Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC RESURGENCE 1805N 02-Mar-18 FRI 10-Mar-18 SAT 8
10 SITC SITC KOBE 1815N 09-Mar-18 FRI 17-Mar-18 SAT 8
11 SITC EPONYMA 1809N 16-Mar-18 FRI 24-Mar-18 SAT 8
12 SITC RESURGENCE 1807N 23-Mar-18 FRI 31-Mar-18 SAT 8
13 SITC SITC KOBE 1817N 30-Mar-18 FRI 07-Apr-18 SAT 8
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 12-Mar-18 MON 8
11 SITC SITC YANTAI 1807N 11-Mar-18 SUN 19-Mar-18 MON 8
12 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 18-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 8
13 SITC SITC OSAKA 1809N 25-Mar-18 SUN 02-Apr-18 MON 8
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 11-Mar-18 SUN 10
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 18-Mar-18 SUN 10
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 25-Mar-18 SUN 10
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 01-Apr-18 SUN 10
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 08-Apr-18 SUN 10
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 13-Mar-18 TUE 9
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 20-Mar-18 TUE 9
12 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 9
13 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 03-Apr-18 TUE 9
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
11 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 13-Mar-18 TUE 25-Mar-18 SUN 12
12 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 20-Mar-18 TUE 01-Apr-18 SUN 12
13 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 27-Mar-18 TUE 08-Apr-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 10-Mar-18 SAT 9
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 17-Mar-18 SAT 9
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 24-Mar-18 SAT 9
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 31-Mar-18 SAT 9
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 07-Apr-18 SAT 9
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 14-Mar-18 WED 10
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 21-Mar-18 WED 10
11 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 28-Mar-18 WED 10
12 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 04-Apr-18 WED 10
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 11-Mar-18 SUN 7
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 12-Mar-18 MON 11
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 15-Mar-18 THU 11
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 19-Mar-18 MON 11
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 22-Mar-18 THU 11
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 26-Mar-18 MON 11
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 29-Mar-18 THU 11
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 02-Apr-18 MON 11
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 05-Apr-18 THU 11
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 09-Apr-18 MON 11
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 15-Mar-18 THU 14
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 22-Mar-18 THU 15
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 24-Mar-18 SAT 14
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 15
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 29-Mar-18 THU 14
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 03-Apr-18 TUE 15
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 06-Apr-18 FRI 14
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 09-Apr-18 MON 15
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 11-Apr-18 WED 14
1 7 8 9
Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC RESURGENCE 1805N 02-Mar-18 FRI 10-Mar-18 SAT 8
10 SITC SITC KOBE 1815N 09-Mar-18 FRI 17-Mar-18 SAT 8
11 SITC EPONYMA 1809N 16-Mar-18 FRI 24-Mar-18 SAT 8
12 SITC RESURGENCE 1807N 23-Mar-18 FRI 31-Mar-18 SAT 8
13 SITC SITC KOBE 1817N 30-Mar-18 FRI 07-Apr-18 SAT 8
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 12-Mar-18 MON 8
11 SITC SITC YANTAI 1807N 11-Mar-18 SUN 19-Mar-18 MON 8
12 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 18-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 8
13 SITC SITC OSAKA 1809N 25-Mar-18 SUN 02-Apr-18 MON 8
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 11-Mar-18 SUN 10
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 18-Mar-18 SUN 10
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 25-Mar-18 SUN 10
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 01-Apr-18 SUN 10
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 08-Apr-18 SUN 10
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 13-Mar-18 TUE 9
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 20-Mar-18 TUE 9
12 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 9
13 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 03-Apr-18 TUE 9
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
11 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 13-Mar-18 TUE 25-Mar-18 SUN 12
12 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 20-Mar-18 TUE 01-Apr-18 SUN 12
13 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 27-Mar-18 TUE 08-Apr-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 10-Mar-18 SAT 9
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 17-Mar-18 SAT 9
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 24-Mar-18 SAT 9
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 31-Mar-18 SAT 9
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 07-Apr-18 SAT 9
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 14-Mar-18 WED 10
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 21-Mar-18 WED 10
11 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 28-Mar-18 WED 10
12 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 04-Apr-18 WED 10
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 11-Mar-18 SUN 7
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 12-Mar-18 MON 11
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 15-Mar-18 THU 11
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 19-Mar-18 MON 11
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 22-Mar-18 THU 11
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 26-Mar-18 MON 11
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 29-Mar-18 THU 11
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 02-Apr-18 MON 11
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 05-Apr-18 THU 11
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 09-Apr-18 MON 11
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 15-Mar-18 THU 14
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 22-Mar-18 THU 15
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 24-Mar-18 SAT 14
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 15
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 29-Mar-18 THU 14
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 03-Apr-18 TUE 15
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 06-Apr-18 FRI 14
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 09-Apr-18 MON 15
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 11-Apr-18 WED 14
1 7 8 9
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC RESURGENCE 1805N 02-Mar-18 FRI 10-Mar-18 SAT 8
10 SITC SITC KOBE 1815N 09-Mar-18 FRI 17-Mar-18 SAT 8
11 SITC EPONYMA 1809N 16-Mar-18 FRI 24-Mar-18 SAT 8
12 SITC RESURGENCE 1807N 23-Mar-18 FRI 31-Mar-18 SAT 8
13 SITC SITC KOBE 1817N 30-Mar-18 FRI 07-Apr-18 SAT 8
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 12-Mar-18 MON 8
11 SITC SITC YANTAI 1807N 11-Mar-18 SUN 19-Mar-18 MON 8
12 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 18-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 8
13 SITC SITC OSAKA 1809N 25-Mar-18 SUN 02-Apr-18 MON 8
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 11-Mar-18 SUN 10
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 18-Mar-18 SUN 10
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 25-Mar-18 SUN 10
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 01-Apr-18 SUN 10
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 08-Apr-18 SUN 10
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 13-Mar-18 TUE 9
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 20-Mar-18 TUE 9
12 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 9
13 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 03-Apr-18 TUE 9
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
11 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 13-Mar-18 TUE 25-Mar-18 SUN 12
12 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 20-Mar-18 TUE 01-Apr-18 SUN 12
13 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 27-Mar-18 TUE 08-Apr-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 10-Mar-18 SAT 9
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 17-Mar-18 SAT 9
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 24-Mar-18 SAT 9
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 31-Mar-18 SAT 9
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 07-Apr-18 SAT 9
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 14-Mar-18 WED 10
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 21-Mar-18 WED 10
11 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 28-Mar-18 WED 10
12 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 04-Apr-18 WED 10
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 11-Mar-18 SUN 7
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 12-Mar-18 MON 11
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 15-Mar-18 THU 11
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 19-Mar-18 MON 11
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 22-Mar-18 THU 11
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 26-Mar-18 MON 11
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 29-Mar-18 THU 11
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 02-Apr-18 MON 11
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 05-Apr-18 THU 11
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 09-Apr-18 MON 11
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 15-Mar-18 THU 14
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 22-Mar-18 THU 15
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 24-Mar-18 SAT 14
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 15
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 29-Mar-18 THU 14
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 03-Apr-18 TUE 15
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 06-Apr-18 FRI 14
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 09-Apr-18 MON 15
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 11-Apr-18 WED 14
1 7 8 9
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC RESURGENCE 1805N 02-Mar-18 FRI 10-Mar-18 SAT 8
10 SITC SITC KOBE 1815N 09-Mar-18 FRI 17-Mar-18 SAT 8
11 SITC EPONYMA 1809N 16-Mar-18 FRI 24-Mar-18 SAT 8
12 SITC RESURGENCE 1807N 23-Mar-18 FRI 31-Mar-18 SAT 8
13 SITC SITC KOBE 1817N 30-Mar-18 FRI 07-Apr-18 SAT 8
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 12-Mar-18 MON 8
11 SITC SITC YANTAI 1807N 11-Mar-18 SUN 19-Mar-18 MON 8
12 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 18-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 8
13 SITC SITC OSAKA 1809N 25-Mar-18 SUN 02-Apr-18 MON 8
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 11-Mar-18 SUN 10
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 18-Mar-18 SUN 10
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 25-Mar-18 SUN 10
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 01-Apr-18 SUN 10
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 08-Apr-18 SUN 10
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 13-Mar-18 TUE 9
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 20-Mar-18 TUE 9
12 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 9
13 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 03-Apr-18 TUE 9
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
11 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 13-Mar-18 TUE 25-Mar-18 SUN 12
12 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 20-Mar-18 TUE 01-Apr-18 SUN 12
13 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 27-Mar-18 TUE 08-Apr-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 10-Mar-18 SAT 9
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 17-Mar-18 SAT 9
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 24-Mar-18 SAT 9
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 31-Mar-18 SAT 9
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 07-Apr-18 SAT 9
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 14-Mar-18 WED 10
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 21-Mar-18 WED 10
11 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 28-Mar-18 WED 10
12 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 04-Apr-18 WED 10
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 11-Mar-18 SUN 7
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 12-Mar-18 MON 11
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 15-Mar-18 THU 11
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 19-Mar-18 MON 11
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 22-Mar-18 THU 11
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 26-Mar-18 MON 11
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 29-Mar-18 THU 11
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 02-Apr-18 MON 11
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 05-Apr-18 THU 11
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 09-Apr-18 MON 11
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 15-Mar-18 THU 14
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 22-Mar-18 THU 15
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 24-Mar-18 SAT 14
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 15
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 29-Mar-18 THU 14
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 03-Apr-18 TUE 15
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 06-Apr-18 FRI 14
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 09-Apr-18 MON 15
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 11-Apr-18 WED 14
1 7 8 9
Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC RESURGENCE 1805N 02-Mar-18 FRI 10-Mar-18 SAT 8
10 SITC SITC KOBE 1815N 09-Mar-18 FRI 17-Mar-18 SAT 8
11 SITC EPONYMA 1809N 16-Mar-18 FRI 24-Mar-18 SAT 8
12 SITC RESURGENCE 1807N 23-Mar-18 FRI 31-Mar-18 SAT 8
13 SITC SITC KOBE 1817N 30-Mar-18 FRI 07-Apr-18 SAT 8
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 12-Mar-18 MON 8
11 SITC SITC YANTAI 1807N 11-Mar-18 SUN 19-Mar-18 MON 8
12 SITC SITC YOKKAICHI 1807N 18-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 8
13 SITC SITC OSAKA 1809N 25-Mar-18 SUN 02-Apr-18 MON 8
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 11-Mar-18 SUN 10
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 18-Mar-18 SUN 10
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 25-Mar-18 SUN 10
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 01-Apr-18 SUN 10
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 08-Apr-18 SUN 10
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 13-Mar-18 TUE 9
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 20-Mar-18 TUE 9
12 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 9
13 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 03-Apr-18 TUE 9
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 20-Mar-18 TUE 13
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 22-Mar-18 THU 12
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 24-Mar-18 SAT 13
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 01-Apr-18 SUN 13
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 07-Apr-18 SAT 13
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
11 SINOTRANS WISDOM GRACE 1809N 13-Mar-18 TUE 25-Mar-18 SUN 12
12 SINOTRANS KUO LUNG 1810N 20-Mar-18 TUE 01-Apr-18 SUN 12
13 SINOTRANS WISDOM GRACE 1811N 27-Mar-18 TUE 08-Apr-18 SUN 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 SITC HANSE ENERGY 1807N 01-Mar-18 THU 10-Mar-18 SAT 9
10 SITC SITC TIANJIN 1807N 08-Mar-18 THU 17-Mar-18 SAT 9
11 SITC AVRA C 1809N 15-Mar-18 THU 24-Mar-18 SAT 9
12 SITC HANSE ENERGY 1809N 22-Mar-18 THU 31-Mar-18 SAT 9
13 SITC SITC TIANJIN 1809N 29-Mar-18 THU 07-Apr-18 SAT 9
10 SITC SITC KAOHSIUNG 1807N 04-Mar-18 SUN 14-Mar-18 WED 10
11 SITC REFLECTION 1809N 11-Mar-18 SUN 21-Mar-18 WED 10
11 SITC SITC NAGOYA 1807N 18-Mar-18 SUN 28-Mar-18 WED 10
12 SITC SITC KAOHSIUNG 1809N 25-Mar-18 SUN 04-Apr-18 WED 10
10 SITC SITC WEIHAI 1807N 04-Mar-18 SUN 11-Mar-18 SUN 7
9 SINOKOR LANTAU BAY 1804N 01-Mar-18 THU 13-Mar-18 TUE 12
9 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1717N 02-Mar-18 FRI 14-Mar-18 WED 12
10 SINOKOR DONGJIN AUBE 0036E 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR SUNNY CANNA 1804N 05-Mar-18 MON 17-Mar-18 SAT 12
10 SINOKOR TRIDENT 1805N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR CAPE FORBY 0001N 07-Mar-18 WED 19-Mar-18 MON 12
10 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0048N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
10 SINOKOR HSL AQUA 0031N 09-Mar-18 FRI 21-Mar-18 WED 12
11 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0167E 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0070N 12-Mar-18 MON 24-Mar-18 SAT 12
11 SINOKOR TRIUMPH 1805N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR CAPE FLINT 039N 14-Mar-18 WED 26-Mar-18 MON 12
11 SINOKOR LANTAU BAY 1801N 15-Mar-18 THU 27-Mar-18 TUE 12
11 SINOKOR FESCO TRADER 104N 16-Mar-18 FRI 28-Mar-18 WED 12
12 SINOKOR DONGJIN AUBE 0037E 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR SUNNY CANNA 1805N 19-Mar-18 MON 31-Mar-18 SAT 12
12 SINOKOR TRIDENT 1806N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR CAPE FORBY 0002N 21-Mar-18 WED 02-Apr-18 MON 12
12 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0049N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
12 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1718N 23-Mar-18 FRI 04-Apr-18 WED 12
13 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0168E 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0071N 26-Mar-18 MON 07-Apr-18 SAT 12
13 SINOKOR TRIUMPH 1806N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR CAPE FLINT 040N 28-Mar-18 WED 09-Apr-18 MON 12
13 SINOKOR LANTAU BAY 1802N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
13 SINOKOR HSL AQUA 0032N 30-Mar-18 FRI 11-Apr-18 WED 12
10 AEL XIU HONG 1808N 04-Mar-18 SUN 16-Mar-18 FRI 12
10 AEL VENUS C 1809N 08-Mar-18 THU 20-Mar-18 TUE 12
11 AEL WARNOW CARP 1806N 11-Mar-18 SUN 23-Mar-18 FRI 12
11 AEL JJ NAGOYA 1810N 15-Mar-18 SUN 27-Mar-18 TUE 12
12 AEL XIU HONG 1810N 18-Mar-18 SUN 30-Mar-18 FRI 12
12 AEL VENUS C 1811N 22-Mar-18 THU 03-Apr-18 TUE 12
13 AEL WARNOW CARP 1811N 25-Mar-18 SUN 06-Apr-18 FRI 12
13 AEL JJ NAGOYA 1812N 29-Mar-18 THU 10-Apr-18 TUE 12
9 KMTC SUNNY LAVENDER 1804 01-Mar-18 THU 12-Mar-18 MON 11
10 KMTC KOTA WANGSA V.004N 04-Mar-18 SUN 15-Mar-18 THU 11
10 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 83 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SUNNY CANNA V.1804N 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC DONGJIN AUBE 36 05-Mar-18 MON 16-Mar-18 FRI 11
10 KMTC SKY HOPE 1804 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC TRIDENT 1805 07-Mar-18 WED 18-Mar-18 SUN 11
10 KMTC SUNNY CLOVER 1805 08-Mar-18 THU 19-Mar-18 MON 11
11 KMTC ST MARY V.1804N 11-Mar-18 SUN 22-Mar-18 THU 11
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1805 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC HONGKONG VOYAGER 70 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SINOKOR HONGKONG 167 12-Mar-18 MON 23-Mar-18 FRI 11
11 KMTC SUNNY LOTUS 1805 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC TRIUMPH V.1805N 14-Mar-18 WED 25-Mar-18 SUN 11
11 KMTC SUNNY LAVENDER 1805 15-Mar-18 THU 26-Mar-18 MON 11
12 KMTC KOTA WANGSA V.005N 18-Mar-18 SUN 29-Mar-18 THU 11
12 KMTC HEUNG-A HAIPHONG 84 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SUNNY CANNA 1805 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC DONGJIN AUBE 37 19-Mar-18 MON 30-Mar-18 FRI 11
12 KMTC SKY HOPE 1805 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC TRIDENT 1806 21-Mar-18 WED 01-Apr-18 SUN 11
12 KMTC SUNNY CLOVER 1806 22-Mar-18 THU 02-Apr-18 MON 11
13 KMTC ST MARY 1805 25-Mar-18 SUN 05-Apr-18 THU 11
13 KMTC SUNNY CAMELLIA 1806 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC HONGKONG VOYAGER 71 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SINOKOR HONGKONG 168 26-Mar-18 MON 06-Apr-18 FRI 11
13 KMTC SUNNY LOTUS 1806 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC TRIUMPH V.1806N 28-Mar-18 WED 08-Apr-18 SUN 11
13 KMTC SUNNY LAVENDER 1806 29-Mar-18 THU 09-Apr-18 MON 11
9 CK LINE SUNNY LOTUS 1804N 01-Mar-18 THU 15-Mar-18 THU 14
10 CK LINE KOTA WANGSA 0004N 07-Mar-18 WED 22-Mar-18 THU 15
10 CK LINE SKY HOPE 1804N 10-Mar-18 SAT 24-Mar-18 SAT 14
11 CK LINE ST. MARY 1804N 11-Mar-18 SUN 26-Mar-18 MON 15
11 CK LINE SUNNY LOTUS 1805N 15-Mar-18 THU 29-Mar-18 THU 14
12 CK LINE KOTA WANGSA 0005N 19-Mar-18 MON 03-Apr-18 TUE 15
12 CK LINE SKY HOPE 1805N 23-Mar-18 FRI 06-Apr-18 FRI 14
13 CK LINE ST. MARY 1805N 25-Mar-18 SUN 09-Apr-18 MON 15
13 CK LINE SUNNY LOTUS 1806N 28-Mar-18 WED 11-Apr-18 WED 14
1 7 8 9