Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 24-Aug-19 SAT 33
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 31-Aug-19 SAT 33
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 23-Aug-19 FRI 32
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 30-Aug-19 FRI 32
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 06-Sep-19 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 18-Aug-19 SUN 27
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 15-Aug-19 THU 24
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 27
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 24
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 01-Sep-19 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 22-Aug-19 THU 35
30 YANG MING YM HORIZON 130N 21-Jul-19 SUN 30-Aug-19 FRI 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 34
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 29-Aug-19 THU 35
31 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 28-Jul-19 SUN 06-Sep-19 FRI 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 01-Sep-19 SUN 34
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 05-Sep-19 THU 35
32 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 04-Aug-19 SUN 13-Sep-19 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 34
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
33 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 11-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 20-Jul-19 SAT 16-Aug-19 FRI 27
30 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 27-Jul-19 SAT 23-Aug-19 FRI 27
31 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 03-Aug-19 SAT 30-Aug-19 FRI 27
32 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 10-Aug-19 SAT 06-Sep-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 12-Aug-19 MON 21
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 21
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 26-Aug-19 MON 21
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 27-Aug-19 TUE 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 03-Sep-19 TUE 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 37
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 44
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 37
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 11-Sep-19 WED 44
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 44
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 24-Aug-19 SAT 33
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 31-Aug-19 SAT 33
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 23-Aug-19 FRI 32
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 30-Aug-19 FRI 32
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 06-Sep-19 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 18-Aug-19 SUN 27
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 15-Aug-19 THU 24
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 27
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 24
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 01-Sep-19 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 22-Aug-19 THU 35
30 YANG MING YM HORIZON 130N 21-Jul-19 SUN 30-Aug-19 FRI 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 34
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 29-Aug-19 THU 35
31 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 28-Jul-19 SUN 06-Sep-19 FRI 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 01-Sep-19 SUN 34
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 05-Sep-19 THU 35
32 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 04-Aug-19 SUN 13-Sep-19 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 34
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
33 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 11-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 20-Jul-19 SAT 16-Aug-19 FRI 27
30 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 27-Jul-19 SAT 23-Aug-19 FRI 27
31 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 03-Aug-19 SAT 30-Aug-19 FRI 27
32 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 10-Aug-19 SAT 06-Sep-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 12-Aug-19 MON 21
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 21
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 26-Aug-19 MON 21
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 27-Aug-19 TUE 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 03-Sep-19 TUE 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 37
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 44
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 37
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 11-Sep-19 WED 44
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 44
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 24-Aug-19 SAT 33
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 31-Aug-19 SAT 33
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 23-Aug-19 FRI 32
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 30-Aug-19 FRI 32
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 06-Sep-19 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 18-Aug-19 SUN 27
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 15-Aug-19 THU 24
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 27
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 24
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 01-Sep-19 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 22-Aug-19 THU 35
30 YANG MING YM HORIZON 130N 21-Jul-19 SUN 30-Aug-19 FRI 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 34
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 29-Aug-19 THU 35
31 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 28-Jul-19 SUN 06-Sep-19 FRI 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 01-Sep-19 SUN 34
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 05-Sep-19 THU 35
32 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 04-Aug-19 SUN 13-Sep-19 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 34
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
33 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 11-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 20-Jul-19 SAT 16-Aug-19 FRI 27
30 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 27-Jul-19 SAT 23-Aug-19 FRI 27
31 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 03-Aug-19 SAT 30-Aug-19 FRI 27
32 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 10-Aug-19 SAT 06-Sep-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 12-Aug-19 MON 21
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 21
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 26-Aug-19 MON 21
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 27-Aug-19 TUE 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 03-Sep-19 TUE 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 37
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 44
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 37
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 11-Sep-19 WED 44
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 44
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 24-Aug-19 SAT 33
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 31-Aug-19 SAT 33
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 23-Aug-19 FRI 32
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 30-Aug-19 FRI 32
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 06-Sep-19 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 18-Aug-19 SUN 27
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 15-Aug-19 THU 24
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 27
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 24
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 01-Sep-19 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 22-Aug-19 THU 35
30 YANG MING YM HORIZON 130N 21-Jul-19 SUN 30-Aug-19 FRI 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 34
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 29-Aug-19 THU 35
31 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 28-Jul-19 SUN 06-Sep-19 FRI 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 01-Sep-19 SUN 34
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 05-Sep-19 THU 35
32 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 04-Aug-19 SUN 13-Sep-19 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 34
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
33 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 11-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 20-Jul-19 SAT 16-Aug-19 FRI 27
30 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 27-Jul-19 SAT 23-Aug-19 FRI 27
31 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 03-Aug-19 SAT 30-Aug-19 FRI 27
32 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 10-Aug-19 SAT 06-Sep-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 12-Aug-19 MON 21
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 21
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 26-Aug-19 MON 21
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 27-Aug-19 TUE 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 03-Sep-19 TUE 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 37
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 44
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 37
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 11-Sep-19 WED 44
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 44
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 44
1 2 3 4 5 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 24-Aug-19 SAT 33
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 31-Aug-19 SAT 33
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 14-Sep-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 23-Aug-19 FRI 32
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 30-Aug-19 FRI 32
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 06-Sep-19 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 13-Sep-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 31
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 29-Aug-19 THU 31
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 18-Aug-19 SUN 27
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 15-Aug-19 THU 24
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 27
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 22-Aug-19 THU 24
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 01-Sep-19 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 29-Aug-19 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 05-Sep-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 22-Aug-19 THU 35
30 YANG MING YM HORIZON 130N 21-Jul-19 SUN 30-Aug-19 FRI 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 25-Aug-19 SUN 34
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 29-Aug-19 THU 35
31 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 28-Jul-19 SUN 06-Sep-19 FRI 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 01-Sep-19 SUN 34
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 05-Sep-19 THU 35
32 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 04-Aug-19 SUN 13-Sep-19 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 08-Sep-19 SUN 34
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 12-Sep-19 THU 35
33 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 11-Aug-19 SUN 20-Sep-19 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 15-Sep-19 SUN 34
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to ISTANBUL AMBARLI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 20-Jul-19 SAT 16-Aug-19 FRI 27
30 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 27-Jul-19 SAT 23-Aug-19 FRI 27
31 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 03-Aug-19 SAT 30-Aug-19 FRI 27
32 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 10-Aug-19 SAT 06-Sep-19 FRI 27
HAIPHONG to KING ABDULLAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 12-Aug-19 MON 21
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 21
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 26-Aug-19 MON 21
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 21
HAIPHONG to KOPER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 19-Aug-19 MON 28
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 26-Aug-19 MON 28
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 02-Sep-19 MON 28
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 09-Sep-19 MON 28
HAIPHONG to LA SPEZIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 21-Aug-19 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 04-Sep-19 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 30
HAIPHONG to LE HARVE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 18-Jul-19 THU 27-Aug-19 TUE 40
30 YANG MING YM INCEPTION 110S 22-Jul-19 MON 27-Aug-19 TUE 36
30 YANG MING YM HORIZON 247S 25-Jul-19 THU 03-Sep-19 TUE 40
31 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 29-Jul-19 MON 03-Sep-19 TUE 36
31 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 01-Aug-19 THU 10-Sep-19 TUE 40
32 YANG MING YM INCEPTION 111S 05-Aug-19 MON 10-Sep-19 TUE 36
32 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 08-Aug-19 THU 17-Sep-19 TUE 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 12-Aug-19 MON 17-Sep-19 TUE 36
HAIPHONG to LE HAVRE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 28-Aug-19 WED 37
30 MSC MSC REUNION HH752R 22-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 44
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 04-Sep-19 WED 37
31 MSC MSC SIERRA II HH801R 29-Jul-19 MON 11-Sep-19 WED 44
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 11-Sep-19 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH802R 05-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 44
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 18-Sep-19 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH803R 12-Aug-19 MON 25-Sep-19 WED 44
1 2 3 4 5 6