Nhân viên hành chính nhân sự tại Hải Phòng (Mã: JD-HR-02)
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 06-Apr-19 MON 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 THU 07-Apr-19 MON 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 THU 13-Apr-19 TUE 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 15-Apr-19 FRI 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 MON 20-Apr-19 SAT 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 WED 27-Apr-19 MON 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 WED 29-Apr-19 MON 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 07-Apr-19 TUE 13
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 THU 06-Apr-19 TUE 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 08-Apr-19 FRI 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 22-Apr-19 FRI 14
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 THU 21-Apr-19 MON 11
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 TUE 25-Apr-19 TUE 14
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 27-Apr-19 THU 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING YM HARMONY 300N 24-Mar-19 FRI 31-Mar-19 FRI 7
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
14 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 31-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 7
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 07-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SAT 7
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 14-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 7
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 SUN 06-Apr-19 FRI 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 THU 06-Apr-19 WED 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 SAT 11-Apr-19 SAT 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 FRI 14-Apr-19 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 THU 20-Apr-19 TUE 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 MON 28-Apr-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 05-Apr-19 WED 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 WED 21-Apr-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 07-Apr-19 SAT 13
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 FRI 17-Apr-19 THU 13
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SAT 22-Apr-19 WED 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 05-Apr-19 THU 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 10-Apr-19 TUE 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 21-Apr-19 THU 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 TUE 28-Apr-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 ZIM HAMBURG BAY V.26E 02-Apr-19 FRI 10-Apr-19 SAT 8
15 ZIM IAN H V.4E 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
16 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 17-Apr-19 SAT 23-Apr-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 23-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC TRIUMPH V.1820N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 28-Mar-19 SUN 08-Apr-19 THU 11
13 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 30-Mar-19 SUN 10-Apr-19 THU 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC TRIDENT 25/12 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
14 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 06-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 11
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC TRIUMPH V.1821N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
15 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 13-Apr-19 SUN 24-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
16 KMTC TRIDENT 26/12 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 11-Apr-19 WED 18
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SUN 13-Apr-19 TUE 16
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 WED 18-Apr-19 SUN 18
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 18
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 SUN 23-Apr-19 TUE 16
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 SAT 17-Apr-19 FRI 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 20-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 05-Apr-19 SUN 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 26-Apr-19 MON 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
1 4 5 6
Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 06-Apr-19 MON 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 THU 07-Apr-19 MON 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 THU 13-Apr-19 TUE 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 15-Apr-19 FRI 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 MON 20-Apr-19 SAT 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 WED 27-Apr-19 MON 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 WED 29-Apr-19 MON 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 07-Apr-19 TUE 13
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 THU 06-Apr-19 TUE 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 08-Apr-19 FRI 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 22-Apr-19 FRI 14
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 THU 21-Apr-19 MON 11
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 TUE 25-Apr-19 TUE 14
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 27-Apr-19 THU 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING YM HARMONY 300N 24-Mar-19 FRI 31-Mar-19 FRI 7
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
14 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 31-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 7
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 07-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SAT 7
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 14-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 7
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 SUN 06-Apr-19 FRI 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 THU 06-Apr-19 WED 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 SAT 11-Apr-19 SAT 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 FRI 14-Apr-19 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 THU 20-Apr-19 TUE 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 MON 28-Apr-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 05-Apr-19 WED 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 WED 21-Apr-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 07-Apr-19 SAT 13
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 FRI 17-Apr-19 THU 13
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SAT 22-Apr-19 WED 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 05-Apr-19 THU 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 10-Apr-19 TUE 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 21-Apr-19 THU 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 TUE 28-Apr-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 ZIM HAMBURG BAY V.26E 02-Apr-19 FRI 10-Apr-19 SAT 8
15 ZIM IAN H V.4E 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
16 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 17-Apr-19 SAT 23-Apr-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 23-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC TRIUMPH V.1820N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 28-Mar-19 SUN 08-Apr-19 THU 11
13 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 30-Mar-19 SUN 10-Apr-19 THU 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC TRIDENT 25/12 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
14 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 06-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 11
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC TRIUMPH V.1821N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
15 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 13-Apr-19 SUN 24-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
16 KMTC TRIDENT 26/12 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 11-Apr-19 WED 18
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SUN 13-Apr-19 TUE 16
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 WED 18-Apr-19 SUN 18
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 18
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 SUN 23-Apr-19 TUE 16
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 SAT 17-Apr-19 FRI 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 20-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 05-Apr-19 SUN 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 26-Apr-19 MON 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
1 4 5 6
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 06-Apr-19 MON 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 THU 07-Apr-19 MON 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 THU 13-Apr-19 TUE 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 15-Apr-19 FRI 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 MON 20-Apr-19 SAT 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 WED 27-Apr-19 MON 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 WED 29-Apr-19 MON 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 07-Apr-19 TUE 13
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 THU 06-Apr-19 TUE 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 08-Apr-19 FRI 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 22-Apr-19 FRI 14
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 THU 21-Apr-19 MON 11
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 TUE 25-Apr-19 TUE 14
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 27-Apr-19 THU 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING YM HARMONY 300N 24-Mar-19 FRI 31-Mar-19 FRI 7
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
14 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 31-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 7
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 07-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SAT 7
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 14-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 7
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 SUN 06-Apr-19 FRI 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 THU 06-Apr-19 WED 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 SAT 11-Apr-19 SAT 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 FRI 14-Apr-19 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 THU 20-Apr-19 TUE 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 MON 28-Apr-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 05-Apr-19 WED 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 WED 21-Apr-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 07-Apr-19 SAT 13
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 FRI 17-Apr-19 THU 13
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SAT 22-Apr-19 WED 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 05-Apr-19 THU 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 10-Apr-19 TUE 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 21-Apr-19 THU 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 TUE 28-Apr-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 ZIM HAMBURG BAY V.26E 02-Apr-19 FRI 10-Apr-19 SAT 8
15 ZIM IAN H V.4E 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
16 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 17-Apr-19 SAT 23-Apr-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 23-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC TRIUMPH V.1820N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 28-Mar-19 SUN 08-Apr-19 THU 11
13 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 30-Mar-19 SUN 10-Apr-19 THU 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC TRIDENT 25/12 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
14 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 06-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 11
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC TRIUMPH V.1821N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
15 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 13-Apr-19 SUN 24-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
16 KMTC TRIDENT 26/12 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 11-Apr-19 WED 18
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SUN 13-Apr-19 TUE 16
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 WED 18-Apr-19 SUN 18
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 18
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 SUN 23-Apr-19 TUE 16
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 SAT 17-Apr-19 FRI 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 20-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 05-Apr-19 SUN 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 26-Apr-19 MON 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
1 4 5 6
Nhân viên chứng từ làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 06-Apr-19 MON 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 THU 07-Apr-19 MON 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 THU 13-Apr-19 TUE 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 15-Apr-19 FRI 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 MON 20-Apr-19 SAT 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 WED 27-Apr-19 MON 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 WED 29-Apr-19 MON 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 07-Apr-19 TUE 13
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 THU 06-Apr-19 TUE 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 08-Apr-19 FRI 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 22-Apr-19 FRI 14
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 THU 21-Apr-19 MON 11
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 TUE 25-Apr-19 TUE 14
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 27-Apr-19 THU 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING YM HARMONY 300N 24-Mar-19 FRI 31-Mar-19 FRI 7
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
14 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 31-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 7
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 07-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SAT 7
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 14-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 7
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 SUN 06-Apr-19 FRI 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 THU 06-Apr-19 WED 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 SAT 11-Apr-19 SAT 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 FRI 14-Apr-19 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 THU 20-Apr-19 TUE 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 MON 28-Apr-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 05-Apr-19 WED 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 WED 21-Apr-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 07-Apr-19 SAT 13
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 FRI 17-Apr-19 THU 13
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SAT 22-Apr-19 WED 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 05-Apr-19 THU 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 10-Apr-19 TUE 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 21-Apr-19 THU 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 TUE 28-Apr-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 ZIM HAMBURG BAY V.26E 02-Apr-19 FRI 10-Apr-19 SAT 8
15 ZIM IAN H V.4E 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
16 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 17-Apr-19 SAT 23-Apr-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 23-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC TRIUMPH V.1820N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 28-Mar-19 SUN 08-Apr-19 THU 11
13 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 30-Mar-19 SUN 10-Apr-19 THU 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC TRIDENT 25/12 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
14 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 06-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 11
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC TRIUMPH V.1821N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
15 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 13-Apr-19 SUN 24-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
16 KMTC TRIDENT 26/12 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 11-Apr-19 WED 18
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SUN 13-Apr-19 TUE 16
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 WED 18-Apr-19 SUN 18
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 18
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 SUN 23-Apr-19 TUE 16
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 SAT 17-Apr-19 FRI 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 20-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 05-Apr-19 SUN 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 26-Apr-19 MON 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
1 4 5 6
Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 MSC MSC REUNION HH752R 25-Mar-19 MON 20-Apr-19 SAT 26
14 MSC MSC SIERRA II HH801R 01-Apr-19 MON 27-Apr-19 SAT 26
15 MSC MSC REUNION HH802R 08-Apr-19 MON 04-May-19 SAT 26
16 MSC MSC SIERRA II HH803R 15-Apr-19 MON 11-May-19 SAT 26
HAIPHONG to BANGKOK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 06-Apr-19 MON 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 THU 07-Apr-19 MON 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 THU 13-Apr-19 TUE 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 15-Apr-19 FRI 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 MON 20-Apr-19 SAT 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 MON 21-Apr-19 FRI 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 WED 27-Apr-19 MON 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 WED 29-Apr-19 MON 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to JAKARTA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 WED 07-Apr-19 TUE 13
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 THU 06-Apr-19 TUE 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 08-Apr-19 FRI 12
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 SUN 10-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 MON 13-Apr-19 SAT 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 22-Apr-19 FRI 14
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 THU 21-Apr-19 MON 11
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 TUE 25-Apr-19 TUE 14
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SAT 27-Apr-19 THU 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to LAEM CHABANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING YM HARMONY 300N 24-Mar-19 FRI 31-Mar-19 FRI 7
13 SITC SITC HAIPHONG 1832S 27-Mar-19 MON 07-Apr-19 FRI 11
14 YANGMING YM INTELLIGENT 140N 31-Mar-19 SAT 07-Apr-19 SAT 7
14 SITC BRIGHT LAEM CHABANG 1828S 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING YM INSTRUCTION 225N 07-Apr-19 SAT 14-Apr-19 SAT 7
15 SITC SITC HAKATA 1830S 10-Apr-19 WED 21-Apr-19 SUN 11
16 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021N 14-Apr-19 SAT 21-Apr-19 SAT 7
16 SITC SITC HAIPHONG 1834S 17-Apr-19 WED 28-Apr-19 SUN 11
HAIPHONG to LATKRA BANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 SUN 06-Apr-19 FRI 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 MON 08-Apr-19 SAT 12
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 WED 20-Apr-19 MON 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 WED 22-Apr-19 MON 12
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 27-Apr-19 TUE 12
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 29-Apr-19 FRI 12
HAIPHONG to NORTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 31-Mar-19 SAT 7
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 MON 06-Apr-19 SAT 12
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 08-Apr-19 MON 12
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SAT 03-Apr-19 FRI 6
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 THU 06-Apr-19 WED 6
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 13-Apr-19 MON 12
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 15-Apr-19 MON 12
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 SAT 11-Apr-19 SAT 7
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 FRI 14-Apr-19 FRI 7
15 KMTC HONGKONG VOYAGER 86 08-Apr-19 THU 20-Apr-19 TUE 12
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 22-Apr-19 FRI 12
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 MON 17-Apr-19 SUN 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 22-Apr-19 FRI 8
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 MON 28-Apr-19 FRI 11
HAIPHONG to Pasir Gudang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SAT 05-Apr-19 WED 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 WED 21-Apr-19 TUE 13
HAIPHONG to Penang
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 07-Apr-19 SAT 13
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 08-Apr-19 SUN 11
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 12-Apr-19 THU 11
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 FRI 17-Apr-19 THU 13
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 TUE 21-Apr-19 MON 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SAT 22-Apr-19 WED 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 SUN 26-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to PORT KELANG WEST PORT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Mar-19 SUN 05-Apr-19 THU 11
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 10-Apr-19 TUE 13
14 YANGMING YM INCEPTION 130S 01-Apr-19 SUN 14-Apr-19 SAT 13
14 YANGMING YM HARMONY 301S 04-Apr-19 WED 15-Apr-19 SUN 11
15 YANGMING GREEN HORIZON 004S 08-Apr-19 FRI 21-Apr-19 THU 13
15 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
16 YANGMING YM INCEPTION 131S 15-Apr-19 TUE 28-Apr-19 MON 13
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
14 ZIM HAMBURG BAY V.26E 02-Apr-19 FRI 10-Apr-19 SAT 8
15 ZIM IAN H V.4E 09-Apr-19 TUE 17-Apr-19 WED 8
16 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 17-Apr-19 SAT 23-Apr-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
12 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 23-Mar-19 SUN 03-Apr-19 THU 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC TRIUMPH V.1820N 27-Mar-19 SUN 07-Apr-19 THU 11
13 KMTC MOUNT BUTLER 06/12 28-Mar-19 SUN 08-Apr-19 THU 11
13 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 30-Mar-19 SUN 10-Apr-19 THU 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC TRIDENT 25/12 03-Apr-19 SUN 14-Apr-19 THU 11
14 KMTC BOX ENDURANCE 11/01 04-Apr-19 SUN 15-Apr-19 THU 11
14 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 06-Apr-19 SUN 17-Apr-19 THU 11
15 KMTC WAN HAI 203 V.469N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC TRIUMPH V.1821N 10-Apr-19 SUN 21-Apr-19 THU 11
15 KMTC MOUNT BUTLER 07/12 11-Apr-19 SUN 22-Apr-19 THU 11
15 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 13-Apr-19 SUN 24-Apr-19 THU 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
16 KMTC TRIDENT 26/12 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 24-Mar-19 SAT 11-Apr-19 WED 18
13 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 28-Mar-19 SUN 13-Apr-19 TUE 16
14 YANGMING YM INITIATIVE 203N 31-Mar-19 WED 18-Apr-19 SUN 18
14 YANGMING BAOHANG 18005B 04-Apr-19 WED 22-Apr-19 SUN 18
15 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 07-Apr-19 SUN 23-Apr-19 TUE 16
15 YANGMING PADIAN 2 18009B 11-Apr-19 SAT 17-Apr-19 FRI 6
16 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 14-Apr-19 THU 20-Apr-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 25-Mar-19 WED 05-Apr-19 SUN 11
13 KMTC WAN HAI 213 V.335N 27-Mar-19 WED 07-Apr-19 SUN 11
14 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 01-Apr-19 WED 12-Apr-19 SUN 11
14 KMTC CAPE FLINT V.007N 03-Apr-19 WED 14-Apr-19 SUN 11
16 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 15-Apr-19 THU 26-Apr-19 MON 11
16 KMTC WAN HAI 205 V.478N 17-Apr-19 SUN 28-Apr-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
13 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 28-Mar-19 WED 09-Apr-19 MON 12
15 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 11-Apr-19 WED 23-Apr-19 MON 12
1 4 5 6