Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 26-Nov-20 THU 38
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 03-Dec-20 THU 38
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 10-Dec-20 THU 38
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 17-Dec-20 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 17-Nov-20 TUE 29
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 24-Nov-20 TUE 29
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 01-Dec-20 TUE 29
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 08-Dec-20 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Oct-20 THU 20-Nov-20 FRI 36
43 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Oct-20 SUN 01-Dec-20 TUE 44
43 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Oct-20 MON 27-Nov-20 FRI 39
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 22-Nov-20 SUN 34
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 25-Nov-20 WED 37
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 29-Nov-20 SUN 41
43 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Oct-20 THU 27-Nov-20 FRI 36
44 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Oct-20 SUN 08-Dec-20 TUE 44
44 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Oct-20 MON 04-Dec-20 FRI 39
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 29-Nov-20 SUN 34
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 02-Dec-20 WED 37
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 06-Dec-20 SUN 41
44 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Oct-20 THU 04-Dec-20 FRI 36
45 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Nov-20 SUN 15-Dec-20 TUE 44
45 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Nov-20 MON 11-Dec-20 FRI 39
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 06-Dec-20 SUN 34
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 09-Dec-20 WED 37
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 13-Dec-20 SUN 41
45 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Nov-20 THU 11-Dec-20 FRI 36
46 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Nov-20 SUN 22-Dec-20 TUE 44
46 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Nov-20 MON 18-Dec-20 FRI 39
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 13-Dec-20 SUN 34
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 16-Dec-20 WED 37
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 20-Dec-20 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 15-Oct-20 THU 10-Nov-20 TUE 26
43 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 22-Oct-20 THU 17-Nov-20 TUE 26
44 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 29-Oct-20 THU 24-Nov-20 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 05-Nov-20 THU 01-Dec-20 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 14-Nov-20 SAT 26
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 21-Nov-20 SAT 26
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 28-Nov-20 SAT 26
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 05-Dec-20 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 12-Nov-20 THU 24
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 19-Nov-20 THU 24
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 26-Nov-20 THU 24
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 18-Nov-20 WED 30
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 17-Nov-20 TUE 29
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 25-Nov-20 WED 30
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 24-Nov-20 TUE 29
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 02-Dec-20 WED 30
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 01-Dec-20 TUE 29
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 09-Dec-20 WED 30
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 08-Dec-20 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 19-Nov-20 THU 31
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 26-Nov-20 THU 31
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 31
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 10-Dec-20 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 21-Nov-20 SAT 33
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 28-Nov-20 SAT 33
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 05-Dec-20 SAT 33
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 12-Dec-20 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 20-Nov-20 FRI 32
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 27-Nov-20 FRI 32
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 04-Dec-20 FRI 32
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 11-Dec-20 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 19-Nov-20 THU 31
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 26-Nov-20 THU 31
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 31
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 10-Dec-20 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 18-Nov-20 WED 30
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 25-Nov-20 WED 30
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 02-Dec-20 WED 30
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 09-Dec-20 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 24-Nov-20 TUE 36
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 01-Dec-20 TUE 36
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 08-Dec-20 TUE 36
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 15-Dec-20 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 15-Nov-20 SUN 27
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 12-Nov-20 THU 24
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 22-Nov-20 SUN 27
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 19-Nov-20 THU 24
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 29-Nov-20 SUN 27
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 26-Nov-20 THU 24
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 06-Dec-20 SUN 27
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 15-Oct-20 THU 19-Nov-20 THU 35
43 YANG MING YM HORIZON 130N 18-Oct-20 SUN 27-Nov-20 FRI 40
43 YANG MING YM INCEPTION 110S 19-Oct-20 MON 24-Nov-20 TUE 36
43 MSC MSC REUNION HH752R 19-Oct-20 MON 22-Nov-20 SUN 34
43 YANG MING YM HORIZON 247S 22-Oct-20 THU 26-Nov-20 THU 35
44 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 25-Oct-20 SUN 04-Dec-20 FRI 40
44 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 26-Oct-20 MON 01-Dec-20 TUE 36
44 MSC MSC SIERRA II HH801R 26-Oct-20 MON 29-Nov-20 SUN 34
44 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 29-Oct-20 THU 03-Dec-20 THU 35
45 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 01-Nov-20 SUN 11-Dec-20 FRI 40
45 YANG MING YM INCEPTION 111S 02-Nov-20 MON 08-Dec-20 TUE 36
45 MSC MSC REUNION HH802R 02-Nov-20 MON 06-Dec-20 SUN 34
45 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 05-Nov-20 THU 10-Dec-20 THU 35
46 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 08-Nov-20 SUN 18-Dec-20 FRI 40
46 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 09-Nov-20 MON 15-Dec-20 TUE 36
46 MSC MSC SIERRA II HH803R 09-Nov-20 MON 13-Dec-20 SUN 34
1 2 3