Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
29 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 18-Jul-19 SUN 24-Jul-19 SAT 6
30 A.E.L CAPE QUEST 1856 21-Jul-19 SAT 28-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 WED 30-Jul-19 THU 8
30 A.E.L GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 SAT 29-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 SUN 02-Aug-19 MON 8
30 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 26-Jul-19 THU 03-Aug-19 FRI 8
31 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 WED 04-Aug-19 TUE 6
31 A.E.L YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
31 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Aug-19 SUN 09-Aug-19 SUN 7
32 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 TUE 18-Aug-19 MON 13
32 A.E.L GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 FRI 21-Aug-19 THU 13
32 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 SUN 15-Aug-19 SUN 7
33 A.E.L CAPE QUEST 1860 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
33 YANGMING YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 11
33 A.E.L YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 MON 24-Aug-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 31-Jul-19 WED 8
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 23-Jul-19 SUN 06-Aug-19 SUN 14
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 25-Jul-19 WED 02-Aug-19 THU 8
30 KMTC SKY HOPE 1816 25-Jul-19 WED 31-Jul-19 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 02-Aug-19 FRI 6
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 28-Jul-19 FRI 04-Aug-19 FRI 7
31 KMTC TRIDENT 1818 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 05-Aug-19 THU 7
31 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 30-Jul-19 SUN 13-Aug-19 SUN 14
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 08-Aug-19 THU 8
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Aug-19 WED 09-Aug-19 THU 8
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Aug-19 WED 07-Aug-19 TUE 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Aug-19 THU 15-Aug-19 THU 14
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 12-Aug-19 MON 8
32 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 04-Aug-19 MON 10-Aug-19 SUN 6
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 12-Aug-19 THU 7
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Aug-19 WED 16-Aug-19 THU 8
32 KMTC SKY HOPE 1817 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Aug-19 SUN 22-Aug-19 SUN 14
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 6
33 DONGJIN TRIUMPH 1818N 11-Aug-19 THU 19-Aug-19 FRI 8
33 KMTC TRIDENT 1819 11-Aug-19 WED 18-Aug-19 WED 7
33 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Aug-19 MON 19-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 06-Aug-19 TUE 14
30 KMTC CAPE FLINT V.005N 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 08-Aug-19 THU 12
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 09-Aug-19 FRI 12
31 KMTC WAN HAI 203 V.467N 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 KMTC WAN HAI 213 V.334N 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC CAPE FLINT V.006N 31-Jul-19 THU 08-Aug-19 FRI 8
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 18-Aug-19 SUN 14
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 24-Jul-19 WED 30-Jul-19 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 25-Jul-19 SAT 31-Jul-19 FRI 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 04-Aug-19 WED 6
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 31-Jul-19 WED 06-Aug-19 TUE 6
31 DONGJIN TRIUMPH 1819N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Aug-19 SAT 09-Aug-19 FRI 6
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 11-Aug-19 WED 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 08-Aug-19 SAT 15-Aug-19 SAT 7
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 08-Aug-19 SUN 14-Aug-19 SAT 6
32 DONGJIN TRIUMPH 1818N 10-Aug-19 THU 16-Aug-19 WED 6
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 17-Aug-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 04-Aug-19 FRI 11
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 05-Aug-19 SUN 11
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 08-Aug-19 MON 11
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 09-Aug-19 THU 11
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 11-Aug-19 FRI 11
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 12-Aug-19 SUN 11
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 15-Aug-19 MON 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 16-Aug-19 THU 11
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 18-Aug-19 THU 11
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 18-Aug-19 FRI 11
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 19-Aug-19 SUN 11
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jul-19 MON 29-Jul-19 SUN 6
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Jul-19 MON 05-Aug-19 SUN 6
32 KMTC SKY HOPE 1817 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC KOTA WANGSA V.017N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1818N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1819N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 CKL SKY HOPE 1815N 25-Jul-19 SUN 12-Aug-19 THU 18
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 26-Jul-19 MON 11-Aug-19 WED 16
30 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 27-Jul-19 SUN 12-Aug-19 TUE 16
31 CKL SUNNY IRIS 1824N 29-Jul-19 FRI 16-Aug-19 TUE 18
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Aug-19 TUE 18-Aug-19 THU 16
32 CKL SKY HOPE 1816N 05-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 18
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 21-Aug-19 MON 14
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC TRIDENT 1819 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Aug-19 SUN 24-Aug-19 TUE 16
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 22-Aug-19 WED 14
32 CKL SUNNY IRIS 1825N 09-Aug-19 WED 27-Aug-19 SUN 18
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 25-Aug-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 KMTC HAMBURG BAY V.25E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
32 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 KMTC IAN H V.3E 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
29 SITC SITC NAGOYA 1817N 18-Jul-19 THU 23-Jul-19 TUE 5
30 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 25-Jul-19 THU 30-Jul-19 TUE 5
31 SITC SITC OSAKA 1819N 01-Aug-19 THU 06-Aug-19 TUE 5
32 SITC SITC NAGOYA 1819N 08-Aug-19 THU 13-Aug-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 25-Jul-19 MON 07-Aug-19 SUN 13
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jul-19 FRI 11-Aug-19 SAT 15
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 03-Aug-19 TUE 18-Aug-19 WED 15
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 CKL SKY HOPE 1816N 08-Aug-19 SAT 21-Aug-19 FRI 13
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 10-Aug-19 SUN 23-Aug-19 SAT 13
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1729N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1819N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 18-Jul-19 THU 24-Jul-19 WED 6
29 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 20-Jul-19 SAT 27-Jul-19 FRI 7
30 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 25-Jul-19 THU 31-Jul-19 WED 6
30 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 27-Jul-19 SAT 03-Aug-19 FRI 7
31 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 03-Aug-19 SAT 10-Aug-19 FRI 7
1 2 3 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
29 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 18-Jul-19 SUN 24-Jul-19 SAT 6
30 A.E.L CAPE QUEST 1856 21-Jul-19 SAT 28-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 WED 30-Jul-19 THU 8
30 A.E.L GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 SAT 29-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 SUN 02-Aug-19 MON 8
30 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 26-Jul-19 THU 03-Aug-19 FRI 8
31 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 WED 04-Aug-19 TUE 6
31 A.E.L YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
31 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Aug-19 SUN 09-Aug-19 SUN 7
32 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 TUE 18-Aug-19 MON 13
32 A.E.L GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 FRI 21-Aug-19 THU 13
32 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 SUN 15-Aug-19 SUN 7
33 A.E.L CAPE QUEST 1860 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
33 YANGMING YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 11
33 A.E.L YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 MON 24-Aug-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 31-Jul-19 WED 8
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 23-Jul-19 SUN 06-Aug-19 SUN 14
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 25-Jul-19 WED 02-Aug-19 THU 8
30 KMTC SKY HOPE 1816 25-Jul-19 WED 31-Jul-19 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 02-Aug-19 FRI 6
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 28-Jul-19 FRI 04-Aug-19 FRI 7
31 KMTC TRIDENT 1818 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 05-Aug-19 THU 7
31 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 30-Jul-19 SUN 13-Aug-19 SUN 14
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 08-Aug-19 THU 8
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Aug-19 WED 09-Aug-19 THU 8
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Aug-19 WED 07-Aug-19 TUE 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Aug-19 THU 15-Aug-19 THU 14
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 12-Aug-19 MON 8
32 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 04-Aug-19 MON 10-Aug-19 SUN 6
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 12-Aug-19 THU 7
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Aug-19 WED 16-Aug-19 THU 8
32 KMTC SKY HOPE 1817 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Aug-19 SUN 22-Aug-19 SUN 14
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 6
33 DONGJIN TRIUMPH 1818N 11-Aug-19 THU 19-Aug-19 FRI 8
33 KMTC TRIDENT 1819 11-Aug-19 WED 18-Aug-19 WED 7
33 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Aug-19 MON 19-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 06-Aug-19 TUE 14
30 KMTC CAPE FLINT V.005N 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 08-Aug-19 THU 12
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 09-Aug-19 FRI 12
31 KMTC WAN HAI 203 V.467N 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 KMTC WAN HAI 213 V.334N 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC CAPE FLINT V.006N 31-Jul-19 THU 08-Aug-19 FRI 8
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 18-Aug-19 SUN 14
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 24-Jul-19 WED 30-Jul-19 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 25-Jul-19 SAT 31-Jul-19 FRI 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 04-Aug-19 WED 6
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 31-Jul-19 WED 06-Aug-19 TUE 6
31 DONGJIN TRIUMPH 1819N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Aug-19 SAT 09-Aug-19 FRI 6
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 11-Aug-19 WED 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 08-Aug-19 SAT 15-Aug-19 SAT 7
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 08-Aug-19 SUN 14-Aug-19 SAT 6
32 DONGJIN TRIUMPH 1818N 10-Aug-19 THU 16-Aug-19 WED 6
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 17-Aug-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 04-Aug-19 FRI 11
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 05-Aug-19 SUN 11
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 08-Aug-19 MON 11
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 09-Aug-19 THU 11
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 11-Aug-19 FRI 11
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 12-Aug-19 SUN 11
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 15-Aug-19 MON 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 16-Aug-19 THU 11
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 18-Aug-19 THU 11
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 18-Aug-19 FRI 11
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 19-Aug-19 SUN 11
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jul-19 MON 29-Jul-19 SUN 6
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Jul-19 MON 05-Aug-19 SUN 6
32 KMTC SKY HOPE 1817 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC KOTA WANGSA V.017N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1818N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1819N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 CKL SKY HOPE 1815N 25-Jul-19 SUN 12-Aug-19 THU 18
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 26-Jul-19 MON 11-Aug-19 WED 16
30 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 27-Jul-19 SUN 12-Aug-19 TUE 16
31 CKL SUNNY IRIS 1824N 29-Jul-19 FRI 16-Aug-19 TUE 18
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Aug-19 TUE 18-Aug-19 THU 16
32 CKL SKY HOPE 1816N 05-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 18
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 21-Aug-19 MON 14
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC TRIDENT 1819 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Aug-19 SUN 24-Aug-19 TUE 16
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 22-Aug-19 WED 14
32 CKL SUNNY IRIS 1825N 09-Aug-19 WED 27-Aug-19 SUN 18
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 25-Aug-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 KMTC HAMBURG BAY V.25E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
32 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 KMTC IAN H V.3E 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
29 SITC SITC NAGOYA 1817N 18-Jul-19 THU 23-Jul-19 TUE 5
30 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 25-Jul-19 THU 30-Jul-19 TUE 5
31 SITC SITC OSAKA 1819N 01-Aug-19 THU 06-Aug-19 TUE 5
32 SITC SITC NAGOYA 1819N 08-Aug-19 THU 13-Aug-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 25-Jul-19 MON 07-Aug-19 SUN 13
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jul-19 FRI 11-Aug-19 SAT 15
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 03-Aug-19 TUE 18-Aug-19 WED 15
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 CKL SKY HOPE 1816N 08-Aug-19 SAT 21-Aug-19 FRI 13
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 10-Aug-19 SUN 23-Aug-19 SAT 13
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1729N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1819N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 18-Jul-19 THU 24-Jul-19 WED 6
29 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 20-Jul-19 SAT 27-Jul-19 FRI 7
30 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 25-Jul-19 THU 31-Jul-19 WED 6
30 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 27-Jul-19 SAT 03-Aug-19 FRI 7
31 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 03-Aug-19 SAT 10-Aug-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
29 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 18-Jul-19 SUN 24-Jul-19 SAT 6
30 A.E.L CAPE QUEST 1856 21-Jul-19 SAT 28-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 WED 30-Jul-19 THU 8
30 A.E.L GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 SAT 29-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 SUN 02-Aug-19 MON 8
30 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 26-Jul-19 THU 03-Aug-19 FRI 8
31 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 WED 04-Aug-19 TUE 6
31 A.E.L YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
31 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Aug-19 SUN 09-Aug-19 SUN 7
32 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 TUE 18-Aug-19 MON 13
32 A.E.L GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 FRI 21-Aug-19 THU 13
32 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 SUN 15-Aug-19 SUN 7
33 A.E.L CAPE QUEST 1860 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
33 YANGMING YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 11
33 A.E.L YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 MON 24-Aug-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 31-Jul-19 WED 8
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 23-Jul-19 SUN 06-Aug-19 SUN 14
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 25-Jul-19 WED 02-Aug-19 THU 8
30 KMTC SKY HOPE 1816 25-Jul-19 WED 31-Jul-19 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 02-Aug-19 FRI 6
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 28-Jul-19 FRI 04-Aug-19 FRI 7
31 KMTC TRIDENT 1818 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 05-Aug-19 THU 7
31 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 30-Jul-19 SUN 13-Aug-19 SUN 14
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 08-Aug-19 THU 8
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Aug-19 WED 09-Aug-19 THU 8
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Aug-19 WED 07-Aug-19 TUE 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Aug-19 THU 15-Aug-19 THU 14
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 12-Aug-19 MON 8
32 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 04-Aug-19 MON 10-Aug-19 SUN 6
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 12-Aug-19 THU 7
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Aug-19 WED 16-Aug-19 THU 8
32 KMTC SKY HOPE 1817 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Aug-19 SUN 22-Aug-19 SUN 14
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 6
33 DONGJIN TRIUMPH 1818N 11-Aug-19 THU 19-Aug-19 FRI 8
33 KMTC TRIDENT 1819 11-Aug-19 WED 18-Aug-19 WED 7
33 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Aug-19 MON 19-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 06-Aug-19 TUE 14
30 KMTC CAPE FLINT V.005N 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 08-Aug-19 THU 12
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 09-Aug-19 FRI 12
31 KMTC WAN HAI 203 V.467N 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 KMTC WAN HAI 213 V.334N 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC CAPE FLINT V.006N 31-Jul-19 THU 08-Aug-19 FRI 8
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 18-Aug-19 SUN 14
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 24-Jul-19 WED 30-Jul-19 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 25-Jul-19 SAT 31-Jul-19 FRI 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 04-Aug-19 WED 6
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 31-Jul-19 WED 06-Aug-19 TUE 6
31 DONGJIN TRIUMPH 1819N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Aug-19 SAT 09-Aug-19 FRI 6
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 11-Aug-19 WED 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 08-Aug-19 SAT 15-Aug-19 SAT 7
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 08-Aug-19 SUN 14-Aug-19 SAT 6
32 DONGJIN TRIUMPH 1818N 10-Aug-19 THU 16-Aug-19 WED 6
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 17-Aug-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 04-Aug-19 FRI 11
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 05-Aug-19 SUN 11
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 08-Aug-19 MON 11
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 09-Aug-19 THU 11
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 11-Aug-19 FRI 11
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 12-Aug-19 SUN 11
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 15-Aug-19 MON 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 16-Aug-19 THU 11
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 18-Aug-19 THU 11
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 18-Aug-19 FRI 11
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 19-Aug-19 SUN 11
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jul-19 MON 29-Jul-19 SUN 6
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Jul-19 MON 05-Aug-19 SUN 6
32 KMTC SKY HOPE 1817 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC KOTA WANGSA V.017N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1818N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1819N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 CKL SKY HOPE 1815N 25-Jul-19 SUN 12-Aug-19 THU 18
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 26-Jul-19 MON 11-Aug-19 WED 16
30 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 27-Jul-19 SUN 12-Aug-19 TUE 16
31 CKL SUNNY IRIS 1824N 29-Jul-19 FRI 16-Aug-19 TUE 18
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Aug-19 TUE 18-Aug-19 THU 16
32 CKL SKY HOPE 1816N 05-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 18
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 21-Aug-19 MON 14
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC TRIDENT 1819 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Aug-19 SUN 24-Aug-19 TUE 16
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 22-Aug-19 WED 14
32 CKL SUNNY IRIS 1825N 09-Aug-19 WED 27-Aug-19 SUN 18
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 25-Aug-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 KMTC HAMBURG BAY V.25E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
32 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 KMTC IAN H V.3E 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
29 SITC SITC NAGOYA 1817N 18-Jul-19 THU 23-Jul-19 TUE 5
30 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 25-Jul-19 THU 30-Jul-19 TUE 5
31 SITC SITC OSAKA 1819N 01-Aug-19 THU 06-Aug-19 TUE 5
32 SITC SITC NAGOYA 1819N 08-Aug-19 THU 13-Aug-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 25-Jul-19 MON 07-Aug-19 SUN 13
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jul-19 FRI 11-Aug-19 SAT 15
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 03-Aug-19 TUE 18-Aug-19 WED 15
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 CKL SKY HOPE 1816N 08-Aug-19 SAT 21-Aug-19 FRI 13
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 10-Aug-19 SUN 23-Aug-19 SAT 13
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1729N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1819N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 18-Jul-19 THU 24-Jul-19 WED 6
29 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 20-Jul-19 SAT 27-Jul-19 FRI 7
30 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 25-Jul-19 THU 31-Jul-19 WED 6
30 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 27-Jul-19 SAT 03-Aug-19 FRI 7
31 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 03-Aug-19 SAT 10-Aug-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
29 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 18-Jul-19 SUN 24-Jul-19 SAT 6
30 A.E.L CAPE QUEST 1856 21-Jul-19 SAT 28-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 WED 30-Jul-19 THU 8
30 A.E.L GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 SAT 29-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 SUN 02-Aug-19 MON 8
30 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 26-Jul-19 THU 03-Aug-19 FRI 8
31 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 WED 04-Aug-19 TUE 6
31 A.E.L YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
31 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Aug-19 SUN 09-Aug-19 SUN 7
32 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 TUE 18-Aug-19 MON 13
32 A.E.L GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 FRI 21-Aug-19 THU 13
32 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 SUN 15-Aug-19 SUN 7
33 A.E.L CAPE QUEST 1860 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
33 YANGMING YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 11
33 A.E.L YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 MON 24-Aug-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 31-Jul-19 WED 8
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 23-Jul-19 SUN 06-Aug-19 SUN 14
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 25-Jul-19 WED 02-Aug-19 THU 8
30 KMTC SKY HOPE 1816 25-Jul-19 WED 31-Jul-19 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 02-Aug-19 FRI 6
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 28-Jul-19 FRI 04-Aug-19 FRI 7
31 KMTC TRIDENT 1818 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 05-Aug-19 THU 7
31 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 30-Jul-19 SUN 13-Aug-19 SUN 14
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 08-Aug-19 THU 8
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Aug-19 WED 09-Aug-19 THU 8
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Aug-19 WED 07-Aug-19 TUE 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Aug-19 THU 15-Aug-19 THU 14
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 12-Aug-19 MON 8
32 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 04-Aug-19 MON 10-Aug-19 SUN 6
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 12-Aug-19 THU 7
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Aug-19 WED 16-Aug-19 THU 8
32 KMTC SKY HOPE 1817 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Aug-19 SUN 22-Aug-19 SUN 14
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 6
33 DONGJIN TRIUMPH 1818N 11-Aug-19 THU 19-Aug-19 FRI 8
33 KMTC TRIDENT 1819 11-Aug-19 WED 18-Aug-19 WED 7
33 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Aug-19 MON 19-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 06-Aug-19 TUE 14
30 KMTC CAPE FLINT V.005N 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 08-Aug-19 THU 12
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 09-Aug-19 FRI 12
31 KMTC WAN HAI 203 V.467N 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 KMTC WAN HAI 213 V.334N 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC CAPE FLINT V.006N 31-Jul-19 THU 08-Aug-19 FRI 8
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 18-Aug-19 SUN 14
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 24-Jul-19 WED 30-Jul-19 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 25-Jul-19 SAT 31-Jul-19 FRI 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 04-Aug-19 WED 6
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 31-Jul-19 WED 06-Aug-19 TUE 6
31 DONGJIN TRIUMPH 1819N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Aug-19 SAT 09-Aug-19 FRI 6
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 11-Aug-19 WED 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 08-Aug-19 SAT 15-Aug-19 SAT 7
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 08-Aug-19 SUN 14-Aug-19 SAT 6
32 DONGJIN TRIUMPH 1818N 10-Aug-19 THU 16-Aug-19 WED 6
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 17-Aug-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 04-Aug-19 FRI 11
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 05-Aug-19 SUN 11
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 08-Aug-19 MON 11
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 09-Aug-19 THU 11
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 11-Aug-19 FRI 11
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 12-Aug-19 SUN 11
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 15-Aug-19 MON 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 16-Aug-19 THU 11
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 18-Aug-19 THU 11
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 18-Aug-19 FRI 11
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 19-Aug-19 SUN 11
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jul-19 MON 29-Jul-19 SUN 6
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Jul-19 MON 05-Aug-19 SUN 6
32 KMTC SKY HOPE 1817 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC KOTA WANGSA V.017N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1818N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1819N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 CKL SKY HOPE 1815N 25-Jul-19 SUN 12-Aug-19 THU 18
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 26-Jul-19 MON 11-Aug-19 WED 16
30 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 27-Jul-19 SUN 12-Aug-19 TUE 16
31 CKL SUNNY IRIS 1824N 29-Jul-19 FRI 16-Aug-19 TUE 18
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Aug-19 TUE 18-Aug-19 THU 16
32 CKL SKY HOPE 1816N 05-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 18
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 21-Aug-19 MON 14
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC TRIDENT 1819 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Aug-19 SUN 24-Aug-19 TUE 16
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 22-Aug-19 WED 14
32 CKL SUNNY IRIS 1825N 09-Aug-19 WED 27-Aug-19 SUN 18
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 25-Aug-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0050E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
30 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 24-Jul-19 SAT 31-Jul-19 SAT 7
HAIPHONG to SHANGHAI
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
31 KMTC HAMBURG BAY V.25E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC E.R. SWEDEN V.1802E 31-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 7
31 KMTC CONTI STOCKHOLM V.2E 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
32 KMTC E.R.AMSTERDAM V.E1803 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 KMTC IAN H V.3E 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
29 SITC SITC NAGOYA 1817N 18-Jul-19 THU 23-Jul-19 TUE 5
30 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 25-Jul-19 THU 30-Jul-19 TUE 5
31 SITC SITC OSAKA 1819N 01-Aug-19 THU 06-Aug-19 TUE 5
32 SITC SITC NAGOYA 1819N 08-Aug-19 THU 13-Aug-19 TUE 5
HAIPHONG to TOKYO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 25-Jul-19 MON 07-Aug-19 SUN 13
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SUNNY IRIS 1824N 27-Jul-19 FRI 11-Aug-19 SAT 15
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 03-Aug-19 TUE 18-Aug-19 WED 15
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 CKL SKY HOPE 1816N 08-Aug-19 SAT 21-Aug-19 FRI 13
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 10-Aug-19 SUN 23-Aug-19 SAT 13
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to DALIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
30 SITC EPONYMA 1817N 21-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
31 SITC SITC WEIHAI 1815N 28-Jul-19 SUN 10-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 SITC SITC YANTAI 1815N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1729N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
33 SITC REFLECTION 1819N 11-Aug-19 SUN 24-Aug-19 SAT 13
HAIPHONG to FOSHAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
29 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 18-Jul-19 THU 24-Jul-19 WED 6
29 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 20-Jul-19 SAT 27-Jul-19 FRI 7
30 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 25-Jul-19 THU 31-Jul-19 WED 6
30 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 27-Jul-19 SAT 03-Aug-19 FRI 7
31 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 03-Aug-19 SAT 10-Aug-19 FRI 7
1 2 3 6
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
29 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 18-Jul-19 SUN 24-Jul-19 SAT 6
30 A.E.L CAPE QUEST 1856 21-Jul-19 SAT 28-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 WED 30-Jul-19 THU 8
30 A.E.L GREEN HORIZON 003S 22-Jul-19 SAT 29-Jul-19 SAT 7
30 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 SUN 02-Aug-19 MON 8
30 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 26-Jul-19 THU 03-Aug-19 FRI 8
31 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 WED 04-Aug-19 TUE 6
31 A.E.L YM INCEPTION 130S 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Aug-19 SUN 08-Aug-19 SUN 7
31 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Aug-19 SUN 09-Aug-19 SUN 7
32 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 04-Aug-19 SUN 11-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 TUE 18-Aug-19 MON 13
32 A.E.L GREEN HORIZON 004S 05-Aug-19 SUN 12-Aug-19 SUN 7
32 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 FRI 21-Aug-19 THU 13
32 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 08-Aug-19 SUN 15-Aug-19 SUN 7
33 A.E.L CAPE QUEST 1860 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
33 YANGMING YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 11
33 A.E.L YM INCEPTION 131S 12-Aug-19 MON 24-Aug-19 SAT 12
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 31-Jul-19 WED 8
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 23-Jul-19 SUN 06-Aug-19 SUN 14
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 25-Jul-19 WED 02-Aug-19 THU 8
30 KMTC SKY HOPE 1816 25-Jul-19 WED 31-Jul-19 TUE 6
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 02-Aug-19 FRI 6
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 03-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 28-Jul-19 FRI 04-Aug-19 FRI 7
31 KMTC TRIDENT 1818 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 05-Aug-19 THU 7
31 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 30-Jul-19 SUN 13-Aug-19 SUN 14
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 08-Aug-19 THU 8
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 01-Aug-19 WED 09-Aug-19 THU 8
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 01-Aug-19 WED 07-Aug-19 TUE 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Aug-19 THU 15-Aug-19 THU 14
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 12-Aug-19 MON 8
32 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 04-Aug-19 MON 10-Aug-19 SUN 6
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 12-Aug-19 THU 7
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 08-Aug-19 WED 16-Aug-19 THU 8
32 KMTC SKY HOPE 1817 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 08-Aug-19 SUN 22-Aug-19 SUN 14
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 6
33 DONGJIN TRIUMPH 1818N 11-Aug-19 THU 19-Aug-19 FRI 8
33 KMTC TRIDENT 1819 11-Aug-19 WED 18-Aug-19 WED 7
33 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 13-Aug-19 MON 19-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 06-Aug-19 TUE 14
30 KMTC CAPE FLINT V.005N 25-Jul-19 THU 02-Aug-19 FRI 8
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 08-Aug-19 THU 12
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 09-Aug-19 FRI 12
31 KMTC WAN HAI 203 V.467N 28-Jul-19 THU 05-Aug-19 FRI 8
31 KMTC WAN HAI 213 V.334N 29-Jul-19 THU 06-Aug-19 FRI 8
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC CAPE FLINT V.006N 31-Jul-19 THU 08-Aug-19 FRI 8
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 18-Aug-19 SUN 14
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 23-Aug-19 FRI 12
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 24-Jul-19 WED 30-Jul-19 TUE 6
30 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 25-Jul-19 SAT 31-Jul-19 FRI 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
30 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 25-Jul-19 SUN 31-Jul-19 SAT 6
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 29-Jul-19 THU 04-Aug-19 WED 6
31 KMTC KING CRIMSON V.020N 31-Jul-19 WED 06-Aug-19 TUE 6
31 DONGJIN TRIUMPH 1819N 01-Aug-19 THU 07-Aug-19 WED 6
31 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Aug-19 SUN 07-Aug-19 SAT 6
31 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 03-Aug-19 SAT 09-Aug-19 FRI 6
32 KMTC SUNNY CALLA 1817 05-Aug-19 THU 11-Aug-19 WED 6
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 13-Aug-19 TUE 6
32 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 08-Aug-19 SAT 15-Aug-19 SAT 7
32 KMTC TRIUMPH V.1818N 08-Aug-19 WED 14-Aug-19 TUE 6
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 08-Aug-19 SUN 14-Aug-19 SAT 6
32 DONGJIN TRIUMPH 1818N 10-Aug-19 THU 16-Aug-19 WED 6
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 17-Aug-19 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 04-Aug-19 FRI 11
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 04-Aug-19 SUN 11
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 05-Aug-19 SUN 11
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 08-Aug-19 MON 11
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 09-Aug-19 THU 11
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 11-Aug-19 FRI 11
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 11-Aug-19 SUN 11
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 12-Aug-19 SUN 11
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 15-Aug-19 MON 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 16-Aug-19 THU 11
32 CKL SKY HOPE 1817N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 18-Aug-19 THU 11
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 18-Aug-19 FRI 11
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 18-Aug-19 SUN 11
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 19-Aug-19 SUN 11
33 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 11-Aug-19 SUN 22-Aug-19 THU 11
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 22-Aug-19 SUN 11
HAIPHONG to KWANGYANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 23-Jul-19 MON 29-Jul-19 SUN 6
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 28-Jul-19 WED 04-Aug-19 WED 7
31 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 30-Jul-19 MON 05-Aug-19 SUN 6
32 KMTC SKY HOPE 1817 04-Aug-19 WED 11-Aug-19 WED 7
32 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 06-Aug-19 MON 12-Aug-19 SUN 6
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC KOTA WANGSA V.017N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1818N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 KMTC KOTA WANGSA V.018N 24-Jul-19 SUN 07-Aug-19 SUN 14
30 KMTC TRIUMPH V.1819N 24-Jul-19 WED 07-Aug-19 WED 14
30 CKL SKY HOPE 1815N 25-Jul-19 SUN 12-Aug-19 THU 18
30 CKL STARSHIP AQUILA 1814N 26-Jul-19 MON 11-Aug-19 WED 16
30 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 27-Jul-19 SUN 12-Aug-19 TUE 16
31 CKL SUNNY IRIS 1824N 29-Jul-19 FRI 16-Aug-19 TUE 18
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 KMTC SUNNY IRIS 1825 31-Jul-19 WED 14-Aug-19 WED 14
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 14-Aug-19 MON 14
31 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 31-Jul-19 THU 14-Aug-19 THU 14
31 CKL KOTA WANGSA 0017N 02-Aug-19 TUE 18-Aug-19 THU 16
32 CKL SKY HOPE 1816N 05-Aug-19 SAT 23-Aug-19 WED 18
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 21-Aug-19 MON 14
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 KMTC TRIDENT 1819 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 07-Aug-19 WED 21-Aug-19 WED 14
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 07-Aug-19 SUN 21-Aug-19 SUN 14
32 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 08-Aug-19 SUN 24-Aug-19 TUE 16
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 22-Aug-19 WED 14
32 CKL SUNNY IRIS 1825N 09-Aug-19 WED 27-Aug-19 SUN 18
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 25-Aug-19 WED 14
HAIPHONG to NAGOYA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU 16-Aug-19 TUE 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 05-Aug-19 SUN 17-Aug-19 FRI 12
32 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 07-Aug-19 SUN 19-Aug-19 FRI 12
32 KMTC SUNNY CANNA 1817 07-Aug-19 MON 19-Aug-19 SAT 12
32 KMTC KING CRIMSON V.019N 07-Aug-19 WED 19-Aug-19 MON 12
32 KMTC SUNNY IRIS 1824 08-Aug-19 WED 20-Aug-19 MON 12
33 KMTC TRIDENT 1818 11-Aug-19 WED 23-Aug-19 MON 12
HAIPHONG to OSAKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
30 CKL KOTA WANGSA 0017N 23-Jul-19 TUE 05-Aug-19 MON 13
30 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 24-Jul-19 MON 05-Aug-19 SAT 12
30 KMTC KING CRIMSON V.020N 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC SUNNY IRIS 1825 24-Jul-19 WED 05-Aug-19 MON 12
30 KMTC TRIDENT 1819 25-Jul-19 WED 06-Aug-19 MON 12
30 CKL SKY HOPE 1816N 27-Jul-19 SAT 07-Aug-19 WED 11
31 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 28-Jul-19 SUN 08-Aug-19 THU 11
31 KMTC SUNNY CALLA 1817 28-Jul-19 THU 09-Aug-19 TUE 12
31 KMTC KOTA WANGSA V.018N 29-Jul-19 SUN 10-Aug-19 FRI 12
31 CKL SUNNY IRIS 1825N 31-Jul-19 WED 13-Aug-19 TUE 13
31 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 31-Jul-19 MON 12-Aug-19 SAT 12
31 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC SKY HOPE 1817 31-Jul-19 WED 12-Aug-19 MON 12
31 KMTC TRIUMPH V.1819N 01-Aug-19 WED 13-Aug-19 MON 12
32 CKL KOTA WANGSA 0018N 04-Aug-19 SUN 17-Aug-19 SAT 13
32 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 04-Aug-19 THU