TNN Logistics Co. luôn mong muốn lắng nghe và tư vấn giúp bạn.

TNN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
Address: Room 602, DG Tower, 15 Tran Phu Str., Luong Khanh Thien Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City, S.R. Vietnam
Tel:  + 84 225 3652 145 (5 lines)
Fax: + 84 225 3652 147
Website: www.tnnlogistics.com.vn
Email: info@tnnlogistics.com.vn