Số:   05/2018/TB-BGĐ                                                                                             Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch 2019 

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên về việc nghỉ Tết dương lịch 2019 như sau:

  1. Thời gian nghỉ và làm bù

Nghỉ từ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thời gian làm bù vào 02 chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018 và ngày 05 tháng 01 năm 2019.

  1. Trách nhiệm của các phòng/bộ phận

Các phòng/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Tết dương lịch 2019 của Công ty và chủ động sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch đã cam kết.

Dưới đây là danh sách các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết dương lịch 2019:

  • Nguyễn Kim Thái (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 979 531 682                              Email: thai.nk@tnnlogistics.com.vn

  • Trần Quang Huy (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 986 681 643                              Email: ops@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465                              Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  • Nguyễn Vĩnh Phước (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 911 729 966                              Email: ops-hcm@tnnlogistics.com.vn

  • Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                              Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

  • Các phòng ban;                                                                                                               (Đã kí và đóng dấu)
  • Lưu HCNS.                                                                                                                 VŨ THỊ HỒNG NHUNG

 


Bài đã đăng