Với hơn 9,429 văn phòng thành viên tại 194 nước trên toàn thế giới, WCA là mạng lưới các đại lý vận tải hàng hóa độc lập lớn nhất và có sức ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1998 bởi Chủ tịch David Yokeum, WCA là mạng lưới không độc quyền đầu tiên trên thế giới được quản lý và vận hành trung lập để mang lại lợi ích thực sự cho mỗi công ty thành viên. Hơn 20 năm qua WCA đã không ngừng nỗ lực để bổ sung các lợi ích mới, sáng tạo và có giá trị cao cho các thành viên. Sự kết hợp đặc biệt này cùng với sự cống hiến tận tụy đã giúp WCA thiết lập các tiêu chuẩn mới trong ngành.

Mỗi thành viên của mạng lưới WCA đều được bảo vệ tự động bởi chương trình bảo trợ tài chính lớn nhất trong ngành cho phép các công ty tiến hành kinh doanh với những công ty thành viên khác với sự an toàn và yên tâm.

Vào ngày 02/10/2020, sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, TNN đã trở thành thành viên chính thức của hiệp hội WCA.

Mã thành viên: 68468

Chúng tôi hy vọng có thể tận dụng những công cụ kinh doanh tối ưu cũng như mạng lưới mở rộng của hiệp hội để thúc đẩy TNN trên thị trường logistics toàn cầu.


Bài đã đăng