Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 như sau:

1. Thời gian nghỉ:

Nghỉ từ chiều thứ Bảy (13/04/2019) đến hết thứ Hai (15/04/2019). Thứ Ba (16/04/2019) trở lại làm việc bình thường.

2. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận:

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo tới các đối tác về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  •  Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682        Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  •  Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643         Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903511465           Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966         Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  •  Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728        Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
– Các phòng ban :                                                                            (đã ký)
– Quý đối tác;                                             
–  Lưu HCNS.                                                                       VŨ THỊ HỒNG NHUNG


Bài đã đăng