Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 04-May-21 TUE 16-May-21 WED 12
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 04-May-21 SUN 16-May-21 SUN 12
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 06-May-21 WED 18-May-21 THU 12
19 KMTC SKY HOPE 1816 06-May-21 WED 18-May-21 TUE 12
19 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-21 SAT 20-May-21 FRI 12
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 09-May-21 SUN 21-May-21 SAT 12
20 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 09-May-21 FRI 21-May-21 FRI 12
20 KMTC TRIDENT 1818 09-May-21 WED 21-May-21 WED 12
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-May-21 THU 22-May-21 THU 12
20 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 11-May-21 SUN 23-May-21 SUN 12
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-21 WED 24-May-21 THU 12
20 KMTC KING CRIMSON V.020N 13-May-21 WED 25-May-21 THU 12
20 KMTC SUNNY IRIS 1825 13-May-21 WED 20-May-21 TUE 7
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 13-May-21 THU 20-May-21 THU 7
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 16-May-21 SUN 23-May-21 MON 7
21 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 16-May-21 MON 23-May-21 SUN 7
21 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-May-21 WED 22-May-21 WED 6
21 KMTC SUNNY CALLA 1817 17-May-21 THU 23-May-21 THU 6
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 18-May-21 MON 24-May-21 SUN 6
21 CKL SKY HOPE 1817N 19-May-21 WED 25-May-21 TUE 6
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 20-May-21 WED 27-May-21 THU 7
21 KMTC SKY HOPE 1817 20-May-21 WED 27-May-21 TUE 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 20-May-21 SUN 27-May-21 SUN 7
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 23-May-21 SUN 30-May-21 SAT 7
22 DONGJIN TRIUMPH 1818N 23-May-21 THU 30-May-21 FRI 7
22 KMTC TRIDENT 1819 23-May-21 WED 30-May-21 WED 7
22 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 25-May-21 MON 01-Jun-21 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 04-May-21 TUE 11-May-21 TUE 7
19 KMTC CAPE FLINT V.005N 06-May-21 THU 13-May-21 FRI 7
19 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-21 SAT 16-May-21 THU 8
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 09-May-21 SUN 14-May-21 FRI 5
20 KMTC WAN HAI 203 V.467N 09-May-21 THU 15-May-21 FRI 6
20 KMTC WAN HAI 213 V.334N 10-May-21 THU 18-May-21 FRI 8
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-21 WED 17-May-21 WED 5
20 KMTC CAPE FLINT V.006N 12-May-21 THU 18-May-21 FRI 6
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 16-May-21 SUN 24-May-21 SUN 8
21 CKL SKY HOPE 1817N 19-May-21 WED 24-May-21 MON 5
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 23-May-21 SUN 29-May-21 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 05-May-21 WED 13-May-21 TUE 8
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 06-May-21 SAT 11-May-21 FRI 5
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 06-May-21 SUN 12-May-21 SAT 6
19 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 06-May-21 SUN 14-May-21 SAT 8
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 10-May-21 THU 15-May-21 WED 5
20 KMTC KING CRIMSON V.020N 12-May-21 WED 18-May-21 TUE 6
20 DONGJIN TRIUMPH 1819N 13-May-21 THU 21-May-21 WED 8
20 KMTC KOTA WANGSA V.017N 13-May-21 SUN 18-May-21 SAT 5
20 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 15-May-21 SAT 21-May-21 FRI 6
21 KMTC SUNNY CALLA 1817 17-May-21 THU 25-May-21 WED 8
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 19-May-21 WED 24-May-21 TUE 5
21 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 20-May-21 SAT 26-May-21 SAT 6
21 KMTC TRIUMPH V.1818N 20-May-21 WED 28-May-21 TUE 8
21 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 20-May-21 SUN 25-May-21 SAT 5
21 DONGJIN TRIUMPH 1818N 22-May-21 THU 28-May-21 WED 6
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 29-May-21 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 04-May-21 TUE 11-May-21 MON 7
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-21 MON 11-May-21 FRI 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 12-May-21 SUN 7
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-21 WED 11-May-21 SUN 6
19 KMTC TRIDENT 1819 06-May-21 WED 13-May-21 SUN 7
19 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-21 SAT 14-May-21 WED 6
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 09-May-21 SUN 16-May-21 THU 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 09-May-21 THU 18-May-21 MON 9
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 10-May-21 SUN 19-May-21 THU 9
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-21 WED 21-May-21 TUE 9
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 21-May-21 FRI 9
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-21 WED 21-May-21 SUN 9
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-21 WED 19-May-21 SUN 7
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 13-May-21 WED 20-May-21 SUN 7
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 16-May-21 SUN 23-May-21 SAT 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 16-May-21 THU 23-May-21 MON 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-21 SUN 24-May-21 THU 7
21 CKL SKY HOPE 1817N 19-May-21 WED 26-May-21 SUN 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 26-May-21 THU 7
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 26-May-21 FRI 7
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 26-May-21 SUN 7
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 26-May-21 SUN 6
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 23-May-21 SUN 29-May-21 THU 6
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 29-May-21 SUN 6
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 04-May-21 MON 10-May-21 SUN 6
20 KMTC SUNNY IRIS 1825 09-May-21 WED 16-May-21 WED 7
20 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 11-May-21 MON 18-May-21 SUN 7
21 KMTC SKY HOPE 1817 16-May-21 WED 23-May-21 WED 7
21 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 18-May-21 MON 25-May-21 SUN 7
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC KOTA WANGSA V.017N 05-May-21 SUN 12-May-21 SUN 7
19 KMTC TRIUMPH V.1818N 05-May-21 WED 11-May-21 WED 6
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 11-May-21 WED 6
19 KMTC KOTA WANGSA V.018N 05-May-21 SUN 11-May-21 SUN 6
19 KMTC TRIUMPH V.1819N 05-May-21 WED 11-May-21 WED 6
19 CKL SKY HOPE 1815N 06-May-21 SUN 12-May-21 THU 6
19 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 07-May-21 MON 12-May-21 WED 5
19 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 08-May-21 SUN 15-May-21 TUE 7
20 CKL SUNNY IRIS 1824N 10-May-21 FRI 17-May-21 TUE 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 12-May-21 MON 19-May-21 MON 7
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 12-May-21 THU 17-May-21 THU 5
20 KMTC SUNNY IRIS 1825 12-May-21 WED 19-May-21 WED 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 19-May-21 MON 7
20 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 12-May-21 THU 19-May-21 THU 7
20 CKL KOTA WANGSA 0017N 14-May-21 TUE 19-May-21 THU 5
21 CKL SKY HOPE 1816N 17-May-21 SAT 24-May-21 WED 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 26-May-21 SUN 7
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 26-May-21 MON 7
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 24-May-21 WED 5
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-May-21 WED 26-May-21 WED 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 19-May-21 SUN 26-May-21 SUN 7
21 KMTC TRIDENT 1819 19-May-21 WED 26-May-21 WED 7
21 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 19-May-21 WED 24-May-21 WED 5
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 19-May-21 SUN 26-May-21 SUN 7
21 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 20-May-21 SUN 27-May-21 TUE 7
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 27-May-21 WED 7
21 CKL SUNNY IRIS 1825N 21-May-21 WED 26-May-21 SUN 5
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 30-May-21 WED 7
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-21 MON 12-May-21 SAT 7
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 12-May-21 MON 7
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-21 WED 10-May-21 MON 5
19 KMTC TRIDENT 1819 06-May-21 WED 13-May-21 MON 7
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 09-May-21 THU 16-May-21 TUE 7
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 10-May-21 SUN 17-May-21 FRI 7
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 17-May-21 SAT 5
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-21 WED 19-May-21 MON 7
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-21 WED 19-May-21 MON 7
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 13-May-21 WED 20-May-21 MON 7
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 16-May-21 THU 23-May-21 TUE 7
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-21 SUN 22-May-21 FRI 5
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 26-May-21 FRI 7
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 24-May-21 SAT 5
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 26-May-21 MON 7
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 25-May-21 MON 5
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 30-May-21 MON 7
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 04-May-21 TUE 09-May-21 MON 5
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-21 MON 12-May-21 SAT 7
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 15-May-21 MON 10
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-21 WED 15-May-21 MON 10
19 KMTC TRIDENT 1819 06-May-21 WED 16-May-21 MON 10
19 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-21 SAT 18-May-21 WED 10
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 09-May-21 SUN 19-May-21 THU 10
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 09-May-21 THU 19-May-21 TUE 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 10-May-21 SUN 20-May-21 FRI 10
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-21 WED 22-May-21 TUE 10
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 22-May-21 SAT 10
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-21 WED 23-May-21 MON 11
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-21 WED 23-May-21 MON 11
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 13-May-21 WED 24-May-21 MON 11
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 16-May-21 SUN 27-May-21 SAT 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 16-May-21 THU 27-May-21 TUE 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-21 SUN 28-May-21 FRI 11
21 CKL SKY HOPE 1817N 19-May-21 WED 30-May-21 SUN 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 30-May-21 FRI 11
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 27-May-21 SAT 8
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 27-May-21 MON 8
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 28-May-21 MON 8
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 23-May-21 SUN 31-May-21 THU 8
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 31-May-21 MON 8
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 05-May-21 SAT 13-May-21 SAT 8
19 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 05-May-21 SAT 12-May-21 SAT 7
19 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 05-May-21 SAT 12-May-21 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
20 KMTC HAMBURG BAY V.25E 12-May-21 SUN 15-May-21 SUN 3
20 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 12-May-21 SUN 15-May-21 SUN 3
20 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 13-May-21 SUN 16-May-21 SUN 3
21 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 16-May-21 SUN 19-May-21 SUN 3
21 KMTC IAN H V.3E 17-May-21 SUN 20-May-21 SUN 3
18 SITC SITC NAGOYA 1817N 29-Apr-21 THU 04-May-21 TUE 5
19 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 06-May-21 THU 11-May-21 TUE 5
20 SITC SITC OSAKA 1819N 13-May-21 THU 18-May-21 TUE 5
21 SITC SITC NAGOYA 1819N 20-May-21 THU 25-May-21 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 CKL KOTA WANGSA 0017N 04-May-21 TUE 14-May-21 MON 10
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-21 MON 15-May-21 SAT 10
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 15-May-21 MON 10
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-21 WED 15-May-21 MON 10
19 KMTC TRIDENT 1819 06-May-21 WED 16-May-21 MON 10
19 CKL SKY HOPE 1816N 08-May-21 SAT 18-May-21 WED 10
20 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 09-May-21 SUN 19-May-21 THU 10
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 09-May-21 THU 19-May-21 TUE 10
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 10-May-21 SUN 20-May-21 FRI 10
20 CKL SUNNY IRIS 1825N 12-May-21 WED 22-May-21 TUE 10
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 22-May-21 SAT 10
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-21 WED 22-May-21 MON 10
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-21 WED 22-May-21 MON 10
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 13-May-21 WED 23-May-21 MON 10
21 CKL KOTA WANGSA 0018N 16-May-21 SUN 26-May-21 SAT 10
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 16-May-21 THU 26-May-21 TUE 10
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-21 SUN 27-May-21 FRI 10
21 CKL SKY HOPE 1817N 19-May-21 WED 29-May-21 SUN 10
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 29-May-21 FRI 10
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 29-May-21 SAT 10
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 29-May-21 MON 10
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 30-May-21 MON 10
22 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 23-May-21 SUN 02-Jun-21 THU 10
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 02-Jun-21 MON 10
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
19 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 05-May-21 MON 16-May-21 SAT 11
19 KMTC KING CRIMSON V.020N 05-May-21 WED 16-May-21 MON 11
19 KMTC SUNNY IRIS 1825 05-May-21 WED 16-May-21 MON 11
19 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 06-May-21 MON 17-May-21 SUN 11
19 KMTC TRIDENT 1819 06-May-21 WED 17-May-21 MON 11
19 CKL SUNNY IRIS 1824N 08-May-21 FRI 19-May-21 SAT 11
20 KMTC SUNNY CALLA 1817 09-May-21 THU 20-May-21 TUE 11
20 KMTC KOTA WANGSA V.018N 10-May-21 SUN 21-May-21 FRI 11
20 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 12-May-21 MON 23-May-21 SAT 11
20 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 12-May-21 WED 23-May-21 MON 11
20 KMTC SKY HOPE 1817 12-May-21 WED 23-May-21 MON 11
20 KMTC TRIUMPH V.1819N 13-May-21 WED 24-May-21 MON 11
20 CKL KOTA WANGSA 0017N 15-May-21 TUE 26-May-21 WED 11
21 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 16-May-21 THU 27-May-21 TUE 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 17-May-21 SUN 28-May-21 FRI 11
21 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 19-May-21 SUN 30-May-21 FRI 11
21 KMTC SUNNY CANNA 1817 19-May-21 MON 30-May-21 SAT 11
21 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-May-21 WED 30-May-21 MON 11
21 CKL SKY HOPE 1816N 20-May-21 SAT 31-May-21 FRI 11
21 KMTC SUNNY IRIS 1824 20-May-21 WED 31-May-21 MON 11
21 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 22-May-21 SUN 02-Jun-21 SAT 11
22 KMTC TRIDENT 1818 23-May-21 WED 03-Jun-21 MON 11