Bài học tình huống

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party)

Hỏi: Theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến, tàu của chúng tôi đã đến cảng để bốc hàng (load) nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người thuê vân chuyển đề nghị chấm dứt hợp đồng vì không có hàng với lý do người mua hàng của họ không mở được L/C - thư tín dụng (người thuê vận chuyển bán hàng cho người mua của họ theo điều kiện CIF nên phải có nghĩa vụ thu xếp tàu vận chuyển). Chủ tàu/người vận chuyển đã cho tàu đi làm việc khác. Sau đó, họ thống kê toàn bộ tiền cước... Xem thêm > >