Công ty cổ phần Dịch vụ Giao nhận Hàng hoá TNN xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ tới Quý Khách hàng như sau:

Following the Public Holidays Calendar, TNN Logistics Joint Stock Company would like to inform as below:

–          Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: 01 (một) ngày, Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2015.

Hung Kings Commemoration Day: 01 (one) day-off,  Tuesday 28th April 2015

–          Lịch nghỉ lễ Chiến thắng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5: 03 (ba) ngày, từ Thứ 5, ngày 30 tháng 04 năm 2015 đến hết Chủ Nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2015.

Liberation Day and Labour Day: 03 (three) day-off, from Thursday 30th April 2015 to Sunday, 03rd May 2015.

–          Lịch làm bù sáng Thứ 7, ngày 02 tháng 05 năm 2015: Chiều Thứ 7, ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Working time in Saturday 25th April 2015: 08.00-12.00 and 13.00-16.30

Trân trọng thông báo.

Thank you and have good holidays!


Bài đã đăng