Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 01 ngày – thứ Tư ngày 21/04/2021 dương lịch (10/03 âm lịch)

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Năm ngày 22/04/2021

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Mr. Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682 – Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809 – Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Hồng Vân (VP. Hà Nội)

Số điện thoại: +84 915 293 376 – Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Vũ Việt Hùng (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 915 293 368 – Email: hung.vu@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728 – Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo.


Bài đã đăng