Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 10-Sep-20 THU 38
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 17-Sep-20 THU 38
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 24-Sep-20 THU 38
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 01-Oct-20 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 01-Sep-20 TUE 29
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 08-Sep-20 TUE 29
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 15-Sep-20 TUE 29
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 22-Sep-20 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-Jul-20 THU 04-Sep-20 FRI 36
32 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Aug-20 SUN 15-Sep-20 TUE 44
32 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Aug-20 MON 11-Sep-20 FRI 39
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 06-Sep-20 SUN 34
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 09-Sep-20 WED 37
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 13-Sep-20 SUN 41
32 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Aug-20 THU 11-Sep-20 FRI 36
33 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Aug-20 SUN 22-Sep-20 TUE 44
33 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Aug-20 MON 18-Sep-20 FRI 39
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 13-Sep-20 SUN 34
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 16-Sep-20 WED 37
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 20-Sep-20 SUN 41
33 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Aug-20 THU 18-Sep-20 FRI 36
34 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Aug-20 SUN 29-Sep-20 TUE 44
34 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Aug-20 MON 25-Sep-20 FRI 39
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 20-Sep-20 SUN 34
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 23-Sep-20 WED 37
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 27-Sep-20 SUN 41
34 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Aug-20 THU 25-Sep-20 FRI 36
35 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Aug-20 SUN 06-Oct-20 TUE 44
35 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Aug-20 MON 02-Oct-20 FRI 39
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 27-Sep-20 SUN 34
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 30-Sep-20 WED 37
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 04-Oct-20 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 30-Jul-20 THU 25-Aug-20 TUE 26
32 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 06-Aug-20 THU 01-Sep-20 TUE 26
33 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 13-Aug-20 THU 08-Sep-20 TUE 26
34 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 20-Aug-20 THU 15-Sep-20 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 29-Aug-20 SAT 26
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 05-Sep-20 SAT 26
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 12-Sep-20 SAT 26
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 19-Sep-20 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 27-Aug-20 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 03-Sep-20 THU 24
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 10-Sep-20 THU 24
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 17-Sep-20 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 02-Sep-20 WED 30
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 01-Sep-20 TUE 29
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 09-Sep-20 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 08-Sep-20 TUE 29
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 16-Sep-20 WED 30
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 15-Sep-20 TUE 29
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 23-Sep-20 WED 30
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 22-Sep-20 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 03-Sep-20 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 10-Sep-20 THU 31
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 17-Sep-20 THU 31
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 24-Sep-20 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 05-Sep-20 SAT 33
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 12-Sep-20 SAT 33
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 19-Sep-20 SAT 33
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 26-Sep-20 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 04-Sep-20 FRI 32
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 11-Sep-20 FRI 32
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 18-Sep-20 FRI 32
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 25-Sep-20 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 03-Sep-20 THU 31
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 10-Sep-20 THU 31
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 17-Sep-20 THU 31
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 24-Sep-20 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 02-Sep-20 WED 30
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 09-Sep-20 WED 30
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 16-Sep-20 WED 30
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 23-Sep-20 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 08-Sep-20 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 15-Sep-20 TUE 36
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 22-Sep-20 TUE 36
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 29-Sep-20 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 30-Aug-20 SUN 27
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 27-Aug-20 THU 24
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 06-Sep-20 SUN 27
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 03-Sep-20 THU 24
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 13-Sep-20 SUN 27
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 10-Sep-20 THU 24
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 20-Sep-20 SUN 27
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 17-Sep-20 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 30-Jul-20 THU 03-Sep-20 THU 35
32 YANG MING YM HORIZON 130N 02-Aug-20 SUN 11-Sep-20 FRI 40
32 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-Aug-20 MON 08-Sep-20 TUE 36
32 MSC MSC REUNION HH752R 03-Aug-20 MON 06-Sep-20 SUN 34
32 YANG MING YM HORIZON 247S 06-Aug-20 THU 10-Sep-20 THU 35
33 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-Aug-20 SUN 18-Sep-20 FRI 40
33 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-Aug-20 MON 15-Sep-20 TUE 36
33 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-Aug-20 MON 13-Sep-20 SUN 34
33 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-Aug-20 THU 17-Sep-20 THU 35
34 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-Aug-20 SUN 25-Sep-20 FRI 40
34 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-Aug-20 MON 22-Sep-20 TUE 36
34 MSC MSC REUNION HH802R 17-Aug-20 MON 20-Sep-20 SUN 34
34 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-Aug-20 THU 24-Sep-20 THU 35
35 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-Aug-20 SUN 02-Oct-20 FRI 40
35 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-Aug-20 MON 29-Sep-20 TUE 36
35 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-Aug-20 MON 27-Sep-20 SUN 34
1 2 3