Tin tuyển dụng

Cần tuyển nhân viên Môi giới Hải Quan làm việc tại Hải Phòng và HCM

1. Mô tả công việc - Cung cấp thông tin về sự thay đổi về chính sách và các quy định về lĩnh vực hải quan, giao nhận xuất nhập khẩu được niêm yết và được thông báo ngoài hiện trường cho điều phối chung; - Nhận và thực hiện công việc về thông quan và giao nhận hàng hóa theo sự phân công của điều phối chung dưới sự giám sát của trưởng phòng khai thác; - Thực hiện công việc hàng ngày theo Quy trình thông quan hàng hóa - Lưu chứng từ (bản copy toàn bộ các chứng từ phát sinh... Xem thêm > >

Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh

  1. Mô tả công việc: - Thu thập, phân tích thông tin về thị trường. - Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng. - Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng. - Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng. - Kết hợp với các nhân viên, phòng ban khác nhằm giải quyết, đáp ứng nhu cầu khách hàng. - Chi tiết cụ thể về công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. 2. Địa điểm làm việc: - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Phòng... Xem thêm > >

Nhân viên Môi giới Hải quan làm việc tại TP HCM

Mô tả công việc: Cập nhật thông tin về chính sách và các quy định về lĩnh vực hải quan, giao nhận xuất nhập khẩu. Tư vấn thủ tục hải quan, thủ tục giao nhận cho khách hàng và các phòng ban khác trong nội bộ Công ty. Khai tờ khai hải quan, chuẩn bị bộ chứng từ thông quan xuất, nhập để thông quan hàng hóa Trực tiếp thông quan hoặc chuyển bộ hồ sơ thông quan cho cộng tác viên làm thủ tục ngoài hiện trường. Phối hợp với điều phối xe tiến hành giao, nhận hàng... Xem thêm > >

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội

Mô tả công việc: Thu thập, phân tích thông tin về thị trường. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng. Kết hợp với các nhân viên, phòng ban khác nhằm giải quyết, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chi tiết cụ thể về công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. Địa điểm làm việc: Văn phòng TP. Hà Nội: Tầng... Xem thêm > >

Nhân viên kinh doanh làm việc tại TP HCM

Mô tả công việc: Thu thập, phân tích thông tin về thị trường. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng. Kết hợp với các nhân viên, phòng ban khác nhằm giải quyết, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chi tiết cụ thể về công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. Địa điểm làm việc: Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:... Xem thêm > >
Page 1 of 41234