Tin công ty

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

Số:   04/2018/TB-BGĐ                                              Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ­­­  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 như sau: Thời gian nghỉ Từ chiều thứ Bảy ngày 01 tháng 09 năm 2018 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 09 năm 2018. Thứ Ba ngày... Xem thêm > >

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018

Số:   02/2018/TB-BGĐ                                                                                              Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04, 01/05/2018  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý... Xem thêm > >

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018

Số:   05/2017/TB-BGĐ                                                        Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết dương lịch 2018  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết dương lịch 2018 như sau: ... Xem thêm > >

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

Số: 04/2017/TB-BGĐ                                                                                    Hải Phòng, ngày 17 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2017; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và... Xem thêm > >

Thông báo về lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác, Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác lịch nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5 như sau: Thời gian nghỉ Nghỉ 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/04/2017 đến hết thứ Ba ngày 02/05/2017. Thứ Bảy ngày 06/05/2017 Công ty làm cả ngày. Quý khách hàng và Quý đối tác vui lòng liên hệ với các số điện thoại/Email dưới đây trong trường hợp cần hỗ trợ/giải quyết công việc phát sinh... Xem thêm > >
Page 1 of 3123