Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 16-Jun-22 THU 38
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 23-Jun-22 THU 38
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 30-Jun-22 THU 38
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 07-Jul-22 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 07-Jun-22 TUE 29
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 14-Jun-22 TUE 29
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 21-Jun-22 TUE 29
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 28-Jun-22 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 05-May-22 THU 10-Jun-22 FRI 36
20 YANG MING YM HORIZON 130N 08-May-22 SUN 21-Jun-22 TUE 44
20 YANG MING YM INCEPTION 110S 09-May-22 MON 17-Jun-22 FRI 39
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 12-Jun-22 SUN 34
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 15-Jun-22 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 19-Jun-22 SUN 41
20 YANG MING YM HORIZON 247S 12-May-22 THU 17-Jun-22 FRI 36
21 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 15-May-22 SUN 28-Jun-22 TUE 44
21 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 16-May-22 MON 24-Jun-22 FRI 39
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 19-Jun-22 SUN 34
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 22-Jun-22 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 26-Jun-22 SUN 41
21 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 19-May-22 THU 24-Jun-22 FRI 36
22 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 22-May-22 SUN 05-Jul-22 TUE 44
22 YANG MING YM INCEPTION 111S 23-May-22 MON 01-Jul-22 FRI 39
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 26-Jun-22 SUN 34
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 29-Jun-22 WED 37
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 03-Jul-22 SUN 41
22 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 26-May-22 THU 01-Jul-22 FRI 36
23 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 29-May-22 SUN 12-Jul-22 TUE 44
23 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 30-May-22 MON 08-Jul-22 FRI 39
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 03-Jul-22 SUN 34
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 06-Jul-22 WED 37
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 10-Jul-22 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 05-May-22 THU 31-May-22 TUE 26
20 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 12-May-22 THU 07-Jun-22 TUE 26
21 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 19-May-22 THU 14-Jun-22 TUE 26
22 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 26-May-22 THU 21-Jun-22 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 04-Jun-22 SAT 26
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 11-Jun-22 SAT 26
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 18-Jun-22 SAT 26
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 25-Jun-22 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 02-Jun-22 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 09-Jun-22 THU 24
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 16-Jun-22 THU 24
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 23-Jun-22 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 08-Jun-22 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 07-Jun-22 TUE 29
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 15-Jun-22 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 14-Jun-22 TUE 29
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 22-Jun-22 WED 30
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 21-Jun-22 TUE 29
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 29-Jun-22 WED 30
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 28-Jun-22 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 09-Jun-22 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 16-Jun-22 THU 31
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 23-Jun-22 THU 31
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 30-Jun-22 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 11-Jun-22 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 18-Jun-22 SAT 33
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 25-Jun-22 SAT 33
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 02-Jul-22 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 10-Jun-22 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 17-Jun-22 FRI 32
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 24-Jun-22 FRI 32
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 01-Jul-22 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 09-Jun-22 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 16-Jun-22 THU 31
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 23-Jun-22 THU 31
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 30-Jun-22 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 08-Jun-22 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 15-Jun-22 WED 30
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 22-Jun-22 WED 30
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 29-Jun-22 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 14-Jun-22 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 21-Jun-22 TUE 36
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 28-Jun-22 TUE 36
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 05-Jul-22 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 05-Jun-22 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 02-Jun-22 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 12-Jun-22 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 09-Jun-22 THU 24
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 19-Jun-22 SUN 27
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 16-Jun-22 THU 24
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 26-Jun-22 SUN 27
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 23-Jun-22 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 05-May-22 THU 09-Jun-22 THU 35
20 YANG MING YM HORIZON 130N 08-May-22 SUN 17-Jun-22 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 110S 09-May-22 MON 14-Jun-22 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH752R 09-May-22 MON 12-Jun-22 SUN 34
20 YANG MING YM HORIZON 247S 12-May-22 THU 16-Jun-22 THU 35
21 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 15-May-22 SUN 24-Jun-22 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 16-May-22 MON 21-Jun-22 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH801R 16-May-22 MON 19-Jun-22 SUN 34
21 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 19-May-22 THU 23-Jun-22 THU 35
22 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 22-May-22 SUN 01-Jul-22 FRI 40
22 YANG MING YM INCEPTION 111S 23-May-22 MON 28-Jun-22 TUE 36
22 MSC MSC REUNION HH802R 23-May-22 MON 26-Jun-22 SUN 34
22 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 26-May-22 THU 30-Jun-22 THU 35
23 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 29-May-22 SUN 08-Jul-22 FRI 40
23 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 30-May-22 MON 05-Jul-22 TUE 36
23 MSC MSC SIERRA II HH803R 30-May-22 MON 03-Jul-22 SUN 34
1 2 3