THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 04-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 26
6 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 11-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 26
7 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 18-Jan-18 THU 13-Feb-18 TUE 26
8 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 25-Jan-18 THU 20-Feb-18 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 26
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 26
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 26
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 26
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 29
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 29
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 29
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 29
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 33
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 33
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 33
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 03-Mar-18 SAT 33
HAIPHONG to FOSSURMER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 32
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 16-Feb-18 FRI 32
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 23-Feb-18 FRI 32
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 02-Mar-18 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 35
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 27
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 27
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 27
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 27
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 27
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 34
6 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 04-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 35
7 YANG MING YM HORIZON 130N 07-Jan-18 SUN 16-Feb-18 FRI 40
7 YANG MING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 34
7 YANG MING YM HORIZON 247S 11-Jan-18 THU 15-Feb-18 THU 35
8 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 14-Jan-18 SUN 23-Feb-18 FRI 40
8 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 34
8 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 22-Feb-18 THU 35
9 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 21-Jan-18 SUN 02-Mar-18 FRI 40
9 YANG MING YM INCEPTION 111S 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 34
9 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 25-Jan-18 THU 01-Mar-18 THU 35
10 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 28-Jan-18 SUN 09-Mar-18 FRI 40
10 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 04-Mar-18 SUN 34
HAIPHONG to ISTALBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 28
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 28
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 12-Feb-18 MON 28
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 19-Feb-18 MON 28
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 26-Feb-18 MON 28
1 3 4 5 6 7 8
Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 04-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 26
6 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 11-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 26
7 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 18-Jan-18 THU 13-Feb-18 TUE 26
8 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 25-Jan-18 THU 20-Feb-18 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 26
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 26
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 26
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 26
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 29
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 29
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 29
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 29
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 33
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 33
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 33
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 03-Mar-18 SAT 33
HAIPHONG to FOSSURMER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 32
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 16-Feb-18 FRI 32
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 23-Feb-18 FRI 32
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 02-Mar-18 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 35
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 27
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 27
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 27
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 27
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 27
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 34
6 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 04-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 35
7 YANG MING YM HORIZON 130N 07-Jan-18 SUN 16-Feb-18 FRI 40
7 YANG MING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 34
7 YANG MING YM HORIZON 247S 11-Jan-18 THU 15-Feb-18 THU 35
8 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 14-Jan-18 SUN 23-Feb-18 FRI 40
8 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 34
8 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 22-Feb-18 THU 35
9 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 21-Jan-18 SUN 02-Mar-18 FRI 40
9 YANG MING YM INCEPTION 111S 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 34
9 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 25-Jan-18 THU 01-Mar-18 THU 35
10 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 28-Jan-18 SUN 09-Mar-18 FRI 40
10 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 04-Mar-18 SUN 34
HAIPHONG to ISTALBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 28
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 28
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 12-Feb-18 MON 28
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 19-Feb-18 MON 28
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 26-Feb-18 MON 28
1 3 4 5 6 7 8
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 04-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 26
6 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 11-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 26
7 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 18-Jan-18 THU 13-Feb-18 TUE 26
8 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 25-Jan-18 THU 20-Feb-18 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 26
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 26
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 26
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 26
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 29
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 29
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 29
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 29
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 33
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 33
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 33
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 03-Mar-18 SAT 33
HAIPHONG to FOSSURMER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 32
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 16-Feb-18 FRI 32
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 23-Feb-18 FRI 32
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 02-Mar-18 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 35
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 27
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 27
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 27
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 27
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 27
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 34
6 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 04-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 35
7 YANG MING YM HORIZON 130N 07-Jan-18 SUN 16-Feb-18 FRI 40
7 YANG MING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 34
7 YANG MING YM HORIZON 247S 11-Jan-18 THU 15-Feb-18 THU 35
8 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 14-Jan-18 SUN 23-Feb-18 FRI 40
8 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 34
8 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 22-Feb-18 THU 35
9 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 21-Jan-18 SUN 02-Mar-18 FRI 40
9 YANG MING YM INCEPTION 111S 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 34
9 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 25-Jan-18 THU 01-Mar-18 THU 35
10 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 28-Jan-18 SUN 09-Mar-18 FRI 40
10 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 04-Mar-18 SUN 34
HAIPHONG to ISTALBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 28
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 28
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 12-Feb-18 MON 28
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 19-Feb-18 MON 28
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 26-Feb-18 MON 28
1 3 4 5 6 7 8
Nhân viên Môi giới Hải quan làm việc tại TP HCM
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 04-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 26
6 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 11-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 26
7 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 18-Jan-18 THU 13-Feb-18 TUE 26
8 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 25-Jan-18 THU 20-Feb-18 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 26
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 26
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 26
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 26
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 29
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 29
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 29
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 29
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 33
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 33
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 33
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 03-Mar-18 SAT 33
HAIPHONG to FOSSURMER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 32
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 16-Feb-18 FRI 32
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 23-Feb-18 FRI 32
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 02-Mar-18 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 35
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 27
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 27
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 27
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 27
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 27
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 34
6 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 04-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 35
7 YANG MING YM HORIZON 130N 07-Jan-18 SUN 16-Feb-18 FRI 40
7 YANG MING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 34
7 YANG MING YM HORIZON 247S 11-Jan-18 THU 15-Feb-18 THU 35
8 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 14-Jan-18 SUN 23-Feb-18 FRI 40
8 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 34
8 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 22-Feb-18 THU 35
9 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 21-Jan-18 SUN 02-Mar-18 FRI 40
9 YANG MING YM INCEPTION 111S 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 34
9 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 25-Jan-18 THU 01-Mar-18 THU 35
10 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 28-Jan-18 SUN 09-Mar-18 FRI 40
10 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 04-Mar-18 SUN 34
HAIPHONG to ISTALBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 28
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 28
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 12-Feb-18 MON 28
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 19-Feb-18 MON 28
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 26-Feb-18 MON 28
1 3 4 5 6 7 8
Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 04-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 26
6 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 11-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 26
7 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 18-Jan-18 THU 13-Feb-18 TUE 26
8 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 25-Jan-18 THU 20-Feb-18 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 26
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 26
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 26
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 26
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 29
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 29
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 29
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 29
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 33
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 17-Feb-18 SAT 33
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 24-Feb-18 SAT 33
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 03-Mar-18 SAT 33
HAIPHONG to FOSSURMER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 32
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 16-Feb-18 FRI 32
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 23-Feb-18 FRI 32
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 02-Mar-18 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 35
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 31
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 31
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 31
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 31
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 01-Mar-18 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 30
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 30
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 14-Feb-18 WED 30
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 21-Feb-18 WED 30
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 28-Feb-18 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 27
4 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 24
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 27
5 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 24
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 27
6 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 24
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 27
7 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 15-Feb-18 THU 24
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 27
8 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 22-Feb-18 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
6 YANG MING SANTA LOUKIA 014S 01-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 36
6 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 04-Feb-18 SUN 34
6 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 04-Jan-18 THU 08-Feb-18 THU 35
7 YANG MING YM HORIZON 130N 07-Jan-18 SUN 16-Feb-18 FRI 40
7 YANG MING YM INCEPTION 110S 08-Jan-18 MON 13-Feb-18 TUE 36
7 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 11-Feb-18 SUN 34
7 YANG MING YM HORIZON 247S 11-Jan-18 THU 15-Feb-18 THU 35
8 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 14-Jan-18 SUN 23-Feb-18 FRI 40
8 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 15-Jan-18 MON 20-Feb-18 TUE 36
8 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 18-Feb-18 SUN 34
8 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 18-Jan-18 THU 22-Feb-18 THU 35
9 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 21-Jan-18 SUN 02-Mar-18 FRI 40
9 YANG MING YM INCEPTION 111S 22-Jan-18 MON 27-Feb-18 TUE 36
9 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 25-Feb-18 SUN 34
9 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 25-Jan-18 THU 01-Mar-18 THU 35
10 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 28-Jan-18 SUN 09-Mar-18 FRI 40
10 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 29-Jan-18 MON 06-Mar-18 TUE 36
10 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 04-Mar-18 SUN 34
HAIPHONG to ISTALBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 YANG MING YM INCEPTION 110s 01-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 32
HAIPHONG to ISTANBUL
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
5 MSC MSC SIERRA II HH751R 01-Jan-18 MON 29-Jan-18 MON 28
6 MSC MSC REUNION HH752R 08-Jan-18 MON 05-Feb-18 MON 28
7 MSC MSC SIERRA II HH801R 15-Jan-18 MON 12-Feb-18 MON 28
8 MSC MSC REUNION HH802R 22-Jan-18 MON 19-Feb-18 MON 28
9 MSC MSC SIERRA II HH803R 29-Jan-18 MON 26-Feb-18 MON 28
1 3 4 5 6 7 8