Lịch tàu Tuyến Châu Âu
HAIPHONG to AARHUS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 27-Jun-19 THU 38
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 04-Jul-19 THU 38
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 38
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 18-Jul-19 THU 38
HAIPHONG to ALGECIRAS
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 18-Jun-19 TUE 29
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 25-Jun-19 TUE 29
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 02-Jul-19 TUE 29
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 29
HAIPHONG to ANTWERP
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 16-May-19 THU 21-Jun-19 FRI 36
18 YANG MING YM HORIZON 130N 19-May-19 SUN 02-Jul-19 TUE 44
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 20-May-19 MON 28-Jun-19 FRI 39
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 23-Jun-19 SUN 34
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 26-Jun-19 WED 37
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 30-Jun-19 SUN 41
18 YANG MING YM HORIZON 247S 23-May-19 THU 28-Jun-19 FRI 36
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 26-May-19 SUN 09-Jul-19 TUE 44
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 27-May-19 MON 05-Jul-19 FRI 39
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 30-Jun-19 SUN 34
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 03-Jul-19 WED 37
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 07-Jul-19 SUN 41
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 30-May-19 THU 05-Jul-19 FRI 36
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 02-Jun-19 SUN 16-Jul-19 TUE 44
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 03-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 39
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 37
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 41
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 06-Jun-19 THU 12-Jul-19 FRI 36
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 09-Jun-19 SUN 23-Jul-19 TUE 44
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 10-Jun-19 MON 19-Jul-19 FRI 39
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 17-Jul-19 WED 37
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 21-Jul-19 SUN 41
HAIPHONG to ASHDOD - HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 16-May-19 THU 11-Jun-19 TUE 26
18 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 23-May-19 THU 18-Jun-19 TUE 26
19 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 30-May-19 THU 25-Jun-19 TUE 26
20 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 06-Jun-19 THU 02-Jul-19 TUE 26
HAIPHONG to BARCELONA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 15-Jun-19 SAT 26
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 22-Jun-19 SAT 26
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 29-Jun-19 SAT 26
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 26
HAIPHONG to BEIRUT
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 13-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 20-Jun-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to BREMERHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 19-Jun-19 WED 30
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 18-Jun-19 TUE 29
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 26-Jun-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 25-Jun-19 TUE 29
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 02-Jul-19 TUE 29
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 29
HAIPHONG to FELIXSTOWE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 20-Jun-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 27-Jun-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to FOS SUR MER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 22-Jun-19 SAT 33
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 29-Jun-19 SAT 33
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 06-Jul-19 SAT 33
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 13-Jul-19 SAT 33
HAIPHONG to GDANSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 21-Jun-19 FRI 32
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 28-Jun-19 FRI 32
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 05-Jul-19 FRI 32
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 12-Jul-19 FRI 32
HAIPHONG to GENOA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 20-Jun-19 THU 31
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 27-Jun-19 THU 31
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 31
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 11-Jul-19 THU 31
HAIPHONG to GIOIA TAURO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 19-Jun-19 WED 30
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 26-Jun-19 WED 30
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 03-Jul-19 WED 30
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 10-Jul-19 WED 30
HAIPHONG to GOTHENBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 25-Jun-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 02-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
HAIPHONG to HAIFA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 16-Jun-19 SUN 27
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 13-Jun-19 THU 24
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 23-Jun-19 SUN 27
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 20-Jun-19 THU 24
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 30-Jun-19 SUN 27
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 27-Jun-19 THU 24
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 27
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 04-Jul-19 THU 24
HAIPHONG to HAMBURG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
17 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 16-May-19 THU 20-Jun-19 THU 35
18 YANG MING YM HORIZON 130N 19-May-19 SUN 28-Jun-19 FRI 40
18 YANG MING YM INCEPTION 110S 20-May-19 MON 25-Jun-19 TUE 36
18 MSC MSC REUNION HH752R 20-May-19 MON 23-Jun-19 SUN 34
18 YANG MING YM HORIZON 247S 23-May-19 THU 27-Jun-19 THU 35
19 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 26-May-19 SUN 05-Jul-19 FRI 40
19 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 27-May-19 MON 02-Jul-19 TUE 36
19 MSC MSC SIERRA II HH801R 27-May-19 MON 30-Jun-19 SUN 34
19 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 30-May-19 THU 04-Jul-19 THU 35
20 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 02-Jun-19 SUN 12-Jul-19 FRI 40
20 YANG MING YM INCEPTION 111S 03-Jun-19 MON 09-Jul-19 TUE 36
20 MSC MSC REUNION HH802R 03-Jun-19 MON 07-Jul-19 SUN 34
20 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 06-Jun-19 THU 11-Jul-19 THU 35
21 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 09-Jun-19 SUN 19-Jul-19 FRI 40
21 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 10-Jun-19 MON 16-Jul-19 TUE 36
21 MSC MSC SIERRA II HH803R 10-Jun-19 MON 14-Jul-19 SUN 34
1 2 3