Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15 hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.

Đối với hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, không có người đến nhận, thất lạc hoặc quá thời hạn khai hải quan thì Chi cục phải thực hiện thông báo về thông tin hàng hóa tồn đọng. Thời hạn để người đến nhận hàng là 180 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Về hình thức xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cảng hàng không, sẽ áp dụng các biện pháp như chuyển giao cho cơ quan nhà nước chuyên ngành để quản lý; tiêu huỷ đối với hàng hoá không còn giá trị sử dụng; bán đấu giá hoặc bán trực tiếp theo quy định…

Trước đó, Cục Hải quan TP. Hải Phòng từng gặp khó khăn vì số container tồn đọng tại cảng quá lớn. Hầu hết các lô hàng có giá trị thấp hoặc không còn khả năng sử dụng. Trong khi các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng vẫn yêu cầu thu các loại phí khi hải quan tiến hành kiểm tra hàng hóa. Tổng số các loại phí này cao hơn nhiều lần so với trị giá hàng hóa, tang vật nên kinh phí từ ngân sách không đáp ứng được. Trong khi đó, cơ quan hải quan không có đủ điều kiện kho bãi riêng để chứa tang vật, hàng hóa vi phạm với số lượng lớn như vậy. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2014.

Nguồn: Vnexpress.net


Bài đã đăng