CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

GIAO NHẬN HÀNG HÓA TNN

—————-

Số: 01/2014/TB-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

           

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN (TNN);

Trụ sở tại: phòng 602, tầng 6 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận

                 Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

ĐKKD   : Số 0200549767 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 18/6/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2012;

 

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông

Tới dự phiên họp Đại hội đồng Cổ Đông TNN thường niên năm 2014

 

Thành phần:    Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông Công ty CP Dịch vụ

Giao nhận Hàng hóa TNN tại thời điểm 17 giờ ngày 07/05/2014.

Những Cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của TNN.

Nội dung:        Theo Chương trình đính kèm.

Thời gian:        ½ ngày, bắt đầu từ 09 giờ 00, thứ Bảy, ngày 17/05/2014

Địa điểm:        Phòng VIP2, Tầng 4 – Tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Để công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 14/05/2014 bằng điện thoại hoặc fax hoặc e-mail tại:

Công ty CP Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN

Tel:  031 3 652 145         Fax:   031 3 652 147

E-mail: thuy.nm@tnnlogistics.com.vn

Người liên hệ:Nguyễn Minh Thuỷ (Thư ký HĐQT) – Số máy lẻ: 16; Di động:  0989 865 285

 

Trân trọng thông báo./.

 

Ghi chú: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính) và mang kèm theo cả Giấy ủy quyền (bản chính) đối với trường hợp ủy quyền.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

 

 

BÙI XUÂN TRƯỜNG


Bài đã đăng