Lịch tàu Tuyến Nội Địa
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 16-Nov-20 MON 19-Nov-20 THU 3
43 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 16-Nov-20 MON 19-Nov-20 THU 3
43 VINAFCO M. VSHIP 262 17-Nov-20 TUE 21-Nov-20 SAT 4
43 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 16-Nov-20 WED 20-Nov-20 SAT 4
43 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 16-Nov-20 WED 19-Nov-20 SUN 3
43 VSICO VSICO PIONEER 1745N 17-Nov-20 WED 21-Nov-20 THU 4
43 VINAFCO VINAFCO 26 324 18-Nov-20 WED 22-Nov-20 SUN 4
43 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 18-Nov-20 THU 21-Nov-20 SUN 3
43 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 18-Nov-20 THU 21-Nov-20 SUN 3
43 VSICO MV PRUDENT 1801N 18-Nov-20 FRI 22-Nov-20 THU 4
43 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 19-Nov-20 SAT 23-Nov-20 SAT 4
43 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 19-Nov-20 SAT 23-Nov-20 MON 4
43 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 20-Nov-20 SAT 24-Nov-20 WED 4
43 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 21-Nov-20 SAT 24-Nov-20 TUE 3
43 VINAFCO VINAFCO 28 178 21-Nov-20 SAT 25-Nov-20 WED 4
43 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 21-Nov-20 SUN 24-Nov-20 WED 3
43 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 21-Nov-20 MON 24-Nov-20 THU 3
43 VSICO MV PROSPER 1801N 21-Nov-20 TUE 25-Nov-20 SUN 4
44 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 22-Nov-20 TUE 25-Nov-20 FRI 3
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 23-Nov-20 WED 26-Nov-20 SAT 3
44 VINAFCO M. VSHIP 264 24-Nov-20 WED 28-Nov-20 SUN 4
44 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 24-Nov-20 THU 27-Nov-20 SUN 3
44 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 25-Nov-20 THU 28-Nov-20 SUN 3
44 VSICO VSICO PIONEER 1801N 25-Nov-20 THU 29-Nov-20 FRI 4
44 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 26-Nov-20 FRI 01-Dec-20 WED 5
44 VINAFCO VINAFCO 26 326 26-Nov-20 FRI 30-Nov-20 TUE 4
44 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 26-Nov-20 SAT 30-Nov-20 WED 4
44 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 27-Nov-20 SAT 01-Dec-20 WED 4
44 BIEN DONG VAN LY VL801N 27-Nov-20 SAT 01-Dec-20 MON 4
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 28-Nov-20 SAT 01-Dec-20 TUE 3
44 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 28-Nov-20 SUN 01-Dec-20 WED 3
44 VSICO MV PRUDENT 1802N 28-Nov-20 SUN 02-Dec-20 WED 4
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 28-Nov-20 MON 01-Dec-20 THU 3
45 VINAFCO VINAFCO 28 180 29-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 4
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 29-Nov-20 WED 02-Dec-20 SAT 3
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 30-Nov-20 WED 03-Dec-20 SAT 3
45 VSICO MV PROSPER 1802N 30-Nov-20 WED 04-Dec-20 SUN 4
45 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 02-Dec-20 THU 05-Dec-20 SUN 3
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 02-Dec-20 THU 05-Dec-20 SUN 3
45 VINAFCO M. VSHIP 266 02-Dec-20 FRI 06-Dec-20 TUE 4
45 VSICO VSICO PIONEER 1802N 03-Dec-20 FRI 07-Dec-20 MON 4
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 03-Dec-20 FRI 06-Dec-20 TUE 3
45 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 04-Dec-20 SAT 07-Dec-20 TUE 3
45 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 04-Dec-20 SAT 08-Dec-20 THU 4
45 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 04-Dec-20 SAT 08-Dec-20 THU 4
45 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 05-Dec-20 SUN 09-Dec-20 SAT 4
45 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 05-Dec-20 SUN 08-Dec-20 WED 3
45 VINAFCO VINAFCO 26 328 05-Dec-20 SUN 09-Dec-20 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 06-Dec-20 MON 09-Dec-20 THU 3
46 VSICO MV PRUDENT 1803N 06-Dec-20 MON 10-Dec-20 THU 4
46 VINAFCO VINAFCO 28 182 06-Dec-20 TUE 10-Dec-20 SAT 4
46 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 07-Dec-20 WED 10-Dec-20 MON 3
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 07-Dec-20 WED 10-Dec-20 SAT 3
46 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 08-Dec-20 THU 11-Dec-20 SUN 3
46 VSICO MV PROSPER 1803N 09-Dec-20 THU 13-Dec-20 MON 4
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 09-Dec-20 FRI 12-Dec-20 MON 3
46 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 10-Dec-20 SAT 14-Dec-20 SUN 4
46 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 10-Dec-20 SAT 14-Dec-20 TUE 4
46 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 11-Dec-20 SAT 15-Dec-20 WED 4
46 VINAFCO M. VSHIP 268 12-Dec-20 SAT 16-Dec-20 WED 4
46 VSICO VSICO PIONEER 1803N 12-Dec-20 SAT 16-Dec-20 WED 4
46 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 12-Dec-20 SUN 15-Dec-20 WED 3
46 VINAFCO VINAFCO 26 330 12-Dec-20 MON 16-Dec-20 FRI 4
46 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 12-Dec-20 MON 14-Dec-20 WED 2
47 VSICO MV PRUDENT 1804N 13-Dec-20 TUE 17-Dec-20 FRI 4
47 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 14-Dec-20 WED 18-Dec-20 FRI 4
47 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 14-Dec-20 WED 17-Dec-20 SAT 3
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 15-Dec-20 WED 18-Dec-20 SAT 3
47 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 16-Dec-20 MON 18-Dec-20 THU 2
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 16-Dec-20 MON 19-Dec-20 THU 3
47 GLS PHUC KHANH 121S 16-Dec-20 TUE 20-Dec-20 THU 4
43 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 16-Nov-20 TUE 20-Nov-20 THU 4
43 VSICO MV PRUDENT 1801S 16-Nov-20 TUE 19-Nov-20 THU 3
43 VINAFCO VINAFCO 28 177 17-Nov-20 TUE 20-Nov-20 THU 3
43 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 17-Nov-20 WED 21-Nov-20 FRI 4
43 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 17-Nov-20 WED 20-Nov-20 THU 3
43 VIETSUN CAM RANH 07 001S 17-Nov-20 WED 21-Nov-20 THU 4
43 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 18-Nov-20 WED 22-Nov-20 THU 4
43 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 18-Nov-20 WED 22-Nov-20 THU 4
43 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 18-Nov-20 WED 21-Nov-20 THU 3
43 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 18-Nov-20 THU 20-Nov-20 THU 2
43 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 18-Nov-20 THU 22-Nov-20 THU 4
43 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 18-Nov-20 THU 22-Nov-20 THU 4
43 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 19-Nov-20 FRI 21-Nov-20 THU 2
43 VSICO MV PROSPER 1801S 19-Nov-20 FRI 22-Nov-20 MON 3
43 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 19-Nov-20 SAT 22-Nov-20 THU 3
43 VIETSUN CAM RANH 07 002S 20-Nov-20 SUN 24-Nov-20 THU 4
43 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 20-Nov-20 SUN 24-Nov-20 THU 4
43 GLS PHUC HUNG 024S 21-Nov-20 SUN 25-Nov-20 THU 4
44 VINAFCO M. VSHIP 263 22-Nov-20 SUN 25-Nov-20 THU 3
44 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 22-Nov-20 SUN 25-Nov-20 THU 3
44 VSICO VSICO PIONEER 1801S 22-Nov-20 SUN 25-Nov-20 FRI 3
44 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 22-Nov-20 MON 25-Nov-20 THU 3
44 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 22-Nov-20 MON 24-Nov-20 THU 2
44 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 22-Nov-20 MON 26-Nov-20 THU 4
44 VINAFCO VINAFCO 26 325 23-Nov-20 TUE 26-Nov-20 THU 3
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 23-Nov-20 TUE 26-Nov-20 THU 3
44 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 23-Nov-20 WED 25-Nov-20 THU 2
44 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 24-Nov-20 WED 27-Nov-20 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 003S 24-Nov-20 WED 28-Nov-20 THU 4
44 GLS PHUC KHANH 122S 25-Nov-20 WED 29-Nov-20 THU 4
44 VSICO MV PRUDENT 1802S 25-Nov-20 WED 28-Nov-20 THU 3
44 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 25-Nov-20 THU 27-Nov-20 THU 2
44 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 25-Nov-20 THU 29-Nov-20 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 25-Nov-20 THU 29-Nov-20 THU 4
44 VINAFCO VINAFCO 28 179 26-Nov-20 THU 29-Nov-20 THU 3
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 26-Nov-20 THU 29-Nov-20 THU 3
44 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 26-Nov-20 FRI 30-Nov-20 THU 4
44 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 26-Nov-20 FRI 30-Nov-20 THU 4
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 26-Nov-20 SAT 29-Nov-20 THU 3
44 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 27-Nov-20 SAT 01-Dec-20 THU 4
44 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 27-Nov-20 SAT 30-Nov-20 THU 3
44 VSICO MV PROSPER 1802S 28-Nov-20 SAT 01-Dec-20 WED 3
44 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 28-Nov-20 SUN 01-Dec-20 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 004S 28-Nov-20 SUN 02-Dec-20 THU 4
44 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 28-Nov-20 SUN 02-Dec-20 THU 4
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 29-Nov-20 SUN 02-Dec-20 THU 3
45 GLS PHUC HUNG 025S 29-Nov-20 MON 03-Dec-20 THU 4
45 VINAFCO M. VSHIP 265 29-Nov-20 MON 02-Dec-20 THU 3
45 VSICO VSICO PIONEER 1802S 29-Nov-20 MON 02-Dec-20 THU 3
45 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 30-Nov-20 TUE 04-Dec-20 THU 4
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 30-Nov-20 TUE 03-Dec-20 THU 3
45 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 30-Nov-20 WED 02-Dec-20 THU 2
45 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 01-Dec-20 WED 04-Dec-20 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 005S 01-Dec-20 WED 05-Dec-20 THU 4
45 VINAFCO VINAFCO 26 327 02-Dec-20 WED 05-Dec-20 THU 3
45 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 02-Dec-20 THU 04-Dec-20 THU 2
45 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 02-Dec-20 THU 04-Dec-20 THU 2
45 VSICO MV PRUDENT 1803S 02-Dec-20 THU 05-Dec-20 SAT 3
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 03-Dec-20 THU 06-Dec-20 THU 3
45 VINAFCO VINAFCO 28 181 03-Dec-20 FRI 06-Dec-20 THU 3
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 03-Dec-20 SAT 06-Dec-20 THU 3
45 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 03-Dec-20 SAT 07-Dec-20 THU 4
45 GLS PHUC KHANH 123S 04-Dec-20 SAT 08-Dec-20 THU 4
45 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 05-Dec-20 SAT 09-Dec-20 THU 4
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 05-Dec-20 SAT 08-Dec-20 THU 3
45 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 05-Dec-20 SUN 08-Dec-20 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 006S 05-Dec-20 SUN 09-Dec-20 THU 4
45 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 05-Dec-20 SUN 09-Dec-20 THU 4
46 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 06-Dec-20 SUN 10-Dec-20 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 06-Dec-20 SUN 09-Dec-20 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 06-Dec-20 MON 10-Dec-20 THU 4
46 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 06-Dec-20 MON 10-Dec-20 THU 4
46 VSICO MV PROSPER 1803S 06-Dec-20 MON 09-Dec-20 SUN 3
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 07-Dec-20 TUE 10-Dec-20 THU 3
46 VINAFCO M. VSHIP 267 07-Dec-20 TUE 10-Dec-20 THU 3
46 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 07-Dec-20 WED 09-Dec-20 THU 2
46 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 08-Dec-20 WED 11-Dec-20 THU 3
46 VIETSUN CAM RANH 07 007S 08-Dec-20 WED 12-Dec-20 THU 4
46 GLS PHUC HUNG 026S 09-Dec-20 WED 13-Dec-20 THU 4
46 VSICO VSICO PIONEER 1803S 09-Dec-20 WED 12-Dec-20 WED 3
46 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 09-Dec-20 THU 11-Dec-20 THU 2
46 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 09-Dec-20 THU 13-Dec-20 THU 4
46 VINAFCO VINAFCO 26 329 09-Dec-20 THU 12-Dec-20 THU 3
46 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 10-Dec-20 THU 14-Dec-20 THU 4
46 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 10-Dec-20 FRI 14-Dec-20 THU 4
46 VSICO MV PRUDENT 1804S 10-Dec-20 FRI 13-Dec-20 TUE 3
46 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 10-Dec-20 SAT 13-Dec-20 THU 3
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 11-Dec-20 SAT 14-Dec-20 THU 3
46 VINAFCO VINAFCO 28 183 11-Dec-20 SAT 14-Dec-20 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 12-Dec-20 SUN 16-Dec-20 THU 4
46 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 12-Dec-20 MON 14-Dec-20 THU 2
46 GLS PHUC KHANH 124S 12-Dec-20 MON 16-Dec-20 THU 4
47 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 13-Dec-20 MON 17-Dec-20 THU 4
47 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 14-Dec-20 MON 18-Dec-20 THU 4
47 VSICO MV PROSPER 1804S 14-Dec-20 MON 17-Dec-20 SAT 3
47 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 14-Dec-20 TUE 18-Dec-20 THU 4
47 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 14-Dec-20 TUE 18-Dec-20 THU 4
47 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 14-Dec-20 WED 16-Dec-20 THU 2
47 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 15-Dec-20 WED 18-Dec-20 THU 3
47 VSICO VSICO PIONEER 1804S 15-Dec-20 WED 18-Dec-20 SAT 3
47 VINAFCO M. VSHIP 269 16-Dec-20 WED 19-Dec-20 THU 3