Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về lịch nghỉ lễ nhân dịp Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 như sau:

1. Thời gian nghỉ:

Nghỉ 02 ngày, từ thứ Năm ngày 30/04/2020 đến hết thứ Sáu 01/05/2020.

2. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận:

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

 Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  •  Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682            Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809            Email:anh.np@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465            Email:van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966            Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  •  Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728            Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.


Bài đã đăng