Download

Thông tư số 57/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

1. Căn cứ vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng nguyên liệu trong nước và nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước, Bộ Công Thương sẽ xem xét chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá đúng mục đích không trao đổi, mua bán dưới mọi hình thức. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. 2. Doanh nghiệp nhập... Xem thêm > >

TT 47/2018/TT-NHNN Ban hành danh mục hàng hóa XNK kèm mã HS thuộc phạm vi quản lý của NHNN Việt Nam trong lĩnh vực vàng

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ HS THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC VÀNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) I. Hàng hóa nhập khẩu STTTÊN HÀNG HÓAMÔ TẢ HÀNG HÓAMÃ HS1Vàng nguyên liệuVàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.7108.12.107108.12.90 II. Hàng hóa xuất khẩu STTTÊN HÀNG HÓAMÔ TẢ HÀNG HÓAMÃ HS1Vàng nguyên... Xem thêm > >

TT 01/2019/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-01-2019-TT-BCT-quy-dinh-cua-khau-nhap-khau-phe-lieu-404424.aspx Xem thêm > >

TT Số 56/2018/TT-BCT về hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định thương mại biên giới giữa Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính Phủ nước CHDCND Lào

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào ký ngày 27/6/2015. Theo đó: - Thương nhân có nhu cầu  hưởng chính sách ưu đãi, có thể nộp hồ sơ đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới đến Cơ quan có thẩm quyền (Chi tiết Hồ sơ quy định tại Điều 3 của Thông tư này); - Danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới sẽ được công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; - Hàng... Xem thêm > >
Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 99/2016/TT-BTC Trích yếu nội dung: Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Loại văn bản: Thông tư Lĩnh vực: Thuế XNK Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: 13/08/2016 Link tham khảo http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9298 Xem thêm > >
Page 1 of 3123


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tnnlogis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tnnlogis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3813