Lịch tàu Tuyến Nam Trung Quốc-Đài Loan
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
42 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 26-Nov-21 THU 18-Nov-21 WED 6
42 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 28-Nov-21 SAT 21-Nov-21 FRI 7
43 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 03-Dec-20 THU 25-Nov-21 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 05-Dec-20 SAT 28-Nov-21 FRI 7
44 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 10-Dec-20 THU 02-Dec-20 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 12-Dec-20 SAT 05-Dec-20 FRI 7
1 2