Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2021 của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 04 ngày – từ thứ Sáu ngày 30/04/2021 đến hết thứ Hai ngày 03/05/2021

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Ba ngày 04/05/2021

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Mr. Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682 – Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809 – Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Hồng Vân (VP. Hà Nội)

Số điện thoại: +84 915 293 376 – Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Vũ Việt Hùng (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 915 293 368 – Email: hung.vu@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728 – Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo.


Bài đã đăng