Số:   01/2018/TB-BGĐ                                                                             Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018

­­­

            Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018;

            Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 như sau:

  1. Thời gian nghỉ

             Nghỉ 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14/02/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017) đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018). Ngày 21/02/2018 toàn Công ty trở lại làm việc bình thường.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

            Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

             Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2018:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                                   Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                                   Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465                                   Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                                   Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                                   Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

            Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN xin kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • Các phòng ban;
  • Lưu HCNS.


GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

VŨ THỊ HỒNG NHUNG

 

 

 


Bài đã đăng