Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 10-Jun-21 THU 38
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 17-Jun-21 THU 38
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 24-Jun-21 THU 38
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 01-Jul-21 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 01-Jun-21 TUE 29
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 08-Jun-21 TUE 29
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 15-Jun-21 TUE 29
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 22-Jun-21 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 29-Apr-21 THU 04-Jun-21 FRI 36
19 YANG MING YM HORIZON 130N 02-May-21 SUN 15-Jun-21 TUE 44
19 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-May-21 MON 11-Jun-21 FRI 39
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 06-Jun-21 SUN 34
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 09-Jun-21 WED 37
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 13-Jun-21 SUN 41
19 YANG MING YM HORIZON 247S 06-May-21 THU 11-Jun-21 FRI 36
20 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-May-21 SUN 22-Jun-21 TUE 44
20 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-May-21 MON 18-Jun-21 FRI 39
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 13-Jun-21 SUN 34
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 16-Jun-21 WED 37
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 20-Jun-21 SUN 41
20 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-May-21 THU 18-Jun-21 FRI 36
21 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-May-21 SUN 29-Jun-21 TUE 44
21 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-May-21 MON 25-Jun-21 FRI 39
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 20-Jun-21 SUN 34
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 23-Jun-21 WED 37
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 27-Jun-21 SUN 41
21 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-May-21 THU 25-Jun-21 FRI 36
22 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-May-21 SUN 06-Jul-21 TUE 44
22 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-May-21 MON 02-Jul-21 FRI 39
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 27-Jun-21 SUN 34
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 30-Jun-21 WED 37
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 04-Jul-21 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 29-Apr-21 THU 25-May-21 TUE 26
19 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 06-May-21 THU 01-Jun-21 TUE 26
20 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 13-May-21 THU 08-Jun-21 TUE 26
21 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 20-May-21 THU 15-Jun-21 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 29-May-21 SAT 26
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 05-Jun-21 SAT 26
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 12-Jun-21 SAT 26
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 19-Jun-21 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 27-May-21 THU 24
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 03-Jun-21 THU 24
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 10-Jun-21 THU 24
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 17-Jun-21 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 02-Jun-21 WED 30
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 01-Jun-21 TUE 29
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 09-Jun-21 WED 30
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 08-Jun-21 TUE 29
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 16-Jun-21 WED 30
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 15-Jun-21 TUE 29
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 23-Jun-21 WED 30
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 22-Jun-21 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 03-Jun-21 THU 31
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 10-Jun-21 THU 31
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 17-Jun-21 THU 31
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 24-Jun-21 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 05-Jun-21 SAT 33
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 12-Jun-21 SAT 33
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 19-Jun-21 SAT 33
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 26-Jun-21 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 04-Jun-21 FRI 32
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 11-Jun-21 FRI 32
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 18-Jun-21 FRI 32
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 25-Jun-21 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 03-Jun-21 THU 31
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 10-Jun-21 THU 31
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 17-Jun-21 THU 31
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 24-Jun-21 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 02-Jun-21 WED 30
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 09-Jun-21 WED 30
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 16-Jun-21 WED 30
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 23-Jun-21 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 08-Jun-21 TUE 36
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 15-Jun-21 TUE 36
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 22-Jun-21 TUE 36
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 29-Jun-21 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 30-May-21 SUN 27
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 27-May-21 THU 24
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 06-Jun-21 SUN 27
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 03-Jun-21 THU 24
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 13-Jun-21 SUN 27
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 10-Jun-21 THU 24
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 20-Jun-21 SUN 27
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 17-Jun-21 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 29-Apr-21 THU 03-Jun-21 THU 35
19 YANG MING YM HORIZON 130N 02-May-21 SUN 11-Jun-21 FRI 40
19 YANG MING YM INCEPTION 110S 03-May-21 MON 08-Jun-21 TUE 36
19 MSC MSC REUNION HH752R 03-May-21 MON 06-Jun-21 SUN 34
19 YANG MING YM HORIZON 247S 06-May-21 THU 10-Jun-21 THU 35
20 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 09-May-21 SUN 18-Jun-21 FRI 40
20 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 10-May-21 MON 15-Jun-21 TUE 36
20 MSC MSC SIERRA II HH801R 10-May-21 MON 13-Jun-21 SUN 34
20 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 13-May-21 THU 17-Jun-21 THU 35
21 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 16-May-21 SUN 25-Jun-21 FRI 40
21 YANG MING YM INCEPTION 111S 17-May-21 MON 22-Jun-21 TUE 36
21 MSC MSC REUNION HH802R 17-May-21 MON 20-Jun-21 SUN 34
21 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 20-May-21 THU 24-Jun-21 THU 35
22 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 23-May-21 SUN 02-Jul-21 FRI 40
22 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 24-May-21 MON 29-Jun-21 TUE 36
22 MSC MSC SIERRA II HH803R 24-May-21 MON 27-Jun-21 SUN 34
1 2 3