Kính gửi Quý Khách hàng/Đối tác,

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2-9, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo về thời gian nghỉ lễ như sau:

Thời gian nghỉ làm việc:  01 (một) ngày – Thứ ba, ngày 02-09-2014 

Trân trọng thông báo,
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận hàng hóa TNN


Bài đã đăng