Phát triển kênh lưu thông hàng hóa hiệu quả trong khu vực Miền Bắc Việt Nam, cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp cho Nhà sản xuất, Freight Forwarders, và Chủ hàng.