Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 01 ngày – thứ Tư ngày 02/09/2020

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Năm ngày 03/09/2020

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Mr. Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                 Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809                 Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Ngô Thế Hùng (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 904 663 285                 Email: hung.nt@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                 Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                 Email: truck1@tnnlogistics.com.vn


Bài đã đăng