Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TNN ---------------- Số: 01/2014/TB-HĐQT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2014   THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014             Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN (TNN); Trụ sở tại: phòng 602, tầng 6 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận                  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐKKD   : Số 0200549767 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 18/6/2003, thay đổi lần... Xem thêm > >