Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2021 của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 04 ngày – từ thứ Năm ngày 02/09/2021 đến hết Chủ nhật ngày 05/09/2021

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Hai ngày 06/09/2021

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Ms. Phùng Tuyết Liên (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 906 041 892 – Email: lien.pt@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809 – Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  • Ms. Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 915 293 376 – Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Vũ Việt Hùng (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 915 293 368 – Email: hung.vu@tnnlogistics.com.vn

  • Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728 – Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo.


Bài đã đăng