NE Hãng tư vấn hàng hải Hackett Associates trong số mới nhất Global Port Tracker khu vực Bắc Âu dự báo tổng sản lượng của 6 cảng container bắc Âu chính gồm Le Havre, Antwerp, Zeebrugge, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven và Hamburg sẽ tăng 3.95 trong năm 2014.

Báo cáo được thực hiện cùng với Institute of Shipping Economics & Logistics, cho biết sản lượng hàng năm, không tính các container trung chuyển và container rỗng, sẽ có mức hàng xuất khẩu dự kiến tăng 3.4%, sau mức tăng 1.6% từ năm 2012 đến năm 2013.

Với tăng trưởng của các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro chỉ 0.5%, báo cáo nhận thất mức tăng nhẹ trong sản lượng thương mại của các cảng được khảo sát rõ ràng chịu ảnh hưởng từ mức thất nghiệp 12%, ảnh hưởng xấu đến nhu cầu người tiêu dùng.

Trong cả năm 2013, nhập khẩu tại các cảng Bắc Âu giảm 1.2% đạt 15.8 triệu TEU, trong khi xuất khẩu giảm 0.3% đạt 17.3 triệu TEU. Bên ngoài Bắc Âu, tổng hàng xuất nhập khẩu của châu Âu tăng 3.4% trong năm 2013, trong đó nhập khẩu đạt 21.5 triệu TEu và xuất khẩu đạt 17.4 triệu TEU.

Ngươi sáng lập Hackett Associates, ông Ben Hackett, lưu ý trong báo cáo rằng khi bỏ đi các container trung chuyển và container rỗng, các cảng Bắc Âu tăng 2.2% trong năm 2013, dù có quý tư yếu.

Theo ông Ben Hackett, quyết định của Ngân hàng trung ương châu Âu giảm lãi suất xuống 0.5% khiến cho có ít khả năng thúc đẩy nền kinh tế.

“Do vậy, phía cầu sẽ phụ thuộc một bên vào niềm tin của người tiêu dùng trong tương lai và một bên là sự phát triển kinh tế của Trung Quốc,” ông nói.

Nguồn Asian Shipper News


Bài đã đăng