Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 24-Nov-19 SUN 29
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SUN 29
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SUN 29
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 28-Nov-19 THU 33
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 05-Dec-19 THU 33
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 12-Dec-19 THU 33
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 19-Dec-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 19-Nov-19 TUE 22
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 26-Nov-19 TUE 22
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 22
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 13
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 03-Dec-19 TUE 37
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 13-Nov-19 WED 13
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 10-Dec-19 TUE 37
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 37
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 17-Dec-19 TUE 33
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 37
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 01-Dec-19 SUN 38
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 03-Dec-19 TUE 36
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 08-Dec-19 SUN 38
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 15-Dec-19 SUN 38
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 22-Dec-19 SUN 38
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 24-Dec-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 30-Nov-19 SAT 37
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 12-Dec-19 THU 46
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 07-Dec-19 SAT 37
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 19-Dec-19 THU 46
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 14-Dec-19 SAT 37
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 26-Dec-19 THU 46
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 21-Dec-19 SAT 37
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 02-Jan-19 THU 46
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 25-Nov-19 MON 28
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 02-Dec-19 MON 28
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 09-Dec-19 MON 28
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 16-Dec-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
1 4 5 6
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch hè 2019 của TNN Logistics tại Hạ Long – Quảng Ninh và Mũi Né – Phan Thiết
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 24-Nov-19 SUN 29
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SUN 29
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SUN 29
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 28-Nov-19 THU 33
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 05-Dec-19 THU 33
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 12-Dec-19 THU 33
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 19-Dec-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 19-Nov-19 TUE 22
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 26-Nov-19 TUE 22
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 22
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 13
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 03-Dec-19 TUE 37
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 13-Nov-19 WED 13
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 10-Dec-19 TUE 37
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 37
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 17-Dec-19 TUE 33
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 37
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 01-Dec-19 SUN 38
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 03-Dec-19 TUE 36
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 08-Dec-19 SUN 38
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 15-Dec-19 SUN 38
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 22-Dec-19 SUN 38
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 24-Dec-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 30-Nov-19 SAT 37
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 12-Dec-19 THU 46
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 07-Dec-19 SAT 37
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 19-Dec-19 THU 46
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 14-Dec-19 SAT 37
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 26-Dec-19 THU 46
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 21-Dec-19 SAT 37
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 02-Jan-19 THU 46
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 25-Nov-19 MON 28
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 02-Dec-19 MON 28
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 09-Dec-19 MON 28
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 16-Dec-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
1 4 5 6
Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập TNN Logistics
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 24-Nov-19 SUN 29
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SUN 29
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SUN 29
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 28-Nov-19 THU 33
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 05-Dec-19 THU 33
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 12-Dec-19 THU 33
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 19-Dec-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 19-Nov-19 TUE 22
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 26-Nov-19 TUE 22
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 22
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 13
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 03-Dec-19 TUE 37
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 13-Nov-19 WED 13
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 10-Dec-19 TUE 37
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 37
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 17-Dec-19 TUE 33
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 37
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 01-Dec-19 SUN 38
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 03-Dec-19 TUE 36
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 08-Dec-19 SUN 38
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 15-Dec-19 SUN 38
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 22-Dec-19 SUN 38
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 24-Dec-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 30-Nov-19 SAT 37
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 12-Dec-19 THU 46
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 07-Dec-19 SAT 37
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 19-Dec-19 THU 46
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 14-Dec-19 SAT 37
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 26-Dec-19 THU 46
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 21-Dec-19 SAT 37
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 02-Jan-19 THU 46
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 25-Nov-19 MON 28
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 02-Dec-19 MON 28
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 09-Dec-19 MON 28
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 16-Dec-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
1 4 5 6
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 24-Nov-19 SUN 29
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SUN 29
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SUN 29
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 28-Nov-19 THU 33
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 05-Dec-19 THU 33
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 12-Dec-19 THU 33
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 19-Dec-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 19-Nov-19 TUE 22
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 26-Nov-19 TUE 22
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 22
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 13
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 03-Dec-19 TUE 37
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 13-Nov-19 WED 13
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 10-Dec-19 TUE 37
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 37
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 17-Dec-19 TUE 33
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 37
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 01-Dec-19 SUN 38
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 03-Dec-19 TUE 36
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 08-Dec-19 SUN 38
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 15-Dec-19 SUN 38
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 22-Dec-19 SUN 38
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 24-Dec-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 30-Nov-19 SAT 37
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 12-Dec-19 THU 46
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 07-Dec-19 SAT 37
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 19-Dec-19 THU 46
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 14-Dec-19 SAT 37
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 26-Dec-19 THU 46
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 21-Dec-19 SAT 37
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 02-Jan-19 THU 46
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 25-Nov-19 MON 28
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 02-Dec-19 MON 28
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 09-Dec-19 MON 28
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 16-Dec-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
1 4 5 6
Nhân viên Môi giới hải quan làm việc tại Hà Nội
HAIPHONG to NOVORROSIYSK
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 24-Nov-19 SUN 29
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 01-Dec-19 SUN 29
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 08-Dec-19 SUN 29
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 15-Dec-19 SUN 29
HAIPHONG to ODESSA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 ZIM FRISIA ALSTER V.87N 26-Oct-19 SAT 28-Nov-19 THU 33
44 ZIM FRISIA ALSTER V.88N 02-Nov-19 SAT 05-Dec-19 THU 33
45 ZIM FRISIA ALSTER V.89N 09-Nov-19 SAT 12-Dec-19 THU 33
46 ZIM FRISIA ALSTER V.90N 16-Nov-19 SAT 19-Dec-19 THU 33
HAIPHONG to PORT SAID (EAST)
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 19-Nov-19 TUE 22
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 26-Nov-19 TUE 22
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 03-Dec-19 TUE 22
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 22
HAIPHONG to RIJEKA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
HAIPHONG to ROTTERDAM
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 06-Nov-19 WED 13
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 03-Dec-19 TUE 37
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 13-Nov-19 WED 13
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 10-Dec-19 TUE 37
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 13-Dec-19 FRI 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 17-Dec-19 TUE 37
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 17-Dec-19 TUE 33
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 24-Dec-19 TUE 37
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SINES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to SOUTHAMPTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 01-Dec-19 SUN 38
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 01-Dec-19 SUN 34
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 03-Dec-19 TUE 36
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 08-Dec-19 SUN 38
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 08-Dec-19 SUN 34
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 10-Dec-19 TUE 36
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 15-Dec-19 SUN 38
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 15-Dec-19 SUN 34
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 17-Dec-19 TUE 36
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 22-Dec-19 SUN 38
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 22-Dec-19 SUN 34
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 24-Dec-19 TUE 36
HAIPHONG to TEKIRDAG
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 28-Nov-19 THU 31
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 05-Dec-19 THU 31
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 31
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 31
HAIPHONG to THAMES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
43 YANG MING IBN AL ABBAR 139S 24-Oct-19 THU 30-Nov-19 SAT 37
44 YANG MING YM HORIZON 130N 27-Oct-19 SUN 12-Dec-19 THU 46
44 YANG MING YM INCEPTION 110S 28-Oct-19 MON 07-Dec-19 SAT 40
44 YANG MING YM HORIZON 247S 31-Oct-19 THU 07-Dec-19 SAT 37
45 YANG MING YM INTELLIGENT 209N 03-Nov-19 SUN 19-Dec-19 THU 46
45 YANG MING SANTA LOUKIA 015S 04-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 40
45 YANG MING YM INTELLIGENT 131S 07-Nov-19 THU 14-Dec-19 SAT 37
46 YANG MING YM INSTRUCTION 139N 10-Nov-19 SUN 26-Dec-19 THU 46
46 YANG MING YM INCEPTION 111S 11-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 40
46 YANG MING YM INSTRUCTION 210S 14-Nov-19 THU 21-Dec-19 SAT 37
47 YANG MING IBN AL ABBAR 276N 17-Nov-19 SUN 02-Jan-19 THU 46
47 YANG MING SANTA LOUKIA 016S 18-Nov-19 MON 28-Dec-19 SAT 40
HAIPHONG to TRIESTE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 27-Nov-19 WED 30
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 04-Dec-19 WED 30
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 11-Dec-19 WED 30
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 18-Dec-19 WED 30
HAIPHONG to VALENCIA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 30-Nov-19 SAT 33
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 25-Nov-19 MON 28
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 33
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 02-Dec-19 MON 28
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 33
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 09-Dec-19 MON 28
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 21-Dec-19 SAT 33
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 16-Dec-19 MON 28
HAIPHONG to WILHELMSHAVEN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 05-Dec-19 THU 38
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 12-Dec-19 THU 38
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 19-Dec-19 THU 38
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 26-Dec-19 THU 38
HAIPHONG to YARIMCA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
44 MSC MSC REUNION HH752R 28-Oct-19 MON 23-Nov-19 SAT 26
45 MSC MSC SIERRA II HH801R 04-Nov-19 MON 30-Nov-19 SAT 26
46 MSC MSC REUNION HH802R 11-Nov-19 MON 07-Dec-19 SAT 26
47 MSC MSC SIERRA II HH803R 18-Nov-19 MON 14-Dec-19 SAT 26
1 4 5 6