 14
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 WED 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 18
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 SUN 11
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
1 TS LINE ITALIAN EXPRESS 18001B 18-Jan-18 THU 02-Feb-18 FRI 15
6 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 04-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 09-Feb-18 SUN 19
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 MON 12
1 TS LINE LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 09-Feb-18 SAT 18
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
1 TS LINE MAERSK ATLANTIC 801B 25-Jan-18 THU 09-Feb-18 MON 15
7 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 11-Feb-18 SUN 14
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 16-Feb-18 WED 19
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 TUE 12
1 TS LINE SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 16-Feb-18 TUE 18
HAIPHONG to SIHANOUKVILLE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
1 TS LINE MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 16-Jan-18 MON 13
3 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 13
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 23-Jan-18 TUE 13
4 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 13
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
1 TS LINE LANTAU BRIDE 18001N 15-Jan-18 MON 30-Jan-18 WED 15
5 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 13
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
1 TS LINE MARCLIFF 18001N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 THU 16
6 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 07-Feb-18 WED 13
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 TS LINE HANSE ENDURANCE 18001N 28-Jan-18 SUN 13-Feb-18 FRI 16
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 MCC LADY OF LUCK 1754 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 6
1 YANGMING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 A.E.L SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Jan-18 SAT 5
1 TS LINE EVER POWER 0138-247S 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SAT 6
2 MCC NICOLAI MAERSK 1802 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 YANGMING YM INCEPTION 110S 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 A.E.L KOTA JASA KJAA0035S 04-Jan-18 THU 11-Jan-18 THU 7
2 A.E.L YM HEIGHTS 247S 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
3 YANGMING YM INITIATIVE 196S 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 A.E.L FORTUNE CARRIER 006S 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 10
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 YANGMING SANTA LOUKIA 015S 07-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 13
2 A.E.L CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
4 YANGMING YM INTELLIGENT 131S 08-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 16
3 A.E.L YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0139-270S 08-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 6
3 MCC CAPE FORTIUS 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
4 YANGMING YM INCEPTION 111S 11-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 16
3 A.E.L KOTA JATI KJTT0036S 11-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 7
5 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 004S 12-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 19
5 YANGMING SANTA LOUKIA 016S 12-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 22
3 A.E.L YM INITIATIVE 196S 12-Jan-18 FRI 18-Jan-18 THU 6
3 A.E.L TAN CANG PIONEER 1802S 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
1 RCL PACITA V.018N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 10
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 A.E.L LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
1 TS LINE EVER POWER 0140-248S 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 MON 6
4 MCC NICOLAI MAERSK 1802 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 A.E.L FORTUNE CARRIER 007S 19-Jan-18 FRI 25-Jan-18 THU 6
1 RCL RATANA THIDA V.118N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 MCC LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 A.E.L LADY OF LUCK 1804 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
1 TS LINE UNI-PACIFIC 0141-271S 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 TUE 6
5 MCC CAPE FORTIUS 1804 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
1 RCL FSL SANTOS V.018N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 WED 10
5 MCC CAPE QUEST 1808 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 TS LINE EVER POWER 0142-249S 29-Jan-18 MON 04-Feb-18 WED 6
HAIPHONG to Songkhla
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC CAPE FORTIUS 1730 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
3 MCC CAPE QUEST 1804 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
4 MCC FUTURE 1802 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
4 MCC LINDAVIA 1804 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
HAIPHONG to South Manila
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
3 MCC OKEE ALBA 1804 04-Jan-18 THU 18-Jan-18 THU 14
4 MCC OKEE ALBA 1806 11-Jan-18 THU 25-Jan-18 THU 14
5 MCC OKEE ALBA 1808 18-Jan-18 THU 01-Feb-18 THU 14
6 MCC OKEE ALBA 1810 25-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 14
HOCHIMINH to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 RCL FSL SANTOS V.017N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 SAT 3
1 RCL HUNSA BHUM V.415N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 SUN 3
1 RCL PACITA V.018N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 MON 3
1 RCL RATANA THIDA V.118N 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 3
1 2 3 4 5 9