Hôm nay, ngày 18/06/2021, TNN Logistics tổ chức kỷ niệm tròn 18 năm ngày thành lập Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi kỷ niệm.


Bài đã đăng