Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 09-Jul-20 THU 38
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 16-Jul-20 THU 38
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 23-Jul-20 THU 38
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 30-Jul-20 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 30-Jun-20 TUE 29
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 07-Jul-20 TUE 29
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 14-Jul-20 TUE 29
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 21-Jul-20 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 28-May-20 THU 03-Jul-20 FRI 36
23 YANG MING YM HORIZON 130N 31-May-20 SUN 14-Jul-20 TUE 44
23 YANG MING YM INCEPTION 110S 01-Jun-20 MON 10-Jul-20 FRI 39
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 05-Jul-20 SUN 34
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 08-Jul-20 WED 37
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 12-Jul-20 SUN 41
23 YANG MING YM HORIZON 247S 04-Jun-20 THU 10-Jul-20 FRI 36
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 07-Jun-20 SUN 21-Jul-20 TUE 44
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 08-Jun-20 MON 17-Jul-20 FRI 39
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 12-Jul-20 SUN 34
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 15-Jul-20 WED 37
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 19-Jul-20 SUN 41
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 11-Jun-20 THU 17-Jul-20 FRI 36
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 14-Jun-20 SUN 28-Jul-20 TUE 44
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 15-Jun-20 MON 24-Jul-20 FRI 39
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 19-Jul-20 SUN 34
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 22-Jul-20 WED 37
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 26-Jul-20 SUN 41
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 18-Jun-20 THU 24-Jul-20 FRI 36
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 21-Jun-20 SUN 04-Aug-20 TUE 44
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 22-Jun-20 MON 31-Jul-20 FRI 39
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 26-Jul-20 SUN 34
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 29-Jul-20 WED 37
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 02-Aug-20 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 28-May-20 THU 23-Jun-20 TUE 26
23 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 04-Jun-20 THU 30-Jun-20 TUE 26
24 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 11-Jun-20 THU 07-Jul-20 TUE 26
25 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 18-Jun-20 THU 14-Jul-20 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 27-Jun-20 SAT 26
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 26
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 11-Jul-20 SAT 26
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 18-Jul-20 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 24
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 24
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 09-Jul-20 THU 24
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 16-Jul-20 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 01-Jul-20 WED 30
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 30-Jun-20 TUE 29
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 08-Jul-20 WED 30
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 07-Jul-20 TUE 29
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 15-Jul-20 WED 30
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 14-Jul-20 TUE 29
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 22-Jul-20 WED 30
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 21-Jul-20 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 31
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 09-Jul-20 THU 31
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 16-Jul-20 THU 31
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 23-Jul-20 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 04-Jul-20 SAT 33
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 11-Jul-20 SAT 33
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 18-Jul-20 SAT 33
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 25-Jul-20 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 03-Jul-20 FRI 32
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 10-Jul-20 FRI 32
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 17-Jul-20 FRI 32
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 24-Jul-20 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 31
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 09-Jul-20 THU 31
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 16-Jul-20 THU 31
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 23-Jul-20 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 01-Jul-20 WED 30
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 08-Jul-20 WED 30
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 15-Jul-20 WED 30
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 22-Jul-20 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 07-Jul-20 TUE 36
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 14-Jul-20 TUE 36
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 21-Jul-20 TUE 36
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 28-Jul-20 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 28-Jun-20 SUN 27
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 25-Jun-20 THU 24
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 05-Jul-20 SUN 27
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 02-Jul-20 THU 24
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 12-Jul-20 SUN 27
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 09-Jul-20 THU 24
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 19-Jul-20 SUN 27
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 16-Jul-20 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
22 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 28-May-20 THU 02-Jul-20 THU 35
23 YANG MING YM HORIZON 130N 31-May-20 SUN 10-Jul-20 FRI 40
23 YANG MING YM INCEPTION 110S 01-Jun-20 MON 07-Jul-20 TUE 36
23 MSC MSC REUNION HH752R 01-Jun-20 MON 05-Jul-20 SUN 34
23 YANG MING YM HORIZON 247S 04-Jun-20 THU 09-Jul-20 THU 35
24 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 07-Jun-20 SUN 17-Jul-20 FRI 40
24 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 08-Jun-20 MON 14-Jul-20 TUE 36
24 MSC MSC SIERRA II HH801R 08-Jun-20 MON 12-Jul-20 SUN 34
24 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 11-Jun-20 THU 16-Jul-20 THU 35
25 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 14-Jun-20 SUN 24-Jul-20 FRI 40
25 YANG MING YM INCEPTION 111S 15-Jun-20 MON 21-Jul-20 TUE 36
25 MSC MSC REUNION HH802R 15-Jun-20 MON 19-Jul-20 SUN 34
25 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 18-Jun-20 THU 23-Jul-20 THU 35
26 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 21-Jun-20 SUN 31-Jul-20 FRI 40
26 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 22-Jun-20 MON 28-Jul-20 TUE 36
26 MSC MSC SIERRA II HH803R 22-Jun-20 MON 26-Jul-20 SUN 34
1 2 3