Từ đầu năm đến nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 230 triệu tấn…

Tin từ Cục Hàng hải VN, từ đầu năm đến nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 230 triệu tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ, đạt 48,9% kế hoạch. Trong đó, hàng container đạt 6,5 triệu TEUs, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 52% so với kế hoạch năm.

Hiện nay, cả nước có 44 cảng biển (250 bến cảng) với 59.405m dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế đạt 470-500 triệu tấn hàng/năm. Thời gian tới, Cục Hàng hải VN tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các quy hoạch, đề án bao gồm: Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách trắng – xám của Tokyo – MOU…

Theo báo Giao thông.

 


Bài đã đăng