Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Liên Bang Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ucraina.

Theo đó, Bộ Công Thương nêu rõ: Ngày 29/12/2018, Chính phủ Liên bang Nga đã ban hành Nghị định số 1716-83 về các biện pháp thi hành Quyết định số 592 ngày 22/10/2018 của Tổng thống Liên bang Nga.

Theo Nghị định này, Chính phủ Liên bang Nga ban hành lệnh cấm nhập khẩu vào Liên bang Nga hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Ucraina hoặc nước xuất khẩu là Ucraina hoặc xuất khẩu từ nước thứ ba quá cảnh qua lãnh thổ Ucraina theo danh sách kèm theo.

Các mặt hàng thuộc danh sách được phép quá cảnh qua lãnh thổ Liên bang Nga đến nước thứ ba nếu đáp ứng các quy định về thủ tục hải quan quá cảnh và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của việc vận chuyển hàng hóa.

Bộ Công Thương cảnh báo, các hiệp hội, doanh nghiệp cần nắm thông tin và chủ động trong kế hoạch xuất khẩu hàng hóa sang Liên bang Nga. 

Nguồn Báo Hải Quan online


Bài đã đăng