Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
47 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 24-Oct-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 31-Oct-19 THU 38
48 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 07-Nov-19 THU 38
49 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 14-Nov-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 15-Oct-19 TUE 29
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 22-Oct-19 TUE 29
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 29-Oct-19 TUE 29
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 05-Nov-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 12-Sep-19 THU 18-Oct-19 FRI 36
47 YANG MING YM HORIZON 130N 15-Sep-19 SUN 29-Oct-19 TUE 44
46 YANG MING YM INCEPTION 110S 16-Sep-19 MON 25-Oct-19 FRI 39
46 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 20-Oct-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 23-Oct-19 WED 37
47 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 27-Oct-19 SUN 41
46 YANG MING YM HORIZON 247S 19-Sep-19 THU 25-Oct-19 FRI 36
48 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 22-Sep-19 SUN 05-Nov-19 TUE 44
47 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 23-Sep-19 MON 01-Nov-19 FRI 39
47 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 27-Oct-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 30-Oct-19 WED 37
48 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 03-Nov-19 SUN 41
47 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 26-Sep-19 THU 01-Nov-19 FRI 36
49 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 29-Sep-19 SUN 12-Nov-19 TUE 44
48 YANG MING YM INCEPTION 111S 30-Sep-19 MON 08-Nov-19 FRI 39
48 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 03-Nov-19 SUN 34
48 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 06-Nov-19 WED 37
49 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 10-Nov-19 SUN 41
48 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 03-Oct-19 THU 08-Nov-19 FRI 36
50 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 06-Oct-19 SUN 19-Nov-19 TUE 44
49 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 07-Oct-19 MON 15-Nov-19 FRI 39
49 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 10-Nov-19 SUN 34
49 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 13-Nov-19 WED 37
50 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 17-Nov-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 12-Sep-19 THU 08-Oct-19 TUE 26
45 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 19-Sep-19 THU 15-Oct-19 TUE 26
46 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 26-Sep-19 THU 22-Oct-19 TUE 26
47 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 03-Oct-19 THU 29-Oct-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 12-Oct-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 19-Oct-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 26-Oct-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 02-Nov-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 24
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 17-Oct-19 THU 24
46 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 24-Oct-19 THU 24
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 16-Oct-19 WED 30
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 15-Oct-19 TUE 29
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 23-Oct-19 WED 30
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 22-Oct-19 TUE 29
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 30-Oct-19 WED 30
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 29-Oct-19 TUE 29
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 06-Nov-19 WED 30
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 05-Nov-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 17-Oct-19 THU 31
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 24-Oct-19 THU 31
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 31-Oct-19 THU 31
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 07-Nov-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 19-Oct-19 SAT 33
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 26-Oct-19 SAT 33
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 02-Nov-19 SAT 33
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 18-Oct-19 FRI 32
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 25-Oct-19 FRI 32
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 01-Nov-19 FRI 32
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 17-Oct-19 THU 31
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 24-Oct-19 THU 31
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 31-Oct-19 THU 31
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 07-Nov-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 16-Oct-19 WED 30
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 23-Oct-19 WED 30
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 30-Oct-19 WED 30
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 06-Nov-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
46 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 22-Oct-19 TUE 36
47 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 29-Oct-19 TUE 36
48 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 05-Nov-19 TUE 36
49 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 12-Nov-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 13-Oct-19 SUN 27
44 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 10-Oct-19 THU 24
46 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 20-Oct-19 SUN 27
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 17-Oct-19 THU 24
47 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 27-Oct-19 SUN 27
46 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 24-Oct-19 THU 24
48 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 03-Nov-19 SUN 27
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 12-Sep-19 THU 17-Oct-19 THU 35
46 YANG MING YM HORIZON 130N 15-Sep-19 SUN 25-Oct-19 FRI 40
46 YANG MING YM INCEPTION 110S 16-Sep-19 MON 22-Oct-19 TUE 36
46 MSC MSC REUNION HH752R 16-Sep-19 MON 20-Oct-19 SUN 34
46 YANG MING YM HORIZON 247S 19-Sep-19 THU 24-Oct-19 THU 35
47 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 22-Sep-19 SUN 01-Nov-19 FRI 40
47 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 23-Sep-19 MON 29-Oct-19 TUE 36
47 MSC MSC SIERRA II HH801R 23-Sep-19 MON 27-Oct-19 SUN 34
47 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 26-Sep-19 THU 31-Oct-19 THU 35
48 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 29-Sep-19 SUN 08-Nov-19 FRI 40
48 YANG MING YM INCEPTION 111S 30-Sep-19 MON 05-Nov-19 TUE 36
48 MSC MSC REUNION HH802R 30-Sep-19 MON 03-Nov-19 SUN 34
48 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 03-Oct-19 THU 07-Nov-19 THU 35
49 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 06-Oct-19 SUN 15-Nov-19 FRI 40
49 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 07-Oct-19 MON 12-Nov-19 TUE 36
49 MSC MSC SIERRA II HH803R 07-Oct-19 MON 10-Nov-19 SUN 34
1 2 3