Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác lịch nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5 như sau:

  1. Thời gian nghỉ

Nghỉ 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/04/2017 đến hết thứ Ba ngày 02/05/2017.

Thứ Bảy ngày 06/05/2017 Công ty làm cả ngày.

  1. Quý khách hàng và Quý đối tác vui lòng liên hệ với các số điện thoại/Email dưới đây trong trường hợp cần hỗ trợ/giải quyết công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:
  • Nguyễn Kim Thái

Số điện thoại: +84 915 293 340               Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy

Số điện thoại: +84 915293348                Email: ops@tnnlogistics.com.vn

­­­­­­­

  • Trần Ngọc Bích

Số điện thoại: +84 1636316978              Email: ops-han@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước

Số điện thoại: +84 911729966                Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Bài đã đăng