THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to KAOHSIUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 10
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
HAIPHONG to KEELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 01-Jan-70 THU 4
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Jan-18 THU 4
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 02-Aug-18 THU 4
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
HAIPHONG to TAICHUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 9
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 SUN 2
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 12-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 2
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 16-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 8
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 19-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 2
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 09-Feb-18 FRI 5
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
HAIPHONG to ZHONGSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 7
2 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 7
3 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 7
3 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 7
4 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 7
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0043N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0034N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0097N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 6 7 8
Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to KAOHSIUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 10
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
HAIPHONG to KEELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 01-Jan-70 THU 4
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Jan-18 THU 4
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 02-Aug-18 THU 4
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
HAIPHONG to TAICHUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 9
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 SUN 2
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 12-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 2
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 16-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 8
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 19-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 2
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 09-Feb-18 FRI 5
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
HAIPHONG to ZHONGSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 7
2 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 7
3 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 7
3 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 7
4 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 7
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0043N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0034N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0097N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 6 7 8
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to KAOHSIUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 10
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
HAIPHONG to KEELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 01-Jan-70 THU 4
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Jan-18 THU 4
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 02-Aug-18 THU 4
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
HAIPHONG to TAICHUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 9
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 SUN 2
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 12-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 2
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 16-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 8
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 19-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 2
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 09-Feb-18 FRI 5
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
HAIPHONG to ZHONGSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 7
2 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 7
3 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 7
3 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 7
4 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 7
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0043N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0034N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0097N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 6 7 8
Nhân viên Môi giới Hải quan làm việc tại TP HCM
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to KAOHSIUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 10
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
HAIPHONG to KEELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 01-Jan-70 THU 4
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Jan-18 THU 4
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 02-Aug-18 THU 4
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
HAIPHONG to TAICHUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 9
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 SUN 2
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 12-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 2
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 16-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 8
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 19-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 2
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 09-Feb-18 FRI 5
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
HAIPHONG to ZHONGSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 7
2 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 7
3 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 7
3 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 7
4 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 7
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0043N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0034N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0097N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 6 7 8
Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 16
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 15
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 25-Jan-18 THU 16
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 28-Jan-18 SUN 15
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 16
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 15
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 16
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 12-Jan-18 FRI 11
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 11
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 15-Jan-18 MON 11
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 11
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 11
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 19-Jan-18 FRI 11
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 24-Jan-18 WED 11
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 11
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 11
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 11
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 07-Feb-18 WED 11
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 08-Feb-18 THU 11
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 13 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 12-Feb-18 MON 13 SHANGHAI
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 13-Jan-18 SAT 8
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 20-Jan-18 SAT 8
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
2 SITC SITC WEIHAI 1803N 07-Jan-18 SUN 15-Jan-18 MON 8
3 SITC SITC YOKKAICHI 1803N 14-Jan-18 SUN 22-Jan-18 MON 8
4 SITC SITC YANTAI 1803N 21-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 8
5 SITC SITC OSAKA 1803N 28-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 8
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 9
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
1 KMTC SKY HOPE 1727 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 KMTC SUNNY LOTUS 1801 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 KMTC SKY HOPE 1801 17-Jan-18 WED 25-Jan-18 THU 8
4 KMTC SUNNY LOTUS 1802 24-Jan-18 WED 01-Feb-18 THU 8
5 KMTC SKY HOPE 1802 31-Jan-18 WED 08-Feb-18 THU 8
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 10
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 26-Jan-18 FRI 10
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 10
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 09-Feb-18 FRI 10
1 SITC Kuo Lung 1752N 02-Jan-18 TUE 08-Jan-18 MON 6
2 SITC WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 15-Jan-18 MON 6
3 SITC Kuo Lung 1802N 16-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 6
4 SITC WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 29-Jan-18 MON 6
5 SITC Kuo Lung 1804N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 09-Jan-18 TUE 5
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 5
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 5
1 SITC SITC TIANJIN 1801N 05-Jan-18 FRI 10-Jan-18 WED 5
2 SITC SITC NAGOYA 1801N 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 SITC AVRA C 1803N 19-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 5
4 SITC SITC TIANJIN 1803N 26-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 5
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 12-Jan-18 FRI 5
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 5
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 14-Jan-18 SUN 13
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 22-Jan-18 MON 13
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 13
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 13
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 11
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 15-Jan-18 MON 9
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 20-Jan-18 SAT 11
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 11
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 22-Jan-18 MON 11
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 11
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 22-Jan-18 MON 9
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 26-Jan-18 FRI 11
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 28-Jan-18 SUN 11
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 11
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 30-Jan-18 TUE 11
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 29-Jan-18 MON 9
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 11
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 04-Feb-18 SUN 11
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 05-Feb-18 MON 11
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 06-Feb-18 TUE 11
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 05-Feb-18 MON 9
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 09-Feb-18 FRI 11
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 11-Feb-18 SUN 11
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 AEL VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
2 AEL XIU HONG 1753N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 AEL JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
3 AEL WARNOW CARP 1801N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 AEL VENUS C 1802N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
4 AEL XIU HONG 1802N 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 AEL JJ NAGOYA 1803N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
5 AEL WARNOW CARP 1803N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
1 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0435N 01-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 15
1 CK LINE SKY HOPE 1727N 05-Jan-18 FRI 19-Jan-18 FRI 14
2 CK LINE ST. MARY 1724N 09-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 15
2 CK LINE SUNNY LOTUS 1801N 13-Jan-18 SAT 27-Jan-18 SAT 14
3 CK LINE HYUNDAI BRIDGE 0436N 14-Jan-18 SUN 29-Jan-18 MON 15
3 CK LINE SKY HOPE 1801N 19-Jan-18 FRI 02-Feb-18 FRI 14
4 CK LINE ST. MARY 1801N 21-Jan-18 SUN 05-Feb-18 MON 15
1 KMTC SUNNY CAMELLIA 1727 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC HONGKONG VOYAGER 65 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC SINOKOR HONGKONG 162 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 KMTC TRIUMPH 1709 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 KMTC SUNNY LAVENDER 1727 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 KMTC PEGASUS UNIX V.0006N 06-Jan-18 SAT 18-Jan-18 THU 12
2 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 12
2 KMTC LANTAU BRIDGE 35 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC SINAR BANGKA 1801 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC DONGJIN AUBE 32 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 KMTC TRIDENT 1801 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 KMTC SUNNY CLOVER 1801 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1801N 13-Jan-18 SAT 25-Jan-18 THU 12
3 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 26-Jan-18 FRI 12
3 KMTC SUNNY CAMELLIA 1801 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC HONGKONG VOYAGER 66 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC SINOKOR HONGKONG 163 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 KMTC TRIUMPH V.1801N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 KMTC SUNNY LAVENDER 1801 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 KMTC PEGASUS UNIX V.0007N 20-Jan-18 SAT 01-Feb-18 THU 12
4 KMTC ST MARY 1801 21-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 12
4 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC SUNNY CANNA 1801 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC DONGJIN AUBE 33 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 KMTC TRIDENT 1802 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 KMTC SUNNY CLOVER 1802 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 KMTC ASIATIC NEPTUNE V.1802N 27-Jan-18 SAT 08-Feb-18 THU 12
5 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 09-Feb-18 FRI 12
5 KMTC SUNNY CAMELLIA 1802 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC HONGKONG VOYAGER 67 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC SINOKOR HONGKONG 164 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 KMTC TRIUMPH V.1802N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0162E 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0065N 01-Jan-18 MON 13-Jan-18 SAT 12
1 SINOKOR TRIUMPH 1709N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR CAPE FLINT 035N 03-Jan-18 WED 15-Jan-18 MON 12
1 SINOKOR LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 16-Jan-18 TUE 12
1 SINOKOR HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 12
2 SINOKOR DONGJIN AUBE 0032E 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR SINAR BANGKA 1801N 08-Jan-18 MON 20-Jan-18 SAT 12
2 SINOKOR TRIDENT 1801N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR CAPE FARO 0005N 10-Jan-18 WED 22-Jan-18 MON 12
2 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 12
2 SINOKOR TBN 0001N 12-Jan-18 FRI 24-Jan-18 WED 12
3 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0163E 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0066N 15-Jan-18 MON 27-Jan-18 SAT 12
3 SINOKOR TRIUMPH 1710N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR CAPE FLINT 036N 17-Jan-18 WED 29-Jan-18 MON 12
3 SINOKOR LANTAU BAY 1710N 18-Jan-18 THU 30-Jan-18 TUE 12
3 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 31-Jan-18 WED 12
4 SINOKOR DONGJIN AUBE 0033E 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR SINAR BANGKA 1802N 22-Jan-18 MON 03-Feb-18 SAT 12
4 SINOKOR TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR CAPE FARO 0006N 24-Jan-18 WED 05-Feb-18 MON 12
4 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 06-Feb-18 TUE 12
4 SINOKOR HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 07-Feb-18 WED 12
5 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0164E 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0067N 29-Jan-18 MON 10-Feb-18 SAT 12
5 SINOKOR TRIUMPH 1711N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
5 SINOKOR CAPE FLINT 037N 31-Jan-18 WED 12-Feb-18 MON 12
1 SINOTRANS KUO LUNG 1752N 02-Jan-18 TUE 14-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
2 SINOTRANS WISDOM GRACE 1803N 09-Jan-18 TUE 21-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
3 SINOTRANS KUO LUNG 1802N 16-Jan-18 TUE 28-Jan-18 SUN 12 SHANGHAI
4 SINOTRANS WISDOM GRACE 1805N 23-Jan-18 TUE 04-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
5 SINOTRANS KUO LUNG 1804N 30-Jan-18 TUE 11-Feb-18 SUN 12 SHANGHAI
1 SITC GLORY SHANGHAI 1801N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 SITC HANSE ENERGY 1803N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 SITC REFLECTION 1803N 18-Jan-18 THU 27-Jan-18 SAT 9
4 SITC FPMC CONTAINER 9 1805N 25-Jan-18 THU 03-Feb-18 SAT 9
2 SITC RESURGENCE 1801N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 SITC FORMOSA CONTAINER NO.4 1803N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
4 SITC SITC KAOHSIUNG 1803N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 SITC RESURGENCE 1803N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
1 HEUNGA HSL AQUA 0028N 05-Jan-18 FRI 15-Jan-18 MON 10
1 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 10
2 HEUNGA DONGJIN AUBE 0032E 09-Jan-18 TUE 19-Jan-18 FRI 10
2 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
2 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA TRIDENT 1801N 11-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 10
2 HEUNGA FESCO TRADER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA SUNNY CLOVER 1801N 12-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 10
2 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 10
3 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
3 HEUNGA TRIUMPH 1801N 17-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 10
3 HEUNGA LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA SUNNY LAVENDER 1801N 18-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 10
3 HEUNGA KHARIS HERITAGE 1715N 19-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 10
3 HEUNGA HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 30-Jan-18 TUE 10
4 HEUNGA LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
4 HEUNGA TRIDENT 1802N 24-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 10
4 HEUNGA PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA SUNNY CLOVER 1802N 25-Jan-18 THU 04-Feb-18 SUN 10
4 HEUNGA HSL AQUA 0029N 26-Jan-18 FRI 05-Feb-18 MON 10
4 HEUNGA HEUNG-A YOUNG 0099N 27-Jan-18 SAT 06-Feb-18 TUE 10
5 HEUNGA SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
5 HEUNGA TRIUMPH 1802N 31-Jan-18 WED 10-Feb-18 SAT 10
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 2
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 01-Jan-18 MON 03-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC KHANH 121S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1801S 02-Jan-18 TUE 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 177 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 FRI 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 001S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 03-Jan-18 WED 05-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 04-Jan-18 THU 06-Jan-18 THU 2
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 04-Jan-18 THU 08-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 THU 2
2 VSICO MV PROSPER 1801S 05-Jan-18 FRI 08-Jan-18 MON 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 002S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 024S 07-Jan-18 SUN 11-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 263 07-Jan-18 SUN 09-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801S 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 FRI 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 08-Jan-18 MON 10-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 08-Jan-18 MON 12-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 325 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 10-Jan-18 WED 12-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 003S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 122S 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1802S 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 11-Jan-18 THU 13-Jan-18 THU 2
1 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 11-Jan-18 THU 15-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 28 179 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 THU 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1802S 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 004S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 14-Jan-18 SUN 18-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 THU 3
1 GLS PHUC HUNG 025S 15-Jan-18 MON 19-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO M. VSHIP 265 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1802S 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 16-Jan-18 TUE 20-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 16-Jan-18 TUE 19-Jan-18 THU 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 17-Jan-18 WED 19-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 005S 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 327 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 18-Jan-18 THU 20-Jan-18 THU 2
1 VSICO MV PRUDENT 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SAT 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 181 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 THU 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC KHANH 123S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 THU 3
1 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 006S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 22-Jan-18 MON 26-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1803S 22-Jan-18 MON 24-Jan-18 SUN 3
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 267 23-Jan-18 TUE 26-Jan-18 THU 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN CAM RANH 07 007S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 GLS PHUC HUNG 026S 24-Jan-18 WED 28-Jan-18 THU 4
1 VSICO VSICO PIONEER 1803S 24-Jan-18 WED 26-Jan-18 WED 3
1 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 25-Jan-18 THU 27-Jan-18 THU 2
1 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINAFCO VINAFCO 26 329 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 26-Jan-18 FRI 30-Jan-18 THU 4
1 VSICO MV PRUDENT 1804S 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 27-Jan-18 SAT 30-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO VINAFCO 28 183 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 THU 3
1 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 28-Jan-18 SUN 01-Feb-18 THU 4
1 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 THU 2
1 GLS PHUC KHANH 124S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 THU 4
1 VSICO MV PROSPER 1804S 29-Jan-18 MON 01-Feb-18 SAT 3
1 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 30-Jan-18 TUE 03-Feb-18 THU 4
1 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1805S 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 THU -362
1 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 31-Jan-18 WED 02-Feb-18 THU 2
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
5 VSICO VSICO PIONEER 1804S 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 VINAFCO M. VSHIP 269 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 THU 3
HAIPHONG to KAOHSIUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 10
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 17-Jan-18 WED 7
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 10
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 31-Jan-18 WED 7
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
HAIPHONG to KEELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 09-Jan-18 TUE 8
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 11-Jan-18 THU 8
2 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 13-Jan-18 SAT 9
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 07-Jan-18 SUN 13-Jan-18 SAT 6
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 6
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 16-Jan-18 TUE 9
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 16-Jan-18 TUE 8
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 19-Jan-18 FRI 8
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 18-Jan-18 THU 8
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 14-Jan-18 SUN 20-Jan-18 SAT 6
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 18-Jan-18 THU 23-Jan-18 TUE 5
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 23-Jan-18 TUE 9
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 01-Jan-70 THU 4
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 23-Jan-18 TUE 8
4 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 27-Jan-18 SAT 8
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 21-Jan-18 SUN 27-Jan-18 SAT 6
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 24-Jan-18 WED 30-Jan-18 TUE 6
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 30-Jan-18 TUE 9
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Jan-18 THU 4
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 30-Jan-18 TUE 8
5 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 03-Feb-18 SAT 8
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 06-Feb-18 TUE 6
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 06-Feb-18 TUE 9
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 02-Aug-18 THU 4
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 06-Feb-18 TUE 8
HAIPHONG to TAICHUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1727E 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 KMTC HONGKONG VOYAGER V.065N 01-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 10
2 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 10-Jan-18 WED 9
2 TS LINES MARCARRIER 17047N 03-Jan-18 WED 12-Jan-18 FRI 9
3 SINOKOR VENUS C 1752N 04-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 10
2 YANGMING YM INTELLIGENT 130N 05-Jan-18 FRI 07-Jan-18 SUN 2
3 SINOKOR XIU HONG 1753N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 KMTC ST MARY V.1724N 07-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 10
3 KMTC LANTAU BRIDGE V.0035N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 KMTC SINAR BANGKA V.1801N 08-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 10
3 TS LINES LANTAU BRIDGE 0035N 08-Jan-18 MON 17-Jan-18 WED 9
3 SINOKOR JJ NAGOYA 1801N 11-Jan-18 THU 20-Jan-18 SAT 9
3 TS LINES LANTAU BEE 17025N 10-Jan-18 WED 19-Jan-18 FRI 9
3 YANGMING WARNOW BOATSWAIN 003N 12-Jan-18 FRI 14-Jan-18 SUN 2
4 SINOKOR WARNOW CARP 1801N 16-Jan-18 TUE 24-Jan-18 WED 8
4 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.436N 14-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 10
3 RCL RATHA BHUM 662NE 14-Jan-18 SUN 19-Jan-18 FRI 5
4 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1801N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 KMTC HONGKONG VOYAGER V.066N 15-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 10
4 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 24-Jan-18 WED 9
5 SINOKOR VENUS C 1802N 19-Jan-18 FRI 28-Jan-18 SUN 9
4 YANGMING YM HEIGHTS 247N 19-Jan-18 FRI 21-Jan-18 SUN 2
5 SINOKOR XIU HONG 1802N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
5 KMTC ST MARY V.1801N 21-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 10
5 RCL ORA BHUM 389NE 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
5 KMTC LANTAU BRIDGE V.0036N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 KMTC SUNNY CANNA V.1801N 22-Jan-18 MON 01-Feb-18 THU 10
5 TS LINES LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 9
6 SINOKOR JJ NAGOYA 1803N 26-Jan-18 FRI 04-Feb-18 SUN 9
5 YANGMING YM INITIATIVE 196N 28-Jan-18 SUN 02-Feb-18 FRI 5
6 SINOKOR WARNOW CARP 1803N 31-Jan-18 WED 07-Feb-18 WED 7
6 KMTC HYUNDAI BRIDGE V.437N 28-Jan-18 SUN 07-Feb-18 WED 10
6 RCL PIRA BHUM 450NE 04-Feb-18 SUN 09-Feb-18 FRI 5
6 KMTC SUNNY CAMELLIA V.1802N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 KMTC HONGKONG VOYAGER V.067N 29-Jan-18 MON 08-Feb-18 THU 10
6 TS LINES SUNNY CAMELLIA 1802N 29-Jan-18 MON 07-Feb-18 WED 9
HAIPHONG to ZHONGSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1727N 01-Jan-18 MON 07-Jan-18 SUN 7
2 HEUNG-A LANTAU BAY 1709N 04-Jan-18 THU 10-Jan-18 WED 6
2 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0102N 06-Jan-18 SAT 12-Jan-18 FRI 7
3 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0035N 10-Jan-18 WED 16-Jan-18 TUE 7
3 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0044N 11-Jan-18 THU 17-Jan-18 WED 6
3 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0098N 13-Jan-18 SAT 19-Jan-18 FRI 7
4 HEUNG-A SUNNY CAMELLIA 1801N 15-Jan-18 MON 21-Jan-18 SUN 6
4 HEUNG-A LANTAU BAY 1801N 18-Jan-18 THU 24-Jan-18 WED 6
4 HEUNG-A HEUNG-A SARAH 0103N 20-Jan-18 SAT 26-Jan-18 FRI 7
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0036N 22-Jan-18 MON 28-Jan-18 SUN 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0045N 25-Jan-18 THU 31-Jan-18 WED 6
5 HEUNG-A PEGASUS ZETTA 0043N 27-Jan-18 SAT 02-Feb-18 FRI 6
5 HEUNG-A LANTAU BRIDGE 0034N 28-Jan-18 SUN 03-Feb-18 SAT 6
6 HEUNG-A HEUNG-A YOUNG 0097N 30-Jan-18 TUE 05-Feb-18 MON 6
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
1 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 01-Jan-18 MON 04-Jan-18 THU 3
1 VINAFCO M. VSHIP 262 02-Jan-18 TUE 06-Jan-18 SAT 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 03-Jan-18 WED 06-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1745N 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 THU 4
2 VINAFCO VINAFCO 26 324 03-Jan-18 WED 07-Jan-18 SUN 4
2 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
2 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 04-Jan-18 THU 07-Jan-18 SUN 3
1 VSICO MV PRUDENT 1801N 05-Jan-18 FRI 09-Jan-18 THU 4
1 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 MON 4
2 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 06-Jan-18 SAT 09-Jan-18 TUE 3
2 VINAFCO VINAFCO 28 178 06-Jan-18 SAT 10-Jan-18 WED 4
2 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 07-Jan-18 SUN 10-Jan-18 WED 3
2 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 08-Jan-18 MON 11-Jan-18 THU 3
1 VSICO MV PROSPER 1801N 09-Jan-18 TUE 13-Jan-18 SUN 4
2 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 09-Jan-18 TUE 12-Jan-18 FRI 3
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 10-Jan-18 WED 13-Jan-18 SAT 3
3 VINAFCO M. VSHIP 264 10-Jan-18 WED 14-Jan-18 SUN 4
3 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
3 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 SUN 3
1 VSICO VSICO PIONEER 1801N 11-Jan-18 THU 14-Jan-18 FRI 4
3 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 12-Jan-18 FRI 17-Jan-18 WED 5
3 VINAFCO VINAFCO 26 326 12-Jan-18 FRI 16-Jan-18 TUE 4
3 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
3 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 WED 4
1 BIEN DONG VAN LY VL801N 13-Jan-18 SAT 17-Jan-18 MON 4
3 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 13-Jan-18 SAT 16-Jan-18 TUE 3
3 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 3
3 VSICO MV PRUDENT 1802N 14-Jan-18 SUN 17-Jan-18 WED 4
3 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 3
3 VINAFCO VINAFCO 28 180 15-Jan-18 MON 18-Jan-18 THU 4
3 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
3 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 17-Jan-18 WED 20-Jan-18 SAT 3
4 VSICO MV PROSPER 1802N 17-Jan-18 WED 21-Jan-18 SUN 4
4 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 18-Jan-18 THU 21-Jan-18 SUN 3
4 VINAFCO M. VSHIP 266 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 4
4 VSICO VSICO PIONEER 1802N 19-Jan-18 FRI 22-Jan-18 MON 4
4 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 19-Jan-18 FRI 23-Jan-18 TUE 3
1 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 20-Jan-18 SAT 23-Jan-18 TUE 3
1 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 20-Jan-18 SAT 24-Jan-18 THU 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 SAT 4
4 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 21-Jan-18 SUN 24-Jan-18 WED 3
4 VINAFCO VINAFCO 26 328 21-Jan-18 SUN 25-Jan-18 THU 4
4 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 3
4 VSICO MV PRUDENT 1803N 22-Jan-18 MON 25-Jan-18 THU 4
4 VINAFCO VINAFCO 28 182 23-Jan-18 TUE 27-Jan-18 SAT 4
1 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 MON 3
4 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 24-Jan-18 WED 27-Jan-18 SAT 3
5 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 25-Jan-18 THU 28-Jan-18 SUN 3
5 VSICO MV PROSPER 1803N 25-Jan-18 THU 29-Jan-18 MON 4
5 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 26-Jan-18 FRI 29-Jan-18 MON 3
1 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 SUN 4
1 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 TUE 4
5 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VINAFCO M. VSHIP 268 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 VSICO VSICO PIONEER 1803N 27-Jan-18 SAT 31-Jan-18 WED 4
5 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 28-Jan-18 SUN 31-Jan-18 WED 3
5 VINAFCO VINAFCO 26 330 29-Jan-18 MON 02-Feb-18 FRI 4
5 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 29-Jan-18 MON 31-Jan-18 WED 2
1 VSICO MV PRUDENT 1804N 30-Jan-18 TUE 02-Feb-18 FRI 4
1 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 31-Jan-18 WED 04-Feb-18 FRI 4
5 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
5 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 31-Jan-18 WED 03-Feb-18 SAT 3
1 6 7 8