Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 29-Oct-19 TUE 2
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 05-Nov-19 TUE 2
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 06-Nov-19 WED 2
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 12-Nov-19 TUE 2
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 3
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 19-Nov-19 TUE 2
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 22-Nov-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 21-Nov-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 #REF! 28-Oct-19 MON 4
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 29-Oct-19 TUE 4
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 07-Nov-19 THU 10
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 05-Nov-19 TUE 7
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 13
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 09-Nov-19 SAT 10
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 05-Nov-19 TUE 4
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 10
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 12-Nov-19 TUE 7
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 13
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 19-Nov-19 TUE 7
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 26-Nov-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 12
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 06-Nov-19 WED 12
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 12
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 12-Nov-19 TUE 12
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 13-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 12
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 30-Oct-19 WED 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 29-Oct-19 TUE 1
44 ONE MOL HOPE 050N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED 3
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 04-Nov-19 MON 05-Nov-19 TUE 1
45 ONE SIMA PRESTIGE 132N 04-Nov-19 MON 06-Nov-19 WED 2
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 09-Nov-19 SAT 4
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 09-Nov-19 SAT 4
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 11-Nov-19 MON 2
45 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 4
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 3
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 3
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 11-Nov-19 MON 12-Nov-19 TUE 1
46 ONE MOL HOPE 051N 11-Nov-19 MON 13-Nov-19 WED 2
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 16-Nov-19 SAT 4
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 16-Nov-19 SAT 4
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 2
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 2
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 15-Nov-19 FRI 1
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 15-Nov-19 FRI 1
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 4
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 1
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 11-Nov-19 MON 15
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 11-Nov-19 MON 15
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 15
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 15
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 25-Nov-19 MON 15
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 25-Nov-19 MON 15
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 02-Dec-19 MON 15
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 02-Dec-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 11-Nov-19 MON 4
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 11-Nov-19 MON 4
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 4
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 30-Oct-19 WED 4
43 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 04-Nov-19 MON 6
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 04-Nov-19 MON 6
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
44 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 11-Nov-19 MON 6
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 11-Nov-19 MON 6
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 SUN 4
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 SUN 4
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 4
45 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 6
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 6
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 4
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 4
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 TUE 3
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 08-Nov-19 FRI 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 08-Nov-19 FRI 12
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 12
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 12
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 12
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 28-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 3
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 28-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 3
44 VINAFCO M. VSHIP 262 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 28-Oct-19 WED 01-Nov-19 SAT 4
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 28-Oct-19 WED 31-Oct-19 SUN 3
44 VSICO VSICO PIONEER 1745N 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 4
44 VINAFCO VINAFCO 26 324 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 30-Oct-19 THU 02-Nov-19 SUN 3
44 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 30-Oct-19 THU 02-Nov-19 SUN 3
44 VSICO MV PRUDENT 1801N 30-Oct-19 FRI 03-Nov-19 THU 4
44 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 31-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 4
44 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 31-Oct-19 SAT 04-Nov-19 MON 4
44 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 01-Nov-19 SAT 05-Nov-19 WED 4
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 VINAFCO VINAFCO 28 178 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
44 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 02-Nov-19 SUN 05-Nov-19 WED 3
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 02-Nov-19 MON 05-Nov-19 THU 3
44 VSICO MV PROSPER 1801N 02-Nov-19 TUE 06-Nov-19 SUN 4
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 03-Nov-19 TUE 06-Nov-19 FRI 3
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 04-Nov-19 WED 07-Nov-19 SAT 3
45 VINAFCO M. VSHIP 264 05-Nov-19 WED 09-Nov-19 SUN 4
45 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 05-Nov-19 THU 08-Nov-19 SUN 3
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 06-Nov-19 THU 09-Nov-19 SUN 3
45 VSICO VSICO PIONEER 1801N 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 FRI 4
45 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 07-Nov-19 FRI 12-Nov-19 WED 5
45 VINAFCO VINAFCO 26 326 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 TUE 4
45 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 07-Nov-19 SAT 11-Nov-19 WED 4
45 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 WED 4
45 BIEN DONG VAN LY VL801N 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 MON 4
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 09-Nov-19 SUN 12-Nov-19 WED 3
45 VSICO MV PRUDENT 1802N 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 4
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 09-Nov-19 MON 12-Nov-19 THU 3
46 VINAFCO VINAFCO 28 180 10-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 4
46 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 10-Nov-19 WED 13-Nov-19 SAT 3
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 11-Nov-19 WED 14-Nov-19 SAT 3
46 VSICO MV PROSPER 1802N 11-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 4
46 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SUN 3
46 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SUN 3
46 VINAFCO M. VSHIP 266 13-Nov-19 FRI 17-Nov-19 TUE 4
46 VSICO VSICO PIONEER 1802N 14-Nov-19 FRI 18-Nov-19 MON 4
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 14-Nov-19 FRI 17-Nov-19 TUE 3
46 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 15-Nov-19 SAT 18-Nov-19 TUE 3
46 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 4
46 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 16-Nov-19 SUN 19-Nov-19 WED 3
46 VINAFCO VINAFCO 26 328 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 17-Nov-19 MON 20-Nov-19 THU 3
47 VSICO MV PRUDENT 1803N 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 VINAFCO VINAFCO 28 182 17-Nov-19 TUE 21-Nov-19 SAT 4
47 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 18-Nov-19 WED 21-Nov-19 MON 3
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 18-Nov-19 WED 21-Nov-19 SAT 3
47 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 19-Nov-19 THU 22-Nov-19 SUN 3
47 VSICO MV PROSPER 1803N 20-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 4
47 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 20-Nov-19 FRI 23-Nov-19 MON 3
47 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 21-Nov-19 SAT 25-Nov-19 SUN 4
47 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 21-Nov-19 SAT 25-Nov-19 TUE 4
47 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 22-Nov-19 SAT 26-Nov-19 WED 4
47 VINAFCO M. VSHIP 268 23-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 4
47 VSICO VSICO PIONEER 1803N 23-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 4
47 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 23-Nov-19 SUN 26-Nov-19 WED 3
47 VINAFCO VINAFCO 26 330 23-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 4
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 23-Nov-19 MON 25-Nov-19 WED 2
48 VSICO MV PRUDENT 1804N 24-Nov-19 TUE 28-Nov-19 FRI 4
48 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 25-Nov-19 WED 29-Nov-19 FRI 4
48 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 25-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 3
48 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 SAT 3
48 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 27-Nov-19 MON 29-Nov-19 THU 2
48 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 27-Nov-19 MON 30-Nov-19 THU 3
48 GLS PHUC KHANH 121S 27-Nov-19 TUE 01-Dec-19 THU 4
44 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 28-Oct-19 TUE 01-Nov-19 THU 4
44 VSICO MV PRUDENT 1801S 28-Oct-19 TUE 31-Oct-19 THU 3
44 VINAFCO VINAFCO 28 177 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 THU 3
44 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 FRI 4
44 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 29-Oct-19 WED 01-Nov-19 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 001S 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 4
44 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 THU 4
44 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 THU 4
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 30-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 3
44 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 30-Oct-19 THU 01-Nov-19 THU 2
44 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 30-Oct-19 THU 03-Nov-19 THU 4
44 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 30-Oct-19 THU 03-Nov-19 THU 4
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 31-Oct-19 FRI 02-Nov-19 THU 2
44 VSICO MV PROSPER 1801S 31-Oct-19 FRI 03-Nov-19 MON 3
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 31-Oct-19 SAT 03-Nov-19 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 002S 01-Nov-19 SUN 05-Nov-19 THU 4
44 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 01-Nov-19 SUN 05-Nov-19 THU 4
44 GLS PHUC HUNG 024S 02-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO M. VSHIP 263 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 3
45 VSICO VSICO PIONEER 1801S 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 FRI 3
45 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 03-Nov-19 MON 06-Nov-19 THU 3
45 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 03-Nov-19 MON 05-Nov-19 THU 2
45 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 03-Nov-19 MON 07-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO VINAFCO 26 325 04-Nov-19 TUE 07-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 04-Nov-19 TUE 07-Nov-19 THU 3
45 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 04-Nov-19 WED 06-Nov-19 THU 2
45 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 05-Nov-19 WED 08-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 003S 05-Nov-19 WED 09-Nov-19 THU 4
45 GLS PHUC KHANH 122S 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 THU 4
45 VSICO MV PRUDENT 1802S 06-Nov-19 WED 09-Nov-19 THU 3
45 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 06-Nov-19 THU 08-Nov-19 THU 2
45 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO VINAFCO 28 179 07-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 07-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 THU 4
45 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 THU 4
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 07-Nov-19 SAT 10-Nov-19 THU 3
45 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 THU 4
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 08-Nov-19 SAT 11-Nov-19 THU 3
45 VSICO MV PROSPER 1802S 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 WED 3
45 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 09-Nov-19 SUN 12-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 004S 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 4
45 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 3
46 GLS PHUC HUNG 025S 10-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 4
46 VINAFCO M. VSHIP 265 10-Nov-19 MON 13-Nov-19 THU 3
46 VSICO VSICO PIONEER 1802S 10-Nov-19 MON 13-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 11-Nov-19 TUE 15-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 11-Nov-19 TUE 14-Nov-19 THU 3
46 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 11-Nov-19 WED 13-Nov-19 THU 2
46 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 12-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN CAM RANH 07 005S 12-Nov-19 WED 16-Nov-19 THU 4
46 VINAFCO VINAFCO 26 327 13-Nov-19 WED 16-Nov-19 THU 3
46 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 13-Nov-19 THU 15-Nov-19 THU 2
46 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 13-Nov-19 THU 15-Nov-19 THU 2
46 VSICO MV PRUDENT 1803S 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 3
46 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 14-Nov-19 THU 17-Nov-19 THU 3
46 VINAFCO VINAFCO 28 181 14-Nov-19 FRI 17-Nov-19 THU 3
46 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 14-Nov-19 SAT 17-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 14-Nov-19 SAT 18-Nov-19 THU 4
46 GLS PHUC KHANH 123S 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 16-Nov-19 SAT 20-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 3
46 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 16-Nov-19 SUN 19-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN CAM RANH 07 006S 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
46 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
47 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 17-Nov-19 SUN 21-Nov-19 THU 4
47 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 17-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 VSICO MV PROSPER 1803S 17-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 3
47 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 18-Nov-19 TUE 21-Nov-19 THU 3
47 VINAFCO M. VSHIP 267 18-Nov-19 TUE 21-Nov-19 THU 3
47 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 18-Nov-19 WED 20-Nov-19 THU 2
47 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 19-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN CAM RANH 07 007S 19-Nov-19 WED 23-Nov-19 THU 4
47 GLS PHUC HUNG 026S 20-Nov-19 WED 24-Nov-19 THU 4
47 VSICO VSICO PIONEER 1803S 20-Nov-19 WED 23-Nov-19 WED 3
47 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 20-Nov-19 THU 22-Nov-19 THU 2
47 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 20-Nov-19 THU 24-Nov-19 THU 4
47 VINAFCO VINAFCO 26 329 20-Nov-19 THU 23-Nov-19 THU 3
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 21-Nov-19 THU 25-Nov-19 THU 4
47 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 21-Nov-19 FRI 25-Nov-19 THU 4
47 VSICO MV PRUDENT 1804S 21-Nov-19 FRI 24-Nov-19 TUE 3
47 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 21-Nov-19 SAT 24-Nov-19 THU 3
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 22-Nov-19 SAT 25-Nov-19 THU 3
47 VINAFCO VINAFCO 28 183 22-Nov-19 SAT 25-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 23-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 4
47 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 23-Nov-19 MON 25-Nov-19 THU 2
47 GLS PHUC KHANH 124S 23-Nov-19 MON 27-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 24-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 25-Nov-19 MON 29-Nov-19 THU 4
48 VSICO MV PROSPER 1804S 25-Nov-19 MON 28-Nov-19 SAT 3
48 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 25-Nov-19 TUE 29-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 25-Nov-19 TUE 29-Nov-19 THU 4
48 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 25-Nov-19 WED 27-Nov-19 THU 2
48 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 THU 3
48 VSICO VSICO PIONEER 1804S 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 SAT 3
48 VINAFCO M. VSHIP 269 27-Nov-19 WED 30-Nov-19 THU 3
1 2 3 4 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 29-Oct-19 TUE 2
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 05-Nov-19 TUE 2
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 06-Nov-19 WED 2
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 12-Nov-19 TUE 2
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 3
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 19-Nov-19 TUE 2
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 22-Nov-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 21-Nov-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 #REF! 28-Oct-19 MON 4
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 29-Oct-19 TUE 4
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 07-Nov-19 THU 10
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 05-Nov-19 TUE 7
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 13
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 09-Nov-19 SAT 10
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 05-Nov-19 TUE 4
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 10
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 12-Nov-19 TUE 7
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 13
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 19-Nov-19 TUE 7
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 26-Nov-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 12
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 06-Nov-19 WED 12
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 12
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 12-Nov-19 TUE 12
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 13-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 12
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 30-Oct-19 WED 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 29-Oct-19 TUE 1
44 ONE MOL HOPE 050N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED 3
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 HEUNG A DONGJIN AUBE 0044E 04-Nov-19 MON 05-Nov-19 TUE 1
45 ONE SIMA PRESTIGE 132N 04-Nov-19 MON 06-Nov-19 WED 2
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 09-Nov-19 SAT 4
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 09-Nov-19 SAT 4
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 08-Nov-19 FRI 2
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 11-Nov-19 MON 2
45 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 4
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 3
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 3
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0175E 11-Nov-19 MON 12-Nov-19 TUE 1
46 ONE MOL HOPE 051N 11-Nov-19 MON 13-Nov-19 WED 2
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 16-Nov-19 SAT 4
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 16-Nov-19 SAT 4
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 2
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 2
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 15-Nov-19 FRI 1
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 15-Nov-19 FRI 1
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 SAT 20-Nov-19 WED 4
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 1
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 1
HAIPHONG to SHIDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 11-Nov-19 MON 15
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 11-Nov-19 MON 15
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 15
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 18-Nov-19 MON 15
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 25-Nov-19 MON 15
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 25-Nov-19 MON 15
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 02-Dec-19 MON 15
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 02-Dec-19 MON 15
HAIPHONG to TAICANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 11-Nov-19 MON 4
45 SITC SITC OSAKA 1819N 07-Nov-19 THU 11-Nov-19 MON 4
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 4
46 SITC SITC NAGOYA 1819N 14-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 4
HAIPHONG to TAIPING
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to XIAMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 28-Oct-19 MON 4
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 30-Oct-19 WED 4
43 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
43 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 04-Nov-19 MON 6
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 04-Nov-19 MON 6
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
44 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 11-Nov-19 MON 6
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 11-Nov-19 MON 6
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 SUN 4
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 SUN 4
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 SITC SINOKOR HONGKONG 0175E 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HEUNG A SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 13-Nov-19 WED 4
45 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1813N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 6
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 6
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 4
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 17-Nov-19 SUN 4
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 TUE 3
46 SITC DONGJIN AUBE 0045E 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 TUE 3
HAIPHONG to XINGANG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 08-Nov-19 FRI 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 08-Nov-19 FRI 12
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 12
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 12
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 12
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 12
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 29-Nov-19 FRI 12
HAIPHONG to YANTIAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 TAN CANG TAN CANG PIONEER 1743N 28-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 3
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1742N 28-Oct-19 MON 31-Oct-19 THU 3
44 VINAFCO M. VSHIP 262 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 VINALINE VINALINES DIAMOND N213 28-Oct-19 WED 01-Nov-19 SAT 4
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010N 28-Oct-19 WED 31-Oct-19 SUN 3
44 VSICO VSICO PIONEER 1745N 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 4
44 VINAFCO VINAFCO 26 324 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 SUN 4
44 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 30-Oct-19 THU 02-Nov-19 SUN 3
44 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1739N 30-Oct-19 THU 02-Nov-19 SUN 3
44 VSICO MV PRUDENT 1801N 30-Oct-19 FRI 03-Nov-19 THU 4
44 VINALINE BIEN DONG STAR 801N 31-Oct-19 SAT 04-Nov-19 SAT 4
44 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 31-Oct-19 SAT 04-Nov-19 MON 4
44 BIEN DONG VAN HUNG VH733N 01-Nov-19 SAT 05-Nov-19 WED 4
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801N 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
44 VINAFCO VINAFCO 28 178 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
44 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 02-Nov-19 SUN 05-Nov-19 WED 3
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801N 02-Nov-19 MON 05-Nov-19 THU 3
44 VSICO MV PROSPER 1801N 02-Nov-19 TUE 06-Nov-19 SUN 4
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801N 03-Nov-19 TUE 06-Nov-19 FRI 3
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011N 04-Nov-19 WED 07-Nov-19 SAT 3
45 VINAFCO M. VSHIP 264 05-Nov-19 WED 09-Nov-19 SUN 4
45 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 05-Nov-19 THU 08-Nov-19 SUN 3
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801N 06-Nov-19 THU 09-Nov-19 SUN 3
45 VSICO VSICO PIONEER 1801N 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 FRI 4
45 VINALINE VINALINES DIAMOND N214 07-Nov-19 FRI 12-Nov-19 WED 5
45 VINAFCO VINAFCO 26 326 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 TUE 4
45 VINALINE VINALINES PIONEER 003NE 07-Nov-19 SAT 11-Nov-19 WED 4
45 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 WED 4
45 BIEN DONG VAN LY VL801N 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 MON 4
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802N 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
45 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 09-Nov-19 SUN 12-Nov-19 WED 3
45 VSICO MV PRUDENT 1802N 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 WED 4
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802N 09-Nov-19 MON 12-Nov-19 THU 3
46 VINAFCO VINAFCO 28 180 10-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 4
46 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012N 10-Nov-19 WED 13-Nov-19 SAT 3
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802N 11-Nov-19 WED 14-Nov-19 SAT 3
46 VSICO MV PROSPER 1802N 11-Nov-19 WED 15-Nov-19 SUN 4
46 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SUN 3
46 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802N 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SUN 3
46 VINAFCO M. VSHIP 266 13-Nov-19 FRI 17-Nov-19 TUE 4
46 VSICO VSICO PIONEER 1802N 14-Nov-19 FRI 18-Nov-19 MON 4
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803N 14-Nov-19 FRI 17-Nov-19 TUE 3
46 VINALINE BIEN DONG STAR 802N 15-Nov-19 SAT 18-Nov-19 TUE 3
46 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 BIEN DONG BIENDONG TRADER VT801N 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 VINALINE VINALINES DIAMOND N215 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 SAT 4
46 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 16-Nov-19 SUN 19-Nov-19 WED 3
46 VINAFCO VINAFCO 26 328 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803N 17-Nov-19 MON 20-Nov-19 THU 3
47 VSICO MV PRUDENT 1803N 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 VINAFCO VINAFCO 28 182 17-Nov-19 TUE 21-Nov-19 SAT 4
47 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.013N 18-Nov-19 WED 21-Nov-19 MON 3
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803N 18-Nov-19 WED 21-Nov-19 SAT 3
47 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 19-Nov-19 THU 22-Nov-19 SUN 3
47 VSICO MV PROSPER 1803N 20-Nov-19 THU 24-Nov-19 MON 4
47 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804N 20-Nov-19 FRI 23-Nov-19 MON 3
47 VINALINE VINALINES PIONEER 004NE 21-Nov-19 SAT 25-Nov-19 SUN 4
47 GEMADEPT PACIFIC GRACE 242 21-Nov-19 SAT 25-Nov-19 TUE 4
47 BIEN DONG BIENDONG FREIGHTER FT802N 22-Nov-19 SAT 26-Nov-19 WED 4
47 VINAFCO M. VSHIP 268 23-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 4
47 VSICO VSICO PIONEER 1803N 23-Nov-19 SAT 27-Nov-19 WED 4
47 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 23-Nov-19 SUN 26-Nov-19 WED 3
47 VINAFCO VINAFCO 26 330 23-Nov-19 MON 27-Nov-19 FRI 4
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 23-Nov-19 MON 25-Nov-19 WED 2
48 VSICO MV PRUDENT 1804N 24-Nov-19 TUE 28-Nov-19 FRI 4
48 VINALINE VINALINES DIAMOND N216 25-Nov-19 WED 29-Nov-19 FRI 4
48 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 709 25-Nov-19 WED 28-Nov-19 SAT 3
48 TAN CANG BIENDONG MARINER 1804N 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 SAT 3
48 HAI AN HAIAN BELL 028S/N 27-Nov-19 MON 29-Nov-19 THU 2
48 TAN CANG BIENDONG MARINER 1711S 27-Nov-19 MON 30-Nov-19 THU 3
48 GLS PHUC KHANH 121S 27-Nov-19 TUE 01-Dec-19 THU 4
44 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 801S 28-Oct-19 TUE 01-Nov-19 THU 4
44 VSICO MV PRUDENT 1801S 28-Oct-19 TUE 31-Oct-19 THU 3
44 VINAFCO VINAFCO 28 177 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 THU 3
44 VINALINE BIEN DONG STAR 801S 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 FRI 4
44 GEMADEPT PACIFIC PEARL 375 29-Oct-19 WED 01-Nov-19 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 001S 29-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 4
44 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1401S 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 THU 4
44 GLS ATLANTIC OCEAN 192S 30-Oct-19 WED 03-Nov-19 THU 4
44 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1801S 30-Oct-19 WED 02-Nov-19 THU 3
44 HAI AN HAIAN TIME 100S/N 30-Oct-19 THU 01-Nov-19 THU 2
44 VOSCO FORTUNE CARRIER 005S 30-Oct-19 THU 03-Nov-19 THU 4
44 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 801S 30-Oct-19 THU 03-Nov-19 THU 4
44 TAN CANG TAN CANG GLORY 1801S 31-Oct-19 FRI 02-Nov-19 THU 2
44 VSICO MV PROSPER 1801S 31-Oct-19 FRI 03-Nov-19 MON 3
44 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.010S 31-Oct-19 SAT 03-Nov-19 THU 3
44 VIETSUN CAM RANH 07 002S 01-Nov-19 SUN 05-Nov-19 THU 4
44 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1801S 01-Nov-19 SUN 05-Nov-19 THU 4
44 GLS PHUC HUNG 024S 02-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO M. VSHIP 263 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1801S 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 THU 3
45 VSICO VSICO PIONEER 1801S 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 FRI 3
45 VINALINE VINALINES DIAMOND S214 03-Nov-19 MON 06-Nov-19 THU 3
45 HAI AN HAIAN BELL 029S/N 03-Nov-19 MON 05-Nov-19 THU 2
45 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 301S 03-Nov-19 MON 07-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO VINAFCO 26 325 04-Nov-19 TUE 07-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1802S 04-Nov-19 TUE 07-Nov-19 THU 3
45 VINALINE VINALINES PIONEER 003WS 04-Nov-19 WED 06-Nov-19 THU 2
45 GEMADEPT PACIFIC GRACE 240 05-Nov-19 WED 08-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 003S 05-Nov-19 WED 09-Nov-19 THU 4
45 GLS PHUC KHANH 122S 06-Nov-19 WED 10-Nov-19 THU 4
45 VSICO MV PRUDENT 1802S 06-Nov-19 WED 09-Nov-19 THU 3
45 HAI AN HAIAN TIME 101S/N 06-Nov-19 THU 08-Nov-19 THU 2
45 GLS ATLANTIC OCEAN 193S 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 4
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
45 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 802S 06-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 4
45 VINAFCO VINAFCO 28 179 07-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 3
45 TAN CANG TAN CANG GLORY 1802S 07-Nov-19 THU 10-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1402S 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 THU 4
45 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 802S 07-Nov-19 FRI 11-Nov-19 THU 4
45 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.011S 07-Nov-19 SAT 10-Nov-19 THU 3
45 VOSCO FORTUNE CARRIER 006S 08-Nov-19 SAT 12-Nov-19 THU 4
45 TAN CANG BIENDONG MARINER 1801S 08-Nov-19 SAT 11-Nov-19 THU 3
45 VSICO MV PROSPER 1802S 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 WED 3
45 HAI AN HAIAN SONG 119S/N 09-Nov-19 SUN 12-Nov-19 THU 3
45 VIETSUN CAM RANH 07 004S 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 4
45 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1802S 09-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1802S 10-Nov-19 SUN 13-Nov-19 THU 3
46 GLS PHUC HUNG 025S 10-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 4
46 VINAFCO M. VSHIP 265 10-Nov-19 MON 13-Nov-19 THU 3
46 VSICO VSICO PIONEER 1802S 10-Nov-19 MON 13-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 302S 11-Nov-19 TUE 15-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1803S 11-Nov-19 TUE 14-Nov-19 THU 3
46 VINALINE BIEN DONG STAR 802S 11-Nov-19 WED 13-Nov-19 THU 2
46 GEMADEPT PACIFIC PEARL 376 12-Nov-19 WED 15-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN CAM RANH 07 005S 12-Nov-19 WED 16-Nov-19 THU 4
46 VINAFCO VINAFCO 26 327 13-Nov-19 WED 16-Nov-19 THU 3
46 VINALINE VINALINES DIAMOND S215 13-Nov-19 THU 15-Nov-19 THU 2
46 HAI AN HAIAN TIME 102S/N 13-Nov-19 THU 15-Nov-19 THU 2
46 VSICO MV PRUDENT 1803S 13-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 3
46 TAN CANG TAN CANG GLORY 1803S 14-Nov-19 THU 17-Nov-19 THU 3
46 VINAFCO VINAFCO 28 181 14-Nov-19 FRI 17-Nov-19 THU 3
46 GEMADEPT GREEN PACIFIC V.012S 14-Nov-19 SAT 17-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1403S 14-Nov-19 SAT 18-Nov-19 THU 4
46 GLS PHUC KHANH 123S 15-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 4
46 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 803S 16-Nov-19 SAT 20-Nov-19 THU 4
46 TAN CANG BIENDONG MARINER 1802S 16-Nov-19 SAT 19-Nov-19 THU 3
46 HAI AN HAIAN BELL 030S/N 16-Nov-19 SUN 19-Nov-19 THU 3
46 VIETSUN CAM RANH 07 006S 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
46 VOSCO FORTUNE CARRIER 007S 16-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 4
47 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 803S 17-Nov-19 SUN 21-Nov-19 THU 4
47 TAN CANG TAN CANG FOUNDATION 1803S 17-Nov-19 SUN 20-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN VIETSUN PACIFIC 1803S 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 GLS ATLANTIC OCEAN 194S 17-Nov-19 MON 21-Nov-19 THU 4
47 VSICO MV PROSPER 1803S 17-Nov-19 MON 20-Nov-19 SUN 3
47 TAN CANG TAN CANG VICTORY 1804S 18-Nov-19 TUE 21-Nov-19 THU 3
47 VINAFCO M. VSHIP 267 18-Nov-19 TUE 21-Nov-19 THU 3
47 VINALINE VINALINES PIONEER 004WS 18-Nov-19 WED 20-Nov-19 THU 2
47 GEMADEPT PACIFIC GRACE 241 19-Nov-19 WED 22-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN CAM RANH 07 007S 19-Nov-19 WED 23-Nov-19 THU 4
47 GLS PHUC HUNG 026S 20-Nov-19 WED 24-Nov-19 THU 4
47 VSICO VSICO PIONEER 1803S 20-Nov-19 WED 23-Nov-19 WED 3
47 HAI AN HAIAN TIME 103S/N 20-Nov-19 THU 22-Nov-19 THU 2
47 VIETSUN VIETSUN INTEGRITY 303S 20-Nov-19 THU 24-Nov-19 THU 4
47 VINAFCO VINAFCO 26 329 20-Nov-19 THU 23-Nov-19 THU 3
47 TAN CANG TAN CANG GLORY 1804S 21-Nov-19 THU 25-Nov-19 THU 4
47 VINALINE VINALINES DIAMOND S216 21-Nov-19 FRI 25-Nov-19 THU 4
47 VSICO MV PRUDENT 1804S 21-Nov-19 FRI 24-Nov-19 TUE 3
47 GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 708 21-Nov-19 SAT 24-Nov-19 THU 3
47 TAN CANG BIENDONG MARINER 1803S 22-Nov-19 SAT 25-Nov-19 THU 3
47 VINAFCO VINAFCO 28 183 22-Nov-19 SAT 25-Nov-19 THU 3
47 VIETSUN VIETSUN FORTUNE 1404S 23-Nov-19 SUN 27-Nov-19 THU 4
47 HAI AN HAIAN BELL 031S/N 23-Nov-19 MON 25-Nov-19 THU 2
47 GLS PHUC KHANH 124S 23-Nov-19 MON 27-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE CARRIER 008S 24-Nov-19 MON 28-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE NAVIGATOR 804S 25-Nov-19 MON 29-Nov-19 THU 4
48 VSICO MV PROSPER 1804S 25-Nov-19 MON 28-Nov-19 SAT 3
48 GLS ATLANTIC OCEAN 195S 25-Nov-19 TUE 29-Nov-19 THU 4
48 VOSCO FORTUNE FREIGHTER 804S 25-Nov-19 TUE 29-Nov-19 THU 4
48 VINALINE BIEN DONG STAR 803S 25-Nov-19 WED 27-Nov-19 THU 2
48 GEMADEPT PACIFIC PEARL 377 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 THU 3
48 VSICO VSICO PIONEER 1804S 26-Nov-19 WED 29-Nov-19 SAT 3
48 VINAFCO M. VSHIP 269 27-Nov-19 WED 30-Nov-19 THU 3
1 2 3 4 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to HONGKONG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 29-Oct-19 TUE 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 29-Oct-19 TUE 2
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 01-Nov-19 FRI 3
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 DONGYOUNG LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 05-Nov-19 TUE 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 05-Nov-19 TUE 2
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 06-Nov-19 WED 2
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 08-Nov-19 FRI 3
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 08-Nov-19 FRI 1
45 DONGYOUNG PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 09-Nov-19 SAT 2
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 12-Nov-19 TUE 3
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 12-Nov-19 TUE 2
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 15-Nov-19 FRI 3
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 16-Nov-19 SAT 2
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 THU 19-Nov-19 TUE 3
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 19-Nov-19 TUE 2
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 22-Nov-19 FRI 3
HAIPHONG to JIANGMEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
HAIPHONG to KELUNG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 RCL ORA BHUM 396 27-Oct-19 SUN 31-Oct-19 THU 4
45 RCL RATHA BHUM 670 03-Nov-19 SUN 07-Nov-19 THU 4
46 RCL PIRA BHUM 457 10-Nov-19 SUN 14-Nov-19 THU 4
47 RCL ORA BHUM 397 17-Nov-19 SUN 21-Nov-19 THU 4
HAIPHONG to NINGBO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 #REF! 28-Oct-19 MON 4
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 TSL MAERSK ABERDEEN 805D 25-Oct-19 FRI 31-Oct-19 THU 6
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 29-Oct-19 TUE 4
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 01-Nov-19 FRI 5
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 07-Nov-19 THU 10
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SITC KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 06-Nov-19 WED 8
44 SINOTRANS KUO LUNG 1822N 29-Oct-19 TUE 05-Nov-19 TUE 7
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 12-Nov-19 MON 13
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 09-Nov-19 SAT 10
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 4
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 TSL PADIAN 2 18004D 01-Nov-19 FRI 07-Nov-19 THU 6
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 05-Nov-19 TUE 4
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SITC SITC WEIHAI 1815N 03-Nov-19 SUN 08-Nov-19 FRI 5
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 14-Nov-19 THU 10
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SITC WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 13-Nov-19 WED 8
45 SINOTRANS WISDOM GRACE 1823N 05-Nov-19 TUE 12-Nov-19 TUE 7
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 19-Nov-19 MON 13
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 TSL MAERSK ATLANTIC 806D 08-Nov-19 FRI 14-Nov-19 THU 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC SITC YANTAI 1815N 10-Nov-19 SUN 15-Nov-19 FRI 5
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SITC TBA TBA 12-Nov-19 TUE 20-Nov-19 WED 8
46 SINOTRANS KUO LUNG 1824N 12-Nov-19 TUE 19-Nov-19 TUE 7
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
46 TSL ASIATIC DAWN 002D 15-Nov-19 FRI 21-Nov-19 THU 6
47 SITC REFLECTION 1729N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SITC REFLECTION 1819N 17-Nov-19 SUN 22-Nov-19 FRI 5
47 SINOTRANS WISDOM GRACE 1825N 19-Nov-19 TUE 26-Nov-19 TUE 7
HAIPHONG to QINGDAO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 TSL MAERSK ATLANTIC 806B 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 04-Nov-19 MON 11
43 SINOKOR PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 05-Nov-19 TUE 12
43 SINOKOR KHARIS HERITAGE 1722N 25-Oct-19 FRI 06-Nov-19 WED 12
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 07-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 08-Nov-19 FRI 11
44 SINOKOR HONGKONG VOYAGER 0077N 28-Oct-19 MON 09-Nov-19 SAT 12
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 11-Nov-19 MON 13
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 08-Nov-19 FRI 9
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 SUN 12
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 11-Nov-19 MON 12
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 TSL ASIATIC DAWN 002B 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 11-Nov-19 MON 11
44 SINOKOR LANTAU BAY 1808N 31-Oct-19 THU 12-Nov-19 TUE 12
44 SINOKOR HSL AQUA 0036N 01-Nov-19 FRI 13-Nov-19 WED 12
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 14-Nov-19 WED 12
45 SINOKOR SUNNY CANNA 1812N 04-Nov-19 MON 16-Nov-19 SAT 12
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC PERTH BRIDGE 1817N 05-Nov-19 TUE 18-Nov-19 MON 13
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 15-Nov-19 FRI 9
45 HEUNG A TRIDENT 1813N 06-Nov-19 WED 18-Nov-19 SUN 12
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 TSL MAERSK ABERDEEN 806B 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A SUNNY CLOVER 1813N 07-Nov-19 THU 18-Nov-19 MON 11
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 21-Nov-19 WED 12
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC VAN HARMONY 1819N 12-Nov-19 TUE 25-Nov-19 MON 13
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 22-Nov-19 FRI 9
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
46 TSL PADIAN 2 18005B 14-Nov-19 THU 20-Nov-19 WED 6
HAIPHONG to QINZHOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0055N 24-Oct-19 THU 30-Oct-19 WED 6
43 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0109N 26-Oct-19 SAT 02-Nov-19 FRI 7
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 31-Oct-19 THU 1
44 HEUNG A LANTAU BAY 1812N 31-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 6
44 HEUNG A HEUNG-A SARAH 0114N 02-Nov-19 SAT 09-Nov-19 FRI 7
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 04-Nov-19 MON 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 SITC SITC HANSHIN 1811N 06-Nov-19 WED 07-Nov-19 THU 1
45 HEUNG A PEGASUS ZETTA 0056N 07-Nov-19 THU 13-Nov-19 WED 6
45 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 0110N 09-Nov-19 SAT 16-Nov-19 FRI 7
45 IAL PACITA 24 09-Nov-19 SAT 10-Nov-19 SUN 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 TSL LANTAU BEE 18009N 10-Nov-19 SUN 11-Nov-19 MON 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 SITC SITC LIAONING 1821N 13-Nov-19 WED 14-Nov-19 THU 1
46 IAL RATANA THIDA 124 16-Nov-19 SAT 17-Nov-19 SUN 1
HAIPHONG to SHEKOU
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SITC NAGOYA 1817N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 HEUNG A SUNNY CLOVER 1812N 24-Oct-19 THU 26-Oct-19 SAT 2
43 SINOKOR WAN HAI 205 471N 24-Oct-19 THU 25-Oct-19 FRI 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SITC SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 HEUNG A SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 DONGYOUNG SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 27-Oct-19 SUN 1
43 SINOKOR SUNNY ROSE 1812N 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 SINOKOR SINOKOR HONGKONG 0174E 26-Oct-19 SAT 28-Oct-19 MON 2
43 IAL SINAR BATAM 146 26-Oct-19 SAT 30-Oct-19 WED 4
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 TSL LANTAU BRIDE 18011N 27-Oct-19 SUN 30-Oct-19 WED 3
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 SITC EPONYMA 1817N 27-Oct-19 SUN 28-Oct-19 MON 1
44 HEUNG A SINOKOR HONGKONG 0174E 28-Oct-19 MON 29-Oct-19 TUE 1
44 ONE MOL HOPE 050N 28-Oct-19 MON 30-Oct-19 WED 2
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC INCHON 1817N 29-Oct-19 TUE 02-Nov-19 SAT 4
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC JAKARTA 1811N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 HEUNG A TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SINOKOR TRIUMPH 1812N 30-Oct-19 WED 01-Nov-19 FRI 2
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC SITC YOKKAICHI 1815N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 HEUNG A SUNNY CAMELLIA 1813N 31-Oct-19 THU 02-Nov-19 SAT 2
44 SINOKOR WAN HAI 203 464N 31-Oct-19 THU 01-Nov-19 FRI 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SITC DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 HEUNG A PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 DONGYOUNG PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 03-Nov-19 SUN 1
44 SINOKOR PEGASUS UNIX 0018N 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 SINOKOR DONGJIN AUBE 0044E 02-Nov-19 SAT 04-Nov-19 MON 2
44 IAL HUNSA BHUM 421 02-Nov-19 SAT 06-Nov-19 WED 4
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED 3
45 TSL HANSE ENDURANCE 18010N 03-Nov-19 SUN 06-Nov-19 WED