Vận chuyển đường biển là một trong những thế mạnh của chúng tôi. TNN LOGISTICS CO. hiện đang là đại lý cho nhiều hãng tàu biển và đại lý giao nhận vận tải biển quốc tế.

Nhận thức về tầm quan trọng và tiềm năng phát triển của vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, TNN LOGISTICS CO. đã đẩy mạnh đầu tư và mở rộng thị trường cho mảng dịch vụ này.

Vận chuyển hàng hóa là một trong những khâu quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa, tăng vòng quay của vốn lưu động, từ đó góp phần tăng nhanh hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp

Dịch vụ Logistics tích hợp (SCM) được TNN LOGISTICS CO. phát triển từ năm 2004 dựa trên nhu cầu của Khách hàng về giải pháp vận chuyển trọn gói cho các nhóm sản phẩm được sản xuất ở Nhà máy đặt tại khu vực khác

Dịch vụ thủ tục hải quan là dịch vụ cốt lõi của TNN LOGISTICS CO. được bổ sung bằng dịch vụ tư vấn hải quan và giao nhận. Thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đặc biệt phức tạp và không được áp dụng giống nhau ở mỗi nước

Với vị trí nhà kho kiên cố, an ninh, mới được xây dựng, nằm tại vị trí thuận lợi cho việc lưu trữ và phấn phối hàng hóa. Với công suất lên tới 6000m2 đối với hàng công nghiệ p.

Liên hệ