Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ Lễ Tết Dương lịch của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 03 ngày – từ thứ Sáu ngày 01/01/2021

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Hai ngày 04/01/2021

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Mr. Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809                Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Ngô Thế Hùng (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 904 663 285                Email: hung.nt@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                 Email: truck1@tnnlogistics.com.vn


Bài đã đăng