Số:   02/2018/TB-BGĐ                                                                                              Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04, 01/05/2018 

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2018 như sau:

  1. Thời gian nghỉ

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày, thứ Tư ngày 25 tháng 04 năm 2018.

Nghỉ lễ 30/04 & 01/05: nghỉ 02 ngày, từ thứ Hai ngày 30/04/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/05/2018.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                                  Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                                  Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903511465                                    Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                                  Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                                  Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC                              – Các phòng ban                                                                                                                             (Đã kí)       

        – Lưu HCNS                                                                                                                      VŨ THỊ HỒNG NHUNG            


Bài đã đăng