Tin công ty

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Số:   05/2018/TB-BGĐ                                                                                             Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết dương lịch 2019  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối... Xem thêm > >

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Quý Khách hàng Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN (TNN) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của TNN trong suốt thời gian vừa qua. Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao... Xem thêm > >

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

Số:   04/2018/TB-BGĐ                                              Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ­­­  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 như sau: Thời gian nghỉ Từ chiều thứ Bảy ngày 01 tháng 09 năm 2018 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 09 năm 2018. Thứ Ba ngày... Xem thêm > >

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/04, 01/05/2018

Số:   02/2018/TB-BGĐ                                                                                              Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04, 01/05/2018  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý... Xem thêm > >

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018

Số:   05/2017/TB-BGĐ                                                        Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết dương lịch 2018  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết dương lịch 2018 như sau: ... Xem thêm > >
Page 1 of 41234