Tin tức | Tiếng Việt

Tin tức nổi bật

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

Số:   04/2018/TB-BGĐ                                              Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ­­­  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế...