Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 2019 như sau:

1. Thời gian nghỉ:

Nghỉ từ chiều thứ Bảy (31/08/2019) đến hết thứ Hai (02/09/2019).

2. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận:

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2019 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ lễ:

  •  Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682            Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  •  Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643           Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903511465             Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  •  Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966           Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  •  Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728            Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC

–  Các phòng ban;                                                       (đã ký)

–  Quý đối tác;

 Lưu HCNS.                                                 VŨ THỊ HỒNG NHUNG


Bài đã đăng