Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 ZIM HAMBURG BAY V.26E 27-Aug-19 FRI 04-Sep-19 SAT 8
36 ZIM IAN H V.4E 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 11-Sep-19 SAT 17-Sep-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 17-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC TRIUMPH V.1820N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 22-Aug-19 SUN 02-Sep-19 THU 11
34 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 24-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC TRIDENT 25-Dec 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 29-Aug-19 SUN 09-Sep-19 THU 11
35 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 31-Aug-19 SUN 11-Sep-19 THU 11
36 KMTC WAN HAI 203 V.469N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC TRIUMPH V.1821N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 05-Sep-19 SUN 16-Sep-19 THU 11
36 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 07-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
37 KMTC TRIDENT 26-Dec 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 18-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 18
34 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 22-Aug-19 SUN 07-Sep-19 TUE 16
35 YANGMING YM INITIATIVE 203N 25-Aug-19 WED 12-Sep-19 SUN 18
35 YANGMING BAOHANG 18005B 29-Aug-19 WED 16-Sep-19 SUN 18
36 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 01-Sep-19 SUN 17-Sep-19 TUE 16
36 YANGMING PADIAN 2 18009B 05-Sep-19 SAT 11-Sep-19 FRI 6
37 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 08-Sep-19 THU 14-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 19-Aug-19 WED 30-Aug-19 SUN 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 11
35 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 26-Aug-19 WED 06-Sep-19 SUN 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 WED 08-Sep-19 SUN 11
37 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 09-Sep-19 THU 20-Sep-19 MON 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 22-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 12
36 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Sep-19 WED 17-Sep-19 MON 12
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 23-Aug-19 FRI 12-Sep-19 SAT 20
36 COSCO KOTA WANGSA 0018N 24-Aug-19 SAT 06-Sep-19 MON 13
37 RCL STARSHIP AQUILA 1815 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 SAT 18
38 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 25-Aug-19 SUN 19-Sep-19 SAT 25
36 WHL TRIUMPH 1818N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 SAT 10
37 EMC KING CRIMSON V.020N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 RCL SUNNY IRIS 1825 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
37 COSCO SKY HOPE 1817N 30-Aug-19 FRI 13-Sep-19 SAT 14
38 WHL DONGJIN AUBE 0050E 30-Aug-19 FRI 19-Sep-19 SAT 20
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 31-Aug-19 SAT 13-Sep-19 SAT 13
38 RCL SUNNY CANNA V.1818N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 SAT 18
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 25
37 WHL TRIUMPH 1819N 02-Sep-19 MON 12-Sep-19 SAT 10
38 EMC SUNNY IRIS 1825 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 RCL TRIDENT 1819 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 06-Sep-19 FRI 20-Sep-19 FRI 14
39 WHL DONGJIN AUBE 0051E 06-Sep-19 FRI 26-Sep-19 SAT 20
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 07-Sep-19 SAT 20-Sep-19 SAT 13
39 RCL KING CRIMSON V.020N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 SAT 18
40 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 08-Sep-19 SUN 03-Oct-19 SAT 25
39 EMC TRIDENT 1819 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 RCL SUNNY CALLA 1817 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL SKY HOPE 1815N 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 THU 22
37 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 10-Sep-19 FRI 18
38 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Aug-19 FRI 15-Sep-19 THU 23
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 10-Sep-19 FRI 17
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 25-Aug-19 SUN 13-Sep-19 THU 19
38 ZIM KOTA WANGSA V.018N 25-Aug-19 SUN 17-Sep-19 SAT 23
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 17
38 EMC SUNNY CALLA 1817 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1816N 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 WED 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 30-Aug-19 FRI 17-Sep-19 SUN 18
39 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 22-Sep-19 WED 23
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 31-Aug-19 SAT 17-Sep-19 SUN 17
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Sep-19 SUN 20-Sep-19 WED 19
39 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 01-Sep-19 SUN 24-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1817N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 WED 17
39 EMC KOTA WANGSA V.018N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
39 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 WED 22
39 COSCO SKY HOPE 1816N 06-Sep-19 FRI 24-Sep-19 SUN 18
40 WHL SKY HOPE 1815N 06-Sep-19 FRI 29-Sep-19 WED 23
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 07-Sep-19 SAT 24-Sep-19 MON 17
39 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Sep-19 SUN 27-Sep-19 WED 19
40 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Sep-19 SUN 01-Oct-19 SAT 23
40 EMC HONGKONG VOYAGER 84 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 20-Sep-19 SAT 28
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 20-Sep-19 SAT 27
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 FRI 23
39 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Aug-19 FRI 27-Sep-19 FRI 28
39 COSCO SKY HOPE 1816N 31-Aug-19 SAT 27-Sep-19 FRI 27
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 FRI 23
40 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 04-Oct-19 FRI 28
40 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 04-Oct-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANGMING SUNNY IRIS 1824 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 SAT 22
38 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 19-Sep-19 WED 27
37 RCL TRIDENT 1818 24-Aug-19 SAT 08-Sep-19 SAT 15
38 ZIM SKY HOPE 1817 25-Aug-19 SUN 20-Sep-19 SAT 26
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 WED 17
38 YANGMING SKY HOPE 1817 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
38 EMC STARSHIP AQUILA 1815 28-Aug-19 WED 19-Sep-19 SAT 22
38 YANGMING TRIDENT 1818 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 SAT 22
39 WHL SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 26-Sep-19 WED 27
38 RCL TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 15-Sep-19 SAT 15
39 ZIM TRIUMPH V.1819N 01-Sep-19 SUN 27-Sep-19 SAT 26
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 FRI 17
39 YANGMING TRIUMPH V.1819N 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
39 EMC SUNNY CANNA V.1818N 03-Sep-19 TUE 26-Sep-19 SAT 23
39 YANGMING TRIUMPH V.1818N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 SAT 22
40 WHL SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 03-Oct-19 FRI 27
39 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 22-Sep-19 SAT 15
40 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 08-Sep-19 SUN 04-Oct-19 SAT 26
39 WHL SKY HOPE 1817N 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 FRI 17
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 12-Sep-19 THU 04-Oct-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 22-Aug-19 THU 11-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 22-Aug-19 THU 08-Sep-19 SAT 17
37 COSCO SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 WED 19
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 THU 19
37 COSCO KOTA WANGSA 0017N 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 WED 18
39 ZIM SUNNY IRIS 1825 24-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 29
38 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Aug-19 SUN 18-Sep-19 WED 24
38 EMC KING CRIMSON V.019N 25-Aug-19 SUN 15-Sep-19 SAT 21
37 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 25-Aug-19 SUN 12-Sep-19 SAT 18
38 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
37 WHL SKY HOPE 1816N 26-Aug-19 MON 13-Sep-19 THU 18
37 EMC CAPE FLINT V.005N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CAPE FLINT V.006N 28-Aug-19 WED 15-Sep-19 SAT 18
38 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 29-Aug-19 THU 18-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Aug-19 THU 15-Sep-19 SAT 17
38 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 WED 19
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 THU 19
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 WED 18
39 EMC TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 22
40 ZIM TRIDENT 1819 31-Aug-19 SAT 29-Sep-19 SAT 29
39 WHL SUNNY IRIS 1825N 01-Sep-19 SUN 25-Sep-19 THU 24
39 EMC SUNNY IRIS 1824 01-Sep-19 SUN 22-Sep-19 SAT 21
38 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Sep-19 SUN 19-Sep-19 SAT 18
39 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 02-Sep-19 MON 20-Sep-19 SUN 18
38 EMC WAN HAI 203 V.467N 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC IAN H V.3E 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC HAMBURG BAY V.25E 04-Sep-19 WED 22-Sep-19 SAT 18
39 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Sep-19 THU 25-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING SUNNY CANNA 1817 05-Sep-19 THU 22-Sep-19 SAT 17
39 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 WED 19
39 WHL SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 SUN 19
39 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 WED 18
40 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 29-Sep-19 SAT 22
41 ZIM SUNNY CALLA 1817 07-Sep-19 SAT 06-Oct-19 SAT 29
40 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Sep-19 SUN 02-Oct-19 SUN 24
40 EMC TRIDENT 1818 08-Sep-19 SUN 29-Sep-19 SAT 21
39 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 18
40 ZIM KING CRIMSON V.020N 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
39 EMC WAN HAI 213 V.334N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 EMC SUNNY CANNA 1817 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 YANGMING KING CRIMSON V.019N 12-Sep-19 THU 29-Sep-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 COSCO SKY HOPE 1816N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 WED 22
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 24-Aug-19 SAT 14-Sep-19 SAT 21
38 RCL SUNNY CANNA 1817 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1825N 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 FRI 22
38 COSCO KOTA WANGSA 0018N 31-Aug-19 SAT 21-Sep-19 WED 21
39 RCL KING CRIMSON V.019N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 COSCO SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 07-Sep-19 SAT 28-Sep-19 SAT 21
40 RCL SUNNY IRIS 1824 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
39 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 EMC SKY HOPE 1817 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
40 ZIM SUNNY CANNA 1817 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
40 EMC TRIUMPH V.1819N 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 SAT 22
36 WHL TRIUMPH 1818N 25-Aug-19 SUN 04-Sep-19 SAT 10
36 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
38 WHL DONGJIN AUBE 0049E 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 SAT 22
37 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 10
37 WHL DONGJIN AUBE 0050E 02-Sep-19 MON 14-Sep-19 SAT 12
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
38 WHL DONGJIN AUBE 0051E 08-Sep-19 SUN 18-Sep-19 SAT 10
1 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 ZIM HAMBURG BAY V.26E 27-Aug-19 FRI 04-Sep-19 SAT 8
36 ZIM IAN H V.4E 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 11-Sep-19 SAT 17-Sep-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 17-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC TRIUMPH V.1820N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 22-Aug-19 SUN 02-Sep-19 THU 11
34 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 24-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC TRIDENT 25-Dec 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 29-Aug-19 SUN 09-Sep-19 THU 11
35 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 31-Aug-19 SUN 11-Sep-19 THU 11
36 KMTC WAN HAI 203 V.469N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC TRIUMPH V.1821N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 05-Sep-19 SUN 16-Sep-19 THU 11
36 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 07-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
37 KMTC TRIDENT 26-Dec 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 18-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 18
34 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 22-Aug-19 SUN 07-Sep-19 TUE 16
35 YANGMING YM INITIATIVE 203N 25-Aug-19 WED 12-Sep-19 SUN 18
35 YANGMING BAOHANG 18005B 29-Aug-19 WED 16-Sep-19 SUN 18
36 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 01-Sep-19 SUN 17-Sep-19 TUE 16
36 YANGMING PADIAN 2 18009B 05-Sep-19 SAT 11-Sep-19 FRI 6
37 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 08-Sep-19 THU 14-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 19-Aug-19 WED 30-Aug-19 SUN 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 11
35 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 26-Aug-19 WED 06-Sep-19 SUN 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 WED 08-Sep-19 SUN 11
37 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 09-Sep-19 THU 20-Sep-19 MON 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 22-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 12
36 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Sep-19 WED 17-Sep-19 MON 12
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 23-Aug-19 FRI 12-Sep-19 SAT 20
36 COSCO KOTA WANGSA 0018N 24-Aug-19 SAT 06-Sep-19 MON 13
37 RCL STARSHIP AQUILA 1815 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 SAT 18
38 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 25-Aug-19 SUN 19-Sep-19 SAT 25
36 WHL TRIUMPH 1818N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 SAT 10
37 EMC KING CRIMSON V.020N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 RCL SUNNY IRIS 1825 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
37 COSCO SKY HOPE 1817N 30-Aug-19 FRI 13-Sep-19 SAT 14
38 WHL DONGJIN AUBE 0050E 30-Aug-19 FRI 19-Sep-19 SAT 20
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 31-Aug-19 SAT 13-Sep-19 SAT 13
38 RCL SUNNY CANNA V.1818N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 SAT 18
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 25
37 WHL TRIUMPH 1819N 02-Sep-19 MON 12-Sep-19 SAT 10
38 EMC SUNNY IRIS 1825 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 RCL TRIDENT 1819 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 06-Sep-19 FRI 20-Sep-19 FRI 14
39 WHL DONGJIN AUBE 0051E 06-Sep-19 FRI 26-Sep-19 SAT 20
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 07-Sep-19 SAT 20-Sep-19 SAT 13
39 RCL KING CRIMSON V.020N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 SAT 18
40 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 08-Sep-19 SUN 03-Oct-19 SAT 25
39 EMC TRIDENT 1819 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 RCL SUNNY CALLA 1817 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL SKY HOPE 1815N 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 THU 22
37 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 10-Sep-19 FRI 18
38 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Aug-19 FRI 15-Sep-19 THU 23
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 10-Sep-19 FRI 17
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 25-Aug-19 SUN 13-Sep-19 THU 19
38 ZIM KOTA WANGSA V.018N 25-Aug-19 SUN 17-Sep-19 SAT 23
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 17
38 EMC SUNNY CALLA 1817 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1816N 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 WED 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 30-Aug-19 FRI 17-Sep-19 SUN 18
39 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 22-Sep-19 WED 23
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 31-Aug-19 SAT 17-Sep-19 SUN 17
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Sep-19 SUN 20-Sep-19 WED 19
39 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 01-Sep-19 SUN 24-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1817N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 WED 17
39 EMC KOTA WANGSA V.018N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
39 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 WED 22
39 COSCO SKY HOPE 1816N 06-Sep-19 FRI 24-Sep-19 SUN 18
40 WHL SKY HOPE 1815N 06-Sep-19 FRI 29-Sep-19 WED 23
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 07-Sep-19 SAT 24-Sep-19 MON 17
39 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Sep-19 SUN 27-Sep-19 WED 19
40 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Sep-19 SUN 01-Oct-19 SAT 23
40 EMC HONGKONG VOYAGER 84 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 20-Sep-19 SAT 28
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 20-Sep-19 SAT 27
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 FRI 23
39 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Aug-19 FRI 27-Sep-19 FRI 28
39 COSCO SKY HOPE 1816N 31-Aug-19 SAT 27-Sep-19 FRI 27
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 FRI 23
40 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 04-Oct-19 FRI 28
40 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 04-Oct-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANGMING SUNNY IRIS 1824 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 SAT 22
38 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 19-Sep-19 WED 27
37 RCL TRIDENT 1818 24-Aug-19 SAT 08-Sep-19 SAT 15
38 ZIM SKY HOPE 1817 25-Aug-19 SUN 20-Sep-19 SAT 26
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 WED 17
38 YANGMING SKY HOPE 1817 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
38 EMC STARSHIP AQUILA 1815 28-Aug-19 WED 19-Sep-19 SAT 22
38 YANGMING TRIDENT 1818 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 SAT 22
39 WHL SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 26-Sep-19 WED 27
38 RCL TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 15-Sep-19 SAT 15
39 ZIM TRIUMPH V.1819N 01-Sep-19 SUN 27-Sep-19 SAT 26
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 FRI 17
39 YANGMING TRIUMPH V.1819N 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
39 EMC SUNNY CANNA V.1818N 03-Sep-19 TUE 26-Sep-19 SAT 23
39 YANGMING TRIUMPH V.1818N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 SAT 22
40 WHL SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 03-Oct-19 FRI 27
39 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 22-Sep-19 SAT 15
40 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 08-Sep-19 SUN 04-Oct-19 SAT 26
39 WHL SKY HOPE 1817N 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 FRI 17
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 12-Sep-19 THU 04-Oct-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 22-Aug-19 THU 11-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 22-Aug-19 THU 08-Sep-19 SAT 17
37 COSCO SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 WED 19
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 THU 19
37 COSCO KOTA WANGSA 0017N 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 WED 18
39 ZIM SUNNY IRIS 1825 24-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 29
38 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Aug-19 SUN 18-Sep-19 WED 24
38 EMC KING CRIMSON V.019N 25-Aug-19 SUN 15-Sep-19 SAT 21
37 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 25-Aug-19 SUN 12-Sep-19 SAT 18
38 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
37 WHL SKY HOPE 1816N 26-Aug-19 MON 13-Sep-19 THU 18
37 EMC CAPE FLINT V.005N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CAPE FLINT V.006N 28-Aug-19 WED 15-Sep-19 SAT 18
38 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 29-Aug-19 THU 18-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Aug-19 THU 15-Sep-19 SAT 17
38 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 WED 19
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 THU 19
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 WED 18
39 EMC TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 22
40 ZIM TRIDENT 1819 31-Aug-19 SAT 29-Sep-19 SAT 29
39 WHL SUNNY IRIS 1825N 01-Sep-19 SUN 25-Sep-19 THU 24
39 EMC SUNNY IRIS 1824 01-Sep-19 SUN 22-Sep-19 SAT 21
38 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Sep-19 SUN 19-Sep-19 SAT 18
39 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 02-Sep-19 MON 20-Sep-19 SUN 18
38 EMC WAN HAI 203 V.467N 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC IAN H V.3E 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC HAMBURG BAY V.25E 04-Sep-19 WED 22-Sep-19 SAT 18
39 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Sep-19 THU 25-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING SUNNY CANNA 1817 05-Sep-19 THU 22-Sep-19 SAT 17
39 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 WED 19
39 WHL SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 SUN 19
39 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 WED 18
40 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 29-Sep-19 SAT 22
41 ZIM SUNNY CALLA 1817 07-Sep-19 SAT 06-Oct-19 SAT 29
40 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Sep-19 SUN 02-Oct-19 SUN 24
40 EMC TRIDENT 1818 08-Sep-19 SUN 29-Sep-19 SAT 21
39 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 18
40 ZIM KING CRIMSON V.020N 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
39 EMC WAN HAI 213 V.334N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 EMC SUNNY CANNA 1817 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 YANGMING KING CRIMSON V.019N 12-Sep-19 THU 29-Sep-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 COSCO SKY HOPE 1816N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 WED 22
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 24-Aug-19 SAT 14-Sep-19 SAT 21
38 RCL SUNNY CANNA 1817 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1825N 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 FRI 22
38 COSCO KOTA WANGSA 0018N 31-Aug-19 SAT 21-Sep-19 WED 21
39 RCL KING CRIMSON V.019N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 COSCO SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 07-Sep-19 SAT 28-Sep-19 SAT 21
40 RCL SUNNY IRIS 1824 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
39 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 EMC SKY HOPE 1817 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
40 ZIM SUNNY CANNA 1817 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
40 EMC TRIUMPH V.1819N 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 SAT 22
36 WHL TRIUMPH 1818N 25-Aug-19 SUN 04-Sep-19 SAT 10
36 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
38 WHL DONGJIN AUBE 0049E 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 SAT 22
37 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 10
37 WHL DONGJIN AUBE 0050E 02-Sep-19 MON 14-Sep-19 SAT 12
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
38 WHL DONGJIN AUBE 0051E 08-Sep-19 SUN 18-Sep-19 SAT 10
1 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 ZIM HAMBURG BAY V.26E 27-Aug-19 FRI 04-Sep-19 SAT 8
36 ZIM IAN H V.4E 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 11-Sep-19 SAT 17-Sep-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 17-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC TRIUMPH V.1820N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 22-Aug-19 SUN 02-Sep-19 THU 11
34 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 24-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC TRIDENT 25-Dec 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 29-Aug-19 SUN 09-Sep-19 THU 11
35 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 31-Aug-19 SUN 11-Sep-19 THU 11
36 KMTC WAN HAI 203 V.469N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC TRIUMPH V.1821N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 05-Sep-19 SUN 16-Sep-19 THU 11
36 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 07-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
37 KMTC TRIDENT 26-Dec 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 18-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 18
34 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 22-Aug-19 SUN 07-Sep-19 TUE 16
35 YANGMING YM INITIATIVE 203N 25-Aug-19 WED 12-Sep-19 SUN 18
35 YANGMING BAOHANG 18005B 29-Aug-19 WED 16-Sep-19 SUN 18
36 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 01-Sep-19 SUN 17-Sep-19 TUE 16
36 YANGMING PADIAN 2 18009B 05-Sep-19 SAT 11-Sep-19 FRI 6
37 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 08-Sep-19 THU 14-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 19-Aug-19 WED 30-Aug-19 SUN 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 11
35 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 26-Aug-19 WED 06-Sep-19 SUN 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 WED 08-Sep-19 SUN 11
37 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 09-Sep-19 THU 20-Sep-19 MON 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 22-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 12
36 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Sep-19 WED 17-Sep-19 MON 12
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 23-Aug-19 FRI 12-Sep-19 SAT 20
36 COSCO KOTA WANGSA 0018N 24-Aug-19 SAT 06-Sep-19 MON 13
37 RCL STARSHIP AQUILA 1815 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 SAT 18
38 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 25-Aug-19 SUN 19-Sep-19 SAT 25
36 WHL TRIUMPH 1818N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 SAT 10
37 EMC KING CRIMSON V.020N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 RCL SUNNY IRIS 1825 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
37 COSCO SKY HOPE 1817N 30-Aug-19 FRI 13-Sep-19 SAT 14
38 WHL DONGJIN AUBE 0050E 30-Aug-19 FRI 19-Sep-19 SAT 20
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 31-Aug-19 SAT 13-Sep-19 SAT 13
38 RCL SUNNY CANNA V.1818N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 SAT 18
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 25
37 WHL TRIUMPH 1819N 02-Sep-19 MON 12-Sep-19 SAT 10
38 EMC SUNNY IRIS 1825 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 RCL TRIDENT 1819 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 06-Sep-19 FRI 20-Sep-19 FRI 14
39 WHL DONGJIN AUBE 0051E 06-Sep-19 FRI 26-Sep-19 SAT 20
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 07-Sep-19 SAT 20-Sep-19 SAT 13
39 RCL KING CRIMSON V.020N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 SAT 18
40 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 08-Sep-19 SUN 03-Oct-19 SAT 25
39 EMC TRIDENT 1819 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 RCL SUNNY CALLA 1817 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL SKY HOPE 1815N 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 THU 22
37 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 10-Sep-19 FRI 18
38 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Aug-19 FRI 15-Sep-19 THU 23
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 10-Sep-19 FRI 17
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 25-Aug-19 SUN 13-Sep-19 THU 19
38 ZIM KOTA WANGSA V.018N 25-Aug-19 SUN 17-Sep-19 SAT 23
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 17
38 EMC SUNNY CALLA 1817 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1816N 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 WED 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 30-Aug-19 FRI 17-Sep-19 SUN 18
39 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 22-Sep-19 WED 23
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 31-Aug-19 SAT 17-Sep-19 SUN 17
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Sep-19 SUN 20-Sep-19 WED 19
39 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 01-Sep-19 SUN 24-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1817N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 WED 17
39 EMC KOTA WANGSA V.018N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
39 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 WED 22
39 COSCO SKY HOPE 1816N 06-Sep-19 FRI 24-Sep-19 SUN 18
40 WHL SKY HOPE 1815N 06-Sep-19 FRI 29-Sep-19 WED 23
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 07-Sep-19 SAT 24-Sep-19 MON 17
39 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Sep-19 SUN 27-Sep-19 WED 19
40 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Sep-19 SUN 01-Oct-19 SAT 23
40 EMC HONGKONG VOYAGER 84 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 20-Sep-19 SAT 28
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 20-Sep-19 SAT 27
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 FRI 23
39 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Aug-19 FRI 27-Sep-19 FRI 28
39 COSCO SKY HOPE 1816N 31-Aug-19 SAT 27-Sep-19 FRI 27
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 FRI 23
40 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 04-Oct-19 FRI 28
40 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 04-Oct-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANGMING SUNNY IRIS 1824 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 SAT 22
38 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 19-Sep-19 WED 27
37 RCL TRIDENT 1818 24-Aug-19 SAT 08-Sep-19 SAT 15
38 ZIM SKY HOPE 1817 25-Aug-19 SUN 20-Sep-19 SAT 26
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 WED 17
38 YANGMING SKY HOPE 1817 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
38 EMC STARSHIP AQUILA 1815 28-Aug-19 WED 19-Sep-19 SAT 22
38 YANGMING TRIDENT 1818 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 SAT 22
39 WHL SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 26-Sep-19 WED 27
38 RCL TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 15-Sep-19 SAT 15
39 ZIM TRIUMPH V.1819N 01-Sep-19 SUN 27-Sep-19 SAT 26
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 FRI 17
39 YANGMING TRIUMPH V.1819N 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
39 EMC SUNNY CANNA V.1818N 03-Sep-19 TUE 26-Sep-19 SAT 23
39 YANGMING TRIUMPH V.1818N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 SAT 22
40 WHL SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 03-Oct-19 FRI 27
39 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 22-Sep-19 SAT 15
40 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 08-Sep-19 SUN 04-Oct-19 SAT 26
39 WHL SKY HOPE 1817N 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 FRI 17
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 12-Sep-19 THU 04-Oct-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 22-Aug-19 THU 11-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 22-Aug-19 THU 08-Sep-19 SAT 17
37 COSCO SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 WED 19
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 THU 19
37 COSCO KOTA WANGSA 0017N 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 WED 18
39 ZIM SUNNY IRIS 1825 24-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 29
38 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Aug-19 SUN 18-Sep-19 WED 24
38 EMC KING CRIMSON V.019N 25-Aug-19 SUN 15-Sep-19 SAT 21
37 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 25-Aug-19 SUN 12-Sep-19 SAT 18
38 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
37 WHL SKY HOPE 1816N 26-Aug-19 MON 13-Sep-19 THU 18
37 EMC CAPE FLINT V.005N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CAPE FLINT V.006N 28-Aug-19 WED 15-Sep-19 SAT 18
38 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 29-Aug-19 THU 18-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Aug-19 THU 15-Sep-19 SAT 17
38 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 WED 19
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 THU 19
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 WED 18
39 EMC TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 22
40 ZIM TRIDENT 1819 31-Aug-19 SAT 29-Sep-19 SAT 29
39 WHL SUNNY IRIS 1825N 01-Sep-19 SUN 25-Sep-19 THU 24
39 EMC SUNNY IRIS 1824 01-Sep-19 SUN 22-Sep-19 SAT 21
38 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Sep-19 SUN 19-Sep-19 SAT 18
39 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 02-Sep-19 MON 20-Sep-19 SUN 18
38 EMC WAN HAI 203 V.467N 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC IAN H V.3E 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC HAMBURG BAY V.25E 04-Sep-19 WED 22-Sep-19 SAT 18
39 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Sep-19 THU 25-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING SUNNY CANNA 1817 05-Sep-19 THU 22-Sep-19 SAT 17
39 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 WED 19
39 WHL SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 SUN 19
39 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 WED 18
40 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 29-Sep-19 SAT 22
41 ZIM SUNNY CALLA 1817 07-Sep-19 SAT 06-Oct-19 SAT 29
40 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Sep-19 SUN 02-Oct-19 SUN 24
40 EMC TRIDENT 1818 08-Sep-19 SUN 29-Sep-19 SAT 21
39 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 18
40 ZIM KING CRIMSON V.020N 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
39 EMC WAN HAI 213 V.334N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 EMC SUNNY CANNA 1817 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 YANGMING KING CRIMSON V.019N 12-Sep-19 THU 29-Sep-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 COSCO SKY HOPE 1816N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 WED 22
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 24-Aug-19 SAT 14-Sep-19 SAT 21
38 RCL SUNNY CANNA 1817 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1825N 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 FRI 22
38 COSCO KOTA WANGSA 0018N 31-Aug-19 SAT 21-Sep-19 WED 21
39 RCL KING CRIMSON V.019N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 COSCO SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 07-Sep-19 SAT 28-Sep-19 SAT 21
40 RCL SUNNY IRIS 1824 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
39 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 EMC SKY HOPE 1817 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
40 ZIM SUNNY CANNA 1817 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
40 EMC TRIUMPH V.1819N 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 SAT 22
36 WHL TRIUMPH 1818N 25-Aug-19 SUN 04-Sep-19 SAT 10
36 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
38 WHL DONGJIN AUBE 0049E 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 SAT 22
37 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 10
37 WHL DONGJIN AUBE 0050E 02-Sep-19 MON 14-Sep-19 SAT 12
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
38 WHL DONGJIN AUBE 0051E 08-Sep-19 SUN 18-Sep-19 SAT 10
1 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 ZIM HAMBURG BAY V.26E 27-Aug-19 FRI 04-Sep-19 SAT 8
36 ZIM IAN H V.4E 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 11-Sep-19 SAT 17-Sep-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 17-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC TRIUMPH V.1820N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 22-Aug-19 SUN 02-Sep-19 THU 11
34 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 24-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC TRIDENT 25-Dec 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 29-Aug-19 SUN 09-Sep-19 THU 11
35 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 31-Aug-19 SUN 11-Sep-19 THU 11
36 KMTC WAN HAI 203 V.469N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC TRIUMPH V.1821N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 05-Sep-19 SUN 16-Sep-19 THU 11
36 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 07-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
37 KMTC TRIDENT 26-Dec 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 18-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 18
34 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 22-Aug-19 SUN 07-Sep-19 TUE 16
35 YANGMING YM INITIATIVE 203N 25-Aug-19 WED 12-Sep-19 SUN 18
35 YANGMING BAOHANG 18005B 29-Aug-19 WED 16-Sep-19 SUN 18
36 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 01-Sep-19 SUN 17-Sep-19 TUE 16
36 YANGMING PADIAN 2 18009B 05-Sep-19 SAT 11-Sep-19 FRI 6
37 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 08-Sep-19 THU 14-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 19-Aug-19 WED 30-Aug-19 SUN 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 11
35 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 26-Aug-19 WED 06-Sep-19 SUN 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 WED 08-Sep-19 SUN 11
37 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 09-Sep-19 THU 20-Sep-19 MON 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 22-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 12
36 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Sep-19 WED 17-Sep-19 MON 12
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 23-Aug-19 FRI 12-Sep-19 SAT 20
36 COSCO KOTA WANGSA 0018N 24-Aug-19 SAT 06-Sep-19 MON 13
37 RCL STARSHIP AQUILA 1815 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 SAT 18
38 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 25-Aug-19 SUN 19-Sep-19 SAT 25
36 WHL TRIUMPH 1818N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 SAT 10
37 EMC KING CRIMSON V.020N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 RCL SUNNY IRIS 1825 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
37 COSCO SKY HOPE 1817N 30-Aug-19 FRI 13-Sep-19 SAT 14
38 WHL DONGJIN AUBE 0050E 30-Aug-19 FRI 19-Sep-19 SAT 20
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 31-Aug-19 SAT 13-Sep-19 SAT 13
38 RCL SUNNY CANNA V.1818N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 SAT 18
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 25
37 WHL TRIUMPH 1819N 02-Sep-19 MON 12-Sep-19 SAT 10
38 EMC SUNNY IRIS 1825 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 RCL TRIDENT 1819 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 06-Sep-19 FRI 20-Sep-19 FRI 14
39 WHL DONGJIN AUBE 0051E 06-Sep-19 FRI 26-Sep-19 SAT 20
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 07-Sep-19 SAT 20-Sep-19 SAT 13
39 RCL KING CRIMSON V.020N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 SAT 18
40 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 08-Sep-19 SUN 03-Oct-19 SAT 25
39 EMC TRIDENT 1819 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 RCL SUNNY CALLA 1817 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL SKY HOPE 1815N 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 THU 22
37 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 10-Sep-19 FRI 18
38 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Aug-19 FRI 15-Sep-19 THU 23
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 10-Sep-19 FRI 17
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 25-Aug-19 SUN 13-Sep-19 THU 19
38 ZIM KOTA WANGSA V.018N 25-Aug-19 SUN 17-Sep-19 SAT 23
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 17
38 EMC SUNNY CALLA 1817 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1816N 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 WED 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 30-Aug-19 FRI 17-Sep-19 SUN 18
39 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 22-Sep-19 WED 23
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 31-Aug-19 SAT 17-Sep-19 SUN 17
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Sep-19 SUN 20-Sep-19 WED 19
39 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 01-Sep-19 SUN 24-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1817N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 WED 17
39 EMC KOTA WANGSA V.018N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
39 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 WED 22
39 COSCO SKY HOPE 1816N 06-Sep-19 FRI 24-Sep-19 SUN 18
40 WHL SKY HOPE 1815N 06-Sep-19 FRI 29-Sep-19 WED 23
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 07-Sep-19 SAT 24-Sep-19 MON 17
39 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Sep-19 SUN 27-Sep-19 WED 19
40 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Sep-19 SUN 01-Oct-19 SAT 23
40 EMC HONGKONG VOYAGER 84 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 20-Sep-19 SAT 28
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 20-Sep-19 SAT 27
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 FRI 23
39 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Aug-19 FRI 27-Sep-19 FRI 28
39 COSCO SKY HOPE 1816N 31-Aug-19 SAT 27-Sep-19 FRI 27
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 FRI 23
40 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 04-Oct-19 FRI 28
40 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 04-Oct-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANGMING SUNNY IRIS 1824 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 SAT 22
38 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 19-Sep-19 WED 27
37 RCL TRIDENT 1818 24-Aug-19 SAT 08-Sep-19 SAT 15
38 ZIM SKY HOPE 1817 25-Aug-19 SUN 20-Sep-19 SAT 26
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 WED 17
38 YANGMING SKY HOPE 1817 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
38 EMC STARSHIP AQUILA 1815 28-Aug-19 WED 19-Sep-19 SAT 22
38 YANGMING TRIDENT 1818 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 SAT 22
39 WHL SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 26-Sep-19 WED 27
38 RCL TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 15-Sep-19 SAT 15
39 ZIM TRIUMPH V.1819N 01-Sep-19 SUN 27-Sep-19 SAT 26
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 FRI 17
39 YANGMING TRIUMPH V.1819N 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
39 EMC SUNNY CANNA V.1818N 03-Sep-19 TUE 26-Sep-19 SAT 23
39 YANGMING TRIUMPH V.1818N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 SAT 22
40 WHL SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 03-Oct-19 FRI 27
39 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 22-Sep-19 SAT 15
40 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 08-Sep-19 SUN 04-Oct-19 SAT 26
39 WHL SKY HOPE 1817N 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 FRI 17
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 12-Sep-19 THU 04-Oct-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 22-Aug-19 THU 11-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 22-Aug-19 THU 08-Sep-19 SAT 17
37 COSCO SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 WED 19
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 THU 19
37 COSCO KOTA WANGSA 0017N 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 WED 18
39 ZIM SUNNY IRIS 1825 24-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 29
38 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Aug-19 SUN 18-Sep-19 WED 24
38 EMC KING CRIMSON V.019N 25-Aug-19 SUN 15-Sep-19 SAT 21
37 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 25-Aug-19 SUN 12-Sep-19 SAT 18
38 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
37 WHL SKY HOPE 1816N 26-Aug-19 MON 13-Sep-19 THU 18
37 EMC CAPE FLINT V.005N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CAPE FLINT V.006N 28-Aug-19 WED 15-Sep-19 SAT 18
38 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 29-Aug-19 THU 18-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Aug-19 THU 15-Sep-19 SAT 17
38 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 WED 19
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 THU 19
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 WED 18
39 EMC TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 22
40 ZIM TRIDENT 1819 31-Aug-19 SAT 29-Sep-19 SAT 29
39 WHL SUNNY IRIS 1825N 01-Sep-19 SUN 25-Sep-19 THU 24
39 EMC SUNNY IRIS 1824 01-Sep-19 SUN 22-Sep-19 SAT 21
38 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Sep-19 SUN 19-Sep-19 SAT 18
39 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 02-Sep-19 MON 20-Sep-19 SUN 18
38 EMC WAN HAI 203 V.467N 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC IAN H V.3E 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC HAMBURG BAY V.25E 04-Sep-19 WED 22-Sep-19 SAT 18
39 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Sep-19 THU 25-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING SUNNY CANNA 1817 05-Sep-19 THU 22-Sep-19 SAT 17
39 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 WED 19
39 WHL SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 SUN 19
39 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 WED 18
40 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 29-Sep-19 SAT 22
41 ZIM SUNNY CALLA 1817 07-Sep-19 SAT 06-Oct-19 SAT 29
40 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Sep-19 SUN 02-Oct-19 SUN 24
40 EMC TRIDENT 1818 08-Sep-19 SUN 29-Sep-19 SAT 21
39 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 18
40 ZIM KING CRIMSON V.020N 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
39 EMC WAN HAI 213 V.334N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 EMC SUNNY CANNA 1817 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 YANGMING KING CRIMSON V.019N 12-Sep-19 THU 29-Sep-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 COSCO SKY HOPE 1816N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 WED 22
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 24-Aug-19 SAT 14-Sep-19 SAT 21
38 RCL SUNNY CANNA 1817 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1825N 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 FRI 22
38 COSCO KOTA WANGSA 0018N 31-Aug-19 SAT 21-Sep-19 WED 21
39 RCL KING CRIMSON V.019N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 COSCO SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 07-Sep-19 SAT 28-Sep-19 SAT 21
40 RCL SUNNY IRIS 1824 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
39 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 EMC SKY HOPE 1817 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
40 ZIM SUNNY CANNA 1817 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
40 EMC TRIUMPH V.1819N 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 SAT 22
36 WHL TRIUMPH 1818N 25-Aug-19 SUN 04-Sep-19 SAT 10
36 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
38 WHL DONGJIN AUBE 0049E 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 SAT 22
37 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 10
37 WHL DONGJIN AUBE 0050E 02-Sep-19 MON 14-Sep-19 SAT 12
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
38 WHL DONGJIN AUBE 0051E 08-Sep-19 SUN 18-Sep-19 SAT 10
1 4 5 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to PORT KLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
35 ZIM HAMBURG BAY V.26E 27-Aug-19 FRI 04-Sep-19 SAT 8
36 ZIM IAN H V.4E 03-Sep-19 TUE 11-Sep-19 WED 8
37 ZIM E.R. SWEDEN V.1803E 11-Sep-19 SAT 17-Sep-19 FRI 6
HAIPHONG to SEMARANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
33 KMTC SUNNY ROSE V.1820N 17-Aug-19 SUN 28-Aug-19 THU 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC TRIUMPH V.1820N 21-Aug-19 SUN 01-Sep-19 THU 11
34 KMTC MOUNT BUTLER 06-Dec 22-Aug-19 SUN 02-Sep-19 THU 11
34 KMTC PEGASUS UNIX V.0026N 24-Aug-19 SUN 04-Sep-19 THU 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC TRIDENT 25-Dec 28-Aug-19 SUN 08-Sep-19 THU 11
35 KMTC BOX ENDURANCE 11-Jan 29-Aug-19 SUN 09-Sep-19 THU 11
35 KMTC SUNNY ROSE V.1821N 31-Aug-19 SUN 11-Sep-19 THU 11
36 KMTC WAN HAI 203 V.469N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC TRIUMPH V.1821N 04-Sep-19 SUN 15-Sep-19 THU 11
36 KMTC MOUNT BUTLER 07-Dec 05-Sep-19 SUN 16-Sep-19 THU 11
36 KMTC PEGASUS UNIX V.0027N 07-Sep-19 SUN 18-Sep-19 THU 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
37 KMTC TRIDENT 26-Dec 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to SOUTH MANILA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 YANGMING PRINCESS OF LUCK 018N 18-Aug-19 SAT 05-Sep-19 WED 18
34 YANGMING ASIATIC DAWN 006B 22-Aug-19 SUN 07-Sep-19 TUE 16
35 YANGMING YM INITIATIVE 203N 25-Aug-19 WED 12-Sep-19 SUN 18
35 YANGMING BAOHANG 18005B 29-Aug-19 WED 16-Sep-19 SUN 18
36 YANGMING YM INTELLIGENT 138N 01-Sep-19 SUN 17-Sep-19 TUE 16
36 YANGMING PADIAN 2 18009B 05-Sep-19 SAT 11-Sep-19 FRI 6
37 YANGMING YM INSTRUCTION 223N 223N 08-Sep-19 THU 14-Sep-19 WED 6
HAIPHONG to SURABAYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 KMTC HONGKONG VOYAGER 85 19-Aug-19 WED 30-Aug-19 SUN 11
34 KMTC WAN HAI 213 V.335N 21-Aug-19 WED 01-Sep-19 SUN 11
35 KMTC SUNNY CANNA V.1820N 26-Aug-19 WED 06-Sep-19 SUN 11
35 KMTC CAPE FLINT V.007N 28-Aug-19 WED 08-Sep-19 SUN 11
37 KMTC SUNNY CANNA V.1821N 09-Sep-19 THU 20-Sep-19 MON 11
37 KMTC WAN HAI 205 V.478N 11-Sep-19 SUN 22-Sep-19 THU 11
HAIPHONG to WEST PORTKLANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
34 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 22-Aug-19 WED 03-Sep-19 MON 12
36 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 05-Sep-19 WED 17-Sep-19 MON 12
HAIPHONG to CHENNAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 23-Aug-19 FRI 12-Sep-19 SAT 20
36 COSCO KOTA WANGSA 0018N 24-Aug-19 SAT 06-Sep-19 MON 13
37 RCL STARSHIP AQUILA 1815 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 SAT 18
38 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 25-Aug-19 SUN 19-Sep-19 SAT 25
36 WHL TRIUMPH 1818N 26-Aug-19 MON 05-Sep-19 SAT 10
37 EMC KING CRIMSON V.020N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 RCL SUNNY IRIS 1825 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
37 COSCO SKY HOPE 1817N 30-Aug-19 FRI 13-Sep-19 SAT 14
38 WHL DONGJIN AUBE 0050E 30-Aug-19 FRI 19-Sep-19 SAT 20
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 31-Aug-19 SAT 13-Sep-19 SAT 13
38 RCL SUNNY CANNA V.1818N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 SAT 18
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 01-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 25
37 WHL TRIUMPH 1819N 02-Sep-19 MON 12-Sep-19 SAT 10
38 EMC SUNNY IRIS 1825 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 RCL TRIDENT 1819 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 06-Sep-19 FRI 20-Sep-19 FRI 14
39 WHL DONGJIN AUBE 0051E 06-Sep-19 FRI 26-Sep-19 SAT 20
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 07-Sep-19 SAT 20-Sep-19 SAT 13
39 RCL KING CRIMSON V.020N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 SAT 18
40 WHL KHARIS HERITAGE 1726N 08-Sep-19 SUN 03-Oct-19 SAT 25
39 EMC TRIDENT 1819 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 RCL SUNNY CALLA 1817 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to KOLKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL SKY HOPE 1815N 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 THU 22
37 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 10-Sep-19 FRI 18
38 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 23-Aug-19 FRI 15-Sep-19 THU 23
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 10-Sep-19 FRI 17
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 25-Aug-19 SUN 13-Sep-19 THU 19
38 ZIM KOTA WANGSA V.018N 25-Aug-19 SUN 17-Sep-19 SAT 23
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 THU 17
38 EMC SUNNY CALLA 1817 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1816N 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 WED 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 30-Aug-19 FRI 17-Sep-19 SUN 18
39 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 22-Sep-19 WED 23
38 COSCO KOTA WANGSA 0017N 31-Aug-19 SAT 17-Sep-19 SUN 17
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 01-Sep-19 SUN 20-Sep-19 WED 19
39 ZIM HONGKONG VOYAGER 84 01-Sep-19 SUN 24-Sep-19 SAT 23
38 WHL SKY HOPE 1817N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 WED 17
39 EMC KOTA WANGSA V.018N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
39 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 WED 22
39 COSCO SKY HOPE 1816N 06-Sep-19 FRI 24-Sep-19 SUN 18
40 WHL SKY HOPE 1815N 06-Sep-19 FRI 29-Sep-19 WED 23
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 07-Sep-19 SAT 24-Sep-19 MON 17
39 WHL STARSHIP AQUILA 1814N 08-Sep-19 SUN 27-Sep-19 WED 19
40 ZIM FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Sep-19 SUN 01-Oct-19 SAT 23
40 EMC HONGKONG VOYAGER 84 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to MUDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 COSCO SKY HOPE 1817N 23-Aug-19 FRI 20-Sep-19 SAT 28
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 24-Aug-19 SAT 20-Sep-19 SAT 27
38 COSCO SUNNY IRIS 1824N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 FRI 23
39 COSCO KOTA WANGSA 0017N 30-Aug-19 FRI 27-Sep-19 FRI 28
39 COSCO SKY HOPE 1816N 31-Aug-19 SAT 27-Sep-19 FRI 27
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 FRI 23
40 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 04-Oct-19 FRI 28
40 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 04-Oct-19 FRI 27
HAIPHONG to MUNDRA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 YANGMING SUNNY IRIS 1824 22-Aug-19 THU 13-Sep-19 SAT 22
38 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 19-Sep-19 WED 27
37 RCL TRIDENT 1818 24-Aug-19 SAT 08-Sep-19 SAT 15
38 ZIM SKY HOPE 1817 25-Aug-19 SUN 20-Sep-19 SAT 26
37 WHL KOTA WANGSA 0017N 26-Aug-19 MON 12-Sep-19 WED 17
38 YANGMING SKY HOPE 1817 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
38 EMC STARSHIP AQUILA 1815 28-Aug-19 WED 19-Sep-19 SAT 22
38 YANGMING TRIDENT 1818 29-Aug-19 THU 20-Sep-19 SAT 22
39 WHL SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 26-Sep-19 WED 27
38 RCL TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 15-Sep-19 SAT 15
39 ZIM TRIUMPH V.1819N 01-Sep-19 SUN 27-Sep-19 SAT 26
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 02-Sep-19 MON 19-Sep-19 FRI 17
39 YANGMING TRIUMPH V.1819N 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
39 EMC SUNNY CANNA V.1818N 03-Sep-19 TUE 26-Sep-19 SAT 23
39 YANGMING TRIUMPH V.1818N 05-Sep-19 THU 27-Sep-19 SAT 22
40 WHL SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 03-Oct-19 FRI 27
39 RCL SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 22-Sep-19 SAT 15
40 ZIM SUNNY CAMELLIA 1820 08-Sep-19 SUN 04-Oct-19 SAT 26
39 WHL SKY HOPE 1817N 09-Sep-19 MON 26-Sep-19 FRI 17
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1820 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
40 YANGMING SUNNY CAMELLIA 1819 12-Sep-19 THU 04-Oct-19 SAT 22
HAIPHONG to NHAVA SHEVA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 EMC E.R. SWEDEN V.1802E 22-Aug-19 THU 11-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1816N 22-Aug-19 THU 08-Sep-19 SAT 17
37 COSCO SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 WED 19
37 WHL SUNNY IRIS 1824N 23-Aug-19 FRI 11-Sep-19 THU 19
37 COSCO KOTA WANGSA 0017N 24-Aug-19 SAT 11-Sep-19 WED 18
39 ZIM SUNNY IRIS 1825 24-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 29
38 WHL KOTA WANGSA 0017N 25-Aug-19 SUN 18-Sep-19 WED 24
38 EMC KING CRIMSON V.019N 25-Aug-19 SUN 15-Sep-19 SAT 21
37 RCL SUNNY CAMELLIA 1820 25-Aug-19 SUN 12-Sep-19 SAT 18
38 ZIM STARSHIP AQUILA 1815 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
37 WHL SKY HOPE 1816N 26-Aug-19 MON 13-Sep-19 THU 18
37 EMC CAPE FLINT V.005N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CONTI STOCKHOLM V.2E 26-Aug-19 MON 15-Sep-19 SAT 20
37 YANGMING KOTA WANGSA V.018N 26-Aug-19 MON 11-Sep-19 SAT 16
38 EMC CAPE FLINT V.006N 28-Aug-19 WED 15-Sep-19 SAT 18
38 EMC E.R.AMSTERDAM V.E1803 29-Aug-19 THU 18-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING STARSHIP AQUILA V.1814N 29-Aug-19 THU 15-Sep-19 SAT 17
38 COSCO SKY HOPE 1816N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 WED 19
38 WHL STARSHIP AQUILA 1815N 30-Aug-19 FRI 18-Sep-19 THU 19
38 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 31-Aug-19 SAT 18-Sep-19 WED 18
39 EMC TRIUMPH V.1818N 31-Aug-19 SAT 22-Sep-19 SAT 22
40 ZIM TRIDENT 1819 31-Aug-19 SAT 29-Sep-19 SAT 29
39 WHL SUNNY IRIS 1825N 01-Sep-19 SUN 25-Sep-19 THU 24
39 EMC SUNNY IRIS 1824 01-Sep-19 SUN 22-Sep-19 SAT 21
38 RCL STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Sep-19 SUN 19-Sep-19 SAT 18
39 ZIM SUNNY CANNA V.1818N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
38 WHL KOTA WANGSA 0018N 02-Sep-19 MON 20-Sep-19 SUN 18
38 EMC WAN HAI 203 V.467N 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC IAN H V.3E 02-Sep-19 MON 22-Sep-19 SAT 20
38 YANGMING HONGKONG VOYAGER 84 02-Sep-19 MON 18-Sep-19 SAT 16
39 EMC HAMBURG BAY V.25E 04-Sep-19 WED 22-Sep-19 SAT 18
39 EMC STARSHIP AQUILA V.1814N 05-Sep-19 THU 25-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING SUNNY CANNA 1817 05-Sep-19 THU 22-Sep-19 SAT 17
39 COSCO SUNNY IRIS 1825N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 WED 19
39 WHL SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 25-Sep-19 SUN 19
39 COSCO KOTA WANGSA 0018N 07-Sep-19 SAT 25-Sep-19 WED 18
40 EMC SUNNY CAMELLIA 1819 07-Sep-19 SAT 29-Sep-19 SAT 22
41 ZIM SUNNY CALLA 1817 07-Sep-19 SAT 06-Oct-19 SAT 29
40 WHL STARSHIP AQUILA 1816N 08-Sep-19 SUN 02-Oct-19 SUN 24
40 EMC TRIDENT 1818 08-Sep-19 SUN 29-Sep-19 SAT 21
39 RCL STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Sep-19 SUN 26-Sep-19 SAT 18
40 ZIM KING CRIMSON V.020N 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
39 EMC WAN HAI 213 V.334N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 EMC SUNNY CANNA 1817 09-Sep-19 MON 29-Sep-19 SAT 20
39 YANGMING FRISIA NUERNBERG V.082N 09-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 16
40 YANGMING KING CRIMSON V.019N 12-Sep-19 THU 29-Sep-19 SAT 17
HAIPHONG to PIPAVAV
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 COSCO SKY HOPE 1816N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 WED 22
37 COSCO STARSHIP AQUILA 1815N 24-Aug-19 SAT 14-Sep-19 SAT 21
38 RCL SUNNY CANNA 1817 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 COSCO SUNNY IRIS 1825N 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 FRI 22
38 COSCO KOTA WANGSA 0018N 31-Aug-19 SAT 21-Sep-19 WED 21
39 RCL KING CRIMSON V.019N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 COSCO SKY HOPE 1817N 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
39 COSCO STARSHIP AQUILA 1816N 07-Sep-19 SAT 28-Sep-19 SAT 21
40 RCL SUNNY IRIS 1824 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
HAIPHONG to VISAKHAPATNAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
38 ZIM STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Aug-19 SUN 16-Sep-19 SAT 22
38 EMC FRISIA NUERNBERG V.082N 26-Aug-19 MON 18-Sep-19 SAT 23
39 ZIM STARSHIP AQUILA V.1814N 01-Sep-19 SUN 23-Sep-19 SAT 22
39 EMC SKY HOPE 1817 02-Sep-19 MON 25-Sep-19 SAT 23
40 ZIM SUNNY CANNA 1817 08-Sep-19 SUN 30-Sep-19 SAT 22
40 EMC TRIUMPH V.1819N 09-Sep-19 MON 02-Oct-19 SAT 23
HAIPHONG to VIZAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
37 WHL HONGKONG VOYAGER 0083N 23-Aug-19 FRI 14-Sep-19 SAT 22
36 WHL TRIUMPH 1818N 25-Aug-19 SUN 04-Sep-19 SAT 10
36 WHL KHARIS HERITAGE 1727N 26-Aug-19 MON 07-Sep-19 SAT 12
38 WHL DONGJIN AUBE 0049E 30-Aug-19 FRI 21-Sep-19 SAT 22
37 WHL SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Sep-19 SUN 11-Sep-19 SAT 10
37 WHL DONGJIN AUBE 0050E 02-Sep-19 MON 14-Sep-19 SAT 12
39 WHL SINOKOR HONGKONG 0181E 06-Sep-19 FRI 28-Sep-19 SAT 22
38 WHL DONGJIN AUBE 0051E 08-Sep-19 SUN 18-Sep-19 SAT 10
1 4 5 6