Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ Tết Dương lịch của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 01 ngày – Thứ Hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Ba ngày 03 tháng 01 năm 2023

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Ms. Phùng Tuyết Liên (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 906 041 892            Email: lien.pt@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809            Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465           Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Vũ Việt Hùng (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 989 664 818            Email: hung.vu@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728             Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng kính báo./.


Bài đã đăng