Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 04-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 11-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 #REF! 03-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 04-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 13-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 11-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 15-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 11-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 20-Jun-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 18-Jun-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 25-Jun-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 11-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 12-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 15-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 18-Jun-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 19-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 04-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Jun-19 MON 11-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
1 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 04-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 11-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 #REF! 03-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 04-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 13-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 11-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 15-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 11-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 20-Jun-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 18-Jun-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 25-Jun-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 11-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 12-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 15-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 18-Jun-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 19-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 04-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Jun-19 MON 11-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
1 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 04-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 11-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 #REF! 03-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 04-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 13-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 11-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 15-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 11-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 20-Jun-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 18-Jun-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 25-Jun-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 11-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 12-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 15-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 18-Jun-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 19-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 04-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Jun-19 MON 11-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 17-Jun-19 MON 2
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 19-Jun-19 WED 3
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 17-Jun-19 MON 18-Jun-19 TUE 1
20 ONE MOL HOPE 051N 17-Jun-19 MON 19-Jun-19 WED 2
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 22-Jun-19 SAT 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 2
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 21-Jun-19 FRI 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 26-Jun-19 WED 4
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 24-Jun-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 01-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 08-Jul-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
20 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 03-Jun-19 MON 4
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 10-Jun-19 MON 6
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 09-Jun-19 SUN 4
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 6
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 16-Jun-19 SUN 4
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
19 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 19-Jun-19 WED 4
19 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 6
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 23-Jun-19 SUN 4
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
20 SITC DONGJIN AUBE 0045E 22-Jun-19 SAT 25-Jun-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 12
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 05-Jul-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
1 4 5 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 04-Jun-19 TUE 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 04-Jun-19 TUE 2
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 07-Jun-19 FRI 3
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 11-Jun-19 TUE 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 11-Jun-19 TUE 2
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 14-Jun-19 FRI 3
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 15-Jun-19 SAT 2
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 18-Jun-19 TUE 3
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 18-Jun-19 TUE 2
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 21-Jun-19 FRI 3
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 22-Jun-19 SAT 2
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 THU 25-Jun-19 TUE 3
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 25-Jun-19 TUE 2
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 28-Jun-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 RCL ORA BHUM 396 02-Jun-19 SUN 06-Jun-19 THU 4
19 RCL RATHA BHUM 670 09-Jun-19 SUN 13-Jun-19 THU 4
20 RCL PIRA BHUM 457 16-Jun-19 SUN 20-Jun-19 THU 4
21 RCL ORA BHUM 397 23-Jun-19 SUN 27-Jun-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 #REF! 03-Jun-19 MON 4
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 31-May-19 FRI 06-Jun-19 THU 6
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 04-Jun-19 TUE 4
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 07-Jun-19 FRI 5
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 13-Jun-19 THU 10
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SITC KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 12-Jun-19 WED 8
18 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 04-Jun-19 TUE 11-Jun-19 TUE 7
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 18-Jun-19 MON 13
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 15-Jun-19 SAT 10
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 10-Jun-19 MON 4
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 TSL PADIAN 2 18004D 07-Jun-19 FRI 13-Jun-19 THU 6
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 11-Jun-19 TUE 4
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 14-Jun-19 FRI 5
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 20-Jun-19 THU 10
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SITC WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 19-Jun-19 WED 8
19 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 11-Jun-19 TUE 18-Jun-19 TUE 7
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 25-Jun-19 MON 13
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 14-Jun-19 FRI 20-Jun-19 THU 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC SITC YANTAI 1815N 16-Jun-19 SUN 21-Jun-19 FRI 5
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SITC TBA TBA 18-Jun-19 TUE 26-Jun-19 WED 8
20 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 18-Jun-19 TUE 25-Jun-19 TUE 7
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
20 TSL ASIATIC DAWN 002D 21-Jun-19 FRI 27-Jun-19 THU 6
21 SITC REFLECTION 1729N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SITC REFLECTION 1819N 23-Jun-19 SUN 28-Jun-19 FRI 5
21 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 25-Jun-19 TUE 02-Jul-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 10-Jun-19 MON 11
17 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 11-Jun-19 TUE 12
17 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 31-May-19 FRI 12-Jun-19 WED 12
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 13-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 14-Jun-19 FRI 11
18 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 03-Jun-19 MON 15-Jun-19 SAT 12
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 17-Jun-19 MON 13
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 9
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 SUN 12
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 17-Jun-19 MON 12
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 TSL ASIATIC DAWN 002B 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 17-Jun-19 MON 11
18 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 06-Jun-19 THU 18-Jun-19 TUE 12
18 SINOKOR HSL AQUA 0036N 07-Jun-19 FRI 19-Jun-19 WED 12
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 20-Jun-19 WED 12
19 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 10-Jun-19 MON 22-Jun-19 SAT 12
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 24-Jun-19 MON 13
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 21-Jun-19 FRI 9
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 24-Jun-19 SUN 12
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 13-Jun-19 THU 24-Jun-19 MON 11
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 27-Jun-19 WED 12
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC VAN HARMONY 1819N 18-Jun-19 TUE 01-Jul-19 MON 13
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 28-Jun-19 FRI 9
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
20 TSL PADIAN 2 18005B 20-Jun-19 THU 26-Jun-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 30-May-19 THU 05-Jun-19 WED 6
17 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 01-Jun-19 SAT 08-Jun-19 FRI 7
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 06-Jun-19 THU 1
18 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 06-Jun-19 THU 12-Jun-19 WED 6
18 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 08-Jun-19 SAT 15-Jun-19 FRI 7
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 13-Jun-19 THU 1
19 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 13-Jun-19 THU 19-Jun-19 WED 6
19 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 15-Jun-19 SAT 22-Jun-19 FRI 7
19 IAL PACITA 24 15-Jun-19 SAT 16-Jun-19 SUN 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 TSL LANTAU BEE 18009N 16-Jun-19 SUN 17-Jun-19 MON 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 SITC SITC LIAONING 1821N 19-Jun-19 WED 20-Jun-19 THU 1
20 IAL RATANA THIDA 124 22-Jun-19 SAT 23-Jun-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SITC NAGOYA 1817N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 30-May-19 THU 01-Jun-19 SAT 2
17 SINOKOR WAN HAI 205 471N 30-May-19 THU 31-May-19 FRI 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 02-Jun-19 SUN 1
17 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 01-Jun-19 SAT 03-Jun-19 MON 2
17 IAL SINAR BATAM 146 01-Jun-19 SAT 05-Jun-19 WED 4
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 TSL LANTAU BRIDE 18011N 02-Jun-19 SUN 05-Jun-19 WED 3
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 SITC EPONYMA 1817N 02-Jun-19 SUN 03-Jun-19 MON 1
18 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 03-Jun-19 MON 04-Jun-19 TUE 1
18 ONE MOL HOPE 050N 03-Jun-19 MON 05-Jun-19 WED 2
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC INCHON 1817N 04-Jun-19 TUE 08-Jun-19 SAT 4
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC JAKARTA 1811N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 HEUNG A TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SINOKOR TRIUMPH 1812N 05-Jun-19 WED 07-Jun-19 FRI 2
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 06-Jun-19 THU 08-Jun-19 SAT 2
18 SINOKOR WAN HAI 203 464N 06-Jun-19 THU 07-Jun-19 FRI 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SITC DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 09-Jun-19 SUN 1
18 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 08-Jun-19 SAT 10-Jun-19 MON 2
18 IAL HUNSA BHUM 421 08-Jun-19 SAT 12-Jun-19 WED 4
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 09-Jun-19 SUN 12-Jun-19 WED 3
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 SITC SITC WEIHAI 1815N 09-Jun-19 SUN 10-Jun-19 MON 1
19 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 10-Jun-19 MON 11-Jun-19 TUE 1
19 ONE SIMA PRESTIGE 132N 10-Jun-19 MON 12-Jun-19 WED 2
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC PERTH BRIDGE 1817N 11-Jun-19 TUE 15-Jun-19 SAT 4
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC HANSHIN 1811N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 HEUNG A TRIDENT 1813N 12-Jun-19 WED 14-Jun-19 FRI 2
19 SITC SITC OSAKA 1819N 13-Jun-19 THU 14-Jun-19 FRI 1
19